B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

27 april 2011

Edelman - A sneak peek into the future of digital communications

Ik was uitgenodigd voor een event vanmorgen bij Edelman | The Centre. Steve Rubel, Director of Digital Insights bij Edelman Digital, gaf een presentatie gevolgd door korte bijdragen van Patrick Bosteels en Ramon Suarez. De presentatie van Steve Rubel is niet publiek beschikbaar. Gelukkig geeft zijn laatste blogpost "The Validation Era" goed inzicht in wat hij vertelde.

Steve Rubel bracht in zijn verhaal zijn inzicht dat tegenwoordige consumenten meer belang hechten aan "subject matter experts". Bovendien is het belangrijk dat consumenten de boodschap meerdere keren ontvangen, van zodra de boodschap 3 tot 5 keer toekomt wordt ze als geloofwaardig beschouwd. Bijgevolg is het aangewezen dat boodschappen via diverse platformen verspreid worden. In de eerste plaats via de traditionele media die nog steeds relevant blijven (niettegenstaande eerdere voorspellingen dat het belang van traditionele media zou verminderen). Dan zijn er de eigen kanalen, de eigen site van het bedrijf of de organisatie. Je kan ook niet naast de social media kijken. Voor het vierde platform had Steve Rubel de term "tradigital" bedacht, dit zijn sites zoals Mashable, TechCrunch of The Huffington Post, die via blogs hun berichten publiceren, daarbij gebruik makende van een eerder beperkt aantal medewerkers. Deze "tradigitals" hebben een zeer grote reputatie opgebouwd. In België probeert misschien Belgian Cowboys in die richting te evolueren, maar ze zijn er nog zeker niet. In Nederland is er natuurlijk het grote voorbeeld van Marketingfacts.


Steve Rubel gaf ook een interessant stappenplan voor het bekomen van succes met social media binnen een organisatie.
1. elevate the experts within your company
2. curate to connect - identify the digital curators who are able to separate art from junk
3. dazzle with data - people nowadays have the attention span of fruit flies, so infographics can attract their attention
4. put pubs on hubs - share your contents on multiple sites, not only on your own site, but also on sites such as Scribd or Slideshare
5. ask and answer - be a source of knowledge

De uitspraak Consider making social media 1% of 100 people’s job, not just 100% of one, wat natuurlijk een mooie oneliner is, werd verschillende keren geretweet.


Als je nog snel bent, kan je via Twitter Search (of je favoriete social media monitoring tool) een heleboel tweets terugvinden die tijdens het event verspreid werden. Spijtig genoeg was er gekozen voor hashtag #digitaltrends, een term die ook voor andere doeleinden gebruikt wordt.

Ramon Suarez heeft een audio opname gemaakt van het event, die je via deze link kan terugvinden. En Patrick Bosteels heeft via instagram een plaatje gedeeld.

21 april 2011

Fietsers afstappen

Vandaag ben ik nogmaals met de fiets naar het werk gereden. Het weer was prima en mijn professionele agenda liet het toe.

Als je enige afstand aflegt, ook met de fiets, kan het tegenwoordig niet anders dat je met wegenwerken geconfronteerd wordt. Bij twee dergelijke wegenwerken merkte ik daarstraks een bord "fietsers afstappen" op. Eigenlijk is het schande dat dergelijke borden geplaatst worden. Wie heeft er al borden gezien waarop automobilisten verplicht worden uit te stappen en hun auto te duwen, of waar alle passagiers van een lijnbus eveneens de bus moeten duwen ?

Als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest graag meer fietsers in de stad wil zien - en daar zijn toch duidelijk tekenen van - dan moeten ze consequent zijn. Een fietser is geen voetganger+, een voetganger met wat ijzer en twee wielen. Indien er werken zijn, moet het gewest eisen dat de aannemers werk maken van een deftige omleiding voor fietsers. Bij de werken in het centrum van Tervuren wordt er wel degelijk werk gemaakt van een veilige en goed aangeduide omleiding voor fietsers.

20 april 2011

Regeringsvorming als een TV programma

De regeringsvorming sleept al geruime tijd aan. Het ziet er bovendien naar uit dat er nog weinig fut in zit. Inspiratie voor een nieuw elan voor de regeringsvorming zou kunnen gehaald worden uit de formats die de laatste jaren op TV te zien waren.

Big Brother
De politici worden in een afgesloten ruimte gestoken. De politici moeten in groep opdrachten afwerken (bijvoorbeeld het regeerakkoord opstellen en praktisch uitproberen). Indien de opdrachten niet succesvol zijn wordt de groep collectief gestraft, bijvoorbeeld minder copieus eten en drinken of zelfs helemaal niets. Elke dag moeten de politici biechten en daarbij onthullen hoe de relaties onderling zijn. Met een zekere frequentie wordt de politicus die het slechtst in de groep ligt, zowel volgens de deelnemers als volgens de buitenwereld die nauw toekijkt, verwijderd. De overwinnaar, de politicus die het langst aan boord blijft, wordt premier.

De Mol
De politici vertrekken op een meerdaagse tocht, waarbij dagelijks opdrachten moeten afgewerkt worden, zoals het uitschrijven van hoofdstukken uit het toekomstige regeerakkoord. Eén van de deelnemende politici speelt een dubbele rol, hij of zij is de saboteur. Het is de bedoeling dat de overige politici zowel de opdrachten goed afwerken (het regeerakkoord opstellen) als de saboteur ontmaskeren. Gezien de huidige spanningen tussen de politici kan misschien een omgekeerde versie geprobeerd worden : zoek tussen de saboteurs de enige politicus die het goed meent.

Temptation Island
De politici worden op een tropisch eiland geplaatst. Ze worden van hun adviseurs gescheiden, die bevinden zich op een naburig eiland. Op het eiland van de politici bevinden zich ook mooie, jonge, bereidwillige alternatieve adviseurs (rekening houdende met de seksuele voorkeuren van de afgezonderde politici). Het is de bedoeling na te gaan hoe lang de politici kunnen weerstaan aan de verlokkingen van de alternatieve adviseurs. De alternatieve adviseurs streven er immers naar zo snel mogelijk een regering te vormen. Af en toe worden de politici opnieuw geconfronteerd met hun eigen adviseurs, waarbij duidelijk zal worden hoeveel toegevingen ze al gedaan hebben.

De Ronde
De regeringsvorming wordt gekoppeld aan een sportmanifestie die op één dag plaats vindt. Tegen het einde van de sportmanifestatie moet alles uitgeklaard zijn : op wie wordt euthanasie toegepast, wie wordt wegens obstructie meegenomen door de politie, wie kan zijn emoties niet beheersen, wie moet berusten in zijn of haar misstappen, wie komt er niettegenstaande alle tegenslag toch beter uit, ...

Thuis
We zijn vertrokken voor een reeks van honderden afleveringen zonder duidelijk einde. Elke dag is er een nieuwe aflevering. Telkens zijn er onverwachte wendingen, zelfs een verdwijning of een moord wordt niet uit de weg gegaan. Wie doet het met wie, wie komt er uit de kast, wie wordt uit de reeks geschreven, ... Indien een politicus het zelf niet meer ziet zitten, kan hij op eigen verzoek vervangen worden door een collega politicus. Indien een politicus niet goed zijn rol vervult of buitenissige eisen begint te stellen, kan de regisseur ingrijpen en de politicus naar een ver land laten vetrekken. Een andere mogelijke scenariowending is dat een politicus uit lang vervlogen tijden plots opnieuw opduikt, al dan niet in een jongere gedaante.

De Kampioenen
Een bonte bende politici verzamelt in een aftandse kantine, waar ze gesponsorde dagschotels à volonté kunnen nuttigen. Naast de politici bevinden er zich in de kantine ook een schare personen wiens taak er in bestaat louter aanwezig te zijn, van hen wordt geen actieve inbreng verwacht buiten het ondergaan van de tournées générales. Als de politici de kantine verlaten moeten ze op het nabij gelegen voetbalveld laten zien dat ze van voetballen ook niet veel afweten. De leider van de politici is niet vies van platvoerse uitspraken. Hij (of zij) neemt ook niet zo nauw met principes van ethisch onderhandelen, maar al bij al blijft het onschuldig want goed bedoeld. Tussen de aanwezige politici ontstaan telkens allerlei misverstanden, die gelukkig vrij snel opgelost worden. Het probleem is dat er niet echt naar een einde toegewerkt wordt, de kolder blijft jarenlang aanslepen.

Zonde van de zendtijd
In verschillende afleveringen van Zonde van de zendtijd werden de politici met stuntelige interviewers en onverwachte gebeurtenissen geconfronteerd. In de variant worden de rollen omgedraaid. De politici spelen een spelletje met de journalisten. Ze doen alsof ze de vragen niet begrijpen, ze antwoorden naast de zaak, ze huren personen in die de journalisten hinderen tijdens het afnemen van de interviews, ze proberen hardnekkig de aandacht te zoeken, ze proberen zich weg te steken, ... De vraag is of dergelijk gedrag wel zo ver ligt van de realiteit.

En heeft u nog suggesties voor bijkomende programma's ?

Egomonitoring

Egosurfing is de term waarmee aangegeven wordt dat personen nagaan hoe ze tevoorschijn komen in zoekmachines. Met de opkomst van social media monitoring tools kan je nu ook al aan egomonitoring doen. Hoe komt mijn naam, mijn website, mijn blog, mijn online aanwezigheid, ... naar voor in het social media landschap ?

Engagor, een social media monitoring tool van Belgische makelij, geeft een overzicht per zoekterm van de influencers : welke Twitter gebruiker is "most retweeted", welke Twitter gebruiker is "Most Mentioned" en Twitter gebruiker is "Top Poster". Ik heb geluk, voor de term BVLG komt mijn Twitter account @bvlg telkens bovenaan de lijst terecht. Oef.

19 april 2011

Twitter namen

Als je als persoon of als bedrijf ook een account op Twitter wil aanmelden, moet je in de eerste plaats een Twitter naam kiezen. Een Twitter naam bestaat uit maximaal 15 karakters, waarbij je kan gebruik maken van de letters A tot Z (je kan hoofdletters en kleine letters door elkaar gebruiken), van de cijfers 0 tot 9 en ook van de underscore ("_"). Speciale karakters zijn op dit ogenblik niet toegelaten, dus geen accenten, geen spaties, punten, streepjes, vraagtekens, uitroeptekens, ...

Als je als bedrijf op Twitter wenst actief te worden, moet je in de eerste plaats nagaan of je bedrijfsnaam al in gebruik is. Indien dit het geval is, voorziet Twitter in de mogelijkheid dat je de Twitter naam opeist. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je bedrijf over het trademark beschikt voor de gekozen naam. Voor zelfstandigen en kleinere bedrijven zal dit vermoedelijk niet het geval zijn, zodat er niets anders zal opzitten een andere Twitter naam te kiezen, steeds rekening houdende met de maximale lengte van 15 karakters.

Als je als bedrijf op Twitter wenst actief te worden, moet je goed nadenken waarom je als bedrijf op Twitter wenst actief te worden. Wil je persberichten verspreiden, wil je reclame maken voor je producten en diensten, wil je ondersteuning aan de klanten van je producten en diensten aanbieden, wil je in dialoog gaan met je klanten, wil je eigen medewerkers aansporen hun ervaringen via Twitter te delen, ... Het kan aangewezen zijn eventueel meerdere Twitter accounts aan te maken. Belgacom heeft er bijvoorbeeld op dit ogenblik minstens 9 verschillende in gebruik.


Als je als bedrijf op Twitter wenst actief te worden en je bedrijf behoort tot een internationaal opererende groep, maak dan een keuze qua Twitter namen die duidelijk is voor alle betrokkenen, in de eerste plaats je klanten. Cardif is een verzekeringsfirma die deel uitmaakt van de Franse BNP Paribas groep. Er bestaat zowel een Twitter account @cardif_com als @cardif_france. Het verschil tussen beide accounts is mij niet zo duidelijk. De ene verwijst in de profielinfo naar www.cardif.com en de andere naar www.cardif.fr. De account @cardif is overigens niet door het bedrijf Cardif in gebruik. Ofwel heeft Cardif Twitter nog niet gecontacteerd om deze niet actieve account in handen te krijgen ofwel is de aanvraag afgewezen.
Het wordt pas echt verwarrend indien je naar de accounts voor Cardif Nederland kijkt. De Twitter account @cardif_ (met underscore achteraan) heeft als locatie Oosterhout (vermoedelijk in Nederland, maar dat wordt verondersteld gekend te zijn). Daarnaast is er ook nog @cardifnederland. Voor alle 4 Twitter accounts is er geprobeerd rekening te houden met de huisstijl van Cardif. Spijtig is wel dat het groen voor @cardifnederland en @cardif_ niet hetzelfde is. Als je dan toch de achtergrond aanpast, doe het onmiddellijk in de juiste kleur.
Als je als bedrijf op Twitter wenst actief te worden en je bedrijf wenst te communiceren in beide landstalen, dan moet je goed nadenken hoe je dit zal aanpakken. Je kan één enkele Twitter account opzetten, waar je de talen (Nederlands, Frans en eventueel ook nog Engels, Duits, ...) door elkaar kan gebruiken. Je kan ook per taal een andere account maken. Belgacom heeft er bijvoorbeeld voor gekozen zowel @belgacom_eva_nl en @belgacom_eva_fr te gebruiken. Indien Cardif België op Twitter zou actief worden, kan bijvoorbeeld kiezen uit @CardifBE, @CardifBelgium (die beide taalneutraal zijn). Of er zou kunnen gekozen worden voor @CardifBelgie en @CardifBelgique. Op dit ogenblik zijn deze 4 accounts nog allemaal vrij. Als er ondertussen een Twitternaamkaper deze blogpost leest, zou het wel eens kunnen dat deze Twitter namen toch geregistreerd zijn als u dit leest.

Indien je meerdere types producten aanbiedt, moet je ook een keuze maken of je die producten expliciet in de naam vermeldt. Indien Cardif in België per type verzekering een afzonderlijke Twitter account zou willen opzetten (zoals bijvoorbeeld levensverzekering, schuldsaldoverzekering, brandverzekering, ...) moet er een keuze gemaakt worden hoe deze lange namen (bijvoorbeeld Cardif Levensverzekingen België of Cardif Assurances Vie Belgique) kunnen ingekort worden.

Ook bij basketbalploegen stelt zich de problematiek van veel te lange namen. Belgische basketploegen vermelden de naam van de sponsors in hun officiële naam. Tot nu toe heb ik voor "KBBC Betafence Zwevegem" of "Declercq Stortbeton Waregem" nog geen Twitter accounts gevonden. Ik ben wel benieuwd onder welke naam ze zouden actief zouden worden op Twitter. Voor URL's is er geen beperking van 15 karakters, maar zelfs daar hebben beide ploegen de sponsors toch niet expliciet vermeld. Ze zouden bijgevolg voor de Twitter namen kunnen kiezen voor dezelfde namen als voor de URL's.

18 april 2011

Map Twitter Friends

In je Twitter profiel kan je een locatie opgeven. Handige jongens en meisjes hebben tooltjes bedacht die toelaten op een kaart te kijken waar je Twitter friends zich bevinden. Een aantal tools die vroeger werkten, doen dit blijkbaar nu niet meer. Ik kwam zojuist nog terecht op Map Your Twitter Friends. Dit tooltje lijkt nog wel te werken. Hieronder krijg je alvast het plaatje dat ik zojuist te zien kreeg.


Op de pagina staat "typically only about 80-90% of people you follow will appear on the map". Voor mijn test zojuist lijkt dit nog veel minder te zijn.

Een andere tool om een beter resultaat te bekomen is Mapmyfollowing.


Het nadeel van dit tooltje is dat je wel aanloggen (gelukkig via oauth). Of die followers in de Verenigde Staten iets hebben aan mijn eerder Nederlandstalige tweets is maar de vraag. Een andere bedenking is dat mijn Twitter account volgens Mapmyfollowing blijkbaar geen followers heeft onder de Maas.

Populairste Belgen op Facebook

Facebook gebruikers kunnen met de "I Like" button van een Facebook page aangeven dat ze de page leuk vinden. Facebook pages worden voor allerlei zaken aangemaakt, voor producten, om oproepen te lanceren, om hobbies aan te geven, voor sportpersoonlijkheden, voor musicale helden, voor BV's, ...

Ik heb een lijstje gemaakt van de 10 meest populaire nog levende Belgen. Duo's (zoals 2 Many DJ's) of stripfiguren (zoals Tintin of Kabouter Wesley) werden bijgevolg buiten beschouwing gelaten. De lijst bevat 3 acteurs, 1 komiek, 3 sporters en 3 personen die dankzij muziek hun geld verdienen.

1. Jean-Claude Van Damme, acteur : 586.366 people like this


2. François Damiens, acteur : 429.188 people like this


3. Stromae of in het echte leven Paul Van Haver, zanger : 417.678 people like this


4. Philippe Geubels, komiek : 236.400 people like this


5. Benoît Poelvoorde, acteur : 194.794 people like this


6. Milow of in het echte leven Jonathan Vandenbroeck, zanger : 180.977 people like this


7. Romelu Lukaku, voetbalspeler : 112.660 people like this


8. Kim Clijsters, tenisspeelster : 106.399 people like this


9. Eden Hazard, voetballer : 100.744 people like this


10. Selah Sue of in het echte leven Sanne Putseys, zangeres : 89.252 people like this


De top 10 wordt aangevoerd door drie Franstalige Belgen, die niet toevallig hun populariteit aan steun van het buitenland te danken hebben. Jean-Claude Van Damme heeft voornamelijk carrière gemaakt in de Verenigide Staten. François Damiens is ook gekend in Frankrijk. En Stromae zal het zowat overal wel maken zeker.

De bovenstaande lijst van populairste Belgen op Facebook bevat 8 mannen en bijgevolg slechts 2 vrouwen die bovendien plaatsen 8 en 10 bekleden. Wie lanceert er nu een oproep om eerder Facebook pages van Belgische vrouwen te "liken" ?

14 april 2011

Laatste keer Parijs-Roubaix

Eerder deze week kon u op dit blog al een overzicht bekomen van de tweets waarin "Roubaix" voorkwam (de voorspelling en de analyse). Ik wil u nog één plaatje tonen over de "Roubaix" tweets.

Engagor, een social media monitoring tool van Belgische makelijk, biedt de mogelijkheid om de resultaten die het tool vindt (dit zijn Twitter accounts, maar kan ook ruimer zijn, bijvoorbeeld nieuwsberichten, blogs, forums, ...) op verschillende manier voor te stellen, waaronder een visualisatie op kaart. Engagor probeert resultaten een locatie te geven. Een bericht kan geotagged zijn, zodat de exacte locatie bekend is. Indien het bericht geen geotag bevat, wordt er gekeken of de site, de Twitter account, de blog aan een locatie kan gekoppeld worden.

Op de onderstaande kaart ziet u de mapping van de "Roubaix" berichten volgens Engagor op West Europa. Van de 41.800 "Roubaix" berichten volgens Engagor kunnen er 26.000 op een locatie gemapt worden. En dan zijn er nog 14.447 berichten die in West-Europa te situeren zijn. Opmerkelijk lijkt mij dat Engagor zo weinig "Roubaix" berichten in Frankrijk en specifiek in het Noorden van Frankrijk weet te plaatsen. Ofwel heeft Engagor een blinde vlek voor berichten uit Frankrijk, ofwel zijn er gewoon minder Fransen die over "Roubaix" getwitterd hebben. Zou Twitter nog niet zo sterk doorgedrongen zijn bij de Fransen ?

13 april 2011

Tintin en Kuifje op Facebook

In de overzichten van Belgische Facebook pages die ik onlangs publiceerde (maart en april) ontbrak nog een belangrijke Belg. Eigenlijk is het geen "echte" Belg, maar een stripfiguur. Ik had de Facebook page voor Tintin over het hoofd gezien.

Deze Facebook page voor Tintin telt nu reeds 563.131 likes, waardoor deze page populairder is dan de page voor Stromae.


De page voor Kuifje is veel minder populair.PS En als u nog een Belgische Facebook page met meer dan 100.000 likes vindt, mag u mij dit steeds laten weten.

12 april 2011

4 jaar op Twitter

2011, is het precies vier jaar geleden dat ik mijn Twitter account (@bvlg) aangemaakt heb. Ik wil u hieromtrent dan ook enkele mooie plaatjes tonen.

Twbirthday geeft het mooiste certificaat.


Bwitterday houdt het soberder.


Bij howlonghaveyoubeentweeting klopt er iets niet.


Want whendidyoujointwitter geeft wel degelijk aan dat de creatiedatum 12 april 2007 was. Er wordt daar wel in dagen geteld, maar niet in jaren.


Ik was volgens Twopcharts overigens in mooi gezelschap op die bewuste 12 april 2007.

10 april 2011

Nogmaals Parijs-Roubaix

Cancellara heeft dan toch Parijs-Roubaix niet gewonnen, niettegenstaande de verpletterende meerderheid vanmorgen qua aantal tweets over hem (zie dit vorige bericht).

Net als vorige week voor #rvv heb ik vandaag nagegaan hoeveel Roubaix tweets er vandaag (en enkele dagen daarvoor) de twitosfeer ingestuurd werden. Tussen 16u en 17u waren er bijna 5.000 tweets. In het totaal kwam ik aan meer dan 29.000 tweets.


De meeste tweets op 10/4 waren (althans volgens Twitter) in het Engels (46%), gevolgd door het Nederlands (30%), Frans (9%) en het Spaans (7%).


Het volgende plaatje uit Engagor geeft de most retweeted, most mentioned en top posters. De most mentioned Twitter account is die van Fabian Cancellara (@f_cancellara). De Twitter account van de vriendin (en binnenkort vrouw) van Johan Vansummeren (@minavangrieken) kwam nog niet in de top lijst voor, ze zal er ongetwijfeld een pak volgers bij krijgen.


En nu nog een laatste grafiek. De onderstaande grafiek geeft aan welke tools de afgelopen dagen gebruikt werden voor de Roubaix tweets. Het viel mij op dat de verdeling van de gebruikte tools op de dag van de wedstrijd zelf toch enigzins afweek van de voorgaande dagen. Het aandeel van twitterfeed was een pak lager, slechts 6% op de wedstrijddag ten opzichte van rond de 20% de voorgaande dagen. De web interface werd vaker gebruikt tijdens de wedstrijddag : 30% versus 21% tot 24%. TweetDeck schoot eveneens omhoog van 10% à 12% naar 17%. Twitter for iPhone, Twitter for BlackBerry®, HootSuite en Echofon werden tijdens de wedstrijddag ook vaker gebruikt. De mogelijke verklaring lijkt mij dat de dagen voor de wedstrijd de tweets voor een deel afkomstig waren van automatische bronnen zoals mediasites of wielersites. Tijdens de koers kwamen de persoonlijke tweets veel sterker naar voor.

Parijs-Roubaix

Als er een belangrijke sportgebeurtenis is, kan je vooraf in de kranten en op websites allerlei beschouwingen lezen over wie de wedstrijd zal winnen. Laten we eens kijken of we de brute kracht van Twitter kunnen gebruiken om de winnaar van de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix te voorspellen.

Op dit ogenblik zijn de renners nog juist niet vertrokken, het is dus nog een mooie momentopname om de populariteit van de renners op Twitter te peilen. Als je zou moeten afgaan op het aantal vermeldingen in tweets, welke renner zou dan de wedstrijd winnen ?

Voor meer dan 100 renners op de definitieve deelnemerslijst (die 197 renners telt) is er geen enkele tweet te vinden waarin ze vermeld worden. Ik ga dus ook niet beginnen deze renners hier op te lijsten, laat staan ze in tweets vermelden.

Dit zou afgaande op de tweets van "Roubaix" en de familienaam van de renner de top 10 zijn :

Cancellara : 671 tweets
Boonen : 337 tweets
Hushovd : 196 tweets
Hincapie : 160 tweets
Ballan : 158 tweets
Cavendish : 105 tweets
Chavanel : 98 tweets
Veelers : 84 tweets
Cooke : 79 tweets
Roelandts : 70 tweets

En is het maar afwachten of Cancellara effectief Parijs-Roubaix zal winnen. Binnen enkele uren en enkele duizenden tweets later zullen we het weten.

PS Er rijden twee Chavanels mee, Sébastien Chavanel en zijn meer bekende broer Sylvain Chavanel. Maar beide broers tesamen slagen er niet in om beter dan de zevende plaats te scoren. Er rijden nog twee andere broers mee, Edward King en Benjamin King, wat niet voldoende is om gecombineerd in de top 10 te komen.

08 april 2011

Banken en bonussen

Dat de toplui van de Belgische banken nog steeds riante bonussen ontvangen is de afgelopen dagen duidelijk geworden. Graag had ik enkele bedenkingen over deze problematiek met u gedeeld.

De Belgische banken zijn tijdens de financiële crisis vanaf 2008 alle verplichtingen ten opzichte van hun cliënten nagekomen. Houders van de diverse types van rekeningen (zicht, spaar, termijn, ...) bij de betrokken Belgische banken hebben hun tegoeden niet zien afnemen. Personen die belegd hebben in aandelen of in beleggingsfondsen die beleggen in aandelen hebben hebben de waarde van hun beleggingen zien afnemen. Of ze echt verlies geleden hebben is niet evident, er is pas sprake van verlies op het ogenblik dat een belegger de beleggingen opnieuw omzet in centen. De potentiële waardevermindering van beleggingen die gekoppeld zijn aan aandelen is inherent aan dit type beleggingen. Het is best mogelijk dat de beleggers zich niet volledig bewust waren van dit potentieel verlies, of dat ze er niet voldoende over geïnformeerd waren door de verkopers van deze beleggingen.

Diverse overheden zijn tussengekomen om het kapitaal van de banken te ondersteunen (de Franse overheid, de federale Belgische overheid, de regionale overheden). Bij Dexia en bij Ethias heeft dit geleid tot de situatie waarbij de overheden in ruil voor hun inbreng aandelen kregen. Ook voor BNP Paris Fortis beschikt de Belgische federale overheid over aandelen. De overheden zijn mede-eigenaar van deze financiële instellingen en dragen alle voor- en nadelen die daaraan verbonden zijn. Bij winst - wat dit jaar duidelijk het geval is voor de betrokken financiële isntellingen - is er het recht op een dividend. Aandeelhouders lopen ook het risico dat het bedrijf minder waard wordt. De inbreng van de overheden in de financiële instellingen is als zodanig niet verloren, de overheden zijn nog steeds mede-eigenaar. Als de overheden hun aandelen verlopen kunnen ze een meerwaarde of een minwaarde realiseren, net zoals een individuele belegger bij zijn beleggingen.

Bij KBC beschikt de Vlaamse overheid niet over aandelen, maar is er gekozen voor een speciale lening met een stevige rentevoet (die kan oplopen tot 8,5%). Voor de winst gerealiseerd in 2010 zou er 600 miljoen euro aan de overheid uitgekeerd worden. De Vlaamse overheid loopt met de lening geen risico, tenzij KBC als bedrijf zou failliet gaan - wat met de staatsinbreng zou moeten vermeden zijn.

In bedrijven worden bonussen toegekend aan medewerkers die vooraf gestelde doelstellingen halen. In het voorstel van Luc Coene, de huidige gouverneur van de Nationale Bank van België, moet de top van de Belgische financiële instellingen evenals de bankmedewerkers die in de marktenzalen actief zijn afzien van bonussen. De aanbeveling om medewerkers van de marktenzalen te laten afzien van bonussen is niet correct ten opzichte deze medewerkers. Waarom zouden andere bankmedewerkers wel recht hebben op bonussen ? De medewerkers van de marktenzalen voeren ook maar de taken uit die hun opgedragen worden door het manageement. En waar trek je de lijn, de traders in de marktenzaal staan in het vuur van de actie, dus zij zouden geen recht hebben op de bonussen. De medewerkers die de boekhouding van de transacties van de marktenzalen verzorgen, worden die ook uitgesloten ? Hebben de ICT medewerkers die de systemen voor de marktenzalen programmeren evenmin recht op bonussen ? En hoe zit het met het logistiek personeel dat diensten levert aan medewerkers van de marktenzalen ?

De overheden zouden kunnen beslissen over te gaan tot het verkopen van hun aandelen in de financiële instellingen. Bij Dexia zou dit een stevige minwaarde opleveren, de overheden zijn ingestapt tegen 9,9 euro per aandeel en de huidige beurskoers was de laatste dagen onder de 3 euro per aandeel. Voorlopig zijn er bijgevolg geen intenties van de overheden om de aandelen van Dexia, Ethias of BNP Paribas Fortis te verkopen. Maar zou dit inhouden dat de betrokken financiële isntellingen geen bonussen meer mogen uitkeren zolang de staat aandeelhouder is ? Er zijn nog andere Belgische bedrijven waar de overheden aandeelhouder zijn, zoals Belgacom, Eandis, Elia of de talrijke bedrijven waar de overheidsholding GIMV in participeert. De vraag wordt bijgevolg of bedrijven die winst maken en waar tegelijkertijd de overheid mede aandeelhouder is bonussen mogen uitkeren.

De omvang van de bonussen, binnen de financiële sector en daarbuiten, bij overheidsbedrijven, bij bedrijven waar de overheden aandeelhouder is en zelfs bij privé bedrijven, vraagt een maatschappelijk debat. Het debat mag zeker niet beperkt worden tot de enkele financiële instellingen die overheidssteun genoten hebben.

Ik ben zelf actief in de banksector. Deze bedenkingen zijn mijn persoonlijke mening en zijn niet gebaseerd op het standpunt van mijn werkgever of van de financiële instellingen.

07 april 2011

Met de wagen naar Brussel

De laatste dagen is er opnieuw veel te doen over de reductie van CO2 en fijn stof door het bannen van het autoverkeer in steden. Volgens allerlei groepen moeten de personen die zich naar de steden verplaatsen maar meer gebruik maken van het openbaar vervoer (naast natuurlijk ook andere maatregelen). Je kan ook iedereen verplichten om naast hun werk te gaan wonen, zodat woon-werkverplaatsingen tot een minimum beperkt worden. Maar dit is natuurlijk geen haalbare optie. Sommige personen zullen het bijgevolg niet eenvoudig hebben om het volledig traject van hun woonplaats naar hun werkplaats met het openbaar vervoer af te leggen, het gebruik van de wagen voor het ganse traject of een deel ervan zal noodzakelijk blijven.

Zelf woon ik in een landelijke gemeente niet zo heel ver van Leuven. Voor mijn verplaatsing naar Brussel maak ik gebruik van de wagen, van mijn woonplaats tot in de bedrijfsparking hartje Brussel. Ik heb lange tijd van het openbaar vervoer gebruik gemaakt van de rand van Brussel naar het centrum. Door de jaren heen bleek echter veel moeilijker om met de wagen uit de richting Leuven tot bij een metro station te komen en daar een plaats te vinden voor mijn wagen.

Initieel reed ik tot metro station Roodebeek, aan de Shopping te Sint-Lambrechts-Woluwe. Daar was vroeger (en nu nog steeds) een niet zo uitgebreide parking. Indien deze vol stond, kon je in de naburige straten parkeren. In deze straten is ondertussen betalend parkeren ingevoerd, dus ofwel moet je zeer vroeg komen of betalen. Bovendien is de verbinding tussen de E40 en de parking Roodebeek verre van optimaal geworden. Door de drukte (files !) op de Woluwelaan vraagt dit beperkt traject relatief veel tijd. Later ben ik uitgeweken verder naar de terminus, naar metro station Kraainem. Daar bevindt zich eveneens een parking, maar die stond steeds bomvol vermoedelijk met wagens van personen die in het vlakbij gelegen UCL ziekenhuis werken. Het alternatief was een woonwijk waar volop parkeergelegenheid was. Vermits de bewoners deze toestroom van auto's niet zagen zitten, werd voor de ganse wijk een systeem van bewonersparkeren ingevoerd. Pendelaars zijn bijgevolg niet meer welkom in de bewonerswijk, eigen bewoners eerst. De laatste piste die ik dan een tijdje geprobeerd heb is het parkeren op de parking aan de Reyerstunnels. Van die onbewaakte, eerder afgelegen parking is het even stappen naar het premetro station Diamant. Daar kan je de tram richting Noordstation nemen. De frequentie van die trams was toen een pak lager in vergelijking met de "echte" metro van Roodebeek (of Kraainem). Bovendien hadden de trams stevig last van het autoverkeer op de Rogierlaan, de trams rijden immers slechts voor een deel op een eigen bedding die ook door talrijke automobilisten gebruikt wordt. Met de wagen van de Reyerstunnels tot mijn werkplek is niettegenstaande de heksenketel die het Meiserplein soms is, korter in tijd en veel flexibeler. Het parkeren in de bedrijfsparking is bovendien veel veiliger. Bijgevolg duik ik al een hele tijd met de wagen Brussel binnen.

