B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

30 mei 2007

Afval

Vandaag hebben diverse media bericht over de afvalverwerking in Vlaanderen, onder meer in De Morgen, De Standaard en Het Laatste Nieuws.

Enkele cijfers die ik onthouden heb uit deze berichten.
Afval afgeleverd in een containerpark : 249 kilo per inwoner
Waarvan 217 kilo recycleerbaar en bijgevolg 32 kilo niet recycleerbaar
Opgehaald restafval in vuilzakken : 149 kilo per inwoner, wat een daling is met 3 kilogram ten opzichte van het voorgaand jaar

De artikels van De Standaard en De Morgen hebben het over 2005, waar in het artikel van Het Laatste Nieuws sprake is van 2006.

Het leek mij de moeite even na te gaan of er bijkomende informatie zou te vinden op de websites van een aantal betrokken instanties.

De website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voorziet een rubriek met persinformatie. De rubriek schittert echter qua inhoud : Wijzig titel hier, dit is de inhoud.


De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), vermeld in sommige berichten, heeft een persbericht op haar site opgenomen. Hieruit blijkt dat de vrijgegeven cijfers wel degelijk betrekking hebben op 2006. In het persbericht wordt overigens een kanttekening gemaakt bij de daling van de afvalcijfers. Het volume opgehaald zwerfzuil - waarvoor geen cijfers gegeven wordt - en de som van het opgehaalde afval en het zwerfvuil blijken wel te stijgen.

Op de site van Interafval, eveneens vermeld in sommige berichten, kan je enkel terecht indien je je elektronische identiteitskaart bovenhaalt en bovendien nog over een kaartlezer verbonden aan je PC beschikt. Hoe het motto van Interafval Uw afval, wij trekken het ons persoonlijk aan in de praktijk omgezet wordt kun je als buitenstaander lekker niets nagaan. Bijkomende info over Interafval kan je er niet vinden.


Op de site van VVSG is gelukkig wel info over Interafval terug te vinden. Interafval is de spreekbuis voor iedereen die begaan is met het gemeentelijk afvalbeleid. Zo proberen de Vereniging en de intercommunales de stem van de lokale besturen, die dagelijks te maken krijgen met het afvalprobleem, luider en eensgezinder te laten klinken zodat ze beter hun stempel kunnen drukken op het Vlaamse afvalbeleid. Constructieve samenwerking in een open geest, gebaseerd op wederzijdse solidariteit, is voor alle betrokkenen de enige garantie voor een goed en duurzaam lokaal afvalbeleid. Dit gaat zowel op voor de samenwerking binnen Interafval als voor de interne werking van afvalintercommunales.

Blijkbaar vindt Interafval het niet nodig burgers die interesse hebben voor het gemeentelijk afvalbeleid op een eenvoudige wijze informatie over haar werking ter beschikking te stellen.

De communicatie over afvalcijfers lijkt mij een puinhoop te zijn. Gelukkig is dit maar een virtuele puinhoop, anders moest er iemand gezocht worden om deze puinhoop naar een containerpark te voeren of in een grijze vuilzak aan te bieden voor ophaling.

Technorati : - - - -

Related Posts with Thumbnails