B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 augustus 2008

Europese bevolking

Bij Adhese, het blogreclamenetwerk dat af en toe in de rechterkolom van dit blog reclameblokjes plaatst, wordt dit blog omschreven als "Numbercruncher Bruno loves the sweet taste of stats in the morning". Om in de lijn van deze uitspraak te blijven lanceer ik nu de "statistiek van de week". Ik zal een poging doen elke week met een statistiek uit te pakken. Deze week is het onderwerp de Europese bevolking.

Eurostat heeft een rapport gepubliceerd over de evolutie van de Europese bevolking. De conclusies van dit rapport zullen gebruikt worden als beleidsinstrument door de Europese overheid.

Sommige Europese landen zullen een groei van de bevolking kennen, sommige landen zullen zelfs een sterke groei kennen (Cyprus, Ierland en Luxemburg). Andere landen daarentegen zullen geconfronteerd worden met een (soms aanzienlijke) daling van de bevolking (Bulgarije, Litouwen en Letland).


Het Verenigd Koninkrijk zal in 2060 het land worden met de grootste aantal inwoners. De 5 grootste landen evolueren als volgt :
Verenigd Koninkrijk : van 61 miljoen naar 77 miljoen inwoners
Frankrijk : van 62 miljoen naar 72 miljoen inwoners
Duitsland : van 82 miljoen naar 71 miljoen inwoners
Italië : blijft op 59 miljoen inwoners
Spanje : van 45 miljoen naar 52 miljoen inwoners

België zou toename kennen van de bevolking van 10,656 miljoen op 1/1/2008 naar 12,294 miljoen op 1/1/2060. De toename zou voornamelijk een gevolg zijn van een netto immigratie van 1,657 miljoen personen. Het aantal overlijdens zou over de betrokken periode lichtjes groter zijn dan het aantal geboortes.

De samenstelling van de bevolking zal ook evolueren. Globaal gezien zal de bevolking ouder worden. Specifiek voor België zal het aandeel van de inwoners ouder dan 65 jaar evolueren van 17% in 2008 naar 27% in 2060.

Als België over deze lange periode een netto instroom krijgt van meer van 1,6 miljoen personen, blijft de vraag waar deze immigranten vandaan moeten/mogen komen. Op Europees vlak zullen de wijzigingen in de samenstelling van de bevolking ook politieke gevolgen hebben. De machtsverhoudingen tussen de landen zullen ongetwijfeld beïnvloed worden door de gewijzigde bevolkingsaantallen. Gelukkig kunnen we er nog eventjes over slapen.

Als u meer info over dit onderwerp wil, kan u het persbericht bekijken of het gedetailleerde rapport.


Technorati : - - -

28 augustus 2008

Reageren op uitnodigingen

In een eerder bericht heb ik 10 tips gegevens om als blogger uitnodigingen te krijgen. Door het toepassen van deze tips ben je er in geslaagd als blogger een uitnodiging te pakken te krijgen. Je mag aanwezig zijn op de lancering van een nieuw product of dienst, of je mag een product tijdelijk uittesten of je krijgt zomaar iets.

Hoe reageer je nu best ? Nogmaals 10 tips om als blogger te reageren op een uitnodiging.

 1. Ga na of de uitnodiging aansluit bij je interessedomeinen.
 2. Ga na of er zich problemen kunnen stellen indien je op de uitnodiging ingaat, hoe zal je werkgever reageren als je een product van een concurrerend bedrijf bespreekt op je blog, wat met vroegere (en potentieel toekomstige) opdrachtgevers, wat met professionele en andere contacten.
 3. Aarzel niet om nee te zeggen, voel je niet verplicht alle uitnodigingen te aanvaarden.
 4. Neem niet klakkeloos uitnodigingen of alle verstrekte info over, tenzij je virals te kijk wil stellen zoals Maarten Schenk wel doet op een speciaal hiervoor opgezette blog.
 5. Wees eerlijk in je bedenkingen, smeer niet teveel stroop, overdrijf niet met negatieve aspecten (tenzij het product echt niets voorstelt en je toch nooit meer wenst gecontacteerd te worden voor dit product of door de lanceerder ervan).
 6. Leg in je bericht op je blog de focus op de inhoud, niet op de bijkomstigheden (de locatie, het eten en drinken, de overige aanwezigen, ...).
 7. Zorg er voor dat je geloofwaardigheid bewaard blijft, laat je niet zomaar voor de kar spannen van een adverteerder.
 8. Vermeld in je bericht op je blog dat je uitgenodigd bent en wat je er voor gekregen hebt.
 9. Toon je appreciatie aan de organisator over het feit dat je uitgenodigd werd.
 10. Blijf jezelf

Als je iets hebt aan deze tips mag je mij dit steeds laten weten via de bedenkingen hieronder. Bijkomende tips zijn eveneens welkom.

27 augustus 2008

Uitnodigingen voor bloggers

PR en communicatiemensen hebben al een tijdje de weg naar bloggers ontdekt. Producten en diensten worden aan bloggers getoond, in de hoop natuurlijk dat de gecontacteerde bloggers voldoende ruchtbaarheid geven aan de voorgestelde producten of diensten. Dit kan tegenwoordig reeds live tijdens het lanceringsevent bijvoorbeeld door lifestreaming van de presentaties of live twittering, of door blogberichten die al dan niet met enige vertraging op de blogs gepubliceerd worden.

Enkele voorbeelden
 1. Introductie van Fanta Mango door het ongevraagd versturen van blikjes naar meerdere bloggers
 2. Uittesten van Nokia N95 door enkele bloggers
 3. Lancering van Windows Vista
 4. Uitdelen van Nuance Dragon Naturally Speaking spraakherkenningssoftware
 5. Uittesten van verschillende Bongo bonnen
 6. Seminar De 5/95 Doorbraak van Ben Tiggelaar
 7. Uitdelen van Manix condooms
 8. Uittesten van de Canon HF10 camcorder door enkele bloggers
 9. Uitdelen van Billy cadeaubonnen
 10. Lancering van Photosynth door Microsoft

Het komt voor dat sommige bloggers zich onheus behandeld voelen omdat zij niet of de hoogte waren van een lancering of omdat zij niet uitgenodigd waren door de organisator. Een korte handleiding om er voor te zorgen dat je ook uitgenodigd wordt.

 1. blijf op de hoogte van wat leeft in de twitosfeer en in de blogosfeer, zo kan je de vinger aan de pols houden om te zien welke events er aan komen
 2. op sommige events worden cadeautjes uitgedeeld, Billy cadeaubonnen tijdens Brussels Girl Geek Dinner 7 of Nuance Naturally Speaking spraakherkenningssoftware op de eerste Leuvense Blogmeet, als je er tijdig bij bent kan je je aanmelden voor deze activiteiten die meestal gratis zijn
 3. zorg er voor dat de lezers van je blog een duidelijk beeld hebben van de onderwerpen die jou interesseren en die dan ook op je blog of in je Twitter-boodschappen aan bod komen
 4. bouw je reputatie op in je gekozen onderwerpen en zorg er voor dat andere blogs naar jouw blog linken
 5. kies je domein en onderscheid je van andere blogs, waarom zouden Canon of Nikon jou contacteren indien ze een nieuwe camera lanceren, rekening houdende met het feit dat er reeds een heleboel steengoede fotoblogs zijn
 6. zorg er voor dat je blog voldoende lezers heeft
 7. ga af en toe na of je blog hoog genoeg scoort in de Technorati rangschikking, de Metatale rangschikking, de Marketingfacts Top 100, ...
 8. maak gebruik van bijeenkomsten van bloggers om contacten te leggen met collega-bloggers en met personen die in het PR en communicatie-gebeuren actief zijn (die vaak ook zelf bloggen)
 9. denk er aan dat je snel door de mand zal vallen als je louter blogt om uitgenodigd te worden op events of het ontvangen van allerlei gadgets en producten
 10. blijf jezelf

In de presentatie van Evert Jan De Kort tijdens de laatste BGGD7 kwam aan bod dat shoppers slechts in beperkte mate hun koopgedrag afstemmen op informatie die ze op blogs vinden. Dit leek mij wel tegenstrijdig met de intentie van Billy om het publiek van BGGD7 als proefkonijnen voor hun prepaid virtuele shoppingkaart te gebruiken.

Indien je nog tips hebt voor bloggers, laat het mij weten via de bedenkingen hieronder.

26 augustus 2008

Verkeerscentrum Vlaanderen in een nieuw kleedje

De site Verkeerscentrum Vlaanderen heeft zopas een update gekregen. Mijn bookmark naar de actuele verkeersinformatie voor mijn traject werkte immers niet meer. De site heeft een vernieuwde interface. Bovendien wordt voor de actuele verkeersinformatie een nieuwe kaart wordt getoond. In juli 2005 werden nog kaarten getoond met Franstalige straatnamen, wat volgens de blog taalrespect een overtreding van de taalwetgeving was.


Het slepen van de kaart zoals bij Google Maps lukt nog niet, navigatie is enkel mogelijk via de pijltjes aan de randen van de afbeelding. Toevallig heb ik nog een leuke functionaliteit ontdekt. Door te klikken op de kaart op een locatie buiten Vlaanderen, ga je over naar een site met verkeersinformatie voor de betrokken streek. Je gaat door naar verkeersinfo websites voor Wallonië, Nederland, Duitsland en Frankrijk.

De update van de site Verkeerscentrum Vlaanderen is nog niet aangekondigd via een uitgave van de nieuwsbrief. Misschien wachten ze even de eerste reacties af. Ik vind de update in ieder geval geslaagd.

Technorati :

24 augustus 2008

Photosynth

Photosynth is een tool van Microsoft waaraan de Microsoft Research Labs reeds geruime tijd gewerkt hebben. Sinds vorige donderdag is Photosynth beschikbaar voor het grote publiek. Net als enkele andere Belgische bloggers was ik donderdagavond door Microsoft uitgenodigd voor een demonstratie en een live chat met de ontwikkelaars van Photosynth.

Photosynth gaat in een collectie van opgeladen foto's na waar de foto's elkaar overlappen. Op basis van de gedetecteerde overlappingen laat het tool toe te navigeren tussen de foto's. De foto's worden niet samengevoegd tot één enkele foto (waarvoor ook de term stitchen gebruikt wordt). Photosynth geeft het idee van een 3D navigatie. Het leuke is dat de foto's niet vanop het dezelfde standpunt moeten genomen zijn, ze mogen bovendien verschillen in formaat, oriëntatie, helderheid of resolutie. Photosynth is volledig gratis, zowel voor het bekijken van de beschikbare synths als voor het aanmaken van synths.

Ik ben in mijn foto-archief gedoken en heb enkele testen gedaan. In 2006 heb ik het Zandsculptuurfestival te Blankenberge bezocht. Het samenvoegen van de 30 foto's met Autostitch, een stitch programma, tot een enkele foto was niet mogelijk wegens foto's niet genomen van zelfde positie, zie ook het bericht dat ik er toen over geschreven heb. Gelukkig lukte het aanmaken van een synth wel.

Photosynth Blankenberge Zandsculptuur 2006

U kan de synth bekijken op de site van Photosynth, of via de onderstaande plugin.Ook in 2006 heb ik 27 foto's genomen in De Panne met zicht op een stuk van de kustlijn. Het samenvoegen tot een stich samenvoegen was wel mogelijk, xie hieronder. Het aanmaken van de synth lukte daarentegen niet zo goed. Photosynth was niet in staat alle overlappingen correct te detecteren.

Panorama of De Panne

Photosynth Panorama De Panne

U kan de synth bekijken op de site van Photosynth, of via de onderstaande plugin.De ontwikkelaars van Photosynth hebben beslist het tool reeds vrij te geven, waarbij er bewust nog verschillende beperkingen zijn. Het opladen van foto's vereist installatie van software op PC, die op dit ogenblik enkel beschikbaar is voor Windows (wat voor mij geen beperking is). Je hebt een Windows Live ID nodig om je aan te melden op de site. Alle synths zijn publiek beschikbaar, je kan per synth wel een copyright notice opgeven. Een synth aanmaken op basis van foto'die al elders op een site (zoals Flickr) beschikbaar zijn is (nog) niet mogelijk. Het toevoegen van foto's aan een synth van een andere gebruiker is nog niet voorzien. Het toevoegen van tags en comeents op de synths van een andere gebruiker is niet mogelijk. Samenvoegen van meerdere synths is evenmin mogelijk. Een synth kan je ook niet exporteren naar een extern formaat. Wat wel reeds mogelijk is dat je een synth kan situeren op Microsoft Live Earth.

Er is zijn talrijke toepassingen te bedenken voor het gebruiken van osynths. In eerste instantie zijn er natuurlijk synths van toeristische locaties, bijvoorbeelde de twee synths hierboven. De synth van San Marco te Venetië staat niet toevallig prominent op eerste pagina van de site. In de live chat had men het ook over het verrijken van immobiliën sites zodat potentiële kopers een 3D beeld kunnen krijgen van het aangeboden vastgoed. Educatieve doeleinden werden eveneens vermeld. Een mooi voorbeeld van het ontsluiten van een museum met een synth is gemaakt door Miel Van Opstal van Microsoft. Hij heeft een mooie synth gemaakt van het stedelijk museum Wuyts-Van Campen & Baron Caroly te Lier.

Net als Pietel en LVB die ook door Microsoft uitgenodigd waren voor de demo en live chat vind ik het een zeer interessant concept. Photosynth is een alternatief voor stitching, het biedt wel veel meer mogelijkheden. De ontwikkelaars van Photosynth moeten nog een beetje werken aan de openheid, zowel qua import als export. Bovendien zijn er hier en daar nog wat bugs die best verwijderd worden. Microsoft heeft reeds aangekondigd dat Photosynth met andere Microsoft diensten zal geïntegreerd worden. Ik kijk al naar uit naar deze nog te verwachten ontwikkelingen.

Technorati : -

22 augustus 2008

Logo's van de brilliante premio weblog award

Toen het brilliante premio weblog award blog-stokje startte in maart dit jaar vroeg de initiatiefnemer aan 7 blogs om een logo dat hij zelf ontworpen had over te nemen.


Einde juni werden de eerste Nederlandstalige blogs met een dergelijke award bedacht. Het logo was slechts lichtjes gewijzigd, er was enkel een kader rondgezet.


Enkele creatieve Belgische bloggers hebben ondertussen een eigen versie van het logo uitgewerkt. Rik Boey bracht slechts beperkte aanpassingen aan.


Zapnimf gooide het over een andere boeg.


Pimpajoentje had een andere insteek.


Fleur maakte er een Golden Award van.


Wie komt er met een volgende nieuwe versie ?

Technorati : - -

20 augustus 2008

Zoektermen

Sommige bloggers laten af en toe eens weten met welke zoektermen bezoekers op hun blog gekomen. Zojuist heb ik een blik geworpen in de Google Analytics statistieken voor dit blog. De oogst van de laatste weken gaf enkele leuke zoektermen.

olympische medailles België
=> nog altijd geen en de kans dat verandering in komt de komende dagen lijkt mij vrij klein te zijn

anoniem melden verkeersovertreding
=> hopelijk geen verkeersovertreding die u zelf begaan heeft

Vlaamse babes
=> prentjes en filmpjes zal men toch elders moeten zoeken

nummerplaat opzoeken
=> voor zover mij bekend niet mogelijk voor iemand die professioneel niets te maken heeft met nummerplaten

Facebook België
=> ondertussen staat de teller op 482.660 members uit België, als dit het cijfer was waarnaar u op zoek was

aantal Belgische blogs
=> ik ben de teller kwijtgeraakt, maar het moeten er zeker meer dan 100.000 zijn

Bruno author of twitterfacts blog
=> deze persoon is op het juiste adres aangekomen

"ionica smeets"+"schokkend"
=> ik ken ionica smeets niet, dus ik zou niet weten welk schokkend feit er verbonden is aan deze persoon

Korbeek-Dijle adsl
=> ik zou het niet weten of Belgacom ADSL ondertussen aanbiedt in Korbeek-Dijle, mijn woonplaats, enkele jaren terug was dit niet mogelijk zodat ik via Telenet surf

blote borsten op straat
=> tot nu toe heb ik dit in mijn woonplaats nog niet mogen aanschouwen

moet ik mijn blog weghalen met rank 0 bij blogspot
=> de pagerank van dit blog is 5, dus zelf ik daar geen last van

place misère brussel
=> hier kom ik spijtig genoeg op werkdagen twee keer per dag voorbij, niet onmiddellijk een aanbevelenswaardige toeristische attractie

parking sex sterrebeek
=> hier kom ik eveneens op werkdagen twee keer per dag voorbij, stoppen voor sex op deze tijdstippen lijkt mij niet aangewezen

postnr bertem
=> 3060

zien wie je profiel bekeken heeft op facebook
=> weet er iemand of dit mogelijk is ?

Genetische kaart van Europa

Een artikel in het tijdschrift Current Biology bevatte onlangs een kaart met de genetische groepen in Europa. De kaart gaf bovendien aan hoe de verschillende genetische groepen met elkaar verwant zijn. Finnen blijken het minst verwant te zijn met andere Europese bevolkingsgroepen. (Zie ook de bespreking op de site van de New York Times).


Het onderzoek is gebaseerd op 23 subpopulaties verspreid uit gans Europa. Spijtig genoeg is er geen subpopulatie uit België in het onderzoek opgenomen. Misschien zou het wel aangewezen zijn twee subpopulaties uit België te beschouwen, één uit het Nederlandstalige landsgedeelte en één uit het Franstalige landsgedeelte. Of zouden de Duitstalige Belgen zich dan nogmaals over het hoofd gezien voelen ...

17 augustus 2008

Blogtrend tools over brillante premio weblog award

Het stokje "brillante premio weblog award" circuleert al sinds 11 maart 2008 in de blogosfeer. Eerst circuleerde het op Spaanse blogs, wat logisch is omdat het initiatief op een Spaanse blog gelanceerd werd. Ondertussen heeft het award-stokje zich ook verspreid in de Duitse, Italiaanse, Franse en ook Nederlandstalige blogosfeer.

Het aantal zoekresultaten voor premio weblog award in enkele verschillende talen volgens Google.
Spaans : 35.200 resultaten
Italiaans : 18.200 resultaten
Engels : 9.800 resultaten
Duits : 2.790 resultaten
Frans : 606 resultaten
Nederlands : 169 resultaten

Zo'n fenomeen leek mij wel een leuk voorbeeld om na te gaan in welke mate publiek beschikbare blogtrend tools de evolutie van het stokje geobserveerd hebben.

Technorati

Blogpulse

Icerocket

Trendpedia


Het lijkt mij dat geen van de vier blogtrends tools de impact van dit stokje goed ingeschat hebben. Moraal van het verhaal : blogtrend tools indexeren maar een beperkt stukje van de blogosfeer.

Technorati : - - - - - -

16 augustus 2008

Blogaward ontvangen

Het is dan toch gebeurd. De BVLG blog is aangetikt door de communicatiemannen. De regels van de brillante premio weblog award houden in dat de ontvanger 7 personen een blogaward mag toekennen. In de oorspronkelijke versie van dit stokje werd ook nog verwacht dat de ontvanger een (lelijk) logo moest plaatsen. Gelukkig hoeft dit niet meer. Meer over dit logo in een volgend bericht op dit blog.

Ik heb even tijd genomen om na te denken of ik het stokje zou opnemen. Zoals reeds eerder aangehaald in een bericht enkele dagen terug zijn er verschillende mogelijke redenen om een stokje door te geven. De makkelijkste reactie is natuurlijk het stokje te laten liggen. Ik heb uiteindelijk toch beslist het stokje door te geven. Ik heb eventjes gezocht naar bloggers die het stokje naar alle waarschijnlijkheid nog niet ontvangen hebben. Hopelijk nemen enkele ervan het toegeworpen aflossingsstokje op en geven ze op het hun beurt verder door. Met als gevolg dat de levensduur van het stokje nog wat verlengd wordt ...

Antoon (ntone) bracht op vorige bloggersbijeenkomsten vaak eetbare voorwerpen mee (witloof en aardbeien), die door de aanwezige bloggers vaak gesmaakt werden. Bovendien is hij de initiatiefnemer van een volgende blog bbq op 20 september eerstkomende.

Als u op zoek bent naar een combinatie van een burgerlijk ingenieur computerwetenschappen en een filosoof kan u bij Koen Vervloesem terecht. Koen is de auteur van een heleboel artikels in voornamelijk IT tijdschriften. Daarenboven is hij nog de auteur van De conceptuele ingenieur, een weblog over filosofie, wetenschap en (kunstmatige) intelligentie en QED, een weblog over wiskunde en computers.

