B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

29 september 2006

Het einde van telenetblog.be ? Leve digs.be !

Bart vraagt zich af wie er achter digs.be zit. Een eenvoudige opzoeking in dns.be levert onmiddellijk het antwoord.

Het ziet er dus naar uit dat België een blogplatform rijker is. Een 90-tal
bloggers hebben zich ondertussen al aangemeld, waaronder enkele bekenden (Bart, Maarten, Pascal, Peter). Wie volgt ?

Wat moet er nu gebeuren met de telenetblog.be blogs ?

Technorati : - - - -

28 september 2006

TI/KVIV activiteit over Drupal


Op dinsdag 10 oktober organiseert TI/KVIV een avondactiviteit met als thema Drupal, een open source content management systeem. Spreker van dienst is Dries Buytaert himself.

De activiteit zal plaatsvinden in het Ingenieurshuis te Antwerpen (Desguinlei 214 te Antwerpen - zie Google Maps) en start vanaf 19u30. Deze gratis activiteit staat open voor alle geïnteresseerden, mits zich vooraf aan te melden. Meer info en registratie op www.ti.kviv.be/drupal.

26 september 2006

Insites Escape Reports

Vorige week heeft Insites een persbericht verspreid waarin vermeld werd dat België achterbleef op andere Europese landen wat betreft bloggen, zie hiervoor ook mijn bedenkingen van enkele dagen terug.

Ondertussen heb ik ontdekt dat de cijfers waarop deze analyse van Insites gebaseerd is, toch door Insites beschikbaar gesteld zijn. Je kan de info terugvinden op de site Escape Reports - je kan je als gast gratis registreren. Deze site laat toe dieper in te gaan op de cijfertjes. Deze gelegenheid kon ik natuurlijk niet laten liggen.

Als je afgaat op het aantal antwoorden op de vraag Making or watching weblogs zegt 9% van de 1901 Belgen die geantwoord hebben dat ze dit dagelijks of wekelijks doen. Je moet natuurlijk zeker zijn dat de 1901 Belgen een afspiegeling zijn van de Belgische bevolking, of van de Belgische internetgebruikers. Vorige zondag hebben we tijdens één van de presentaties van Barcamp Brussel over de resultaten van deze enquête gediscussieerd. Uit de discussie bleek dat van de aanwezigen niemand nog geneigd is de Insites-enquête - die af en toe als een popup verschijnt op diverse websites - in te vullen. Zelf doe ik het bijvoorbeeld ook al geruime tijd niet meer. Dit leidt mij tot de veronderstelling dat personen die zeer actief zijn op Internet ondervertegenwoordigd zouden kunnen zijn in de bekomen antwoorden. Dan is het vertrouwd zijn met breedband vermoedelijk geen relevant criterium meer in de analyse van de antwoorden, maar wel de mate waarin de surfers vroeger reeds gevraagd werden deel te nemen aan de enquête. Hoe vaker de vraag gesteld wordt, hoe groter de waarschijnlijkheid dat de surfer er voor bedankt. Zou het niet kunnen dat de Belgische surfers die al een tijdje op Internet actief zijn, de Insites popups gewoonweg beu zijn ?

Als je de percentages per land bekijkt lijkt België inderdaad achter te lopen, zie de eerste onderstaande grafiek. Als je echter de absolute cijfers in kaart brengt, ziet het plaatje er al anders uit. Volgens het eerste plaatje zijn 60% van de Polen bezig met dagelijks of wekelijks blogs te bekijken of vol te schrijven. Uit de absolute cijfers blijkt echter dat deze 60% overeenkomt met +/- 189 personen. Het totaal antwoorden uit Polen is immers 315. De tabel hieronder geeft het aantal antwoorden op de vraag, evenals het aantal inwoners van het land (zoals aangegeven op Wikipedia) en de verhouding van het aantal antwoorden ten opzichte van de bevolking.Het lijkt mij dat de analyse van Insites over deze cijfers over het Belgische bloggedrag (of het gebrek er aan …) eigenlijk niet onderbouwd is door het beschikbare cijfermateriaal. Het aantal antwoorden voor de Europese landen dat als vergelijkingsbasis gebruikt worden is veel te laag : 298 antwoorden uit het Verenigd Koninkrijk, 315 antwoorden uit Polen, 470 antwoorden uit Duitsland, 666 antwoorden uit Frankrijk. Op journalinks.be bevindt er zich een steekproefcalculator waarmee je de foutenmarge en de steekproefgrootte kan bepalen. Voor een steekproef waarvoor er 1901 bekomen antwoorden zijn op een totale populatie van meer dan 20.000 personen is volgens de steekproefcalculator de foutenmarge 2,14%. In de analyse van Insites is er nergens sprake van een betrouwbaarheidsinterval of een foutenmarge. Misschien dat de medewerkers van Insites hier best voor verdere analyses toch rekening mee houden.

Technorati : - - - -

Barcamp Brussel

Vorige zondag was ik één van de deelnemers aan de tweede Brusselse Barcamp. Het is toch verbazingwekkend dat tientallen geeks zich op een zondagmorgen naar Brussel begeven, daar bijna allemaal met hetzelfde T-shirt rondlopen, de ganse dag met een laptop rondzeulen (en op zoek gaan naar een stopcontact voor oplaadstroom), luisteren naar allerlei presentaties en deelnemen aan discussies, zich gewillig laten fotograferen en filmen en nadien allemaal met een goed gevoel terug naar huis gaan.

