B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 februari 2006

Feedburner

FeedburnerToen ik zojuist nogmaals de bookmark naar mijn Feedburner-statistieken opriep kreeg ik een foutboodschap.

Via de homepage van Feedburner ontdekte ik een aantal nieuwigheden. Daarbij was de locatie van de statistieken veranderd. In een artikel bij TechCrunch kan je meer info over de nieuwigheden vinden. In Nederland houdt frEdSCAPEs bij welke weblogs verwijzen naar de nieuwigheden. Ik had zijn bericht overigens niet nodig om de nieuwigheden te ontdekken.

By the way, er zijn opnieuw enkele nieuwe feedreaders van de RSS-feed van dit weblog opgedoken, zie dit bericht.

Technorati :

27 februari 2006

Google Pagerank

De Google Pagerank geeft aan in welke mate een webpagina belangrijk is volgens Google. Hoe meer links verwijzen naar een pagina, hoe hoger de pagerank.

De Google Pagerank van een webpagina kan je visualiseren door de Google Toolbar. De database die de waarden bevat die de Google Toolbar toont wordt slechts af en toe geactualiseerd. Op 18 februari jongstleden heeft weer een dergelijke update plaatsgevonden. Het overzicht van de data in het verleden waarop een update van de pageranks heeft plaatsgevonden kan je terugvinden in de Page Rank Export List History.

Sinds de laatste update heeft dit weblog pagerank 3 gekregen.

In een vorig bericht heb ik een collectie pagerank-buttons verzameld. Blijkbaar maken de sites die deze buttons aanbieden niet allemaal gebruik van dezelfde bron. Volgens sommige buttons is de pagerank voor dit weblog immers nog steeds 0.

Er zijn bovendien nog andere pagerank-tools beschikbaar. Er is bijvoorbeeld een pagerank predictor. Deze voorspelt binnenkort pagerank 5 voor dit weblog. Dat ziet er dus goed uit ...

Technorati : - - -

Sitedeals15 Released

Het bedrijf Sitedeals heeft een wedstrijd gelanceerd. De eigenaar van de website die er in Google slaagt op 1 april in op de eerste plaats te staan voor de zoekterm Sitedeals15 Released krijgt een Ipod Shuffle.

De deelnemers aan deze wedstrijd worden aangespoord om alle trukken van de foor toe te passen om zo hoog mogelijke plaats tussen de zoekresultaten te bekomen. In het vakwereldje heet deze discipline Search Engine Optimization of SEO.

Deze wedstrijd heeft aanleiding gegeven tot het opduiken van een aantal nieuwe weblogs. De initiatiefnemers hiervan hopen via het gebruik van weblogs hoog te scoren. Enkele voorbeelden zijn : www.sitedeals15released.be, sitedeals15released.blogspot.com, sitedeals15released.telenetblog.be, sitedeals15released.wordpress.com, sitedeals15released.svenbergiers.be en www.pebbels.be/sitedeals15/released.

In ieder geval krijgt het bedrijf Sitedeals door deze wedstrijd een heleboel gratis reclame. De impact zal vermoedelijk nog veel groter zijn dan wat Ogilvy met de Fanta-campagne bekomen heeft.

Disclaimer : ik heb geen enkele band met deze wedstrijd of één van de deelnemers. Ik heb ook geen enkele intentie om deel te nemen. Ik ben daarentegen wel geïnteresseerd om te zien op welke plaats Google dit bericht vermeldt voor de zoekterm Sitedeals15 Released .

Technorati : - - - - -

24 februari 2006

RSS feedreaders

Pietel vroeg zich af welke feedreaders zijn lezers gebruiken. Ik gebruik zelf vrij intensief Bloglines.

De RSS-feed van dit weblog wordt aangemaakt door Feedburner. In de Feedburner-statistieken heb ik nagegaan welke feedreaders de RSS-feed van dit weblog lezen. Het aantal lezers van de RSS-feed (althans volgens Feedburner) schommelt de laatste week tussen de 25 en de 30. De kans is dus groot dat de onderstaande lijst van feedreaders niet representatief is. Bovendien zijn er readers die slechts af en toe opduiken.

Onder de rubriek "Readers and Aggregators" vermeldt Feedburner de volgende tools.

Alesti
Alesti is a web-based feed reader.

Bitacle
Bitacle is part search engine and part aggregator. You can add feeds to the site and then search across all the feeds in the catalog for a shared aggregator collection.

BlogBridge
BlogBridge is a desktop feed reader for Windows, Linux and Mac. BlogBridge provides a full suite of feed reading tools including feed search, discovery and categorizing capabilities that are unique to BlogBridge.

Bloglines
Bloglines is a web-based aggregator that makes it easy to keep up with your favorite blogs and newsfeeds. With Bloglines, you can subscribe to the RSS feeds of your favorite blogs, and Bloglines will monitor updates to those sites.

edgeio-retriever

Feed on Feeds
FeedonFeeds is a server-side feed reader that supports RSS. The most recent version of FeedonFeeds also supports Atom.

FeedReader
FeedReader is a freeware Windows application that reads and displays RSS feeds. It supports the RSS formats 0.9, 0.91, 1.0 and various extensions such as Dublin Core. FeedReader does not support Atom.

Google Desktop
Google Desktop doesn't just help you search your computer; it also helps you gather new information from the web with Sidebar, a new desktop feature that shows you your new email, weather and stock information, personalized news and RSS/Atom feeds, and more.

Google Homepage or Google Feed reader
Google Reader and the Google homepage both access feeds via a common robot request, so this indicates that some number of Google users are viewing your content in either the Google Reader or Google homepage.

ilse-patgen
This bot belongs to Dutch media company ilsemedia, who operate Feedo, a RSS search engine and personal newsportal. With Feedo you can search in latest news and weblog-postings, search for RSS feeds in the Feedo RSS guide, compose personal newspages which you can share with others and setup searchfilters to keep up with the latest news.

LinknSurf-0.91

My Yahoo
A web-based newsreader that allows you to select and manage RSS headlines within a My Yahoo! account.

NetNewsWire
NetNewsWire is an easy-to-use RSS Web news reader for Mac OS X. Its familiar three-paned interface - similar to Apple Mail and Outlook Express - can fetch and display news from thousands of different websites and weblogs, making it quick and easy to keep up with the latest news.

NewsGator Online
NewsGator online is a free web-based aggregator with a clean user interface that makes it easy to arrange and track your favorite news feeds. Newsgator supports all the major feed formats and has a number of additional features for ranking feeds, getting recommendations, and permanently saving specific feed items.

NewsGator Outlook Edition
NewsGator is one of the most popular feed readers. It runs within Microsoft Outlook. The latest versions of NewsGator provide the ability to read feeds on multiple machines running Outlook with full synchronization.

Openmind

PubSub
PubSub is an RSS notification service that allows you to subscribe to feeds and receive notifications when those feeds have been updated.

Rojo
Rojo (pronounced like Mojo with an R) is a web-based service dedicated to helping Internet users efficiently manage online content and information flow.

SharpReader
SharpReader is a popular feed reader for Windows that handles all RSS versions and Atom. SharpReader has a number of powerful features like support for HTTP Authentication, making it possible to subscribe to authenticated feeds, drag-and-drop feed subscription, and keyboard navigation between content items.


Update 25/2/2006
4 RSS-feedreaders die ondertussen opgedoken zijn in de Feedburner-statistieken toegevoegd.

Accelatech RSSCrawler/0.4

All Consuming RSS Crawler/1.0

Livedoor SF - California Crawl/1.20b

RSSOwl
Applications that collect data from RSS-compliant sites are called RSS readers or "aggregators." RSSOwl is such an application. It lets you gather, organize, update, and store information from any compliant source in a convenient, easy to use interface, save selected information in various formats for offline viewing and sharing, and much more. RSSOwl is also free of charge, fast, cross-platform, and unobtrusive. It's easy to install, easy to use, and easy to move.


Update 28/2/2006
3 RSS-feedreaders die ondertussen opgedoken zijn in de Feedburner-statistieken toegevoegd.

BlogStreet
BlogStreet provides a wide array of feed and blog services, including blog directories, blog search, rss generators, mobile rss, and more. BlogStreet will index your feed if you (or anybody else) has entered your feed into BlogStreet's registry.

MagpieRSS
MagpieRSS is an open source feed reader. The latest version supports both RSS and Atom.

Syndicatie.nl robot v 0.2


Update 5/3/2006
Nog 2 RSS-feedreaders toegevoegd.

SyndicAPI/1.0
SyndicAPI/1.0 spider is currently in very heavy development and testing. If you have any complains or suggestions on how to improve SyndicAPI/1.0 spider, please email bot@syndicapi.com

Nokia6820/2.0 (4.83)
Nokia6820/2.0 (4.83) Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)


Update 8/3/2006
Nog 4 RSS-feedreaders toegevoegd.

alhetnieuws/1.0

Firefox Live Bookmarks
Live Bookmarks is a new technology in Firefox that lets you view RSS news and blog headlines in the bookmarks toolbar or bookmarks menu. With one glance, quickly see the latest headlines from your favorite sites. Go directly to the articles that interest you -- saving you time.

HPPrint

Jakarta Commons Generic Client
Jakarta Commons is just a java component library that is widely used. There are a number of feed readers, some quite sophisticated, some hacked toghether, that only identify themselves as having been built with this particular java library and provide no further information about their identity. Thus, this particular "category" of feed reader is a catch all for one or more readers that are only partially identifying themselves when accessing your feed. If you know people are accessing your feed through a client that you don't otherwise see in this list of clients and aggregators, it's quite likely that the client is either sending no identifier or using one of these this catch-all java identifiers.


Update 15/3/2006
Nog 2 RSS-feedreaders toegevoegd.

FeedChecker/0.01

W3C-checklink/4.2.1 [4.21] libwww-perl/5.803


Update 22/3/2006
Nog 2 RSS-feedreaders toegevoegd.

FeedDemon
FeedDemon enables you to quickly read and gather information from hundreds of web sites - without having to visit them. Don't waste any more time checking your favorite web sites for updates. Instead, use FeedDemon and make them come to you. Written by Nick Bradbury, creator of TopStyle and HomeSite, FeedDemon makes RSS/Atom feeds as easy to access as your email.

Pluck (Internet Explorer Edition)
Pluck is a plug-in aggregator for Microsoft Internet Explorer that makes it easy to keep up with your favorite weblogs and news feeds. With Pluck, you can subscribe to the RSS feeds of your favorite weblogs (blogs), and Pluck will monitor updates to those sites.


Update 7/4/2006
Nog 5 RSS-feedreaders toegevoegd.

Accelatech RSSCrawler/0.4

Firefox Live Bookmarks
Live Bookmarks is a new technology in Firefox that lets you view RSS news and blog headlines in the bookmarks toolbar or bookmarks menu. With one glance, quickly see the latest headlines from your favorite sites. Go directly to the articles that interest you -- saving you time

Opera RSS Reader
Opera is browser with an RSS reader built-in.

Wizz RSS News Reader

Y!J-BSC/1.0


Misschien kunnen bloggers die ook een RSS-feed bij Feedburner hebben ook eens nagaan welke feedreaders er bij hen langskomen ?

Technorati : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Girls and engineering

23 februari was in de VS de Introduce a Girl to Engineering Day. Dit hebben we dan gemist in België. Misschien kunnen KVIV en VIK, de beroepsverenigingen voor respectievelijk burgerlijk en industrieel ingenieurs, volgend jaar hier ook iets dergelijks opzetten. Onlangs werd overigens nog bekend dat het aantal meisjesstudenten informatica in ons land een absoluut dieptepunt bereikt heeft (De Standaard).

Google deed overigens ook mee aan de Introduce a Girl to Engineering Day, neem hier maar een kijkje. Google zal wel geen problemen hebben om vrouwelijke werknemers aan te trekken.

22 februari 2006

HUMANMETRICS - Jung Typology Test (Myers-Briggs Type Indicator) : 17/20

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een model ontwikkeld door Isabel Myers en Katherine Briggs gebaseerd op de inzichten van Carl Jung. Het MBTI model is een raamwerk dat toelaat persoonlijkheden beter te begrijpen. Het toont immers aan dat niet iedereen op dezelfde manier denkt en handelt. Door het bewust om te gaan met deze verschillen kunnen individuen en ook groepen tot betere inzichten en resultaten komen.

Het MBTI-model beschrijft persoonlijkheden volgens vier assen, waar telkens uit twee mogelijkheden gekozen wordt. Dit houdt in dat er in het totaal 16 verschillende persoonlijkheidstypes zijn. De vier assen van het model zijn
* Waar haal je je energie : Extroverted / Introverted
* Waar haal je je informatie : Sensing / Intuition
* Hoe maak je beslissingen : Thinking / Feeling
* Welke houding neem aan je ten opzichte van anderen : Judging / Perceiving

MBTI

Informatie over MBTI is beschikbaar in een heleboel boeken en tijdschriften. Je kan je ook inschrijven voor allerlei cursussen. Informatie is bovendien in ruime mate terug te vinden op het Internet. Daar kan je ook een aantal zelf-assessment testen terugvinden. Een ervan is de HUMANMETRICS - Jung Typology Test.

BVLG zou BVLG niet zijn indien deze test niet zou toegepast en beschreven worden.

De HUMANMETRICS - Jung Typology Test bestaat uit 72 vragen - in het Engels - waarbij je telkens moet aangeven of je akkoord gaat met een uitspraak over jezelf. Na een klik op de button bekom je dan een inschatting van je profiel. Voor mij was het resultaat ENTJ : Extroverted Intuitive Thinking Judging.

Op een Nederlandstalige website wordt de onderstaande omschrijving gegeven van personen met een ENTJ-profiel.

ENTJ De Uitvoerder
Assertief en openhartig, worden gedreven tot leiderschap. Uitstekende vaardigheden om moeilijke organisatorische problemen te begrijpen en bedenken degelijke oplossingen. Intelligent en goed geïnformeerd, zijn gewoonlijk erg goed in spreken in het openbaar. Zij hechten belang aan kennis en kunde en kunnen gewoonlijk weinig geduld opbrengen voor inefficiëntie en ongeorganiseerdheid.


Op een andere (Engelstalige) website vond ik de volgende info terug.

ENTJs are natural born leaders.
ENTJs generally have the following traits:
* Driven to turn theories into plans
* Highly value knowledge
* Future-oriented
* Natural leaders
* Impatient with inefficiency and incompetence
* Want things structured and orderly
* Excellent verbal communication skills
* Dislike routine, detail-oriented tasks
* Self-confident
* Decisive


Klinkt dit niet fantastisch ?

Mogelijke carriëre-paden voor ENTJ's zijn :
* Corporate Executive Officer; Organization Builder
* Entrepreneur
* Computer Consultant
* Lawyer
* Judge
* Business Administrators and Managers
* University Professors and Administrators


Wie wil er mij aannemen als CEO ?

Enkele bekende ENTJ's zijn :
Franklin D. Roosevelt
Richard M. Nixon
Norman Schwarzkopf
Harrison Ford
Whoopi Goldberg
Sigourney Weaver
Margaret Thatcher
Steve Jobs

Ik bevind mij dus in goed gezelschap. Alhoewel, met Margaret Thatcher er bij ... Overigens, volgens deze site behoren slechts 1,8% van de US volwassenen tot de ENTJ groep.

Mijn beoordeling van deze HUMANMETRICS - Jung Typology Test
aantal vragen : 72
tijd voor bekomen resultaat : 15 minuten
inhoud : 4/5
gebruiksgemak van de vragenlijst : 4/5
toepasbaarheid, relevantie : 5/5
persoonlijke appreciatie : 4/5
eindscore : 17/20

Er zijn ook nog andere MBTI-gerelateerde testen terug te vinden. Er is bijvoorbeeld de zeer korte Bloginality-test. Op Similar Minds en op de MBTI startpagina zijn nog links naar andere on-line testen terug te vinden.

Technorati : - - - - - -

BVLG-blog is geen spam blog (meer)

Toen ik gisteren het honderdste bericht op dit weblog plaatste, merkte ik dat Blogger deze blog ook met een cadeautje bedacht. De BVLG-blog was immers locked. Dit houdt in dat telkens een captcha - in Blogger termen een word verification field on the posting form - moet ingevoerd worden bij het publiceren van een nieuw bericht. Nieuwe berichten kunnen nog wel geplaatst worden, het publiceren ervan is iets lastiger.

De algoritmes van Blogger hadden besloten dat deze blog een spam blog zou kunnen zijn. Het feit dat er af en toe berichten verschijnen met nogal veel externe links (bijvoorbeeld de Fanta-storm, de Technorati-rankings van de Belgische blogs of de Blogshares-valuations van de Belgische blogs) zal daar misschien wel toe bijdragen.

Gelukkig biedt Blogger de mogelijkheid om te laten weten dat je er niet mee akkoord gaat. Dit houdt in dat een medewerker van Blogger je blog even nakijkt. Gelukkig voor mij kreeg ik vrij snel het goede nieuws.

From: Blogger Support [mailto:support@blogger.com]
Sent: woensdag 22 februari 2006 0:27
To: BVLG
Subject: Re: [#393966] Non-spam review and verification request: http://bvlg.blogspot.com

Hello,

Your blog has been reviewed, verified, and whitelisted so that it will no longer appear as potential spam. If you sign out of Blogger and sign back in again, you should be able to post as normal. Thanks for your patience, and we apologize for any inconvenience this has caused.

Sincerely,
Blogger Support


PS. Terwijl ik dit bericht aan het intikken ben krijg ik weer een email binnen van een comment spammer. Snel verwijderen is bijgevolg de boodschap.

Technorati : - - -

21 februari 2006

Nummer 100

bvlgOp 29 september 2005 verscheen het eerste bericht op dit weblog. Op 145 dagen verschenen 100 berichten, dit is immers bericht nummer 100.

Ik ben met dit weblog gestart als een soort experiment. Iemand had mij lange tijd daarvoor attent gemaakt op Bloglines, wat leidde tot het ontdekken van het weblog-gebeuren. Ik had geen vooraf gedefinieerd plan van wat ik met dit weblog van plan was. Ik zag het als een kanaal om een aantal bedenkingen van mezelf naar buiten te brengen. Ik had nooit kunnen vermoeden dat ik voldoende inspiratie voor 100 berichten zou vinden.

Ik heb een IT-achtergrond, wat vermoedelijk een deel van mijn interesses verklaart. Vermits wat ik bij mijn werkgever doe niets te maken heeft met het weblog-gebeuren, koos ik er voor naamloos te bloggen. Ik zie mezelf als observator (met dit weblog). Ik merk zaken op en ik rapporteer daarover, dikwijls teruggekoppeld naar mezelf.

Indien ik terugkijk op de eerste 99 berichten, merk ik dat de berichten voornamelijk het webgebeuren als onderwerp hebben. Daarnaast zijn er toch een 20-tal berichten over mezelf. Recepten voor cake of kalfsblanket zal u hier niet vinden. De resultaten van een aantal persoonlijksheidstesten bijvoorbeeld wel. Er waren wel enkele bedenkelijke bij (zoals deze en deze), maar toch ook enkele serieuze. Ik hoop binnenkort nog een aantal serieuze testen aan bod te laten komen. Over mijn dagdagelijkse professionele bezigheden heb ik tot nu toe amper iets losgelaten. Misschien komt dit er wel van.

Het aantal bezoekers van dit weblog wordt door een aantal tellertjes opgevolgd. De gemiddeldes die al deze tellers beweren vast te stellen variëren nogal. OneStat meet 18 bezoekers en 24 pageviews per dag, Realtracker meet 20 bezoekers per dag, Belstat meet eveneens 20 bezoekers en 28 pageviews per dag, Webstats4u merkt 26 pageviews per dag, Google Analytics heeft het over 23 visits en 32 pageviews per dag, Sitemeter ziet 29 bezoekers per en 45 pageviews per dag. OneStat en Sitemeter zijn al aan boord van bij de start. De andere tellertjes lopen pas mee vanaf midden november.

De RSS-feed van dit weblog wordt geleverd door Feedburner. De Feedburner-stats tonen aan dat er nu zo'n 25 afnemers zijn van de
RSS-feed. Statistieken over het gebruik van de ATOM-feed van Blogger.com heb ik niet.

In oktober merkte ik eerder toevallig de rangschikking van Belgische blogs van Peter Forret op. Diezelfde periode had ik ook Blogshares ontdekt. Dit leidde vervolgens tot het idee om de rangschikking van Peter te combineren met de waardering volgens Blogshares. De gebruiksstatistieken toonden telkens een stijging na de publicatie van de verschillende versies van de waardering van Belgische weblogs volgens Blogshares (versie 1, versie 2, versie 3 en versie 4) en de rangschikking van Belgische weblogs volgens Alexa.

Een reactie van LVB op een bericht over fuckvanbraekel.be heeft ook wel wat bezoekers aangetrokken (via Rigoureus). De laatste tijd is er bovendien enige belangstelling voor de berichten over social business networks (ecademy, nogmaals ecademy, Linkedin, nogmaals Linkedin en OpenBC). De twee berichten over de Fanta-storm de laatste dagen hebben ook enkele extra lezers opgeleverd.

De 99 berichten hebben tot nu toe een 100-tal reacties opgeleverd. Ik zie een aantal vaste bezoekers telkens opnieuw opduiken. Blijkbaar vinden ze mijn schrijfsels de moeite waard. Hopelijk blijven ze langskomen ...

20 februari 2006

.eu domeinnamen voor Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle

EURidDe provincie Oost-Vlaanderen is er in geslaagd alle .eu domeinnamen voor de gemeenten op haar grondgebied te registreren. Andere provincies hebben nog geen dergelijke initiatieven genomen. Bronnen : En nu even ernstig en Belg.be

De gemeente Bertem was blijkbaar wel op de hoogte van de registratie van de .eu domeinnamen, maar heeft haar huiswerk blijkbaar niet goed gedaan. Voor de drie deelgemeenten (Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle) is er telkens een aanvraag ingediend, maar deze aanvragen hebben bij EURid, de instantie die aanvragen voor .eu domeinnamen behandelt, tot nu toe als status "rejected" (via .eu WHOIS). Voor Korbeekdijle (zonder streepje) is er overigens nog geen aanvraag ingediend.

Hopelijk slaagt de gemeente er toch nog in om de .eu domeinnamen te bekomen, iets wat haar met de overige domeinnamen niet altijd gelukt is.

bertem.be
=> geregistreerd door de gemeente Bertem, officiële website van de gemeente
bertem.net
=> is geregistreerd door een inwoner van Leefdaal, het betreft een commercieel initiatief, meer bepaald een lokale bedrijvengids
bertem.info
=> is geregistreerd door een inwoner van Sint-Agatha-Rode, staat te koop

leefdaal.be
=> geregistreerd door een inwoner van Leefdaal, website voor alles wat leeft in Leefdaal
leefdaal.net
=> is nog vrij
leefdaal.info
=> is nog vrij

korbeek-dijle.be
=> is geregistreerd door de gemeente Bertem, maar niet operationeel There is currently no website configured on this domain.
korbeek-dijle.net
=> is nog vrij
korbeek-dijle.info
=> is nog vrij

korbeekdijle.be
=> is geregistreerd door een Nederlandse firma, staat te koop
korbeekdijle.net
=> is nog vrij
korbeekdijle.info
=> is nog vrij

Technorati : - - - - - - -

19 februari 2006

Fanta & Ogilvy : het overzicht van de storm in een glas Fanta

Het initiatief van Ogilvy België om 15 bekende Belgische bloggers een blikje Fanta Mango te bezorgen heeft voor een storm van berichten gezorgd. Hieronder bevindt zich de chronologie van de berichten tot nu toe.
Fanta Mango

25/01/2006 : 1 bericht
Smetty’s Soapbox - Wil SN Brussels Airlines mij sponsoren? (Nederlands)
commentaar van Franky van Ogilvy op een post van Smetty
10 commentaren

27/01/2006 : 1 bericht
Smetty’s Soapbox - Marketeer zoekt bloggers (Nederlands)
bedenkingen over webloggers en marketing
1 commentaar

5/02/2006 : 1 bericht
Lichtgeraakt - Proef de wereld. (Nederlands)
commentaar van Wouter van CocaCola op een post
3 commentaren

8/02/2006 : 3 berichten
dominiek.be - Ik ben benieuwd! (Nederlands)
is aangeschreven
7 commentaren

eskimokaka - In verwachting (Nederlands)
is aangeschreven
6 commentaren

Tom Bogman on-line - Dorst (Nederlands)
is aangeschreven
geen commentaar

9/02/2006 : 3 berichten
Pietel.be - Franky. (Nederlands)
is aangeschreven
2 commentaren

Une vie banale - Mail étrange (Frans)
is aangeschreven
11 commentaren

Tom Bogman on-line - Fanta (Nederlands)
Fanta is een hond
7 commentaren

10/02/2006 : 4 berichten
eskimokaka - Moment suprême! (Nederlands)
is aangeschreven
12 commentaren

Smetty’s Soapbox - Blog pakket (Nederlands)
is aangeschreven
2 commentaren

Pietel.be - Fatwa. (Nederlands)
eerste cartoon
22 commentaren

Tales from the crib - Funky Food Reviews (Nederlands)
pakket is geleverd
8 commentaren

11/02/2006 : 11 berichten
LVB.net - Fanta woos Belgian bloggers (Engels)
pakket is geleverd
3 commentaren

LVB.net - Nieuw! Fanta World. Fanta Mango. Uit Thailand. In België. (Nederlands)
pakket is geleverd
5 commentaren

dominiek.be - Fanta Mango (Nederlands)
pakket is geleverd
18 commentaren

volume12 - antireclame (Nederlands)
reactie op bericht van lvb.net
geen commentaar

Tales of Drudgery & Boredom - Prostitutie (Nederlands)
kritische bedenkingen
11 commentaren

Huug & Druug - Nieuw! Analanta Mango. Uit Thailand. In België! (Nederlands)
pakket is geleverd
8 commentaren

Smetty’s Soapbox - Fanta World (Nederlands)
pakket is geleverd
20 commentaren

Tom Bogman on-line - Fanta World (Nederlands)
pakket is geleverd
5 commentaren

Huug & Druug - Something's rotten in the state of Ogilvy (Nederlands)
Huug voelt zich misleid
3 commentaren

Coolz0r - Marketing Thoughts - How Ogilvy Missed The Point (Engels)
kritische bedenkingen
15 commentaren

:::Mo(nu)ments::: ©Ine … - Fanta and blogging (Engels)
kritische bedenkingen
3 commentaren

12/02/2006 : 2 berichten
Marketing Facts - Ogilvy Belgie zet bloggers in voor promotie nieuwe Fanta (Nederlands)
In Nederland is men nu ook op de hoogte
5 commentaren

Smetty’s Soapbox - De blogosfeer na Fanta World (Nederlands)
enkele bedenkingen
1 commentaar

13/02/2006 : 12 berichten
Somebaudy.com - La Cannette (Frans)
heeft pakket ontvangen
1 commentaar

Marketing.Interactive - Ogilvy laat bloggen voor de nieuwe Fanta (Nederlands)
overzicht van de actie
7 commentaren

Blogologie - Ogilvy en Fanta: (blog)storm in een glas frisdrank? (Nederlands)
bekendingen van iemand die niets ontvangen heeft
3 commentaren

Le tout et n'importe quoi BLog made in jimich - Fable fanta-smagorique (Frans)
pakket is geleverd
2 commentaren

Brandopia - First blogmarketing initative in Belgium results in blogstorm (Engels)
bericht van I-wisdom overgenomen
geen commentaar

Le tout et n'importe quoi BLog made in jimich - Fantagonisme (Frans)
blikjes zijn ook in supermarkt te vinden
1 commentaar

Teddy - J+44 , Blog Marketing ??? … (Frans)
pakket is geleverd
4 commentaren

LVB.net - Blikje Fanta Mango? Iemand? (Nederlands)
blikjes zijn ook in supermarkt te vinden
14 commentaren

