B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

10 maart 2010

Politici op Twitter

Ten tijde van de laatste verkiezingen was er veel te doen van politici die plots actief werden op Twitter en op Facebook. Toen heb ik er ook een beetje aandacht aan besteed. Ondertussen kreeg ik af en toe de vraag om na te gaan in welke mate de politici nu nog actief zijn op Twitter.

De eerste uitdaging is uit te zoeken welke politici actief zijn op Twitter. De Standaard heeft naar aanleiding van de verkiezingen de Obarometer opgezet, een site die de bedrijvigheid van politici in het social media gebeuren (Twitter, Facebook en blogs) aangaf. Het probleem is dat de lijst van opgenomen politici zeer divers was : van de eerste minister tot enkele lokale partij-militanten. Bovendien is de lijst van politici na de verkiezingen niet meer aangepast.


Dan is er ook nog Agorati, een aggregatiesite van blogs en Twitter accounts van de Belgische politiek. In de eerste plaats kan je niet makkelijk nagaan welke blogs en Twitter accounts door Agorati opgevolgd worden. Bovendien is er weer de variatie van politici.


Dan zijn er ook de verschillende Twitter lijstjes van politici. Het probleem is dat deze stevig overlappen, maar af en toe ontbreken er toch nog Twitter accounts. Bovendien is het vaak een mengelmoes van politici die op verschillende niveau's actief zijn. Enkele Twitter-lijstjes waar je een heleboel Twitter accounts van politici kan je hieronder terugvinden.

@belgaar/politiek
@davanac/belgian-politics-elected
@msnbelgium/politiek-be
@philippebossin/vlpolitiek
@philippebossin/bepolitiek
@talking_heads/politiek
@TinneVdS/politics

Het verbaast mij enigszins dat de politieke partijen zo weinig moeite doen om hun Twitter accounts op te sporen en te groeperen in eigen lijstjes. De enige uitzondering hierop is Groen met verschillende lijstjes.


Ik heb uiteindelijk zelf enkele Twitter lijstjes gemaakt van Twitter accounts van politici (per partij), enkel van politici die op nationaal niveau actief zijn en van partij-accounts.


politiek-cdenv : volgt 18 Twitter accounts van CD&V
politiek-groen : volgt 20 Twitter accounts van Groen
politiek-ldd : volgt 4 Twitter accounts van LDD
politiek-nva : volgt 1 enkele Twitter accounts van N-VA
politiek-openvld : volgt 15 Twitter accounts van OpenVLD
politiek-sp-a : volgt 7 Twitter accounts van sp.a
politiek-vlaamsbelang : volgt 3 Twitter accounts van Vlaams Belang

Uit deze cijfertjes kan je reeds afleiden dat niet alle Vlaamse partijen even actief zijn op Twitter, maar hierover later meer in een volgend bericht.

Indien er Twitter accounts van politici actief op nationaal niveau (zowel federaal als regionaal) ontbreken in deze lijstjes, mag je mij hier steeds op attent maken, ofwel door een Twitter bericht of een reactie op dit bericht.

Related Posts with Thumbnails