B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

25 juli 2011

Anders Breivik

Anders Breivik, de dader van de bomaanslag te Oslo en de schutter op het eiland Utoya was ook actief op social media. Zijn Facebook pagina is ondertussen al verwijderd, je kan nog een kijkje nemen in de Google cache. Zijn Twitter pagina (@AndersBBreivik) daarentegen bestond zojuist nog steeds. Eigenlijk is er daar weinig info te vinden. Deze Twitter account telt maar één enkele tweet.Wat mij opgevallen is, is de forse toename van het aantal followers en de toename van het aantal Twitter lists waarin deze account opgenomen is. Via Twittercounter kan je de plotse evolutie zien.De kans dat Anders Breivik de komende maanden nog toegang zal hebben tot Internet lijkt mij redelijk klein. Zijn Twitter account zal bijgevolg niet meer actief worden. Ik begrijp dan ook niet waarom al die Twitter accounts per se deze account willen volgen. Zou het uit sensatiezucht zijn ?

De vraag is ook wanneer een account op een sociaalnetwerksite moet geschrapt worden. Volstaat het dat iemand een moordenaar is om zijn online aanwezigheid te schrappen, zelfs indien deze niet aanstootgevend is ? En hoe moet er bijvoorbeeld gereageerd worden op de inbreuken die gepleegd zijn door de journalisten van het Murdoch imperium ? Moeten de journalisten en hun publicaties ook gestraft worden door het offline nemen van hun Facebook pages ? In een rechtsstaat wordt iemand geacht onschuldig te zijn zolang er geen uitspraak is. Moeten/mogen de uitbaters van sociaalnetwerksites vooruit lopen op de rechtsspraak ? En hoe zit het met de scheiding der machten ? Zijn de beheerders van de sociaalnetwerksites op dit ogenblik niet tegelijkertijd de wetgevende macht, de gerechterlijke macht en de uitvoerende macht ? De beheerders bepalen zelf alle regels, ze beslissen zelf over de toepassing ervan en ze voeren zonder externe inmenging de genomen beslissingen uit. In beroep gaan bij een onafhankelijke instantie is vaak niet mogelijk.

Het valt dus af te wachten hoe lang de Twitter account van Anders Breivik nog zal bestaan. En in die tussentijd zal deze Twitter account extra followers verzamelen.

1 Bedenking(en) :
Anonymous Herman dailybits had op 26 juli, 2011 14:45, de volgende bedenking ...

Ik kan me voorstellen dat "in het kader van het onderzoek" de facebook-pagina offline wordt gehaald voor het grote publiek?

Het blijft inderdaad toch ook ergens een historisch document, zoals historici het nu zonde zouden vinden dat de notities/beelden/foto's van bvb. Hitler vernietigd hadden geweest bij zijn arrestatie.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails