B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

17 september 2009

IT industry competitiveness index 2009

De IT industry competitiveness index 2009 is een studie uitgevoerd door de The Economist Intelligence Unit in opdracht van de Business Software Alliance, de spreekbuis van de wereldwijde commerciële softwaresector. De IT industry competitiveness index 2009 is de wereldranglijst voor IT-concurrrentiekracht van landen.

België kan je in de rangschikking van 66 landen op de 18de plaats terugvinden, met de VS op de 1ste plaats en Iran op de 66ste plaats. België staat 4 plaatsen hoger ten opzichte van de rangschikking van vorig jaar. België scoort even goed als Frankrijk, beter dan Duitsland, Italië en Spanje, maar minder goed dan Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen en Ierland.

In het rapport kan je terugvinden welke criteria de onderzoekers gehanteerd hebben, de gewichten voor de verschillende criteria evenals de bronnen waarin cijfers per land bepaald werden voor de verschillende criteria. Ik heb de cijfertjes voor België opgezocht.

Overall index score : België 59.2, op de 18de plaats van de onderzochte landen

Business environment (gewicht 10%) : België 89.2, op de 17de plaats van de onderzochte landen
* Government policy towards foreign capital; cultural receptivity to foreign influence; risk of expropriation; investment protection
* Degree to which private property rights are guaranteed and protected
* Level of government regulation (mainly licensing procedures) on setting up new private businesses
* Freedom of existing businesses to compete

IT infrastructure (gewicht 20%) : België 60.3, op de 22ste plaats van de onderzochte landen
* Market spending on hardware, software and IT services
* Desktop and laptop computers per 100 people
* Broadband connections per 100 people
* Secure Internet servers per 100,000 people
* Mobile-phone penetration per 100 people

Human capital (gewicht 20%) : België 44.8, op de 26de plaats van de onderzochte landen
* Total number of students in higher education, as % of gross university-age population
* Enrolment in tertiary-level science programmes, as % of total tertiary-level enrolment
* Employment in technology sector
* The education system’s capacity to train technologists with business skills (project management, customer-facing application and web development, etc)

R&D environment (gewicht 25%) : België 32.6, op de 18de plaats van de onderzochte landen
* Comprehensiveness, transparency of IP legislation; adherence to treaties
* Enforcement of IP legislation
* Status of electronic signature legislation
* Status of national data privacy and anti-spam laws

Legal environment (gewicht 10%) : België 88.5, op de 3de plaats van de onderzochte landen
* Gross government expenditure on R&D (US$ at purchasing power parity, PPP), per 100 people
* Gross private-sector expenditure on R&D (US$ at PPP), per 100 people
* Number of new domestic patents registered by residents each year per 100 people)
* Receipts from royalty and licence fees (US$) per 100 people

Support for IT industry development (gewicht 15%) : België 81.4, op de 13de plaats van de onderzochte landen
* Access to medium-term finance for investment from domestic and foreign sources
* Existence of a coherent national government strategy to achieve e-government objectives, aimed at improving both public service delivery and efficiency of back-office operations
* Government spending on IT hardware, software and services (US$ per head)
* Existence of an even-handed public policy stance on technology or sector development (absence of preferential government support for specific technologies or sector)

De Business Software Alliance roept in haar persbericht de overheid op om IT-vriendelijk beleid te voeren en innovatie te ondersteunen. Concrete aandachtspunten zijn een hogere penetratie van pc’s, goedkoper breedband-internet en een hogere kwaliteit van ‘menselijk kapitaal’ en met name de technologische know-how van onze afgestudeerden. Geen evidente voorstellen in tijden van crisis en besparingen.

Toch nog een kanttekening. Gezien opdrachtgever van de studie - de commerciële softwaresector - wordt de nadruk sterk gelegd op intellectual property (IP). Is dit nog voldoende relevant, zeker gezien de opgang van open soruce software, denk maar aan Firefox, maar ook Drupal (van oorsprong een Belgisch OS project) en iText (eveneens een Belgische OS project). Open Source software houdt zeker niet in dat alles gratis wordt, het inkomstenmodel houdt echter in dat er niet meer voor de software moet betaald worden, maar wel voor de geleverde diensten (installaties, onderhoud, aanpassingen, customisaties), wat ook leidt tot duurzame business modellen.

Related Posts with Thumbnails