B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

29 juli 2011

Google Plus experimentje

Vorige zondag heb ik op dit blog een bericht gepubliceerd over het aantal Belgen op Google Plus.

De blogpost heb ik bewust via verschillende kanalen bekend gemaakt. In de eerste plaats werd de publicatie van deze blogpost gemeld aan de followers van de @bvlg Twitter account. Deze Twitter account kent nu 1555 followers. Mijn Twitter berichten worden automatisch overgezet naar mijn persoonlijke Facebook account. Deze account telt op dit ogenblik 183 Facebook friends. Daarnaast heb ik op de BVLG page op Facebook ook een bericht geplaatst dat verwees naar de blogpost. Een bericht op Google Plus zelf mocht natuurlijk niet ontbreken. Op dat ogenblik waren er zo'n 90 personen die mij aan hun circles toegevoegd hadden.

Het cross posten via de verschillende kanalen had onder meer tot doel om na te gaan welk kanaal het meeste bezoekers zou opleveren. Al die verschillende kanalen en sites hebben diverse bronnen van statistieken. In de eerste plaats is er Google Analytics die de bezoekers aan dit blog opvolgt. Google Analytics rapporteert 241 pageviews voor het bericht over Google Plus. Twitter zorgde voor 65 pageviews (39 voor twitter.com + 25 twitterfeed + 1 mobile.twitter.com). Google Plus zorgde voor 20 pageviews, Facebook zorgde voor 16 pageviews (15 facebook.com + 1 m.facebook.com). 107 pageviews waren volgens Google Analytics "direct", wat dit ook moge betekenen ...Bit.ly biedt ook statistieken aan. Een "+" plaatsen achter de bit.ly URL laat je toe de statistieken voor een verkorte URL te bekijken. Volgens bit.ly is de verkorte link 138 keer aangeklikt. Bit.ly geeft ook detail over de referrers. Bijvoorbeeld Facebook leidde maar tot 3 clicks. Het doorkoppelen van mijn Twitter berichten naar Facebook had voor dit voorbeeld amper impact, zo goed als geen bezoeken aan de blogpost. De bit.ly link naar de blogpost is enkel via Twitter verspreid, wat dus leidde tot 135 kliks. Deze kliks waren overigens verdeeld over meerdere tweets, mijn oorspronkelijke tweet werd 7 keer verder verspreid. Al deze kliks worden niet herkend als afkomstig van Twitter (onder meer door het gebruik van Twitter clients).Op de Facebook BVLG page krijg ik als admin ook te zien hoe vaak de boodschap bekeken is, in dit geval 209 keer. Facebook weet ongetwijfeld wel hoe vaak effectief op de link geklikt werd, maar maakt deze info niet bekend aan de admin van een page. De 209 impressions leidden dus zeker niet tot 209 bezoeken aan mijn blog.Google Plus biedt nog geen stats aan. Het bericht op Google Plus met de link naar de blogpost kreeg één keer een +1, kreeg één share en ook één comment.Conclusie van dit alles. Het publiceren van een doorverwijzing naar een blogpost op Twitter bleek in dit experimentje het grootste effect te hebben. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat ik daar een ruime schare followers heb. Google Plus leidde tot meer bezoeken aan mijn blog dan Facebook. De overlap tussen de followers op Twitter, Google Plus en Facebook lijkt mij zeer groot te zijn voor mijn accounts. Blijkbaar vonden deze followers het de moeite eerder de doorverwijzing vanuit Google Plus te volgen. Facebook bewijst eens te meer dat het niet leidt tot een hoog aantal doorverwijzingen (lees bijvoorbeeld ook het interessant verhaal op How we measured that most pages reach only 3%-7.5% of their fans).

Tot nu toe ben ik nog niet op zoek gegaan naar tools die toelaten automatisch berichten op de drie platformen tegelijkertijd te plaatsen. Uit het bovenstaande experimentje blijkt niet echt dat dit een sterk effect zou hebben op het aantal doorverwijzingen naar mijn blogposts.

28 juli 2011

The Brussels Journal

De site The Brussels Journal is gelinkt aan Anders Breivik, de dader van de bomaanslag te Oslo en de schutter op het eiland Utoya. In zijn lijvig manifest zou hij meermaals citeren uit berichten verschenen op de site The Brussels Journal.


Op deze site bevindt nog een OneStat teller. Het leuke aan een dergelijke teller (die overigens ook nog voorkomt op dit blog), is dat de statistieken publiek zijn. De OneStat-bezoekstatistieken voor The Brussels Journal voor dit jaar zagen er zojuist als volgt uit.


Het valt onmiddellijk op dat het aantal pageviews volgens OneStat sinds 22 juli een plotse en sterke stijging kende. Waar er tot 21 juli 2011 eerder sprake was van gemiddeld zo'n 3.000 pageviews per dag, kent het aantal pageviews nu pieken boven 20.000. Als de evolutie voor 2010 er ook naast gezet wordt, manifesteert zich duidelijk een trend.


Het aantal bezoeken aan The Brussels Journal kent sinds januari 2010 een gestaag dalende trend. Het aantal pageviews bedroeg in januari 2010 gemiddeld nog zo'n 6000 per dag. Naar december 2010 was dit eerder 4.000 per dag. In juni 2011 bedroeg het gemiddeld aantal bezoeken nog 3000 per dag. Als trend over anderhalf jaar kan dit tellen, een terugval met zo'n 50%. Het feit dat The Brussels Journal nu gelinkt wordt aan Anders Beivik heeft alvast voor een plotse sterke opwaartse trend gezorgd.

The Brussels Journal is een site die vanuit België onderhouden wordt, maar die op een internationaal publiek mikt. Uit de OneStat statistieken valt ook nog iets interessants af te leiden over de locatie van de bezoekers aan deze site. Het onderstaande plaatje geeft de top 10 van de landen waaruit de bezoekers komen voor de laatste week (volgens OneStat begon deze op 25/7). 35,6% van de bezoekers kwamen uit België, gevolgd door de VS met 15,3% en Nederland met 7,7%. Daarna pas komen de bezoekers uit Noorwegen met 5,6%. België zorgde de laatste week voor één bezoeker op drie. De VS, Nederland en Noorwegen zorgden nogmaals voor een volgende derde van de bezoekers. De overige landen zorgen voor het resterende derde.


In juni 2011 kende de site een ander patroon van bezoekers. Toen kwam één derde van de bezoekers uit de VS, gevolgd door België met 17% en Rusland met 7,5% en het VK met 6,8%. Van Noorwegen is geen sprake in de top 10.


De commotie rond The Brussels Journal heeft er op zeer korte termijn voor gezorgd dat het aantal bezoeken aan de site plots en spectaculair gestegen is. Een belangrijk deel van deze bezoekers kwam daarbij uit België.

25 juli 2011

Anders Breivik

Anders Breivik, de dader van de bomaanslag te Oslo en de schutter op het eiland Utoya was ook actief op social media. Zijn Facebook pagina is ondertussen al verwijderd, je kan nog een kijkje nemen in de Google cache. Zijn Twitter pagina (@AndersBBreivik) daarentegen bestond zojuist nog steeds. Eigenlijk is er daar weinig info te vinden. Deze Twitter account telt maar één enkele tweet.Wat mij opgevallen is, is de forse toename van het aantal followers en de toename van het aantal Twitter lists waarin deze account opgenomen is. Via Twittercounter kan je de plotse evolutie zien.De kans dat Anders Breivik de komende maanden nog toegang zal hebben tot Internet lijkt mij redelijk klein. Zijn Twitter account zal bijgevolg niet meer actief worden. Ik begrijp dan ook niet waarom al die Twitter accounts per se deze account willen volgen. Zou het uit sensatiezucht zijn ?

De vraag is ook wanneer een account op een sociaalnetwerksite moet geschrapt worden. Volstaat het dat iemand een moordenaar is om zijn online aanwezigheid te schrappen, zelfs indien deze niet aanstootgevend is ? En hoe moet er bijvoorbeeld gereageerd worden op de inbreuken die gepleegd zijn door de journalisten van het Murdoch imperium ? Moeten de journalisten en hun publicaties ook gestraft worden door het offline nemen van hun Facebook pages ? In een rechtsstaat wordt iemand geacht onschuldig te zijn zolang er geen uitspraak is. Moeten/mogen de uitbaters van sociaalnetwerksites vooruit lopen op de rechtsspraak ? En hoe zit het met de scheiding der machten ? Zijn de beheerders van de sociaalnetwerksites op dit ogenblik niet tegelijkertijd de wetgevende macht, de gerechterlijke macht en de uitvoerende macht ? De beheerders bepalen zelf alle regels, ze beslissen zelf over de toepassing ervan en ze voeren zonder externe inmenging de genomen beslissingen uit. In beroep gaan bij een onafhankelijke instantie is vaak niet mogelijk.

Het valt dus af te wachten hoe lang de Twitter account van Anders Breivik nog zal bestaan. En in die tussentijd zal deze Twitter account extra followers verzamelen.

24 juli 2011

Google Plus gebruikers uit België

Het gaat hard met Google Plus, een initiatief van Google dat veel trekjes heeft van Facebook.De deur voor Google Plus stond initieel niet open voor iedereen, je moest er een invite voor hebben. comScore, één van die Amerikaanse bedrijven die bezoekcijfers aan sites proberen in te schatten, beweert dat Google Plus na 21 dagen al 20 miljoen bezoekers had. Zo'n 5,3 miljoen van deze bezoekers kwamen uit de Verenigde Staten, de rest bijgevolg uit de rest van de wereld. De Wall Street Journal heeft de cijfers van comScore in een leuke grafiek geplaatst.België komt nog niet voor in de lijst van 10 belangrijkste landen, dus het zullen er minder dan 365.000 zijn. Hoeveel Belgen zouden de weg naar Google Plus al gevonden hebben ?

In de Google+ Statistics Top 100 lijkt mij nu geen enkele Belg voor te komen. Markant is wel dat Mark Zuckerberg (van Facebook !) het grootste aantal followers op Google Plus zou hebben, meer dan Larry Page en Sergey Brin van Google zelf.De site On Google Plus bevat een schat aan informatie over Google Plus gebruikers.

On Google Plus had zojuist naar eigen zeggen 4.412.227 Google Plus gebruikers in kaart gebracht. Hiervan zouden er 4.402 uit België komen, of 0,10% van alle gebruikers.Maar ik heb zo'n vermoeden dat de cijfers niet voldoende accuraat zijn. Het aantal van 4.402 gebruikers uit België is al enkele dagen stabiel. Het aantal followers en following klopt ook al niet, bijvoorbeeld voor Robin Wauters die volgens On Google Plus de lijst zou aanvoeren staan de tellers niet meer op 4.826 followers en 117 following maar wel op 10.779 followers en 124 following.Op Google Plus kan je ook zoeken. Voor de zoekopdracht Belgium kwam ik zojuist uit op 831.000 resultaten. Of dit allemaal profielen zijn is maar de vraag.Conclusie, het juiste aantal Belgen op Google Plus is op dit ogenblik niet rechtstreeks terug te vinden. Het kunnen er 4.000 zijn, maar het zouden er ook een heel pak meer kunnen zijn.

23 juli 2011

Proximus

Juist een week terug was er de storing waardoor klanten van Proximus in het buitenland niet meer konden bellen. Ik verkeerde ook in die situatie, ik was eveneens op vakantie in het buitenland. Eerst begin je te denken dat er iets mis is aan je toestel. Dan komt het vermoeden dat er iets mis is met je abonnement. Maar als bleek dat het probleem zich ook op een tweede GSM voordoet, kwam er het vermoeden dat er wel eens problemen zouden kunnen zijn met Proximus.

Nadien zag ik de terechte reactie van minister Vincent Van Quickenborne : Proximus moet klanten vergoeden.

Als je luchtvaartmaatschappij je geen plaats kan aanbieden niettegenstaande een geldig ticket, dan moet de luchtvaartmaatschappij je een alternatief aanbieden, met bovendien nog een financiële compensatie. Als blijkt dat je vakantiehotel geen kamer meer heeft voor jou, dan moet je touroperator je een alternatief aanbieden. Als je telecomoperator je in het buitenland in de steek laat, dan krijg je in de pers te lezen dat de telecomoperator van zichzelf vindt dat ze voldoende gecommuniceerd heeft en dat er geen sprake is van schadevergoeding voor de betrokken klanten.

De Belgacom woordvoerder vond overigens dat Belgacom "hier het enige slachtoffer was" (terug te vinden in dit artikel van De Standaard). Dit is natuurlijk perfect te begrijpen. Belgacom heeft zaterdag ongetwijfeld meerdere technici naar kantoor moeten roepen om tussen te komen. Weekendwerk moet ik België extra betaald worden. Bovendien misliep Belgacom inkomsten van haar klanten uit het buitenland. Gezien de stevige tarieven die aangerekend worden zal dit ongetwijfeld een stevige gemiste omzet met zich mee gebracht hebben. Belgacom heeft dus extra kosten en gemiste inkomsten. Je zou voor minder denken dat je geen slachtoffer bent.

In de reacties op Twitter kon de houding van Proximus/Belgacom op weinig bijval rekenen. Verschillende Proximus klanten waren helemaal niet opgezet met de gebrekkige communicatie. Er werd ook verwezen naar Mobile Vikings, een operator die wel rekening zou houden met haar klanten. Het klopt dat Mobile Vikings een zeer interessant aanbod heeft voor mobile internet gebruikers, althans voor zover ze in België blijven (2GB voor 12 euro per maand). Het probleem is echter dat roaming met Mobile Vikings in het buitenland nog steeds een stevig prijskaartje heeft, een halve euro per Megabyte. Sommige tariefformules van Proximus gaan hier nog onder.

Pas dinsdag kreeg ik een SMS van Proximus met excuses. Waar de excuses vorige keer nog ondertekend waren door Didier Bellens, was het deze keer een anonieme boodschap. Van schadevergoeding was inderdad geen sprake. Dat de dienst hersteld was, was evident. Anders zou ik de SMS nooit ontvangen hebben in het buitenland.

Beste klant, onze excuses voor de problemen die u deze zaterdag eventueel heeft gehad in het buitenland. Deze zijn nu opgelost. Dank u voor uw geduld.

Vandaag, een week na de storing, lees ik in de krant dat Belgacom alsnog van plan zou zijn 5 euro belkrediet te geven aan haar klanten. Een rechtstreeks bericht van Proximus of Belgacom heb ik nog niet ontvangen, daarvoor zal ik vermoedelijk nog enkele dagen (of weken ?) moeten wachten.

08 juli 2011

#aus11

Onlangs was ik uitgenodigd op een persreis naar Oostenrijk. Naast journalisten van de "klassieke" pers waren er ook vier bloggers van de partij. Als je zo'n aanbod krijgt, en het gaat dan nog naar een land waar je al meermaals zelf naar toe geweest bent, dan zeg je niet neen. De combinatie van klassieke journalisten met bloggers was een beetje ongewoon, maar dat wendde vrij snel. Bloggers laten onmiddellijk al van zich horen. Publicaties over reisbestemmingen in de klassieke pers laten meestal eventjes op zich wachten. De artikels moeten in de publicatiekalender ingeschakeld worden, wat enkele weken of zelfs maanden op zich kan laten wachten.

Zoals reeds vermeld, bloggers spelen korter op de bal. Tijdens het weekend zelf lieten de vier bloggers al iets van zich horen op Twitter. We hadden afgesproken om de Twitter berichten met de hashtag #aus11 te labelen. Vermits de reis nu al een tijdje achter de rug is, is het niet meer mogelijk met Twitter search deze berichten nog terug te zoeken. Dit toont natuurlijk nogmaals de vluchtigheid van Twitter als communicatiemedium aan. Je moet er snel bij zijn om de berichten te lezen, na 7 dagen kan je ze immers niet meer terugvinden.

Een ander probleem is dat de stroom van #aus11 berichten bij sommige ontvangers van de berichten onduidelijkheid opwekt. Wat houdt die hashtag #aus11 in, wie is er nu eigenlijk vertrokken, wat is de bedoeling, ... De verzenders van de berichten werken dit onbewust nog in de hand. Als je een druk programma voor de boeg hebt, heb je niet altijd tijd om te twitteren, om foto's op te laden, om blogposts te schrijven. De enkele boodschappen, de Foursquare check-in's, twitpic's, ... kunnen makkelijk een vertekend beeld geven. Als je terugkeek op de berichten leek het alsof de vier bloggers niets anders moesten doen dan in luxueuze hotels in te checken, zeer lekkere dessertjes te eten en schnaps achterover te slaan. Bovendien heb ik ervaren dat je niet overal in Oostenrijk GSM ontvangst heb om te laten horen waar je bent en wat je aan het doen bent.

