B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

03 juli 2011

Meiser

De laatste week was het plots opnieuw veel drukker aan het Meiserplein. 's Morgens tijdens de ochtendfiles moest ik langer aanschuiven totdat ik voorbij Meiser was. Dit had ongetwijfeld te maken met chauffeurs die uitweken van de Brusselse grote ring naar het traject langs Meiser, naar Van Praet.

De laatste maanden werden er werken uitgevoerd aan het Meiserplein, waarbij er extra tramsporen gelegd werden, richting Leopold III laan. De lijn ligt er nu, maar wordt nog niet gebruikt. Bij het aanleggen van de nieuwe sporen zijn ook enkele toegangswegen tot het ronde punt lichtjes aangepast. Dit had vervolgens impact op de verkeersstromen, met af en toe extra wachttijden als gevolg.

Als je van de E40 kwam en richting Meiser ging, waren er vroeger drie rijstroken om links af te slaan en drie rijstroken om rechtdoor te gaan. Sinds de aanpassingen, zijn er nog maar twee rijstroken rechtdoor, wat duidelijk effect heeft op de files. Je hoort tegenwoordig veel vaker dat er files is vanop het Reyersviaduct richting Meiser.

Als je uit de E40 tunnel kwam, kon je vroeger het snelst vooruit geraken als je zo lang mogelijk rechts aanhield, op de parallelstrook. Als je dan toch naar links moest, deed je maar een kamikaze manoeuver om over enkele tientallen meters drie rijstroken te kruisen. Tegenwoordig lukt dit niet meer. Tegelijkertijd met de aanpassing van de rijstroken heeft men de lichten ook aangepast. De rijstroken om links af te slaan moeten veel langer wachten tot ze groen krijgen. Eerst mogen de twee rijstroken rechtdoor vertrekken. Sommige chauffeurs zijn zich ofwel niet bewust van de voorsorteerstroken, ofwel negeren ze straal de signalisatie in de hoop zo sneller op hun bestemming te komen. Ze blijven mordicus in een verkeerde rijstrook om op het laatste ogenblik alsnog rechtdoor te rijden (als ze zich uiterst links bevinden), of alsnog naar links af te slaan. Het spijtige is dat de enkele hardleerse chauffeurs de sfeer als zodanig verpesten, zodat ik al gemerkt heb dat meer en meer chauffeurs zich niets meer aantrekken van het tijdig voorsorteren.

Gelukkig was het afgelopen vrijdag opnieuw een heel pak kalmer. Het begin van de schoolvakantie zal daar wel iets voor tussenzitten. Hopelijk blijft dit zo de komende weken.

1 Bedenking(en) :
Anonymous Koen had op 04 juli, 2011 21:25, de volgende bedenking ...

Vroeger werd er systematisch door het rood gereden aan Meiser. Dat is afgelopen, merkt deze voetganger.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails