B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

23 mei 2007

Blog Quotiënt van de Belgische Politici

Een tijdje terug heb ik het begrip Blog Quotiënt gelanceerd. Het Blog Quotiënt van een persoon is de som van het aantal vermeldingen in de zoekresultaten met als zoekargument de naam van de persoon volgens 4 verschillende blogzoekdiensten (Google Blogsearch, Technorati, Icerocket Blogsearch en Sphere).

Voor de voorbije maanden heb ik telkens in het begin van de maand het Blog Quotiënt bepaald van de verkozen Belgische politici, de eerste keer begin januari (zie ook dit bericht). Het was mijn intentie na te kunnen gaan hoe de populariteit van de politici in de blogosfeer zou evolueren, zeker naar aanleiding van de komende verkiezingen.

Mijn eerste vaststelling is dat de Blog Quotiënten van januari tot mei gedaald zijn. Het lijkt er dus op dat de Belgische politici minder populair geworden zijn in de blogosfeer in de loop van de voorbije maanden. Bij nader inzicht blijkt dat de daling voor een groot deel te wijten is aan Technorati. Deze zoekmachine rapporteert maand na maand steeds minder resultaten voor zoekopdrachten met de namen van de politici, niettegenstaande dat er vermoedelijk elke maand nieuwe blogberichten bijkomen. Blijkbaar houdt Technorati geen rekening meer met "oude" blogberichten.Wat zijn de Blog Quotiënten van de Vlaamse Politici ?
Guy Verhofstadt staat begin mei nog stevig op de eerste plaats met een BQ van 5728. Yves Leterme scoort "slechts" 2814, iets minder dan de helft van de score van de federale premier. Van de Vlaamse politici in de top 10 slagen enkel Jurgen Verstrepen, Frank Vandenbroucke en Patrick Dewael er in hun populariteit in de blogosfeer te verhogen.Wat zijn de Blog Quotiënten van de Franstalige Politici ?
Elio Di Rupo staat pas sinds begin mei op de eerste plaats. Hij heeft Richard Miller, lid van het Waals Parlement voor de MR, voorbijgestoken. Richard Miller dankt zijn populariteit echter in grote mate aan een aantal naamgenoten in de Verenigde Staten. André Flahaut komt tot mijn verbazing niet voor in de top 10, hij haalt in mei slechts de 11de score.Wat is het Blog Quotiënt van de Vlaamse partijen ?
Voor elke partij werd het gemiddelde Blog Quotiënt bepaald. Een partij met vele verkozenen die niet altijd opvallen wordt hierdoor benadeeld. Een partij met verschillende ministers zal daarentegen bevoordeeld worden. De trend qua evolutie van het gemiddelde Blog Quotiënt voor alle partijen is dalend, waarbij de daling voor Groen beperkt wordt en eigenlijk zelfs min of meer status quo blijft.Wat is het Blog Quotiënt van de Franstalige partijen ?
Net als Groen in Vlaanderen slaagt Ecolo er in haar Blog Quotiënt min of meer op hetzelfde peil te houden. Opmerkelijk is de zeer lage score voor het Front National (FN).Conclusie
Op basis van de Blog Quotiënten kan zeker niet afgeleid worden dat er sprake is van verkiezingskoorts in de blogosfeer. Verscheidene politici hebben eigen blogs. Ofwel worden deze blogs nog niet teruggevonden door de blogzoekdiensten, ofwel wordt er gewoonweg te weinig geconverseerd in de blogosfeer over de Belgische politici.

Related Posts with Thumbnails