B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 mei 2007

Riskeren bloggers ontslag ?

Het Britse onderzoeksbureau YouGov heeft in opdracht van het Britse HRM-bedrijf Croner een onderzoek uitgevoerd bij 2000 bloggers. 39% van de personen die antwoorden verstrekt hebben, gaven zelf toe dat ze reeds op hun blog berichten geplaatst hebben met potentieel gevoelige informatie met betrekking tot hun werk, werkgever of collega's. Dergelijke berichten zouden potentieel tot ontslag van de bloggers kunnen leiden.

Het persbericht van Croner besluit met enkele aanbevelingen.
- Werkgevers moeten duidelijke contracten en een "staff handbook" opstellen, waarin duidelijk aangegeven wordt wat onder niet aanvaard gedrag beschouwd wordt waaronder inbreuken tegen de confidentialiteit.
- Werkgevers doen er goed aan in de internet policies ook bepalingen over blogging op te nemen.
- Werknemers die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie worden best gevraagd extra geheimhoudingscontracten te tekenen waarin blogging ook vermeld wordt.
- Bedrijven met "a high level of computer literacy and usage" overwegen best een corporate blog.

Misschien ontbreekt er nog een aanbeveling. Bedrijven doen er goed aan een blogging expert aan te duiden (zie ook het bericht Chief Blogging Officer van enkele dagen terug).

De koppen van nieuwsbrichten waarin aangegeven wordt dat 1 op 3 of 4 op 10 bloggers ontslag riskeren lijken mij toch wat voorbarig te zijn. BBC : Third of employees 'risk sack for blogging', Telegraph : Third of bloggers risk the sack for work comments of Het Laatste Nieuws : 4 op 10 bloggers die schrijven over werk, riskeren ontslag

Technorati : - - - -

2 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 31 mei, 2007 20:48, de volgende bedenking ...

Er zijn inderdaad richtlijnen nodig, die gevoed moeten worden van uit de bedrijven zelf. Grootste probleem: heel veel bedrijven die weinig tot zelf niets weten over blogs, ook al is dat sterk aan het beteren.

 
Anonymous Anoniem had op 31 mei, 2007 21:45, de volgende bedenking ...

Zo'n nieuwe regels zouden toch nooit met terugwerkende kracht mogen werken. En wanneer u bang bent om 'gepakt' te worden, dan kan u nog steeds anoniem bloggen.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails