B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

13 mei 2008

Morgan Stanley Internet Trends

Morgan Stanley heeft het rapport Internet Trends uitgebracht. U heeft er ongetwijfeld elders al over gelezen dankzij het bericht op TechCrunch dat op vele blogs overgenomen werd. Het rapport van Morgan Stanley is een volgende editie in een reeks van rapporten die reeds gestart is in 2002. Het leek mij de moeite eens na te gaan hoe de analyses en de voorspellingen van Morgan Stanley evolueerden doorheen de vorige jaren.

De oudste versie die ik kon terugvinden is deze van juni 2002 : Internet Perspective - June 2002.
Juist na de crash van de internet bubble stelde de auteur van het rapport "The Internet is becoming a central communications, information, commerce, and entertainment medium." en "We continue to expect the number of Internet users to grow at 20%+ annually for the next several years with stronger growth in non-U.S. markets.".

Twee jaar later, in augustus 2004 was er een volgende versie : Internet themes - August 2004
In het rapport worden 12 trends voorgesteld. De eerste daarvan luidde "We believe the Internet should prove to be the growth distribution channel of the decade", gevolgd door "Search/find/obtain (SFO) is becoming a global reality and may be the next "killer application" of the Internet". De tiende trend was "we continue to believe the compelling ROI of online advertising, relative to traditional media, will become more apparent to advertisers".

Een jaar later, in juli 2005 was er een volgend rapport : Internet Advertising Trends - July 2005.
Zoals de titel laat vermoeden ligt de nadruk op advertising. Op één van de slides wordt blogging wordt voor de eerste keer vermeld : "27% of US Internet users indicated they read blogs".

In april 2006 stelde Morgan Stanley nogmaals een volgende rapport voor : Global Internet Trends - April 2006.
Dit rapport bevat de voorspelling dat Asia Pacific toonaangevend zal zijn in de groei van het internet. China had toen al meer internet en mobile users dan de USA. Bovendien werd voorspeld dat mobile de "next internet opportunity" zou zijn, waarbij Zuid Korea en China reeds duidelijk voorlopers waren. Blogs en social networks werden slechts zijdelings vermeld.

Het rapport van vorig jaar in mei 2007 was : Internet Trends : May 2007.
Community / social media werd voor de eerste keer vermeld in de internet highlights, naast de klassiekers zoals advertising, music, mobile, online video, … Second life krijgt ook ruim aandacht. In het rapport wordt ook stilgestaan hoe het internet een rol speelt in de presidentiële campagnes in de USA.

De laatste versie van het rapport (althans op dit ogenblik) dateert van maart 2008 : Internet Trends - March 2008.
In het rapport wordt uitgebreid aandacht besteed aan social networking. Voor social networking werden "Significant Share Gains of Internet Traffic" vastgesteld. Spijtig genoeg wordt er daarvoor verwezen naar Alexa cijfers waarvan de betrouwbaarheid te wensen overlaat. Waar in enkele vorige editie reeds het logo van Facebook verscheen, bevat het rapport maar liefst 5 slides rechtstreeks gewijd aan Facebook. Het rapport van 2008 besteed natuurlijk ook aandacht aan de thema's die bijna alle jaren aan bod kwamen : mobile, video, advertizing, opkomst emerging markets. Het rapport sluit af met een aantal bedenkingen rond de huidige recessie.

Als je doorheen de voorbije rapporten loopt zie je enerzijds een heleboel gelijkenissen, thema's die telkens terug komen. Aan de andere kant merk je dan toch dat elk jaar andere accenten gelegd worden. De zaadjes voor de trends die plots doorbreken zijn meestal wel aanwezig in rapporten van voorgaande jaren. Dit was bijvoorbeeld duidelijk merkbaar voor blogging en social networking. Ik heb wel de indruk dat de oudere rapporten meer visionair waren in vergelijking met het huidige rapport. In de laatste versie kan ik niet zo onmiddellijk iets terugvinden waarvan ik vermoed dat het een zaadje voor een nieuwe trend zou kunnen zijn. Tenzij de recessie natuurlijk zich nog veel meer uitgesproken manifesteert en een nieuwe crash aankondigt.

Related Posts with Thumbnails