De Brusselse ring bevindt zich grotendeels op Vlaams grondgebied, zeker aan de noordkant. Het openbaar vervoer te Brussel is een materie die beslist wordt op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gevolg hiervan is dat de problematiek van woon-werkverkeer van Vlamingen eigenlijk geen deftige oplossing krijgt. Het Brussels openbaar vervoer is niet voorzien om pendelaars van de noordkant op een efficiënte wijze richting centrum te brengen. Het plan om het einde van de E40 aan de Reyerstunnels stevig aan te pakken en het aantal rijstroken aanzienlijk te verminderen getuigt van een aanpak gericht op de bewoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en helemaal niet op de automobilisten die van de E40 gebruik maken.

Alle discussies over het terugdringen van het autoverkeer uit de stadscentra zijn nutteloos indien geen deftig werk gemaakt wordt van een geloofwaardig aanbod van openbaar vervoer. Gezien de Belgische realiteit van bevoegdheden op verschillende niveau's en de tegengestelde doelstellingen op de verschillende niveau's zie ik op korte termijn nog niet veel bewegen. Waarom zou het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeren in openbaar vervoer dat gericht is op personen die nu toch geen belasting betalen en die evenmin hun stem uitbrengen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ? En het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ziet tegenwoordig samenwerking met Wallonië veel meer zitten dan met Vlaanderen. Ik zal bijgevolg nog een hele tijd met de wagen Brussel binnenrijden.

Fijn Stof

België riskeert een veroordeling door het EU Hof van justitie wegens het onvoldoende respecteren van de normen voor fijn stof (zie dit artikel in De Standaard). De Belgische politici hebben de afgelopen verzuimd tijdig maatregelen te nemen om de emissie van fijn stof aan banden te leggen. Het bedrag van de boete is mij niet bekend, ik ben dan ook geen specialist in dit domein.

Indien het effectief zo zou zijn dat de Belgische politici (op alle betrokken niveau's) hieraan iets hadden kunnen doen, dan zou het een mooie geste zijn indien de betrokken politici die onvoldoende maatregelen genomen hebben, persoonlijk de boete zouden dragen. Of dit haalbaar is, hangt natuurlijk af van de omvang van de boete. De kans is echter groot dat het bedrag van de boete de persoonlijke financiële mogelijkheden van de betrokken politici overstijgt, laat staan dat ze zich persoonlijk aangesproken voelen.

Het lijkt mij overigens niet zo zinvol dat dit bedrag zomaar aan Europa overgemaakt wordt. Het zou veel zinvoller zijn indien het bedrag volledig zou besteed worden aan maatregelen of onderzoek om de emissie van fijn stof drastisch naar beneden te krijgen. Door het geld op een Europese rekening te plaatsen verbetert er als zodanig niets aan het fijn stof in België. Het kan zelfs een pervers effect hebben, doordat er minder geld ter beschikking is voor maatregelen in dit domein, de boete voor Europa moet immers ergens gerecupereerd worden.

06 april 2011

Facebook Top Pages uit België

Vorige maand kon u hier al een overzicht vinden van 33 Facebook pages uit België die elk meer dan 100.000 likes hadden. Uiteindelijk bleek dat één page eigenlijk niet in het lijstje thuishoorde, ondertussen zijn er nog enkele andere pages bijgekomen.

Het leek me interessant na te gaan hoe het aantal likes van deze Facebook pages evolueerde. Voor de 33 pages die op 1 april 2011 meer dan 100.000 likes hadden heb ik een grafiek aangemaakt met het aantal likes per dag. Deze grafiek voegt weinig waarde toe. In de eerste plaats omdat er geen legende bij staat, zodat je de kleuren niet kan koppelen aan Facebook pages. Bovendien is er een hele wolk van lijnen tussen de 100.000 en 200.000. De lijnen lijken allemaal lichtjes stijgend te zijn, maar de eigenlijke groei kan je niet uit de grafiek afleiden.


De volgende grafiek geeft de dagelijkse aangroei van het aantal likes per page. Weer heb ik de legende achterwege gelaten, wat de toewijzing van de pages aan de kleuren niet mogelijk maakt. De lijnen vertonen een wisselend verloop. Vooral in de buurt van 19 maart is er een plotse toename voor een heleboel pages. Daarvoor en daarna lijken de dagelijkse toenames beperkt tot maximaal zo'n 2000 à 3000 likes per dag. Maar eigenlijk kan je uit deze visuele spaghetti weinig conclusies vastknopen.


Dan maar over naar de klassieke tabel. Hieronder kan je de lijst vinden van de 33 top pages. Voor elke page kan je het aantal likes op 1 april 2011 vinden, evenals de gemiddelde dagelijkse toename en de procentuele groei over de ganse maand maart 2011.

