B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

03 september 2012

Pinterest in België

Hoeveel gebruikers zou Pinterest eigenlijk kennen in België ? Ik vermoed dat er wel verschillende personen dit zich ondertussen afgevraagd hebben. Zouden zij het antwoord gevonden hebben ? Ik vermoed van niet. Ik ben bijgevolg zelf op zoek gegaan naar een antwoord.

Een eerste, evidente mogelijkheid is na te gaan of Pinterest zelf cijfers vrijgeeft. Spijtig genoeg is dit niet het geval. Ik heb nergens op de Pinterest site info gevonden over het aantal geregistreerde gebruikers, laat staan over het aantal gebruikers in een specifiek land zoals bijvoorbeeld België.

Laat ons enkele verschillende benaderingen proberen.

Zoomsphere heeft een manier gevonden om het totaal aantal geregistreerde gebruikers van Pinterest te pakken te krijgen. Zojuist waren er 21.642.128 gebruikers.


Volgens een andere site (AppAppeal) zijn 0,6% van de bezoekers van de Pinterest site afkomstig uit België. Als we veronderstellen dat dit ook opgaat voor de registreerde gebruikers, zou dit inhouden dat Pinterest in België zo'n 130.000 gebruikers zou kennen. Dit aantal lijkt zeer hoog. Het probleem is dat de bronnen voor de twee cijfers niet volledig duidelijk zijn. AppAppeal vermeldt ergens dat ze zich baseren op gegevens van Alexa, een bron die niet door iedereen als geloofwaardig beschouwd wordt.

Om het aantal Pinterests accounts in België te weten te komen zou je ook een enquete kunnen houden waar je een groot genoeg staal van de bevolking consulteert. Het probleem van een dergelijke benadering is dat het traag is, dat het kostelijk is en bovendien dat het niet foutenvrij is. Voor het tellen van het aantal Twitter accounts in België hebben zowel het IBBT en Insites in het nabije verleden gebruik gemaakt van een enquete. Uit de resultaten hiervan bleek dat 7% tot 8% van de bevolking over een Twitter account zou beschikken, wat leidde tot een vermoedelijk aantal Twitter accounts in België rond de 600.000. Dit aantal leek mij veel te hoog gegrepen. U kan er nog meer over lezen in dit bericht. Op dit ogenblik zijn er mij geen resultaten van enquetes bekend waarin gepeild werd naar het aantal geregistreerde Pinterest gebruikers. Dit is dus een doodlopende piste.

Om het aantal Pinterest account in België te schatten, zou je een combinatie van analogie en extrapolatie kunnen gebruiken.
  • Clo Willaerts heeft op dit ogenblik op Twitter 14.833 followers.
  • Volgens een thesis uitgevoerd door een studente van de KULeuven waren er 230.000 Twitter accounts in België in november 2011. Als we mogen veronderstellen dat er elke maand zo'n 5.000 tot 10.000 nieuwe Twitter accounts aangemaakt worden, zou dit kunnen inhouden dat er op dit ogenblik zo'n 250.000 tot 300.000 Twitter accounts zouden kunnen zijn.
  • Clo Willaerts heeft op dit ogenblik op Pinterest 1.271 followers.
  • De verhouding tussen het aantal Twitter followers en Pinterest followers voor de account van Clo Willaerts bedraagt 8,5%. Als deze verhouding ook zou mogen togepast worden op het aantal Twitter accounts uit België zou het aantal Pinterest accounts in België zich tussen de 20.000 en 25.000 bedragen.
Deze benadering is natuurlijk volstrekt onwetenschappelijk.

Er rest mij nog een bottom up benadering. Ik ben zelf op zoek gegaan naar Pinterest accounts die hoogstwaarschijnlijk uit België afkomstig zijn. Tot nu toe heb ik 6.900 Pinterest accounts geïdentificeerd op basis van info in het Pinterest profiel
- locatie
- website (.be domein)
- naam of bio

Dit is een onderschatting, het probleem is immers dat Pinterest profielen vaak maar in beperkte mate ingevuld zijn. Uit een staal van meer dan 100.000 Pinterest accounts bleek dat slechts 35% van de Pinterest accounts een waarde voor locatie heeft (die bovendien niet altijd uitsluitsel geeft of de Pinterest account aan één enkel land kan toegewezen worden). Indien 6.900 geïdentificeerde Pinterest accounts slechts 35% uitmaken, dan zou de ganse Pinterest populatie in België wel eens zo'n 19.700 accounts kunnen bedragen

Hoeveel geregistreerde gebruikers van Pinterest komen uit België ? De verschillende benaderingen geven verschillende cijfers, sommige veel te optimistisch, andere zijn daarentegen vermoedelijk een onderschatting. Tussen de 15.000 en 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België zou wel eens een realistische inschatting kunnen zijn.

PS. Kent u mijn Pinterest account al, waar ik een uitgebreide collectie pins verzameld hebt van logo's van Belgische bedrijven en organisaties die reeds aanwezig zijn op Pinterest.

3 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 03 september, 2012 10:55, de volgende bedenking ...

Ik verwijs graag even naar mijn tweet van 16 Mei (gebaseerd op Comscore cijfers van April geloof ik)
Pinterest in Belgie? Och, social network nummer 13, na Badoo, Myspace, vk.com, NK.pl. Vlak voor ODNOKLASSNIKI.RU #comscore

Hier de volledige rangschikking in België op basis van comscore cijfers Juni 2012. Pinterest is geklommen naar nummertje 11. http://dl.dropbox.com/u/3887443/top%20social%20networks.png

Comscore berekent natuurlijk geen aantal accounts, maar berekent unieke bezoeken. Maar zoals we zeggen: aantal twittergebruikers is procentueel hoger dan comscore cijfers wegens gebruik van externe services, ligt dat bij Pinterest volgens mij anders. Mensen komen gamekkelijk op de site, maar zijn niet per se lid.

 
Anonymous Laurens Van den Wijngaert had op 13 september, 2012 23:27, de volgende bedenking ...

Nog eentje die sinds kort op Pinterest actief is: Vlaamse Post (vlaamsepost).

 
Anonymous Anoniem had op 05 september, 2013 09:35, de volgende bedenking ...

Hi, ook bol.com is sinds kort actief op facebook!

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails