B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

10 maart 2010

Politici en Twitter

Voor het onderzoek van de activiteitsgraad van de Vlaamse politici op Twitter heb ik mij beperkt tot de verkozen politici op regionaal, federaal en Europees niveau en de politici die een ministerpost in de federale of regionale regering bekleden. Dit leidt tot een groep van 292 Vlaamse politici.

Van deze 292 Vlaamse politici zijn er 44 of 15% waarvoor er een Twitter account bestaat die eenduidig aan de politicus kan gekoppeld worden. De kans bestaat dat nog enkele van deze Twitter accounts fake accounts zijn, accounts die niet door de politicus opgezet zijn, maar bijvoorbeeld door een grappenmaker.

De verwachting dat een heleboel politici die ijverig Twitter boodschappen de wereld in stuurden ten tijde van de verkiezingen in juni 2009 er ondertussen mee gestopt zijn klopt. Van de 44 politici zijn er nog maar 13 of 4% die als actief kunnen beschouwd worden. De criteria hierbij waren minstens 1 Twitter bericht de laatste maand en gemiddeld minstens 1 Twitter bericht per week. De meest actieve politicus op dit ogenblik is zonder enige twijfel Vincent Van Quickenborne.

Alle actieve Twitter accounts kan je hieronder terugvinden.

CD&V : Elke Tindemans - Senaat : 4,04 tweets per week
CD&V : Bianca Debaets - Brussels Parlement : 2,31 tweets per week
CD&V : Sonja Claes - Vlaams Parlement : 1,99 tweets per week
Groen : Bart Staes - Europees Parlement : 6,50 tweets per week
Groen : Hermes Sanctorum - Vlaams Parlement : 6,69 tweets per week
Groen : Tinne Van der Straeten - Kamer : 18,86 tweets per week
LDD : Jurgen Verstrepen - Vlaams Parlement : 16,22 tweets per week
Open Vld : Sven Gatz - Vlaams Parlement : 44,11 tweets per week
Open Vld : Vincent Van Quickenborne - Federale Regering : 82,67 tweets per week
Open Vld : Willem-Frederik Schiltz - Kamer : 2,58 tweets per week
sp.a : Bart Van Malderen - Vlaams Parlement : 1,54 tweets per week
sp.a : Chokri Mahassine - Vlaams Parlement : 1,24 tweets per week
sp.a : Saïd El Khadraoui - Europees Parlement : 2,67 tweets per week

In de onderstaande grafieken kan alle 44 Twitter accoutns van Vlaamse politici zien, maar telkens gesorteerd volgens een ander criterium.

Vlaamse politici met een Twitter account gesorteerd volgens het aantal Twitter accounts "following", dit zijn de Twitter accounts die de politicus zelf volgt

Enkele politici van Groen hebben een groot aantal "following", de overige politici houden het redelijk beperkt, op Sven Gatz na.


Vlaamse politici met een Twitter account gesorteerd volgens het aantal Twitter accounts "followers", dit zijn de Twitter accounts die de Twitter berichten van de politicus volgen

Vincent Van Quickenborne steekt er hier met kop en schouder boven uit, met meer dan 2500 followers. De overige politici volgen op respectabele achterstand.


Vlaamse politici met een Twitter account gesorteerd volgens het aantal Twitter berichten

Jurgen Verstrepen heeft tot nu toe het grootste aantal Twitter berichten op zijn naam staan. De actieve twitterende politici van Groen worden op de hielen gezeten door het twitterende duo van OpenVLD. De andere partijen blijven ver achter.


Vlaamse politici met een Twitter account gesorteerd volgens het aantal Twitter berichten per week

Het twitterende duo van OpenVLD leidt met ruime voorsprong op de andere twitterende politici.


Vlaamse politici met een Twitter account gesorteerd volgens de ouderdom, het aantal dagen sinds het eerste Twitter bericht

Jurgen Verstrepen heeft de "oudste" Twitter account, zijn eerste bericht dateert van 18/11/2008. Een heleboel twitterende politici zijn er zo'n 300 dagen terug mee gestart, "toevallig" in de aanloop naar de verkiezingen van juni 2009.Op de onderstaande grafiek wordt voor elke twitterende politicus de actieve Twitter periode aangeven, op basis van de datum van de eerste en het laatste Twitter bericht. Op verschillende Twitter accounts verschenen er geen nieuwe berichten meer sinds juni 2009. Voor deze Twitter accounts zal een lange grijze balk getoond worden.N-VA en Vlaams Belang tellen op dit ogenblik geen actieve Twitter gebruikers onder de verkozen politici op federaal of regionaal niveau. Voor de overige partijen zijn er telkens enkele politici die enigszins actief zijn. Op dit ogenblik is het twitterende duo van OpenVLD (Vincent Van Quickenborne en Sven Gatz) het meest actief op Twitter. Ik ben benieuwd of er binnenkort nog andere actieve twitterende politici zullen opstaan.

Related Posts with Thumbnails