B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

11 oktober 2006

ICT indicatoren bij de Belgische ondernemingen

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) heeft op haar website de ICT indicatoren bij de ondernemingen voor het jaar 2005 gepubliceerd. In de spreadsheet met de gedetailleerde cijfers is geen informatie te vinden hoe en op basis waarvan deze resultaten opgesteld werden. Gezien de herkomst van de cijfers (het NIS wat een onderdeel is van de Federale Overheidsdienst Economie), hoop ik te mogen veronderstellen dat deze cijfers een correct en betrouwbaar beeld geven.

Hoe minder werknemers de onderneming telt, hoe minder vaak er gebruik gemaakt wordt van computers, hoe minder vaak er een internetverbinding is, hoe minder vaak er een breedband internetaansluiting is, hoe minder vaak de onderneming over een website beschikt.

Gebruik van computers
8% van de ondernemingen met 5 tot 9 medewerkers maken geen gebruik van computers
alle ondernemingen met meer dan 250 medewerkers zeggen gebruik te maken van computers
Internetverbinding
12% van de ondernemingen met 5 tot 9 medewerkers hebben geen internetverbinding
2% van de ondernemingen met meer dan 250 medewerkers hebben geen internetverbinding
Breedband
33% van de ondernemingen met 5 tot 9 medewerkers hebben geen breedbandverbinding
7% van de ondernemingen met meer dan 250 medewerkers hebben geen breedbandverbinding
Website
52% van de ondernemingen met 5 tot 9 medewerkers hebben geen website
14% van de ondernemingen met meer dan 250 medewerkers hebben geen website

Voor beveiliging moet in een aantal ondernemingen nog een tandje bijgestoken worden, zowel in grote ondernemingen, maar zeker in kleinere ondernemingen.

Beveiligingstool
13% van de ondernemingen met 5 tot 9 medewerkers maken geen gebruik van een beveiligingstool
3% van de ondernemingen met meer dan 250 medewerkers maken geen gebruik van een beveiligingstool
Update van beveiligingstool
30% van de ondernemingen met 5 tot 9 medewerkers hebben geen update gedaan van het beveiligingstool op de PC's gedurende de laatste 3 maanden
6% van de ondernemingen met met meer dan medewerkers hebben geen update gedaan van het beveiligingstool op de PC's gedurende de laatste 3 maanden

Beveilingsproblemen
20% van de ondernemingen met 5 tot 9 medewerkers werden in de laatste 12 maanden geconfronteerd met ICT-beveiligingsproblemen in het algemeen
29% van de ondernemingen met meer dan 250 medewerkers werden in de laatste 12 maanden geconfronteerd met ICT-beveiligingsproblemen in het algemeen

Ongeoorloofde toegang
2,29% van de ondernemingen met 5 tot 9 medewerkers werden in de laatste 12 maanden geconfronteerd met ongeoorloofde toegang
2,85% van de ondernemingen met meer dan 250 medewerkers werden in de laatste 12 maanden geconfronteerd met ongeoorloofde toegang

Computervirussen
19% van de ondernemingen met 5 tot 9 medewerkers werden in de laatste 12 maanden geconfronteerd met virussen
28% van de ondernemingen met meer dan 250 medewerkers werden in de laatste 12 maanden geconfronteerd met virussen

Het lijkt mij dat er nog een enorme markt is voor ondernemingen die andere ondernemingen op weg helpen en verder begeleiden op het internet. Tenzij de situatie in 2006 ondertussen volledig zou veranderd zijn …

Technorati : - - - - - - -

Related Posts with Thumbnails