 1. FUN RADIO : 823.418 likes, 1.247 dagelijkse toename, 5% maandelijkse groei
 2. I LOVE TECHNO : 715.649 likes, 1.303 dagelijkse toename, 6% maandelijkse groei
 3. Jean-Claude Van Damme : 554.172 likes, 1.866 dagelijkse toename, 12% maandelijkse groei
 4. Shoppen : 420.338 likes, 672 dagelijkse toename, 5% maandelijkse groei
 5. François Damiens : 415.902 likes, 1.807 dagelijkse toename, 16% maandelijkse groei
 6. Stromae : 398.572 likes, 1.185 dagelijkse toename, 10% maandelijkse groei
 7. François L'embrouille : 390.195 likes, 1.313 dagelijkse toename, 12% maandelijkse groei
 8. François l'Embrouille : 253.851 likes, 1.177 dagelijkse toename, 17% maandelijkse groei
 9. Philippe Geubels : 229.884 likes, 293 dagelijkse toename, 4% maandelijkse groei
 10. Benoît Poelvoorde : 189.449 likes, 493 dagelijkse toename, 9% maandelijkse groei
 11. Kabouter Wesley : 171.607 likes, 262 dagelijkse toename, 5% maandelijkse groei
 12. Milow : 161.988 likes, 476 dagelijkse toename, 10% maandelijkse groei
 13. Walibi Belgium : 156.859 likes, 100 dagelijkse toename, 2% maandelijkse groei
 14. Studio Brussel : 152.132 likes, 198 dagelijkse toename, 4% maandelijkse groei
 15. frietjes van de frituur : 149.961 likes, 508 dagelijkse toename, 12% maandelijkse groei
 16. Pintjes : 150.152 likes, 266 dagelijkse toename, 6% maandelijkse groei
 17. Op vakantie gaan : 149.691 likes, 316 dagelijkse toename, 7% maandelijkse groei
 18. Music For Life : 137.193 likes, 181 dagelijkse toename, 4% maandelijkse groei
 19. De Slimste Mens Ter Wereld : 135.938 likes, 207 dagelijkse toename, 5% maandelijkse groei
 20. Benidorm Bastards : 131.750 likes, 135 dagelijkse toename, 3% maandelijkse groei
 21. RSC Anderlecht : 130.482 likes, 178 dagelijkse toename, 4% maandelijkse groei
 22. Het is ook uw vader é! : 130.000 likes, 201 dagelijkse toename, 5% maandelijkse groei
 23. Tomorrowland : 128.378 likes, 442 dagelijkse toename, 12% maandelijkse groei
 24. Terrasje doen : 120.273 likes, 664 dagelijkse toename, 21% maandelijkse groei
 25. Basta : 120.960 likes, 466 dagelijkse toename, 14% maandelijkse groei
 26. Duvel : 121.062 likes, 195 dagelijkse toename, 5% maandelijkse groei
 27. Benidorm Bastards : 117.372 likes, 157 dagelijkse toename, 4% maandelijkse groei
 28. nekeer goe gaan eten : 113.654 likes, 239 dagelijkse toename, 7% maandelijkse groei
 29. Het Eiland : 112.853 likes, 137 dagelijkse toename, 4% maandelijkse groei
 30. Romelu Lukaku : 108.961 likes, 205 dagelijkse toename, 6% maandelijkse groei
 31. Kim Clijsters - Official : 104.021 likes, 139 dagelijkse toename, 4% maandelijkse groei
 32. Van Vlees En Bloed : 103.371 likes, 107 dagelijkse toename, 3% maandelijkse groei
 33. In mijnen tijd kregen we nog een schelleke hespeworst gratis bij de slager! : 102.174 likes, 664 dagelijkse toename, 18% maandelijkse groei

Het wordt stilaan beter weer, zou dit de verklaring kunnen zijn van de stijging met 21% van de page Terrasje doen ?

De uitzendingen van Het Eiland zijn al geruime tijd afgelopen. De page kende een maandelijkse toename van 4% of gemiddeld 137 nieuwe likes per dag.

Jean-Claude Van Damme staat bovenaan in absolute termen qua toename, met gemiddeld 1.866, nieuwe likes per dag.

De minst sterke toename van deze 33 pages is Walibi Belgium, gemiddeld 100 likes er bij elke dag. Misschien is dit wel uit te leggen door het feit dat het seizoen van de pretparken binnenkort nog moet beginnen.

Hieronder vind u ook nog twee grafieken, de eerste met de top pages met het aantal likes op 1 april, de tweede met de top pages met de gemiddelde dagelijkse toename van het aantal likes.


04 april 2011

Belgian Social Media Monitor - april 2011

Sinds juli 2009 krijgt u maandelijks een overzicht van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. De cijfers van begin april 2011 zullen hieronder telkens vergeleken worden met de cijfers van vorige maand (maart 2011) en voor zover beschikbaar met de cijfers van een jaar terug (april 2010).

Het sterkst groeiend social network in België is nog steeds Linkedin. Over de voorbije 12 maanden kon het een groei van het aantal Belgische Linkedin accounts optekenen van 45%. Facebook kende over dezelfde periode een toename van "maar" 26%. Een leuke wetenswaardigheid is dat Facebook naar eigen zeggen nu reeds over 4.000.000 profielen uit België beschikt. Of dit effectief 4 miljoen verschillende Belgen betreft is natuurlijk een andere zaak. Netlog laat voor de eerste maand sinds lang een lichte stijging zien, wat de groei op jaarbasis op 10% brengt. Deze evoluties kan u ook in de onderstaande grafiek bekijken. Deze grafiek geeft de evolutie over de voorbije 12 maanden, van april 2010 tot april 2011.Flickr lijkt in België op een stabiel stijgende belangstelling te mogen rekenen. Voor YouTube content gerelateerd aan België kan er door de onstabiliteit van de Youtube-zoekfunctie nog steeds geen uitspraak gedaan worden. Bij Vimeo is er daarentegen wel een stabiele en overigens sterke stijging merkbaar. Slideshare geeft een bizar beeld, het archief lijkt opgekuist te zijn.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sinds de laatste upgrade wordt het aantal blogs niet meer publiek aangegeven
- seniorennet : 19.028 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 98.463 blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 32.172.117 blogs begin augustus 2010, op dit ogenblik wordt het aantal blogs niet meer publiek aangegeven
- Canalblog : 835.577 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
- Blogoloog : 13.933 actieve Vlaamse blogs en Twitter accounts, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een daling van 34% ten opzichte van vorig jaar
- Agorati : 453 blogs en Twitter accounts van politici, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar
- Wordpress : 18.898.012 blogs hosted on Wordpress.com blogs, 0,8% are Dutch, wat zou inhouden dat er 151.184 Nederlandstalige Wordpress.com blogs zouden zijn, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand. Nederlands staat hierbij op de twaalfde plaats in de lijst van talen.

Linkedin
- Linkedin profiles : het aantal Linkedin profiles voor een opgegeven land is niet meer beschikbaar via de People Search, begin februari 2010 waren het er 526.476 voor België, ondertussen blijkt dat het aantal profiles voor een land wel kan bekomen worden via LinkedIn DirectAds (zie ook dit bericht), zojuist waren er 822.154 Twitter profiles voor Belgium, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand
- Linkedin groups : 1.505 groups refering to Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 38% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : 664 upcoming events in Belgium, een daling van 14% ten opzichte van vorige maand

Volgens Quantcast staat België nog steeds op de 12de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin.

De drie cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld. De groepen gaan in gestaag stijgende lijn. Van maart 2010 tot september 2010 waren er geen gegevens over het aantal members in België.Netlog

- Netlog : 3.339.902 NL leden, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar

Voor de eerste keer sinds meerdere maanden is er opnieuw een significante stijging (op maandbasis) vast te stellen. Hopelijk voor Netlog zet deze stijging zich opnieuw door.