Nadien hebben de bloggers geprobeerd dat beeld bij te sturen, door verslag uit te brengen op hun respectievelijke blogs. Mijn berichten kon je natuurlijk op dit blog vinden (dag 1, dag 2, dag 3, dag 4). Nico heeft ook een leuk verhaal gebracht en een indrukwekkende collectie foto's, net als Stijn overigens met zijn verhaal en zijn foto's. Op Guido zijn blog kon je ook uit de verhalen opmaken dat hij in Oostenrijk vertoefde. O ja, ik heb ook enkele foto's genomen, die je in deze Picasa set kan bekijken.

Ik heb van de trip genoten. Soms ging het er wel wat snel aan toe. Als ik op dezelfde plaatsen op vakantie zou gaan, zou ik het zeker aan een trager tempo doen, vakantie is immers toch ook een beetje onthaasten. Het leuke daarentegen is dat je als journalist de rode loper uitgerold krijgt, je komt niets te kort op de plaatsen waar je uitgenodigd bent. Zouden de berichten van de vier bloggers effect hebben gehad ? Dit lijkt mij zeer moeilijk meetbaar. Als bloggers spelen we sneller op de bal, maar uiteindelijk hebben we minder lezers in vergelijking met de klassieke pers. Als u overtuigd werd om ook eens in de zomer naar Oostenrijk te trekken op basis van onze reisverslagen, dan mag u mij dit altijd laten weten. Ik kan het u overigens warm aanbevelen (alhoewel het er soms frisjes tot koud kan zijn, zelfs in de zomer ...).

04 juli 2011

Belgian Social Media Monitor - juli 2011

Twee jaar terug ben ik begonnen met het aanbieden van een maandelijks overzicht van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. Het eerste bericht dateert immers van juli 2009. Naar goede gewoonte zal ik in dit bericht de cijfers van begin juli 2011 vergelijken met de cijfers van vorige maand (juni 2011) en van vorig jaar (juli 2010).

Het sterkst groeiend social network in België is nog steeds Linkedin. Over de voorbije 12 maanden kon het een groei van het aantal Belgische Linkedin accounts optekenen van 43%. Facebook kende over dezelfde periode een toename van "maar" 21%, de Belgische site bloggen.be kende een sterkere groei (22%). Netlog is hekkensluiter van de opgevolgde platformen met een groei op jaarbasis van 7%. De groei van de blogplatformen is er nog steeds, maar de groei is beperkt en bovendien lager dan voorgaande maanden (1% op maandbasis). De onderstaande grafiek geeft de evolutie over de voorbije 12 maanden, van juli 2010 tot juli 2011.Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sinds een jaar terug wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 19.334 blogs, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 102.653 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 33.685.156 blogs, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 865.219 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin
- Linkedin profiles : 890.872 Twitter profiles voor Belgium, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 43% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin groups : 1.611 groups refering to Belgium, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 34% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : 456 upcoming events in Belgium, een daling van 30% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 28% ten opzichte van vorig jaar

Volgens Quantcast staat België op de 13de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin.

De drie cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld. De Linkedin members en groepen gaan in gestaag stijgende lijn. De evolutie van de Linkedin events voor Belgium toont een eerder wispelturiger karakter, de trend de laatste maanden is eerder dalend. Vermits tijdens de komende vakantiemaanden minder business events zullen plaatsvinden, ziet het er niet naar uit dat de trend snel zal omkeren.Netlog

- Netlog : 3.382.730 NL leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal NL leden van Netlog kan u ook op de onderstaande grafiek bekijken. Er is weer een lichte stijging vast te stellen ten opzichte van vorige maand. De groei op jaarbasis blijft maand na maand vertragen.Facebook
- Facebook : 4.255.180 people who live in Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 4.255.180 Belgium Country Audience, hetzelfde cijfer als het cijfer dat rechtstreeks Facebook bekomen werd
- Socialbakers : Number of users on Facebook in Belgium: 4.255.180, hetzelfde cijfer als voor Checkfacebook en Facebook zelf

Volgens Socialbakers staat België op de 29ste plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts.