No Copy - First blogmarketing initiative in Belgium… (Engels)
blogger verwijst naar bericht van I-wisdom
5 commentaren

Coolz0r - Marketing Thoughts - How Ogilvy Screwed Up (Engels)
enkele bedenkingen
2 commentaren

Huug & Druug - Hého, voor minder dan een camion frisdrank doe ik het niet hoor! (Nederlands)
blog wordt door Ogilvy gelezen
2 commentaren

i-wisdom - First blogmarketing initative in Belgium results in blogstorm (Engels)
overzicht van de actie
2 commentaren

14/02/2006 : 4 berichten
Marketing.Interactive - To blog or not to blog: Fanta (Nederlands)
overzicht van de actie
3 commentaren

w w w . m a q u e s s i m m e . b e - Bangkok is Fanta-stic (Frans)
pakket is geleverd
2 commentaren

Eug's weblog - Fanta World Mango hier / (Nederlands)
pakket is geleverd
geen commentaar

Spaanse Tapas - Fanta Mango (Nederlands)
nog een cartoon
2 commentaren

15/02/2006 : 2 berichten
blogstorm - Ogilvy leert bloggers kennen (deel 2) (Nederlands)
eerste reactie van Ogilvy
3 commentaren

I am NoName. - Fanta en bloggers ... de vrijheid van het gedacht. (Nederlands)
bedenkingen die eigenlijk niets te maken met de actie op zichzelf
geen commentaar

16/02/2006 : 2 berichten
B.V.L.G. - Ik lust ook wel een Fanta (Nederlands)
reactie op bericht van Franky van Ogilvy
3 commentaren

Van massamerk naar mensenwerk - Fanta gebruikt bloggers (Nederlands)
nog een Nederlander die de actie ontdekt
geen commentaar

17/02/2006 : 5 berichten
blogstorm - Les 3 - rechtzetting (Nederlands)
nog een reactie van Ogilvy
1 commentaar

Coolz0r - Marketing Thoughts - Ogilvy Talks Back (Engels)
reactie op bericht van Franky van Ogilvy
geen commentaar

i-wisdom - Hilarische cartoon over de Fanta Blogstorm (Nederlands)
Tom ontdekt cartoon van Spaanse Tapas
1 commentaar

Huug & Druug - Niets zo onnozel als een grap uitleggen. Maar vooruit dan maar... (Nederlands)
het is allemaal een parodie …
geen commentaar

Blogologie - Ogilvy en Fanta: eindelijk een blogpost! (Nederlands)
reacties op berichten van Franky van Ogilvy
geen commentaar
Fanta Mango
Tot nu toe zijn er bijgevolg reeds 51 berichten gepost op 31 verschillende blogs. De 31 blogs omvatten 21 Nederlandstalige blogs, 5 Franstalige blogs en ook nog 6 Engelstalige blogs. In het totaal werd 246 keer gereageerd op deze berichten. In het Nederlandstalige blog-wereldje werd er overigens veel meer aandacht besteed aan deze blogstorm. Op de Franstalige blogs was het zeer stil. In een eerder bericht had ik reeds een gelijkaardige vaststelling gedaan.

Het lijkt mij dat het imago van zowel Fanta, Fanta Mango en ook van
Ogilvy in de berichten eigenlijk niet negatief beïnvloed werden. De teneur is dat er wel een aantal zaken misgelopen zijn, maar dat men toch positief vindt dat er een actie heeft plaatsgevonden.

Indien de initiatiefnemers gekozen hadden voor advertenties op weblogs (en de meeste weblogs die aangeschreven werden zijn overigens reclame-vrij), dan hadden ze vermoedelijk veel meer centen moeten bovenhalen.

Het lijkt mij dat blogs in de toekomst nog zullen ingeschakeld worden voor marketing-doeleinden. Ik ben benieuwd wanneer een volgende actie in het Belgische blogwereldje zal gelanceerd worden. Hopelijk houdt men dan rekening met de gebeurtenissen tijdens deze actie.

In ieder geval heeft deze storm in een glas Fanta voor redelijk wat trafiek op de betrokken blogs gezorgd ...

Technorati : - - - - - - - - -

16 februari 2006

Ik lust ook wel een Fanta

Bij het bepalen van de lijst van BBB's (bekende Belgische bloggers) die in aanmerking kwamen voor de Ogilvy-campagna voor de nieuwe Fanta-smaak , is mijn lijst van de beurswaarde van Belgische blogs volgens Blogshares gebruikt. Franky Willekens geeft op zijn blog tekst en uitleg hoe deze campagne tot stand gekomen is;

Ik wil hierbij bekennen dat ik ook af en toe een blikje Fanta consumeer. Vooral de Pomelo-variant bevalt mij wel. Gezien van input van deze blog gebruik gemaakt werd en gezien mijn consumentengedrag als min of meer trouwe klant, zou ik het appreciëren indien Ogilvy mij in de toekomst ook zou contacteren voor een gratis blikje Fanta. Men kan mij bereiken op bvlgblog -bij- gmail -puntje- com.

By the way, om aan te sluiten bij de twee vorige berichten op deze blog waar ik het onder meer had over tags en blog search engines, voor combinatie van de tags Fanta en Ogilvy zijn op dit ogenblik bitter weinig berichten terug te vinden. Enkel Pietel heeft een bericht voorzien van beide tags.

Technorati : - - -

Brrreeeport

Na het plaatsen van het bericht over het Zoeken van tags in Technorati, IceRocket en Google zag ik toevallig in Technorati enkele berichten over brrreeeport. Brrreeeport behoort nu reeds tot de meest populaire tags in Technorati. De verklaring voor deze brrreeeport-storm is eenvoudig.

Robert Scoble - aka scobleizer - lanceerde op 13 februari een oproep om zo veel mogelijk berichten te publiceren op weblogs, waarbij de berichten telkens moesten verwijzen naar de term brrreeeport.

Op het tijdstip van de publicatie van de eerste post leverde een zoekopdracht voor brrreeeport in Google, Yahoo, of MSN geen enkele verwijziging op. Robert Scoble wou nagaan hoe snel de search engines een nieuwe term oppikken.

Dankzij de brrreeeport-storm is dit ondertussen wel grondig veranderd. Google Blog Search heeft reeds ongeveer 335 blogs ontdekt, IceRocket heeft er 145 gevonden, Feedster heeft er 379 gevonden, Technorati heeft er tenslotte ook 355 gevonden. In de Nederlandstalige blogs kwam de term tot nu toe slechts één keer voor (gevonden via Technorati).

Feedster was mij tot nu toe nog niet bekend als weblog search engine. Van zijn kant kende Feedster de BVLG-blog evenmin. Ik vond echter geen mogelijkheid om mijn blog te registeren of de RSS-feed aan te melden. Ondertussen ben ik dus wel op de hoogte van Feedster, maar dit is (nog) niet wederzijds.