Barcamp Brussels Participants
(foto van Pieter Jelle)

Een dergelijk event is altijd leuk. Je ontmoet mensen die je voordien niet kende of enkel van hun blog. Je kan bijpraten met personen die je voordien reeds ontmoet hebt. Je krijgt bovendien de gelegenheid in een informele en ongewongen omgeving iets voor te stellen - wat toch iets makkelijker is dan enkel maar een bericht op je blog publiceren.

Dank aan Peter Forret om dit weer in elkaar gestoken te hebben (en aan iedereen die de organisatie mogelijk gemaakt heeft). Hopelijk tot een volgende keer.

Technorati : - -

25 september 2006

Is Bertem een goed bestuurde gemeente ?

Burgers zouden belang moeten hechten aan de deskundigheid van hun gemeente- of stadsbestuur. Het Itinera Institute, een onafhankelijke denktank, wenst hiervoor objectieve informatie aan te brengen. Het heeft zopas een studie gepubliceerd waarin een beeld geschetst wordt van het lokale beleid in Vlaanderen en Wallonië. Onderzoekers van de UCL en de Universiteit van Gent stonden in voor het uitvoeren van de studie. De studieis gebaseerd op verschillende indicatoren in de domeinen financieel beleid, mobiliteit, onderwijsaanbod, sociale en medische dienstverlening en milieu. De onderstaande tabel geeft de indicatoren waarop de onderzoekers zich gebaseerd hebben.


Elke Vlaamse gemeente werd gerankschikt ten opzichte van de andere gemeenten, telkens voor de 5 domeinen en natuurlijk ook globaal. Lochristi is de best presterende gemeente, Middelkerke staat helemaal onderaan. Hoe presteert de gemeente Bertem, de gemeente waar ik woon, en de naburige gemeenten ? De cijfers in de tabel geven telkens de rangschikking van de gemeente aan (op 307 Vlaamse gemeenten).

Itinera studieBertemHuldenbergTervurenHerentLeuvenOud-Heverlee
Financiën29330116225412687
Mobiliteit254279250202164255
Onderwijs23814929425521139
Sociaal2022012797251
Milieu11519911126622532
Globaal22430224617279166

Deze Oost-Brabantse gemeenten komen volgens de Itinera studie niet onmiddellijk naar voor als best bestuurde gemeenten. Ze bevinden zich eerder in de tweede helft van het peleton, met uitzondering van Leuven dat nog redelijk goed presteert. In het rapport over de leefbaarheidsindicatoren per gemeente dat in het voorjaar door het tijdschrift Knack gepubliceerd werd, kwamen deze gemeenten goed voor de dag. De criteria die in het leefbaarheidsrapport gehanteerd werden kan u hier terugvinden. De cijfers in de tabel geven de rangschikking van de gemeente aan (op 307 gemeenten).

Knack - leefbaarheidsindexBertemHuldenbergTervurenHerentLeuvenOud-Heverlee
Socio-economisch 25114666028231
Huisvesting 31257234011
Leefmilieu42871192436
Diensten1352792091552281
Globaal322121662

Bertem scoort in de Itinera studiehet hoogst op het criterium sociale en medische dienstverlening. Vermoedelijk heeft dit te maken met het ruime aanbod aan bedden in het bejaardentehuis te Bertem. Het slechtst scoort Bertem op financieel beleid. Zou dit kunnen te maken hebben met de investeringen van het huidige gemeentebestuur in het nieuwe gemeentehuis ? Met een aanslagvoet van 7,5% op de personenbelasting en 1050 opcentiemen op de onroerende voorheffing is Bertem eerder een dure gemeente. Met de relatief hoge belastingsvoeten slaagt het gemeentebestuur er blijkbaar niet in een spaarpotje aan te leggen.

BertemHuldenbergTervurenHerentLeuvenOud-Heverlee
personenbelasting7,5%8%5,7%6,5%8%6%
opcentiemen105010007009501400750

In een folder voor de komende gemeenteraadsverkiezingen stak de lijst Gemeentebelangen-VLD nog een pluim op haar eigen hoed omdat ze in het Knack leefbaarheidsrapport nog zo goed naar voor kwam. In de studie van het Itinera Institutewordt dit plaatje wel aanzienlijk bijgestuurd. Hopelijk zorgt de nieuwe bewindsploeg er voor dat de gemeente Bertem beter bestuurd wordt en dat ze in een volgende editie van de Itinera studie beter zal scoren.

Technorati : - - - - - - - - - - -

24 september 2006

Belblogs - Blog Value Estimator

Ine zat er al op te wachten (en u misschien ook). Hier volgt de volgende rangschikking van Belgische blogs. Deze keer heb ik gekozen voor de blog value estimator van de Business Opportunities Weblog. De waarde van een blog wordt bepaald aan de hand van het aantal inkomende links gedetecteerd door Technorati vermenigvuldigd met een bedrag (afgeleid van de AOL-Weblogs Inc overname).

Om in de onderstaande lijst terecht te komen moet de blog ofwel een Belgische domeinnaam hebben, ofwel moet de auteur een Belg zijn of in België wonen. Bovendien moet de blog ook nog in de top 100 voorkomen. Dit veronderstelt minstens 25 links (gedetecteerd door Technorati). Voor de goedkoopste blog moet u nog steeds $19.194 neertellen, voor de duurste liefst $875.601. De totale waarde van de top is $7.836.380, een mooi bedrag. Nu nog iemand zoeken die dit bedrag wil ophoesten.

In deze lijst zal u de klassiekers terugvinden (de Belgische A-list bloggers). Deze keer zijn er echter ook een aantal nieuwkomers, van blogplatformen die minder bekend zijn. Ondertussen is de bekendheid van dit blog ook al voldoende toegekomen, zodat u dit blog nu op plaats 90 terugvindt. Niet slecht voor een blog dat haar eerste verjaardagskaarsje nog moet uitblazen, al zeg ik het zelf ...


 1. www.photoblog.be : $875,601.54
 2. www.brusselsjournal.com : $810,679.44
 3. www.mess.be : $623,816.70
 4. veerle.duoh.com : $597,847.86
 5. www.el73.be/drunkey-love : $362,434.68
 6. www.tenderfeelings.be : $186,862.74
 7. blog.coolz0r.com : $160,329.36
 8. www.dopplerradio.net : $154,119.42
 9. www.zattevrienden.be : $139,441.38
 10. fantomaster.com/fantomNews : $132,102.36

 11. blog.seniorennet.be/schaduw : $127,021.50
 12. lvb.net : $124,198.80
 13. mathibus.com : $121,376.10
 14. growingpains.blogs.com/home : $96,536.34
 15. blog.forret.com/blog : $93,149.10
 16. opendir.blogspot.com : $88,632.78
 17. www.bloggen.be/xuan : $87,503.70
 18. www.gigadesign.be : $82,422.84
 19. inclassable.typepad.com/un_blog_par_jour : $78,471.06
 20. weblogs.asp.net/jan : $72,825.66

 21. capsoff.blogspot.com : $70,567.50
 22. blog.zog.org : $66,615.72
 23. www.vsdotnet.be/blogs/tommer : $66,615.72
 24. ploum.frimouvy.org : $65,486.64
 25. www.coolios.net : $65,486.64
 26. www.kapingamarangi.be : $62,663.94
 27. www.7seconden.be : $62,099.40
 28. pdw.blogspot.com : $60,405.78
 29. www.conversationblog.com : $59,841.24
 30. www.netlash.com : $58,712.16

 31. jelle.druyts.net : $56,454.00
 32. www.poorbuthappy.com/ease : $54,760.38
 33. blog.u2u.info/DottextWeb/patrick : $52,502.22
 34. gent.blogt.be : $51,937.68
 35. www.culture-buzz.com : $51,937.68
 36. www.epicurien.be : $51,373.14
 37. www.eskimokaka.be : $50,244.06
 38. www.smetty.be : $49,679.52
 39. dominiek.be : $48,550.44
 40. www.pietel.be : $44,598.66

 41. blog.f4l.be : $44,034.12
 42. www.talesfromthecrib.be : $44,034.12
 43. www.lectrr.be : $38,953.26
 44. www.onepointzero.com : $38,953.26
 45. brusselsblog.blogspot.com : $36,130.56
 46. www.brocoli-illustre.com : $35,566.02
 47. www.linkdump.be : $35,566.02
 48. www.blogologie.be : $35,001.48
 49. www.polskaya.be : $34,436.94
 50. kruimels.blogspot.com : $34,436.94

 51. druppels.be : $33,872.40
 52. vox.skynetblogs.be : $33,872.40
 53. budts.be/weblog : $32,178.78
 54. maarten.typepad.com/blogologie : $32,178.78
 55. www.antwerpenblogt.be/blog : $32,178.78
 56. www.beyondjazz.net : $32,178.78
 57. www.killuglyradio.com : $31,614.24
 58. www.wereldkeuken.be : $31,614.24
 59. www.eug.be : $31,049.70
 60. www.shoob.com/fr/blog : $31,049.70

 61. pigletwildebeest.blogspot.com : $30,485.16
 62. buytaert.net : $29,920.62
 63. www.deblondeblogger.be : $29,356.08
 64. www.somebaudy.com : $29,356.08
 65. www.stadsdichterpodcast.be : $29,356.08
 66. www.stefangeens.com : $29,356.08
 67. rikboey.be/blog : $29,356.08
 68. huugendruug.blogspot.com : $27,662.46
 69. tine.blog-city.com : $27,662.46
 70. lichtgeraakt.carreconfiture.be : $27,662.46

 71. www.bijzinnen.com : $27,097.92
 72. alzira.canalblog.com : $26,533.38
 73. i-wisdom.typepad.com/iwisdom : $26,533.38
 74. zonderzever.blogspot.com : $26,533.38
 75. chuijbregts.wordpress.com : $26,533.38
 76. promethee.blogspot.com : $25,968.84
 77. philograph.be : $25,404.30
 78. fuckhedz.com : $24,839.76
 79. www.fuckhedz.com : $24,839.76
 80. blogapart.blogspirit.com : $24,275.22

 81. www.blokwatch.be : $23,710.68
 82. www.clopin.be : $23,710.68
 83. englandexpects.blogspot.com : $23,146.14
 84. www.kandl.be : $23,146.14
 85. standaard.typepad.com/en_nu_even_ernstig : $22,581.60
 86. jopx.blogspot.com : $22,017.06
 87. rougecerise.canalblog.com : $21,452.52
 88. schaaflicht.fotopages.com : $21,452.52
 89. www.bloggingthenews.info : $21,452.52

 90. bvlg.blogspot.com : $20,887.98
 91. www.razziphoto.com : $20,887.98
 92. blog.pictrix.be : $20,323.44
 93. cityofcrochet.blogspot.com : $20,323.44
 94. www.dykesandthecity.com : $20,323.44
 95. www.talesfromthecrib.be/tftc : $20,323.44
 96. users.skynet.be/chipsandcookies : $19,758.90
 97. www.studiomuscle.com/blog : $19,758.90
 98. www.mouseover.be : $19,194.36
 99. bruxelles-ma-ville.skynetblogs.be : $19,194.36
 100. mechelen.blogt.be : $19,194.36

Indien u van mening bent dat sommige blogs ontbreken, of dat sommige blogs onterecht in deze lijst opgenomen zijn, aarzel dan niet en geef onderaan uw bedenking. Eventueel kan u mij ook per email contacteren : bvlgblog bij gmail.

Technorati : - - - - -

22 september 2006

Kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen te Bertem

Mocht u het nog niet weten, op 8 oktober vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De overheid heeft een actie gelanceerd om niet cliché te denken en te stemmen. Hierbij wordt opgeroepen om niet voor blanke mannen van middelbare leeftijd te stemmen. Zoals kon verwacht worden is er ook een alternatieve actie stem tegendraads, stem cliché.

Even kijken wat de stemmogelijkheden zijn in Bertem, de gemeente waar ik woon.

Verdeling man/vrouw op de kieslijsten
Voor de 4 partijen is de verhouding in evenwicht 10/11. GROEN! heeft een extra vrouw, de andere drie partijen (CD&V-NVA, Gemeentebelangen-VLD en sp.a - spirit) telkens een extra man.

Volgens deelgemeente
CD&V-NVA : 8 kandidaten uit Bertem, 11 uit Leefdaal en 2 uit Korbeek-Dijle
Gemeentebelangen-VLD : 11 kandidaten uit Bertem, 9 uit Leefdaal en 1 uit Korbeek-Dijle
GROEN! : 8 kandidaten uit Bertem, 6 uit Leefdaal en 7 uit Korbeek-Dijle
sp.a - spirit : 8 kandidaten uit Bertem, 9 uit Leefdaal en 4 uit Korbeek-Dijle

Volgens leeftijd van de kandidaten
CD&V-NVA : gemiddelde leeftijd 48 jaar, variërend van 22 tot 74 jaar
Gemeentebelangen-VLD : gemiddelde leeftijd 48 jaar, variërend van 29 tot 62 jaar
GROEN! : gemiddelde leeftijd 41 jaar, variërend van 21 tot 59 jaar
sp.a - spirit : gemiddelde leeftijd 47 jaar, variërend van 20 tot 64 jaar

Aan welke kandidaten moet ik nu mijn stem geven ? Ik zou toch best stemmen voor een kandidaat uit de deelgemeente waar ik zelf woor (Korbeek-Dijle).

Opteer ik voor jong en vrouwelijk (stem niet cliché) dan zijn er 3 mogelijkheden : Griet Verhenneman- 23 jaar - sp.a - spirit, Isabelle Loockx - 24 jaar - sp.a - spirit en Gitta Horemans - 24 jaar - GROEN!.

Verkies ik echter ouderdom en mannelijkheid (stem cliché) dan zijn er 5 mogelijkheden : Gerd Heyvaert - 50 jaar - GROEN!, Leonard Vranckx - 59 jaar - sp.a - spirit, François D'Hondt - 62 jaar - Gemeentebelangen-VLD, José Collin - 63 jaar - sp.a - spirit en Cyriel Letellier - 69 jaar - CD&V-NVA.

Ik zal er nog eens over moeten slapen. Ik heb immers nog eventjes tijd. Misschien moet ik toch ook eens op zoek gaan naar hun standpunten.

Technorati : - - - - -

Belgen bloggen te weinig

Het is ook nooit goed. Door het feit dat België te snel breedbandinternetverbindingen uitgerold heeft, zijn de Belgische internauten volgens Insites te weinig bezig met blogs en RSS. Deze conclusie is wel goed voor de kijk-, lees- en klikcijfers van diverse nieuwsbronnen : De Standaard - Belg heeft weinig interesse in blogs en podcasts, Computerworld - InSites-studie: Wet van de remmende voorsprong, Digimedia - Blogs en podcasts: de achterstand der Belgen.

Een dergelijke uitspraak moet natuurlijk steeds met een kritisch oog bekeken worden. Hoeveel Belgen hebben hun mening gegeven in dit onderzoek ? Zijn deze deelnemers representatief voor de ganse Belgische bevolking of de Belgische internetgebruikers ? Wat werd in het onderzoek verstaan onder een blog ? Werden de MSN en MySpace Spaces bijvoorbeeld ook geteld ?

Op de website van Insites is overigens nog niets terug te vinden over deze nieuwe studie. Een corporate blog of een podcast is er evenmin terug te vinden. Een RSS-feed van de nieuwsberichten heb ik nergens opgemerkt. Heeft Insites hier soms enkele trends gemist ?

Technorati : - - - -

18 september 2006

Spammer haalt het van een spamhunter, of toch niet ?

Juridisch nieuws zal u doorgaans niet op dit blog aantreffen, daarvoor zijn er andere blogs (zoals deze) en nieuwssites.

Eén bericht wil ik u alvast niet onthouden. Het betreft een rechtzaak die een vermeende spammer aangespannen heeft tegen Spamhaus en vervolgens nog gewonnen heeft. De spamhunter moet maar liefst 11,7 miljoen USD ophoesten. U zal nu denken dat de wereld nu op zijn kop gezet is.

De verklaring is zeer eenvouding. Spamhaus is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Het hoeft zich dan ook niet te verdedigen voor een lokale rechtbank in de VS staat Illinois. Uitspraken van een dergelijke rechtbank zijn immers niet afdwingbaar voor een rechtspersoon in het VK. De ganse chronologie van de rechtsgang in Illinois kan u overigens op de site van de meende spammer nalezen. Dit lijkt mij materie voor juristen onderlegd in Amerikaans recht.

Niettegenstaande talrijke bedreigingen met juridische acties heeft Spamhaus zich tot nu toe nog niet voor een Britse rechtbank dienen te verdedigen.

Ik heb zo'n vermoeden dat deze zaak hier niet mee afgedaan is. Misschien zullen andere spammers dit voorbeeld volgen. Een andere mogelijkheid is dat de spammers de afnemers van de spam-lijsten van Spamhaus juridisch zullen aangepakt worden indien de leverancier ervan niet kan aangepakt worden.

Gelukkig zijn er organisaties zoals Spamhaus. Deze zorgen dat het spam e-mail verkeer toch min of meer onder controle gehouden wordt. Wie wordt er niet dagelijks bestookt met ongewenste berichten ?

Technorati : - -

15 september 2006

Herinrichting van de N253

Woensdagavond (13 september) vond in Korbeek-Dijle, een deelgemeente van de gemeente Bertem, een informatievergadering plaats over de herinrichting van de N253, de verbindingsweg tussen Leuven en Overijse. Reeds 30 jaar terug waren er plannen voor een herinrichting van deze weg. Op de informatievergadering werd het goedgekeurde voorontwerp voor de herinrichting voorgesteld. Bljikbaar is het de initatiefnemers deze keer menens.

Deze gewestweg is volgens Gorik De Koker van de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant een unicum door het grote aantal bochten, het glooiende landschap en het feit dat deze gewest op Michelin-kaarten als een toeristische route aangeduid staat. Door de eisen die nu aan een dergelijke gewestweg gesteld worden en door de bedenkelijke kwaliteit van de huidige weg is heraanleg noodzakelijk. Er is gekozen om over het ganse traject van de N253 een fietspad te voorzien en binnen de bebouwde kommen voetpaden. Dit leidt natuurlijk tot een verbreding van de weg. Het probleem is dat het verbreden van de gewestweg op een aantal plaatsen niet evident is. In het voorgestelde voorontwerp is voorzien dat er langs het traject van de N253 doorheen Korbeek-Dijle 10 woningen moeten verdwijnen. Daarenboven zullen meer dan honderd eigenaars van percelen geconfronteerd worden met gedeeltelijke onteigeningen.

Opvallend was dat tijdens de informatievergadering het woord zo goed als uitsluitend gevoerd werd door de ambtenaren en de technici. De aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente Bertem - burgemeester Albert Mees en schepen van openbare werken Julien Buekenhout - waren wel vooraan in de zaal aanwezig, maar hulden zich bijna de ganse tijd in stilzwijgen. Bovendien kwamen ze zeker niet op voor de inwoners die toch een aantal terechte aandachtspunten naar voor brachten.

Bij een aantal aanwezigen was de indruk aanwezig dat alles boven hun hoofd beslist was. Tijdens de studiefase is blijkbaar met een heleboel betrokkenen overleg gepleegd, met allerlei overheidsinstanties maar ook met de fietsersbond en natuurverenigingen. Met de bewoners van de gewestweg is nooit rechtstreeks contact geweest. Op de vraag naar een bevraging bij de inwoners wenste de burgemeester - nochtans met Gemeentebelangen-VLD achtergrond - niet in te gaan. Er zijn een heleboel studies uitgevoerd en talrijke vergaderingen georganiseerd, zonder dat de inwoners hierbij betrokken waren, laat staan dat ze studies konden inkijken. Op de terechte vraag of de nieuwe weg niet zou aanzetten tot nog sneller verkeer, kaatste de ambtenaar van de Vlaamse Overheid de bal terug naar de lokale overheid. Het is aan de politie om snelheidscontroles te doen. Maar ja, door snelheidscontroles te houden in je eigen streek maak je jezelf als politicus niet populair bij je kiespubliek. Vandaar dat er op de suggestie van snelheidscontroles ook geen enkele reactie kwam van de politici vooraan in de zaal. Door de geplande onteigeningen van een heleboel voortuintjes verliezen een aantal inwoners hun parkeergelegenheid. In de huidige plannen voor de heraanleg zijn echter geen extra parkeerplaatsen voorzien. Burgemeester Albert Mees wenste ook niets te doen voor deze inwoners. Op de vraag naar sociale begeleiding door de gemeente van de inwoners die met onteigeningen geconfronteerd zullen worden wenste hij evenmin in te gaan. De inwoners moeten maar rechtstreeks contact opnemen met het Aankoopcomité. In de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft de burgemeester tijdens de informatievergadering zeker geen goede punten gescoord bij de inwoners van Korbeek-Dijle.

Het laatste woord over de herinrichting van de N253 is zeker nog niet gezegd. De realisatie zal overigens pas ten vroegste starten in 2009. Er zal nog veel water door deDijlemoeten vloeien vooraleer de inwoners over een mooie, veilige en heraangelegde gewestweg zullen beschikken.

Technorati : - - -

BelBlogs - The Truth Laid Bear Ecotraffic

The Truth Laid Bear began as a humble BlogSpot blog over three years ago, and has since evolved into a fully developed portal to the blogosphere. The TTLB Blogosphere Ecosystem is widely regarded as the definitive weblog ranking system, and TTLB receives an average of 3,346 visits and 7,642 page views per day. (source)

The Ecotraffic page ranks weblogs based on tracking data captured by the Sitemeter hit counter. Where the main Ecosystem pages show who is getting the most links from other bloggers, the Ecotraffic pages show which blogs are actually receiving the most readers. (source)

De Ecotraffic resultaten kan je terugvinden op http://truthlaidbear.com/ecotraffic.php.

In de lijst van 5000 topblogs komen slechts enkele Belgische blogs voor.
195) The Brussels Journal news and opinion not fit to print : 6117 bezoeken per dag
1022) http://users.pandora.be/quarsan/zoe/index.html : 721 bezoeken per dag
2093) LVB.net - English - : 256 bezoeken per dag
1277) blog.forret.com : 534 bezoeken per dag
2925) Hoegin : 160 bezoeken per dag
2935) In Flanders Fields : 159 bezoeken per dag
3118) http://www.stefangeens.com/ : 144 bezoeken per dag
4417) Morgaine LeFaye : 90 bezoeken per dag
4891) Live from Brussels : 77 bezoeken per dag

Het TTLB Ecotraffic systeem kan moeilijk als een grote authoriteit qua ranking van de Belgische blogs beschouwd worden. De Sitemeter teller is immers zeker niet de meest populaire teller op de Belgische blogs. Bloggers die een Sitemeter teller staan hebben, maar toch niet voorkomen in de lijst (je moet minstens 75 bezoeken per dag hebben), kunnen zich gratis aanmelden bij TTLB om ook opgenomen te worden. Deze blog telt volgens de Sitemeter statistieken gemiddeld 59 bezoeken per dag. Om in de top 5000 terecht te komen zal ik nog wat kunstgrepen moeten uithalen (als ik dat zou willen natuurlijk ...).

Technorati : - - - - - - - -

14 september 2006

VRTnieuws - tevredenheidsenquête inwoners Bertem

Op de VRTnieuws website kunnen inwoners van een gemeente hun idee geven over de tevredenheid over een aantal aandachtspunten voor hun gemeente. Reeds 94 personen hebben hun mening te kennen gegeven over Bertem, de gemeente waar ik woon. Dit zijn de resultaten.


De 94 personen die hun mening te kennen hebben gegeven over Bertem zijn het meest tevreden over de veiligheid en het minst over het verkeer. Ze wonen er het graagst omdat ze er een goede woning gevonden hebben. Mooie straten en pleinen vinden ze er echter niet.

Inwoners van Bertem die de enquête nog niet ingevuld hebben, geef ook jullie mening !

Technorati : - -

Word of mouth marketing en blogging

Word of mouth (WOM) marketing is in. Dit blijkt onder meer uit de resultaten van een onderzoek naar WOM marketing met als titel Perceptions, Practices & Ethics In Word-of-Mouth Marketing. De resultaten van het onderzoek uitgevoerd in opdracht van Boldmouth, een bedrijf gespecialiseerd in WOM marketing, zijn al enkele maanden bekend. Het bevat een aantal interessante bedenkingen over WOM marketing en blogging.

De resultaten zijn gebaseerd op 122 antwoorden op een enquete die liep van december 2005 tot januari 2006. De enquete was aangekondigd op een aantal marketing blogs en naar een aantal marketing communities. Het rapport geeft geen informatie over de geografische achtergrond van de ontvangen antwoorden. Vermoedelijk hebben de antwoorden enkel betrekking op de toestand van WOM marketing in de Verenigde Staten. Overzetten van de resultaten naar de Europese of Belgische context moet bijgevolg met de nodige omzichtigheid gebeuren.

Enkele conclusies
- Niettegenstaande de hype rond WOM marketing is er algemeen gesproken nog een gebrek aan kennis hoe WOM campagnes moeten uitegevoerd worden.
- Er is nog geen expertise om de impact van WOM campagnes te meten, zodat de effectiviteit van WOM campagnes niet bekend is.
- Dit leidt er toe dat budgetten voor WOM campagnes meestal beperkt blijven.
- De intentie is er wel om meer aandacht (en budgetten) aan WOM campagnes te besteden.
- De meeste marketeers zagen geen ethische bezwaren voor WOM marketing.

De meeste effectieve manier om WOM marketing is te doen is nog steeds “Face-to-face communication” (“extremely effective”), gevolgd door “articles, TV or radio interviews about our company”. Hierna komt “contacting bloggers” (“somewhat effective”).

Over het contacteren van bloggers was er nog een leuke bedenking.
Contacting bloggers, while ranked fairly high among the more important tactics in a WOM campaign for organizations, is also likely to lead to a common misconception about WOM: all you need to do is reach out to a few “influencers” to get conversations started.
In België waren er de voorbije maanden enkele pogingen tot WOM marketing via blogs. Wie herinnert zich nog de Fanta Mango campagne (droppen van enkele blikjes bij enkele “top”-bloggers), de Slimme Tips blogwedstrijd van Electrabel (bloggers moeten bloggen over energiebesparende tips) of de Nokia N91 campagne (droppen van het nieuwe toestel bij een aantal “top”-bloggers) ? Ondertussen loopt er een campagne voor de nieuwe Nokia N93, lees het bericht bij Pietel er maar op na.

Volgens de resultaten van het onderzoek blijft het een uitdaging om zinvolle en makkelijk te gebruiken campaign metrics voor WOM marketing te definiëren. In het rapport worden de volgende mogelijkheden vermeld.
1. The number of links to a page or post
2. The number and type of links that point to conversations
3. The backlink count for a page (the number links that point to a page)
4. The number of times the conversation was tagged using a specific keyword phrase;
5. Keyword density percentages and frequency of use.
Dit komt bij mij als zeer vaag over. Waarschijnlijk zal de real stuff wel boven komen indien je Boldmouth, het bedrijf dat de survey liet uitvoeren, inschakelt bij een concrete WOM campagne.

Indien er marketeers zijn die na het lezen van dit bericht mij in het kader een volgende WOM campagne willen overladen met eten, drank, gsm’s, goedkope elektriciteit en andere leuke aanbiedingen, u kan mij steeds contacteren op bvlgblog bij gmail.

Technorati : - - - -

13 september 2006

Aantal blogs : zin of onzin ?

Met een zekere regelmaat verschijnen er in het blogwereldje cijfers over het aantal blogs, zowel globaal als per land of per blogplatform (hier is een voorbeeld). Hebben deze aantallen zin of is het eerder onzin ?

Een blog kan je met een schriftje vergelijken. Eens je een schriftje gekocht hebt kan je er vanalles mee doen. Je kan het maagdelijk schriftje in de kast laten liggen, je kan op de eerste bladzijde je naam en je contactgegevens vermelden (indien je het verliest kan de vinder je het terugbezorgen), je kan iets schrijven op enkele bladzijden, je kan er tekeningen in maken, je kan er foto's in kleven, je kan het helemaal volschrijven, … Buiten de fabrikanten van schriftjes is er niemand geïnteresseerd in het aantal schriftjes dat verkocht wordt, misschien met een kleine uitzondering voor fabrikanten van schrijfmateriaal die er immers alle belang bij hebben dat de schriftjes volgeschreven worden door hun schrijfmateriaal.

De auteur van een blog is nog steeds een persoon, die ergens woont en leeft. Blogs worden soms ook ingedeeld volgens de herkomst van de auteur(s). Indien inwoners van een land, een stad of een gemeente geteld worden, dan houden we enkel rekening met de inwoners die nog in leven zijn. De inwoners die hun laatste rustplaats op het kerkhof gevonden hebben zijn daar spijtig genoeg niet meer bij. Bij het tellen van het aantal blogs worden de overledenen daarentegen wel meegeteld.

Wie heeft er wel belang bij het vermelden van de (soms opgeblazen) aantallen blogs ?
- blogplatformen die willen aantonen hoe groot ze wel zijn
- blogaggregators die willen aantonen dat ze heel veel blogs kennen en hoe belangrijk ze wel zijn (zeker naar adverteerders)
- media die het blogfenomeen willen opblazen
- onderzoeksbureau's die een nieuw onderzoeksdomein ontdekken (en hopelijk extra opdrachten binnenrijven)
- consultants die hun eigen belang in de verf willen zetten
- marketeers die een nieuw speelgoedje ontdekken
- bloggers die hun eigen community extra in de verf willen zetten
- ...

Wie kan er nog bijkomende argumenten verzinnen ?

Technorati : - -

12 september 2006

Zandsculptuur panorama

Vorig weekend heb ik de Zandsculptuur te Blankenberge bezocht. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal foto's te nemen met de bedoeling ze achteraf aan elkaar te plakken met Autostitch. Om een of andere reden lukt het mij niet het volledige beeld te bekomen. Als ik alle 19 foto's neem, kan Autostitch blijkbaar niet alle overlappingen vinden. Indien ik de foto's per drie of vier samenneem, lukt het telkens wel. Het vervolgens samennemen van de deelpanorama's tot één groot panorama lukt niet. Autostitch is blijkbaar niet in staat beeldjes die het zelf gemaakt heeft verder samen te voegen. Heeft er nog iemand gelijkaardige ervaringen met Autostitch ? Of zijn er betere programma's ? Hierbij alvast enkele deelpanorama's.
Herkent er overigens iemand de stad van het onderstaande panorama (ook samengesteld met Autostitch) ?Technorati : - -

Stilstaan in de file

Elke morgen verplaats ik mij met mijn wagen naar mijn werkplaats in het centrum van Brussel. Mijn traject - zo'n 25 tot 30 kilometer, afhankelijk van de gevolgde (sluip-) wegen - bestaat uit een deel via secundaire wegen, gevolgd door de E40 tussen oprit Bertem en de Reyerslaan en tenslotte een deel door Brussel. Sinds enkele maanden heb ik een draagbare GPS, een Garmin nüvi. Op het traject naar het werk heb ik de routeplanner eigenlijk niet nodig. Maar ik heb wel ontdekt dat het ding ook wat cijfertjes produceert. De Garmin nüvi berekent voor het gevolgde traject de gemiddelde en maximale snelheid evenals de rijtijd, zowel de tijd waarin gereden wordt als de effectieve tijd (met stilstanden).

In augustus had ik meestal zo'n 25 minuten nodig voor mijn woon-werkverplaatsing, wat neerkwam op een gemiddelde snelheid van ongeveer 60 km per uur. Sinds 1 september is de drukte onderweg sterk toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat ik er toch een beetje langer over doe. Vanmorgen heb ik er 45 minuten over gedaan. De gemiddelde snelheid (sinds 1 september) situeert zich doorgaans tussen de 35 en 40 km/uur. De snelheid in de file echter varieert sterk. De maximumsnelheid vanmorgen bedroeg zelfs 120 km/u.

Iedereen heeft het over "stilstaan in de file". In mijn geval klopt dit echter niet. In de file op de E40 sta ik eigenlijk amper stil. Tijdens het traject vanmorgen op de snelweg heb ik volgens de Garmin nüvi minder dan één minuut stilgestaan. Het stilstaan is voor later, in de Brusselse straten en aan de lichten (zoals bijvoorbeeld aan het Meiser ronde punt aan de Reyerslaan). Tijdens het traject vanmorgen heb ik 5 minuten stilgestaan (op een totale verplaatsingstijd van 45 minuten).

