B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

21 september 2009

Sociale netwerken - members per werknemer

Facebook is zopas met een aankondiging gekomen dat het ondertussen al meer dan 300 miljoen members heeft. Hiermee Facebook is op dit ogenblik de sociale netwerksite met het grootste aantal members. Tegelijkertijd kondigde Facebook aan dat het ondertussen al meer dan 300 medewerkers in dienst heeft. Dit betekent dat er per Facebook-medewerker er 333.333 members zijn. Hoe zou deze verhouding zijn voor andere sociale netwerksites ?

Ik had zeker niet de ambitie alle sociale netwerksites die er zijn in dit onderzoekje te betrekken. De lijst op Wikipedia van sociale netwerksites is immers zeer indrukwekkend. Ik heb er bijgevolg maar enkele, hopelijk voor u relevante, uitgepikt.

Eerst wil ik nog even terugkomen op Facebook. Het aantal members en het aantal medewerkers kan je op verschillende plaatsen terugvinden, maar vaak verschillen de cijferts. Zelf zegt Facebook 300 miljoen members en 900 medewerkers te hebben. Volgens Crunchbase zijn er 700 medewerkers, volgens het company profiel op Linkedin zijn het er al 800 en op Wikipedia heeft men de recente aankondiging al gelezen en vermeldt 900.

Twitter heeft volgens Crunchbase 29 medewerkers, op Linkedin zijn het 50 en volgens Wikipedia 52. Op de About pagina van Twitter staan 67 icoontjes van hun medewerkers. Volgens ComScore zou Twitter in juni 2009 44,5 miljoen verschillende bezoekers verwelkomd hebben op hun site. Twitter geeft zelf geen info vrij over het aantal geregistreerde gebruikers, dus heb ik maar verondersteld dat Twitter 44,5 members heeft. Dit geeft 664.179 members per medewerker.

Linkedin heeft volgens Crunchbase 350 medewerkers. Op Linkedin kan je dit cijfer ook terugvinden. Het aantal geregistreerde gebruikers is op dit ogenblik 45 miljoen. Linkedin heeft bijgevolg 128.571 members per medewerker.

MySpace heeft volgens Crunchbase 800 medewerkers, volgens Wikipedia zijn het er 1000, een getal dat overgenomen is uit een bericht van juni 2009 op CNN. Het aantal members zou volgens de overzichtslijst van sociale netwerken op Wikipedia 260 miljoen bedragen. De verhouding tussen members en medewerkers bedraagt bijgevolg voor MySpace 260.000.

Het Wikipedia artikel over Plaxo vermeldt geen aantal medewerkers. Volgens Linkedin zijn het er 60. Crunchbase houdt het op 50. De overzichtslijst van sociale netwerken op Wikipedia vermeldt 15 miljoen members voor Plaxo, zelf vermeldt Plaxo op de about pagina 40 miljoen. Dit geeft bijgevolg 666.666 members per medewerker.

Het Belgische Netlog heeft in het personeelsregister 61 werknemers ingeschreven voor het boekjaar 2008 (in de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank). Op Crunchbase zijn het er 70. Het company profiel op Linkedin vermeldt 100 medewerkers. Netlog vermeldt op de statistics page het aantal members, dat ondertussen 53 miljoen bedraagt. Dit geeft bijgevolg 530.000 members per medewerker.

Het Belgische bedrijf Seniorennet staat in voor het beheer van seniorennet.be en bloggen.be. Beide blogplatformen tellen respectievelijk 16.299 blogs (seniorennet) en 70.237 blogs (bloggen.be), tesamen 86.536 blogs. Volgens de info in de laatst neergelegde jaarrekening bij de Nationale Bank - voor het boekjaar van 1/7/2007 to 30/6/2008 - telt het bedrijf Seniorennet 1 werknemer die halftijds ingeschreven is. De verhouding tussen members en medewerkers is bijgevolg 173.072.

Het Nederlandse Hyves heeft volgens Wikipedia 8,9 miljoen members. In een eigen bericht van juli 2009 is er sprake van meer dan 9 miljoen members. In dit eigen bericht wordt vermeldt dat er 30 tot 40 programmeurs en designers aan de site werken. Volgens de profielinfo voor Hyves op Linkedin is er sprake van 125 medewerkers. Dit geeft 72.000 members per medewerker.

In de twee grafieken hieronder kan je de cijfers in een grafische vorm bekijken. De verhouding members per medewerker voor Plaxo en Twitter is zeer hoog in verhouding met de andere sociale netwerksites. Dit kan misschien te wijten zijn aan fouten in de gegevens. Er is immers veel onnauwkeurige informatie op diverse websites terug te vinden, specifiek als het gaat over aantal medewerkers en aantal members van sociale netwerksites.Related Posts with Thumbnails