Technorati : - - - - - - -

15 februari 2006

Zoeken van tags in Technorati, IceRocket en Google

Technorati

Technorati werpt zich op als informatiebron voor alles wat met weblogs te maken heeft. Een van de functionaliteiten is het zoeken in weblogs aan de hand van tags : http://www.technorati.com/tags

De Technorati help pagina over tags omschrijft een tag als : Think of a tag as a simple category name. People can categorize their posts, photos, and links with any tag that makes sense.

Ofwel laat je blog-software toe om tags toe te kennen aan posts, ofwel moet je dit zelf handmatig doen (zoals bij Blogger). Daarvoor moet je in je post een aantal extra links voorzien :
<a href="http://technorati.com/tag/[tagname]" rel="tag">[tagname]</a>

In het voorbeeldje wordt een link gelegd naar Technorati, maar volgens de help pagina over tags mag dit ook naar een andere site zijn. Zolang rel="tag" maar opgegeven wordt.

Vooraleer Technorati posts van een blog terugvindt, moet de blog eerst aangemeld worden, wat pas mogelijk is na registratie op http://www.technorati.com/signup/.

Voor de tag BVLG vindt Technorati Tag search op dit ogenblik maar twee resultaten terug. Bovendien betreft het twee recente posts. Gezien de problemen die ik ondervond met Technorati worden posts van voor midden januari niet meer teruggevonden.

Een minpunt van de Technorati Tag search is dat het aantal resultaten niet expliciet vermeld wordt. Een plusplunt dan weer is dat ook foto's in Flickr ook voor de opgegeven tag(s) getoond worden.

IceRocket

De omschrijving van IceRocket voor een tag is : A topic (tag) is a simple category name. Users can categorize their posts with any topic that they feel is appropriate.

De verdere uitleg is analoog aan deze van Technorati. Indien je blog-software niet toelaat tags aan je post te koppelen, moet je het hier ook zelf doen, bijvoorbeeld
<a href="http://blogs.icerocket.com/tag/[tagname]" rel="tag">[tagname]</a>
De site naarwaar verwezen wordt mag IceRocket zijn, maar mag ook een andere site zijn.

Het aanmelden van een weblog bij IceRocket, want anders wordt kunnen de post niet teruggevonden worden, is zeer eenvoudig, enkel je feed (in RSS, RDF of Atom formaat) opgeven volstaat (op http://www.icerocket.com/c?p=addblog). Registratie is niet nodig.

Voor het zoekargument BVLG vindt IceRocket 108 resultaten terug, voor de tag BVLG zijn er 11 resultaten. Het zoeken van een tag is mogelijk door gebruik te maken van de IceRocket Advanced Blogs Search of door het opgeven van de tag: prefix.

Google blogsearch

Google kon natuurlijk niet achterblijven bij het zoeken in blogs. Zoeken in blogs is een zoektechnologie van Google die zich volledig richt op blogs. Meer info kan je hier terugvinden.

Voor het zoekargument BVLG vindt Google Blogsearch 176 resultaten terug. In de pagina Geavanceerd zoeken in blogs staat niets vermeld voor het zoeken aan de hand van tags. Maar het goede nieuws is dat de tag: prefix ondersteund wordt. Dit lijkt mij bijgevolg een niet gedocumenteerde functionaliteit te zijn. Voor de tag BVLG zijn er 10 resultaten.

In de gewone Google search werkt de tag: prefix niet. De zoekopdracht tag:bvlg geeft slechts 5 resultaten.

TagMan
En als je nu nog altijd niet weet wat doen, kan je nog steeds een spelletje Technorati TagMan spelen.

Technorati : - - - - - - - - -

13 februari 2006

Snoeien

Deze avond organiseert de Landelijke Gilde van Korbeek-Dijle een cursus snoeien en bovendien nog gratis ook. Hopelijk kan ik daar iets meer vernemen over het snoeien van mijn fruitboompjes.

Technorati : - -

12 februari 2006

N253

De N253 is de gewestweg die Leuven met Overijse verbindt. Deze week moet de gemeente Huldenberg zich uitspreken over de vraag van de firma De Kock om een vroegere zandgroeve te mogen vullen. In het artikel in het Nieuwsblad geeft de burgemeester van Huldenberg de indruk het feit dat er op termijn twintig hectare landbouwgrond bijkomen belangrijker te vinden dan het extra verkeer op de daarvoor ongeschikte N253 gewestweg. Het opvullen van het stort zal immers tot gevolg hebben dat de smalle N253 gewestweg een heleboel extra vrachtwagens zal mogen slikken.

De fietsersbond van Huldenberg heeft een videomontage gemaakt waarin getoond wordt wat fietsers nu reeds ervaren op de N253 tussen Korbeek-Dijle en Huldenberg.

In 2002 was er reeds sprake van plannen van de de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening om in Neerijse - een deelgemeente van Huldenberg - twee drinkwaterbekkens aan te leggen. Het was de bedoeling het merendeel van de grond die voor de waterbekkens uitgegraven moest worden af te voeren via diezelfde N253. Op piekmomenten zou het over een 200-tal vrachtwagens per dag gaan en dit gedurende minstens 20 jaar. Het actiecomité WACHT e BEKKE heeft toen voldoende ruchtbaarheid aan deze plannen gegeven, met als uiteindelijk resultaat dat het project (althans voorlopig toch) afgevoerd werd.

Hopelijk verleent de gemeenteraad van Huldenberg een ongunstig advies. De extra 20 hectaren landbouwgrond en de inkomsten voor de firma De Kock lijken mij immers niet op te wegen tegen de overlast veroorzaakt door het extra vervoer. En dan heb ik het nog niet over de natuurwaarde van de zandgroeve waar ondertussen oeverzwaluwen nestelen, zie ook de aankondiging van de samenwerking tussen de firma De Kock en
Natuurpunt van een jaar terug. Bovendien zijn er ook nog plannen om in 2007 de N253 opnieuw aan te leggen, indien de juridische problemen tussen de gemeente Bertem en de administratie Wegen en Verkeer opgelost geraken.

Ik ben benieuwd hoe dit allemaal zal aflopen.

Technorati : - - - - - -

10 februari 2006

Linkedin - weer een connectie bij

LinkedIn
Gisterenavond - tijdens het drankje na een lezing - werd ik aangesproken door iemand die verbaasd was dat ik zijn invitation in Linkedin nog niet aanvaard had. Af en toe krijg ik invitations in Linkedin. Indien de naam van de verzender mij niet bekend voorkomt, ga ik er niet op in.

De persoon die mij gisterenavond aansprak kende ik wel van ziens, maar ik kon mij zijn naam helemaal niet herinneren. Ik vroeg hem zijn invitation opnieuw te sturen naar mijn email adres bij mijn werkgever. Hij kende immers mijn naam wel en ook mijn werkgever. Het email-adres is daar nog steeds voornaam.naam@werkgever.be.

De persoon heeft mij ondertussen zijn invitation bezorgd. Hij moest wel toegeven dat hij zijn eerste invitation naar een verkeerd email adres had gestuurd. Het feit dat ik niet inging op zijn eerste invitation lag dus niet aan mij (oef). Nu ken ik zijn naam wel. Deze deed geen enkel belletje rinkelen. Ondertussen is mijn aantal connecties in Linkedin weer met één verhoogd.