Naar analogie met de grafiek voor Netlog heb ik de evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden ook grafisch voorgesteld.De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.Twitter

Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen maanden wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in vorige edities van de Belgian Social Media Monitor.

In het verleden kon u op dit eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. Op dit ogenblik heb ik al 90.000 Belgische Twitter accounts in kaart gebracht.


Flickr
- Belgium group : 4.417 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.419.575 items, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 27% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 1.233.771 items, een daling van 26% ten opzichte van vorige maand, een daling van 62% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België.

De evolutie van het aantal geotagged items voor Belgium de voorbije maanden toont een zeer variabel beeld. De overige twee opgevolgde indicatoren lijken daarentegen wel stabiel te stijgen.Youtube
- Youtube videos for Belgie : 9.060, een daling van 81% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 52% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 22.500, een daling van 80% ten opzichte van vorige maand, een daling van 71% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 457.000, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 50% ten opzichte van vorig jaar

Eens te meer tonen deze cijfes aan dat de manier waarop YouTube omgaat met zoekresultaten alles behalve stabiel is, zie hiervoor de onderstaande grafiek.Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 1.421, een stijging van 185% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 413% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 2.814, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 106% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 8.158, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 95% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met zoektocht naar video's bij Youtube was er voor Vimeo tot nu toe wel een consistente trend te zien. De zoekterm België springt er deze maand plots bovenuit.Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 3.775, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgique : 29.147, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgium : 11.051, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand

De groei lijkt op basis van de voorbije maanden redelijk stabiel te zijn (enkele procenten per maand). De groei is in ieder geval minder groot in vergelijking met YouTube en Vimeo.Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

03 juli 2011

Meiser

De laatste week was het plots opnieuw veel drukker aan het Meiserplein. 's Morgens tijdens de ochtendfiles moest ik langer aanschuiven totdat ik voorbij Meiser was. Dit had ongetwijfeld te maken met chauffeurs die uitweken van de Brusselse grote ring naar het traject langs Meiser, naar Van Praet.

De laatste maanden werden er werken uitgevoerd aan het Meiserplein, waarbij er extra tramsporen gelegd werden, richting Leopold III laan. De lijn ligt er nu, maar wordt nog niet gebruikt. Bij het aanleggen van de nieuwe sporen zijn ook enkele toegangswegen tot het ronde punt lichtjes aangepast. Dit had vervolgens impact op de verkeersstromen, met af en toe extra wachttijden als gevolg.

Als je van de E40 kwam en richting Meiser ging, waren er vroeger drie rijstroken om links af te slaan en drie rijstroken om rechtdoor te gaan. Sinds de aanpassingen, zijn er nog maar twee rijstroken rechtdoor, wat duidelijk effect heeft op de files. Je hoort tegenwoordig veel vaker dat er files is vanop het Reyersviaduct richting Meiser.

Als je uit de E40 tunnel kwam, kon je vroeger het snelst vooruit geraken als je zo lang mogelijk rechts aanhield, op de parallelstrook. Als je dan toch naar links moest, deed je maar een kamikaze manoeuver om over enkele tientallen meters drie rijstroken te kruisen. Tegenwoordig lukt dit niet meer. Tegelijkertijd met de aanpassing van de rijstroken heeft men de lichten ook aangepast. De rijstroken om links af te slaan moeten veel langer wachten tot ze groen krijgen. Eerst mogen de twee rijstroken rechtdoor vertrekken. Sommige chauffeurs zijn zich ofwel niet bewust van de voorsorteerstroken, ofwel negeren ze straal de signalisatie in de hoop zo sneller op hun bestemming te komen. Ze blijven mordicus in een verkeerde rijstrook om op het laatste ogenblik alsnog rechtdoor te rijden (als ze zich uiterst links bevinden), of alsnog naar links af te slaan. Het spijtige is dat de enkele hardleerse chauffeurs de sfeer als zodanig verpesten, zodat ik al gemerkt heb dat meer en meer chauffeurs zich niets meer aantrekken van het tijdig voorsorteren.

Gelukkig was het afgelopen vrijdag opnieuw een heel pak kalmer. Het begin van de schoolvakantie zal daar wel iets voor tussenzitten. Hopelijk blijft dit zo de komende weken.

Related Posts with Thumbnails