De evolutie van het aantal NL leden van Netlog kan u ook op de onderstaande grafiek bekijken.Facebook
- Facebook : 4.078.100 people who live in Belgium, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 3,946,260 Belgium Country Audience, hetzelfde cijfer als vorige maand
- Socialbakers : Number of users on Facebook in Belgium: 3.946.260, nogmaals hetzelfde cijfer als vorige maand

Volgens Socialbakers staat België op de 28ste plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts.

Naar analogie met de grafiek voor Netlog heb ik de evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije 22 maanden ook grafisch voorgesteld.De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. De vermelde cijfers zijn sterke onderschattingen wat betreft het effectieve aantal Twitter gebruikers in België. Op basis van eigen opzoekingen ben ik er in geslaagd reeds zo'n 75.000 Twitter gebruikers te identificeren. Zie dit bericht voor uitgebreide info over de analyse van begin oktober 2010 van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken.

De voornaamste conclusie is dat de verschillende sites waar je Twitter accounts voor een opgegeven locatie kan zoeken helemaal niet betrouwbaar zijn. Bovendien lijken zo goed als alle sites hun gegevens niet meer te actualiseren.

Twitter
- Twellow : 19.442 Twitter accounts, een zeer lichte stijging ten opzichte van vorige maand
- Tweepz : 17.080 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- Tweepsearch : geen info meer beschikbaar, vorige maand waren er 1.278 Twitter accounts
- Twitdir : geen info meer beschikbaar, twee maanden terug waren er 2.593 Twitter accounts
- Twitaholic, de nieuwe naam voor Twitterholic : geeft geen totaal aantal Twitter accounts uit België meer aan
- Tweetmondo : 1.959 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- FollowerWonk : 2.068 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- Twittermap België : 432 Twitter accounts, status quo ten opzichte van juli 2010
- TwitterScore : geen info meer, 250 Twitter accounts in juni 2010

Volgens A World of Tweets staat België op de 26ste plaats op de wereldranglijst met 0,23% van alle tweets.

De bovenstaande cijfers kan u ook in een grafiek bekijken.Flickr
- Belgium group : 4.228 members, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.343.767 items, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 29% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 1.137.295 items, een daling van 62% ten opzichte van vorige maand, een daling van 80% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal geotagged items voor Belgium de voorbije maanden toonde soms een zeer variabel beeld, deze maand daalt het aantal weer ferm. De overige twee opgevolgde indicatoren lijken daarentegen wel stabiel te stijgen.Youtube
- Youtube videos for Belgie : 26.500, een stijging van 148% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 417% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 50.900, een daling van 68% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 890% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 333.000, een daling van 41% ten opzichte van vorige maand, een stijging van maar liefst 6010% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie ten opzichte van vorige maand toont nogmaals aan dat de manier waarop gezocht wordt bij YouTube nog steeds niet stabiel is, zie hiervoor de onderstaande grafiek.Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 466, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand
- Vimeo videos for Belgique : 2.379, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand
- Vimeo videos for Belgium : 6.803, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand

In tegenstelling met de bovenstaande twee bronnen is er voor Vimeo wel een consistente trend te zien.Slideshare
Content
- Slideshare slideshows for Belgie : 71, ten opzichte van 511 vorige maand
- Slideshare slideshows Belgique : 682, ten opzichte van 2.453 vorige maand
- Slideshare slideshows for Belgium : 4.090, ten opzichte van 20.480 vorige maand

Blijkbaar heeft Slideshare het archief opgekuist, want er worden veel minder presentaties teruggevonden.

Users
- Slideshare users for Belgie : 4, status quo ten opzichte van vorige maand
- Slideshare users Belgique : 19, status quo ten opzichte van vorige maand
- Slideshare users for Belgium : 256, status quo ten opzichte van vorige maandReacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom.

03 april 2011

#rvv

Inwoners van Vlaanderen en omstreken konden vandaag en ook de voorbije dagen amper naast de hype rond de Ronde Van Vlaanderen kijken. Op televisie, radio in de kranten, op talloze websites en ook langs het parcours van de wielerwedstrijd werd je er overal mee geconfronteerd. Ook op Twitter kon je moeilijk ontsnappen aan de #rvv tweets. De hashtag #rvv verwees hierbij naar de Ronde Van Vlaanderen.

Op het ogenblik dat dit bericht geschreven wordt is #rvv nog steeds de nummer 1 van de trending topics bij Twirus, de Nederlandse Twitter trendsspotter. Je kan er ook een plaatje bij vinden van het verloop van de tweets.


Ik heb ook een blik geworpen op de #rvv tweets. Het probleem met zeer populaire hashtags is dat je via de Twitter API snel met de beperking van 1.500 tweets geconfronteerd wordt. Je kan niet meer dan 1.500 tweets teruggaan voor een opgegeven zoekterm. Sommige (te betalen) tools hebben rechtstreeks toegang tot de Twitter Firehose waardoor deze tools wel een volledig beeld kunnen tonen. Ik kan niet garanderen dat het onderstaande plaatje alle #rvv tweets omvat, maar het zal er niet ver naast zitten. De piek van de tweets viel zeer duidelijk samen met de finale.


Twitter geeft via de API ook aan in welke taal de tweets opgesteld zijn. Deze toewijzing is niet foutvrij, soms worden er kemels geschoten. Het onderstaande plaatje geeft alvast een indicatief beeld. Het merendeel van de tweets (58%) waren in het Nederlands, gevolgd door het Engels (24%) en het Frans (5%).


De Twitter API geeft ook aan met welk tool de #rvv tweets gepubliceerd werden. De meer dan 14.000 tweets van 3 april werden door 135 verschillende tools gepubliceerd. Hieronder kan je alvast de top 10 vinden. Van de mobile devices springt de iPhone er boven uit. Android komt nog onder de Blackberry. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Twitter gebruiker op Android niet noodzakelijk van de Twitter for Android toepassing gebruik maakten.

web : 29%
TweetDeck : 23%
Twitter for iPhone : 13%
Echofon : 5%
HootSuite : 5%
Twitter for BlackBerry® : 5%
Twitter for Android : 3%
Twitter for iPad : 2%
Mobile Web : 2%
Twitter for Mac : 1%

De meer dan 14.000 tweets zijn voorbij gevlogen. De kans dat er nog iemand ooit naar teruggrijpt is vrij klein. De meeste #rvv tweets kun je overigens niet meer terugvinden via de Twitter search. Wat nogmaals aantoont dat tweets zeer vluchtig zijn.

Related Posts with Thumbnails