B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

03 maart 2010

Belgian Social Media Monitor - bezoekcijfers - maart 2010

In het vorige bericht kon u vernemen hoeveel blogs, Twitter accounts en Facebook accounts er zijn in België op dit ogenblik. Naar goede maandelijkse traditie wordt het eerste deel van de Belgian Social Media Monitor met de volume-cijfers gevolgd door een tweede deel met trafiek-cijfers. Hoe vaak de social media sites vanuit België bezocht.

CIM Metriweb
Eerst komen de CIM Metriweb cijfers aan bod. Metriweb is een systeem opgezet door de CIM waar de trafiek op websites exact kan gemeten worden aan de hand van tags die in de HTML-code van de pagina's opgenomen is. Slechts enkele social network sites plaatsen reeds CIM tags op hun site. Deze cijfers zijn correct, in die mate dat ze afkomstig zijn van de telling van effectieve consultaties van de pagina's.

MSN Belgium
761.298 average daily visitors on the last 7 days, een stijging van 2%
1.341.846 average daily visits on the last 7 days, een stijging van 1%

Netlog
372.362 average daily visitors on the last 7 days, een daling van 4%
663.553 average daily visits on the last 7 days, een daling van 5%

seniorennet
84.272 average daily visitors on the last 7 days, een daling van 2%
112.530 average daily visits on the last 7 days, status quo

Skyrock
190.754 average daily visitors on the last 7 days, een daling van 2%
316.218 average daily visits on the last 7 days, een daling van 4%

In de onderstaande grafiek kan u nogmaals de evolutie van de average daily visitors over de voorbije maanden bekijken.


Waarde 100 werd telkens toegekend aan de cijfers van augustus 2009. Dit leidt tot de onderstaande rangschikking over de voorbije maanden.Alexa traffic rankings
Alexa traffic rankings geven aan hoe vaak een site bezocht wordt, althans volgens de informatie die Alexa kan verzamelen. De bezoekcijfers volgens Alexa zouden voornamelijk bepaald worden op basis van het surfgedrag van personen die de Alexa toolbar geïnstalleerd hebben in hun browser, wat slechts een zeer kleine minderheid van internetgebruikers is. Vandaar dat de betrouwbaarheid van Alexa wel eens in twijfel getrokken wordt.

Alexa geeft rangschikkingen van bezochte sites per land. Ik heb een selectie gemaakt van verschillende social network sites zoals ze voorkomen in de Alexa Top Sites in Belgium. De cijfers van Alexa moeten zoals reeds vermeld met een korrel zout genomen worden. De reden dat ik ze hier toch opneem is dat verschuivingen van de ene maand naar de andere inzicht kunnen geven in evoluties.

Facebook : traffic rank 2, status quo
Netlog : traffic rank 11, 1 plaats gezakt
Skyrock : traffic rank 12, 1 plaats gezakt
Blogger : traffic rank 14, status quo
Overblog : traffic rank 29, 3 plaatsen gestegen
Twitter : traffic rank 33, 8 plaatsen gestegen
Wordpress : traffic rank 37, 2 plaatsen gezakt
Linkedin : traffic rank 42, 5 plaatsen gestegen
MySpace : traffic rank 44, 1 plaats gezakt
Flickr : traffic rank 61, 1 plaats gezakt
Badoo : traffic rank 78, 6 plaatsen gezakt
Skynetblogs : traffic rank 107, 1 plaats gezakt
Canalblog : traffic rank 114, 3 plaatsen gestegen
Skyrock.net : traffic rank 146, 1 plaats gezakt
Centerblog : traffic rank 175, 3 plaatsen gestegen
Seniorennet.be : traffic rank 229, 2 plaatsen gestegen
Unblog.fr : traffic rank 236, 24 plaatsen gezakt
Typepad : traffic rank 244, 8 plaatsen gezakt
Hi5 : traffic rank 251, 51 plaatsen gezakt
Paperblog : traffic rank 264, status quo
Digg : traffic rank 279, 5 plaatsen gezakt
Ning : traffic rank 318, 14 plaatsen gestegen
Orkut : traffic rank 369, 46 plaatsen gezakt
Hyves.nl : traffic rank 370, 56 plaatsen gezakt
Blog4Ever : traffic rank 387, 107 plaatsen gestegen
Bloggen.be : traffic rank 396, 62 plaatsen gestegen
Skyblog : traffic rank 412, 23 plaatsen gezakt