Ik merkte zojuist dat Linkedin weer iets gewijzigd heeft. Van zodra het aantal connecties van een persoon groter is dan 500, krijg je het exacte aantal niet meer te zien, enkel de vermelding "500+" verschijnt. Mijn aantal connecties is nog ver van de 500 en ik heb overigens ook geen enkele ambitie om dit aantal te behalen. Mij stoort het dus niet. De deelnemers aan de populariteitswedstrijd is het leven echter wel moeilijker gemaakt.

Personen die op zoek zijn naar meer ervaringen en informatie over netwerken kunnen terecht op deze Nederlandstalige blog.

Technorati tags :

09 februari 2006

Nog een goed voorbeeld

Tax On WebDe Gazet van Antwerpen meldt op haar website : Tax-on-Web (TOW), de elektronische aangifte van de personenbelasting via het internet, werkt niet. Er zijn zoveel problemen dat de elektronische aangiftes steeds vaker opnieuw volgens de oude 'papieren' manier worden verwerkt.

Moet de overheid hier ook niet het goede voorbeeld geven ?

Technorati : - - -

Het goede voorbeeld

Vlaanderen.beBlijkbaar vindt de administratie Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid het niet nodig de facturen voor brandstof van haar 800 dienstwagens te betalen. Shell dreigt nu met het blokkeren van alle tankkaarten. (bron).

Ik dacht altijd dat de overheid het goede voorbeeld moest geven. Mag ik nu ook mijn belastigen met enkele maanden achterstand betalen ?

Technorati : - - -

07 februari 2006

Tankt u ook voordelig ?

Informatie waar je voordelig kan tanken kan je vinden op www.voordeligtanken.be. Je kon er de laatste dagen op de Vlaamse nieuwssites niet naast kijken. Het persbericht over deze website heeft de kranten gehaald : De Standaard, Gazet Van Antwerpen en Het laatste Nieuws.


Het business model van deze site is vrij eenvoudig. Je doet een beroep op vrijwilligers om brandstofprijzen te verzamelen. Je stimuleert deze vrijwilligers ook nog om zo veel mogelijk vrienden op de hoogte te brengen van deze site. In ruil voor brandstofprijzen of voor doorverwijzigingen geef je de geregistreerde gebruikers punten. Deze punten kunnen vervolgens geruild worden voor cadeaucheques of voor cadeaus die door partners worden aangeboden. Af en toe organiseer je nog een wedstrijd om de geregistreerde gebruikers aan je te binden. Het echte geld verdien je door het plaatsen van advertenties op je website of door het vinden van partners. Zie ook de faq.

Het business model blijkt te werken. Volgens Pub zijn er 3.000 registreerde gebruikers en 4.500 afzonderlijke bezoekers per dag. Het aantal weblogs in België met een dergelijk aantal bezoekers lijkt mij zeer beperkt te zijn.

Wat ik storend vind aan deze website is dat voor je de brandstofprijzen te zien krijgt, je eerst akkoord moet gaan met een vrij omvangrijke disclaimer. Indien je echter rechtstreeks naar www.voordeligtanken.be/home.php surft ontsnap je aan deze hindernis. De volledige disclaimer kan je nalezen op www.voordeligtanken.be/index_nl.htm.

Zondagavond heb ik nog diesel getankt. Het tankstation waar ik toen getankt heb rekende 1,028 €/liter. In de beurt van Leuven blijkt dit nog een redelijke prijs te zijn. Op de site is er maar één tankstation - overigens aan de andere kant van Leuven - waar ik nog goedkoper terecht kon, namelijk voor 1,017 €/liter. www.voordeligtanken.be houdt echter geen rekening met het feit dat ik met mijn Delhaize pluskaart bij Q8 nog extra plus-punten kan verzamelen, zodat de uiteindelijke prijs nog iets lager uitvalt.

Technorati: - - -

06 februari 2006

BelBlogs - Technorati ranks

TechnoratiHet werd stilaan tijd voor een nieuwe rangschikking van Belgische blogs (BB's). Deze keer heb ik de ranks van de Belgische blogs volgens Technorati nagegaan.

Technorati beweert over zichzelf Technorati is the authority on what's going on in the world of weblogs en Technorati displays what's important in the blogosphere — which bloggers are commanding attention, what ideas are rising in prominence, and the speed at which these conversations are taking place. Technorati makes it possible for you to find out what people on the Internet are saying about you, your company, your products, your competitors, your politics, or other areas of interest — all in real-time. All this activity is monitored and indexed within minutes of posting. Technorati provides a live view of the global conversation of the web. (bron).

De basis voor dit beperkte onderzoek zijn de 575 Belgische blogs met een waardering van minstens $ 2500 (ofwel via de Blog Value Estimator of volgens Blogshares).

Van deze 575 blogs zijn er 111 die een rank van Technorati gekregen hebben. Daarvoor moet de eigenaar van de blog (of de persoon die de blog claimt) zich registreren op de Technorati-website. De rank van Technorati van een blog is gebaseerd op het aantal sites dat een link heeft naar de blog (bron).

Een blog waarnaar geen enkele link ligt krijgt op dit ogenblik rank 1.107.878, wat doet veronderstellen dat dit ook het aantal geregistreerde blogs bij Technorati is.

Hieronder bevindt zich het overzicht van de Belgische blogs die elk minstens links ontvangen van 50 andere sites.


 1. http://www.mess.be/ Technorati Rank: 103 - 5.587 links from 2.512 sites
 2. http://veerle.duoh.com/ Technorati Rank: 2.308 - 914 links from 437 sites
 3. http://lvb.net/ Technorati Rank: 5.722 - 580 links from 220 sites
 4. http://blog.forret.com/blog/ Technorati Rank: 8.127 - 340 links from 169 sites
 5. http://www.culture-buzz.com/ Technorati Rank: 8.788 - 369 links from 159 sites
 6. http://www.pietel.be/ Technorati Rank: 11.011 - 433 links from 134 sites
 7. http://mathibus.com/ Technorati Rank: 13.237 - 205 links from 116 sites
 8. http://www.vsdotnet.be/blogs/tommer/ Technorati Rank: 13.549 - 286 links from 114 sites
 9. http://www.epicurien.be/ Technorati Rank: 14.353 - 338 links from 109 sites
 10. http://www.gigadesign.be/ Technorati Rank: 15.524 - 161 links from 103 sites

 11. http://blog.zog.org/ Technorati Rank: 15.967 - 406 links from 101 sites
 12. http://budts.be/weblog/ Technorati Rank: 16.168 - 113 links from 100 sites
 13. http://blog.coolz0r.com/ Technorati Rank: 17.957 - 687 links from 94 sites
 14. http://www.7seconden.be/ Technorati Rank: 21.301 - 218 links from 84 sites
 15. http://www.wereldkeuken.be/ Technorati Rank: 23.036 - 580 links from 79 sites
 16. http://druppels.be/ Technorati Rank: 23.423 - 220 links from 78 sites
 17. http://kunstemaecker.blogspot.com/ Technorati Rank: 35.242 - 96 links from 57 sites
 18. http://blog.volume12.net/ Technorati Rank: 36.097 - 212 links from 56 sites
 19. http://www.netlash.com/ Technorati Rank: 36.934 - 139 links from 55 sites
 20. http://www.razziphoto.com/ Technorati Rank: 36.934 - 90 links from 55 sites

 21. http://pascal.vanhecke.info/ Technorati Rank: 36.934 - 136 links from 55 sites
 22. http://www.bloggingthenews.info/ Technorati Rank: 36.934 - 210 links from 55 sites
 23. http://jopx.blogspot.com/ Technorati Rank: 39.742 - 105 links from 52 sites

Van de Belgische blogs die nog niet geregistreerd zijn op Technorati zijn er ook verschillende met een respectabel aantal links. Het lijstje hieronder geeft de blogs waarnaar volgens Technorati minstens 50 sites linken. Indien de eigenaars van deze blogs hun blogs ook zouden registeren, zouden ze ook relatief hoog in ranks terecht komen.


 1. http://www.photoblog.be/ links from 1.552 sites
 2. http://www.dopplerradio.net/ links from 1.307 sites
 3. http://www.brusselsjournal.com/ links from 1.038 sites
 4. http://www.tenderfeelings.be/ links from 659 sites
 5. http://www.zattevrienden.be/ links from 235 sites
 6. http://www.el73.be/drunkey-love/ links from 202 sites
 7. http://opendir.blogspot.com/ links from 173 sites
 8. http://weblogs.asp.net/jan links from 148 sites
 9. http://standaard.typepad.com/ links from 139 sites
 10. http://inclassable.typepad.com/un_blog_par_jour/ links from 137 sites

 11. http://dominiek.be/ links from 112 sites
 12. http://gent.blogt.be/ links from 111 sites
 13. http://users.pandora.be/quarsan/zoe/index.html links from 106 sites
 14. http://www.hullabaloo.be/ links from 104 sites
 15. http://www.blokwatch.be/ links from 97 sites
 16. http://www.kapingamarangi.be/ links from 87 sites
 17. http://www.sempermagis.be/ links from 85 sites
 18. http://blog.u2u.info/DottextWeb/patrick/ links from 81 sites
 19. http://www.eskimokaka.be/ links from 80 sites
 20. http://www.coolios.net/ links from 78 sites

 21. http://www.polskaya.be/ links from 76 sites
 22. http://www.stadsdichterpodcast.be/ links from 72 sites
 23. http://www.eug.be/ links from 72 sites
 24. http://www.talesfromthecrib.be/ links from 71 sites
 25. http://pdw.blogspot.com/ links from 64 sites
 26. http://maarten.typepad.com/blogologie/ links from 63 sites
 27. http://www.struikgewas.be/ links from 61 sites
 28. http://kruimels.blogspot.com/ links from 61 sites
 29. http://www.lectrr.be/ links from 59 sites
 30. http://www.twweet.blogspot.com/ links from 56 sites

 31. http://standaard.typepad.com/en_nu_even_ernstig/ links from 54 sites
 32. http://philograph.be/ links from 53 sites
 33. http://www.antwerpenblogt.be/blog links from 53 sites
 34. http://www.smetty.be/ links from 52 sites
 35. http://www.killuglyradio.com/ links from 51 sites

Indien je op de hoogte bent van een blog die in het overzicht hierboven zou moeten voorkomen mag je mij dit signaleren (via de comments of bvlgblog (at) gmail (dot) com).

Andere rangschikkingen van Belgische blogs zijn onder meer
- volgens de Blogshares values
- volgens de Alexa traffic ranks
- volgens de Blog Value Estimator
- volgens Google pageranks

Technorati: - - - - -

04 februari 2006

Hoe populair is je weblog ?

Bloggers vinden het natuurlijk leuk indien ze merken dat hun schrijfsels gelezen worden. Je kan dit merken aan de hand van het aantal keren dat je weblog bekeken wordt. Een andere indicator voor de populariteit van een weblog is het aantal links naar de weblog.

Het aantal links naar een weblog kan je nagaan via een search engine zoals Google (zowel de "gewone" versie als de versie gericht op zoeken in weblogs). Om het aantal links te bekomen moet je link:hier.komt.deURL als zoekargument opgeven.

Technorati houdt ook het aantal links naar weblogs bij. Indien de eigenaar van de weblog zich aangemeld heeft wordt bovendien de ranking vermeld. Zowel Google als Technorati geven echter enkel de huidige toestand. Ze bieden geen inzicht in de evolutie van de populariteit.

Zoals natuurlijk kon verwacht worden zijn er sites die toch toelaten een historisch beeld te krijgen van de populariteit van een weblog.


Urltrends geeft voor een opgegeven URL een trend-rapport. Dit rapport bevat :
- Google pagerank
- Alexa rank (deze geldt enkel voor het domein, bijvoorbeeld blogspot.com scoort daar hoog)
- incoming Google links
- incoming Yahoo links
- incoming MSN links
- incoming Alexa links
Vervolgens worden enkele grafieken getoond waar de opgegeven URL gepositioneerd wordt ten opzichte van het gemiddelde van alle opgevolgde URL's.

Indien de URL bij Urltrends nog niet gekend is, wordt het rapport in real-time opgemaakt. Vervolgens zal Urltrends maandelijks de stand van zaken nagaan. Indien je een kleine bijdrage doet ($3.67 maandelijks) bezorgt Urltrends je een wekelijkse update.

Hieronder kan je alvast enkele grafieken vinden uit het rapport van UrlTrends voor deze blog.


trendmapper
Trendmapper is een tool om historische data van search engines te visualiseren. Je kan een zoekopdracht opgeven aan Trendmapper. Trendmapper zal deze vervolgens dagelijks uitvoeren bij de belangrijkste search engines : Google, Yahoo en MSN Search. De aantallen van de bekomen hits worden vervolgens onder de vorm van een grafiek beschikbaar gemaakt. Trends worden natuurlijk pas duidelijk van zodra Trendmapper voldoende data verzameld heeft.

Trendmapper biedt ook HTML-code voor het opnemen van een thumbnail-versie van de grafiek die je op eigen website kan plaatsen. Hieronder staat bijvoorbeeld de link naar de trendmap voor de term bvlg. Als een extraatje biedt Trendmapper ook een alert feed in RSS-formaat aan.
Trendmap for bvlg


Eh List?

Voor een URL die je opgeeft wordt elke dag nagegaan hoeveel links Google en Yahoo naar de opgegeven URL vinden. Bovendien wordt ook de ranking volgens Technorati opgezocht. Dit gebeurt natuurlijk enkel maar indien de opgegeven URL geregistreerd is bij Technorati. Je kan bovendien nagaan hoe deze gegevens in de tijd geëvolueerd zijn. Van zodra je een URL opgegeven hebt, zal Ehlist dagelijks de info blijven opvragen. Als je dan later nogmaals terugkomt bekom je de historiek. Je kan ook de gegevens voor de opgegeven URL via een RSS-feed opvolgen.

Hieronder kan je alvast een deel zien van de resultaten voor deze blog.

Technorati tags : - - - - - -

Related Posts with Thumbnails