Het is best mogelijk dat andere weggebruikers andere ervaringen hebben. Het tijdstip waarop vertrokken wordt speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol. Het traject is eveneens belangrijk. Als ik 's morgens op de E40 op één van de twee linkerrijstroken de file die staat aan te schuiven om op de ring rond Brussel in te voegen voorbij rijdt, mag ik mij gelukkig prijzen dat ik rechtdoor mag rijden. Op de rechterrijstroken wordt er immers wel stevig stilgestaan. Stilstaan in de file (of traag verder rijden) heeft ook z'n voordeeltjes. Via de radio blijf ik op de hoogte van het nieuws en achtergrondinformatie. Bovendien kan ik nog inspiratie opdoen over wat ik 's avonds op deze blog kan publiceren.

Technorati : - -

11 september 2006

Bruno Segers

Sinds enkele dagen telt de Belgische blogosfeer één CEO-blog minder. Bruno Segers is teruggetreden als general manager van Microsoft België. Hij blijft wel nog steeds bloggen. De andere bloggende CEO's in België (zie hier) zijn veel minder actief op hun blog. Bruno Segers zijn blog blijft even interessant, het blijft enkel geen CEO-blog meer.

Er zijn reeds voorvallen bekend waar bloggers wegens hun blog hun job verloren hebben. De kans dat dit bij Bruno Segers het geval is lijkt mij vrij klein te zijn. Hopelijk licht hij binnenkort een tipje van de sluier op - wat hij overigens zelf min of meer belooft.

Technorati : -

04 september 2006

Wie biedt meer ?


Technorati : - -

Inwoners van Bertem over hun gemeentebestuur

In kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Het Nieuwsblad een grootschalige enquete gedaan naar de tevredenheid van de burgers over hun burgermeesters en gemeentebesturen. Het is altijd leuk na te gaan hoe Bertem, de gemeente waar ik woon, naar voor komt in de resultaten.

Globaal gesproken vond Het Nieuwsblad de meeste besturen geslaagd. Daarna bleek echter dat de inwoners van Vlaams Brabant hun lokale bestuurders niet lusten. De burgemeesters en hun bewindsploegen zijn er minder populair zijn dan in de rest van Vlaanderen.

Het rapport voor de burgemeester van Bertem wijkt weinig af van het gemiddelde. Waar de gemiddelde score voor Vlaanderen 6,38 (op 10) bedraagt, krijgt Albert Mees, de huidige burgemeester van de gemeente Bertem, score 6,37. In de rangschikking komt hij op plaats 168 (van de 307). Albert Mees is overigens relatief recent burgemeester geworden, na het terugtreden van Victor Bertels.

Het rapport voor het gemeentebestuur is minder positief. De gemiddelde score voor Vlaanderen is 6,85 (op 10). De Bertemse raadsleden krijgen slechts score 6,27 of plaats 263 op 307.

Het Nieuwsblad vroeg ook naar wat de Vlaming het belangrijkste vindt voor zijn gemeente. Voor Bertem is dit het onderhoud van de wegen en voetpaden, net als voor een zeer groot aantal gemeenten in Vlaanderen. De tevredenheid van de inwoners van Bertems is minder dan het gemiddelde, net als alle omringende gemeenten met uitzondering van Herent, wat boven het gemiddelde scoort (met burgemeester Willy Kuijpers).

In de rangschikking van de gemeenten waar het het aangenaamst is om te leven (gepubliceerd in het tijdschrift Knack in mei 2006) kwam Bertem nog terecht op de derde plaats (na Tervuren en Oud-Heverlee). Blijkbaar is het voor de Bertemse bewindsploeg niet voldoende met goede indicatoren qua leefbaarheid toch goed te scoren qua tevredenheid bij de burgers. Het wordt een uitdaging voor de nieuwe bewindsploeg beter te doen. Het wordt misschien wel eens tijd de huidige bewindsploeg te vervangen door een meer inspirerende ploeg. Het voorbeeld van Herent spreekt boekdelen. De burgemeester haalt daar score 7,05 (plaats 38), het gemeentebestuur 6,92 (plaats 76).

Technorati : - - -

02 september 2006

Metro's

Het onderstaande plaatje geeft de logo's van enkele metro's die ik zelf al genomen heb (inspiratie : Metros from the world en Michel).

Er zijn ook steden waar ik al wel geweest ben, maar om een of andere reden niet afgedaald ben in de metro.
Zoals reeds aangehaald bij Michel ontbreekt Antwerpen, daar is immers geen logo van beschikbaar. Van Charleroi is er evenmin een logo (maar die heb ik dan ook niet gebruikt).

Technorati : -

01 september 2006

Profiel van bezoekers van BVLG

Microsoft adCenter is een concurrent voor Google Adwords. Microsoft adCenter heeft een model ontwikkeld dat het profiel van bezoekers van een website voorspelt. Een dergelijk profiel zal een grote rol gaan spelen bij het plaatsen van advertenties. Behavioral targeting zal binnenkort zeer hot worden

Microsoft adCenter geeft een blik achter de schermen. Het laat toe een idee te krijgen van het profiel van een opgegeven zoekargument of URL (gevonden bij Bart).

Even kijken wat dit geeft voor dit blog.

De bezoekers aan dit blog, u dus, zijn overwegend mannelijk en voor meer dan de helft jonger dan 25 jaar.

Je kan je natuurlijk wel afvragen of het model wel correct is. Volgens Microsoft adCenter zijn 70% van de bezoekers aan de website van Flair mannen. Daar heb ik toch zo mijn twijfels bij.

Technorati : - - - -

Related Posts with Thumbnails