B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

11 februari 2009

Dikke-truiendag - verbruiksmetingen 8

Zoals in een vorig bericht vermeld heb ik een tijdje in huis allerlei apparaten aan de energiemeter gelegd. Ik heb in deze reeks van verbruiksmetingen tot nu toe nog geen computers en aanverwante toestellen onderzocht. Deze wil ik in dit laatste bericht aan bod laten komen.

Ik heb twee verschillende laptops gedurende meerdere dagen aan de energiemeter gehangen, een oudere Dell Inspiron en een meer recente Sony Vaio. Wat mij enigszins verbaasde is dat het verbruik (in watt uitgedrukt) zeer sterk schommelde, van de ene seconde naar de andere. Bij de Dell Inspiron schommelde het verbruik tussen de 35 en 70 watt, bij de kleinere en meer recente Sony Vaio liepen de pieken op tot 55 watt. Het gemiddelde verbruik per dag schommelde tussen de 0,6 à 0,7 kilowattuur. Ik gebruik mijn privé laptop voornamelijk 's avonds. Iemand die de ganse dag thuis werkt zal ongetwijfeld een hoger verbruik hebben. Omgerekend op jaarbasis (250 dagen) en met een kostprijs van 0,17 euro per kilowattuur bedraagt de kostprijs van het elektriciteitsverbruik van een laptop 25 à 30 euro op jaarbasis. Dit geldt natuurlijk in de hypothese dat je steeds thuis stroom afneemt. Indien je op verplaatsing bent en daar "gratis" elektriciteit kan aftappen, kom je natuurlijk goedkoper uit.

Onlangs zag ik op Twitter een link naar een blogpost over het elektriciteitsverbruik van een laptop. Volgens het bericht gaat 43% van het verbruik naar het LCD scherm. Mijn observaties de afgelopen tijd gaven echter aan dat het aanslaan van de ventilatoren in beide laptops het verbruik plots sterk verhoogde. In de pie-chart van het bericht is overigens geen sprake van de kostprijs van de ventilatoren, misschien hangt dit samen met het processor-verbruik.

Thuis staat er ook nog ergens een multifunctionele fax, scanner, copier, printer. Vermits dit toestel ook als fax dient ligt die constant aan de stroom. Bij het aanslaan van het toestel is er een piek in het verbruik tot 700 watt. Over enkele dagen uitgemiddeld bedroeg het dagelijks verbruik 0,456 kilowattuur. De kostprijs op jaarbasis van het elektriciteitsverbruik bedraagt 28 euro. In de observatieperiode werd er heel weinig afgedrukt, gescand of gekopieerd. Vermoedelijk zullen dergelijke activiteiten het elektriciteitsverbruik verhogen. Het geobserveerde verbruik zal vermoedelijk grotendeels te maken hebben met sluimerverbruik.

Ten huize BVLG is er ook een volledig home office omgeving, met LCD-scherm, met Telenet-modem, met router, met basisstations voor 2 vaste telefoons, met allerlei adapters voor onder meer een externe DVD-brander, een externe backupschijf, een USB-hub, een toetsenbord en een muis. Al deze apparaten hebben stroom nodig, wat een wirwar van draden en stekkers oplevert. Het dagelijks verbruik van al deze toestellen bedraagt 2,1 kilowattuur, wat een jaarlijkse kostprijs van 130 euro met zich mee brengt. Meer dan ik vermoedde. Het probleem is dat een heleboel toestellen best de ganse tijd aanblijven. 's Nachts wordt er bijvoorbeeld automatisch een backup van de laptop naar de externe schijf genomen. Bovendien zitten op dit ogenblik alle stekkers in één enkele (grote) stekkersdoos. De stekkers over twee stekkersdozen verdelen, één dit moet blijven aanstaan en één die best telkens afgeschakeld wordt, zou het verbruik naar beneden kunnen brengen.

In een eerder bericht had ik al globale trends laten zien van het energieverbruik ten huize BVLG. Het elektriciteitsverbruik bleek doorheen de jaren constant te stijgen, met 5% tot 10% elk jaar. Deze stijging valt toevallig samen met het ingebruiknemen van steeds meer ICT-gerelateerde apparaten. De kans is groot dat deze trend zich de komende jaren nog zal doorzetten, tenzij de leveranciers moeite doen om zuinigere apparaten op de markt te brengen. Apparaten uitschakelen indien ze niet gebruikt worden kan natuurlijk ook helpen.

Dikke-truiendag 2009 - Schrijf in en win
Nu vrijdag, meer bepaald 13 februari, is het de Dikke-truiendag. Het is nog niet te laat om je in te schrijven, wat je op de website van de Vlaamse Overheid kan.

Related Posts with Thumbnails