Op de grafiek hieronder kan u de evolutie van de Alexa traffic ranks van de afgelopen maanden zien. Voor de top sites zijn de plaatsen relatief stabiel. Voor de sites die volgens Alexa in België een traffic rank hoger dan 100 krijgen is er heel wat variatie. Enkele trends zijn wel duidelijk de afgelopen maanden. Myspace gaat er maand na maand telkens lichtjes op achteruit (van plaats 31 in augustus 2009 naar plaats 44 in maart 2010). Twitter en Linkedin zijn de enige twee sites die over de voorbije maanden telkens gestegen zijn. Twitter is geëvolueerd van plaats 67 in augustus 2009 naar plaats 33 in maart 2010, Linkedin is geëvolueerd van plaats 165 in augustus 2009 naar plaats 42 in maart 2010. Het is natuurlijk maar de vraag of deze evoluties te wijten zijn aan de stijgende of dalende populariteit of door het onnauwkeurig karakter van Alexa.Google Adplanner
Sinds december 2009 wordt ook info van Google Adplanner opgenomen. Google Adplanner geeft zowel Unique visitors (estimated cookies) als Unique visitors (users). De verklaring van Google voor beide zijn :
Unique visitors (estimated cookies) : Approximate number of cookies on a site over a specific month as determined by Google Ad Planner's algorithms. With the unique visitors (estimated cookies) metric, you can get an idea of a site's overall traffic.
Unique visitors (users) : The estimated, unduplicated number of people who visit a site over a specific month.

Hieronder kan u dezelfde social media sites nogmaals terugvinden, gesorteerd op het aantal unique visitors (estimated cookies), wat bijgevolg overeen zou moeten komen met het totale bezoek aan de social media sites vanuit België. Bizar genoeg zijn alle bezoekcijfers gedaald ten opzichte van vorige maand, zou dit te maken hebben met het feit dat februari maar 28 dagen telde ?

Facebook : 9.000k unique visitors (estimated cookies), een daling van 8%
Netlog : 2.400k unique visitors (estimated cookies), een daling van 14%
Skyrock : 1.800k unique visitors (estimated cookies), een daling van 14%
Wordpress : 1.300k unique visitors (estimated cookies), een daling van 19%
Skynetblogs.be : 1.000k unique visitors (estimated cookies), een daling van 29%
MySpace : 820k unique visitors (estimated cookies), een daling van 17%
Flickr : 760k unique visitors (estimated cookies), een daling van 16%
Linkedin : 750k unique visitors (estimated cookies), een daling van 18%
Twitter : 620k unique visitors (estimated cookies), een daling van 17%
Seniorennet.be : 570k unique visitors (estimated cookies), een daling van 23%
Badoo : 510k unique visitors (estimated cookies), een daling van 18%
Canalblog : 480k unique visitors (estimated cookies), een daling van 23%
Centerblog.net : 390k unique visitors (estimated cookies), een daling van 15%
Typepad : 390k unique visitors (estimated cookies), een daling van 7%
Bloggen.be : 350k unique visitors (estimated cookies), een daling van 17%
Unblog.fr : 320k unique visitors (estimated cookies), een daling van 16%
Paperblog : 290k unique visitors (estimated cookies), een daling van 24%
Hi5 : 240k unique visitors (estimated cookies), een daling van 31%
Hyves.nl : 240k unique visitors (estimated cookies), een daling van 25%
Ning : 160k unique visitors (estimated cookies), een daling van 20%
Digg : 140k unique visitors (estimated cookies), een daling van 13%
Blog4Ever : 110k unique visitors (estimated cookies), een daling van 8%
Livejournal : 63k unique visitors (estimated cookies), een daling van 25%

Hieronder kan je twee grafieken vinden, zowel voor de "Unique visitors (estimated cookies)" als de "Unique visitors (users)". Eens te meer steekt Facebook er met kop en schouder boven uit.
Google Trends
De cijfers van Google Trends heb ik vorige maand niet getoond. De cijfers weken te sterk af van de voorgaande maand. Deze afwijking blijkt zich door te zetten. Eigenlijk komt het er op neer dat Google Trends in de loop van januari 2010 de manier waarop het bezoekcijfers van websites telt aangepast heeft. Dit verklaart de globale stijging voor alle sites.


Zo, nu heeft u uw portie bezoekcijfers van de social media sites vanuit België weer gehad.

Related Posts with Thumbnails