Perspectief is de blog van Frank De Graeve, nog een journalist die met IT te maken heeft. Misschien zorgt deze award er voor dat hij nog eens van zich laat horen op zijn blog.

Webpalet, de blog van Karel Titeca, krijgt ook een award. Karel is net als ik mede-organisator van de Leuvense blogmeets. De blog van zijn (nog prille) zoon heeft al wel een blogaward gekregen, de vader hierbij nu ook.

Steven, de auteur van boskabout is allesbehalve een kabouter. Toen ik hem onlangs ontmoette bleek hij nog aan deze faculteit gestudeerd te hebben. De wereld is soms klein.

Achter freaky.be zit Stefan Vandegehuchte. Bij een heleboel bloggers is Stefan vermoedelijk eerder gekend als de product manager van Enchanté bij Adhese, het bedrijf dat reclameblokjes op blogs plaatst.

Tot mijn verbazing heb ik vastgesteld dat de asfaltkonijnen tot nu toe nog niet besmet waren met het blogawards stokje. De asfaltkonijnen hebben hun thuisbasis in Leuven (de regio waarin ik heden ten dage vertoef), vertoeven tijdens het academiejaar ook in Antwerpen (een stad die mij niet onbekend is). Tijdens de vakantiemaanden durven ze echter ook verre oorden opzoeken.

Ziezo, hierbij zijn de 7 blogawards doorgegeven. Toevallig aan personen die ik telkens al in levende lijve ontmoet heb (of zou het helemaal geen toeval zijn).

Technorati : - -

15 augustus 2008

Start van de brillante premio weblog award

Honderden bloggers in België en Nederland hebben al een bericht op hun blog geplaatst rond het thema "brillante premio weblog award". Dit stokje houdt in dat een blogger zeven andere bloggers een award mag toekennen. Je kan het beschouwen als virtueel tikkertje spelen door bloggers.

Dit stokje is in de Nederlandstalige blogosfeer opgedoken einde juni, door enkele links vanuit Duitstalige blogs. Eerst werd het rondgestuurd binnen de scrap-bloggers community. Vervolgens sloeg het toe tussen de baby-blogs. Een spinoff is vervolgens beland bij Belgische en Nederlandse fotoblogs. Uiteindelijk zijn ook meerdere A-list bloggers (wie dit ook mogen zijn) besmet. Het stokje circuleert bovendien ook op blogplatformen zoals skynetblogs.be, punt.nl web-log.nl. Enkele stadsblogs hebben ook al awards toegekend gekregen (gentblogt, leuven.blogt, drieduizend, tweeduizend, maar op hun beurt hebben deze stadsblogs nog niet gereageerd.

Uit de formulering van de opdracht is niet duidelijk waar en waarom het ontstaan is. Sommigen spraken het vermoeden uit dat het uit Italië afkomstig zou kunnen zijn. Italiaanse bloggers hebben het stokje inderdaad stevig verspreid, Google vindt massa's resultaten.

Na enig zoekwerk bleek dat de oorsprong van het stokje niet in Italië te situeren valt, maar wel in Spanje. Op 11 maart werd de opdracht gelanceerd door de auteur van de La bohemia weblog via dit bericht. Zijn motivatie (in het Spaans) heb ik hieronder overgenomen.

El año pasado, exactamente el 22 de Agosto, publiqué un post titulado PREMIO Blog Solidario en el que explicaba la razón que tuve para diseñar y otorgar dicho premio a blogs que destacaron en alguna ocasión por su solidaridad con los demás. La idea fue magistral pués el Premio dió miles de vueltas por la blogosfera universal repartiendo alegria y promocionando muchas páginas. Sinceramente no imaginé cuando lo inventé que diera tanto que hablar por todo Internet logrando expectativas incalculables, pués fue repartido entre toda la blogosfera y regalado a páginas de todo tipo de temática, incluidos periódicos y revistas digitales, páginas literarias, webs políticas, ONGs internacionales, páginas de informática y tecnologia, canales de multimedia, blogs personales, etc. Es por eso que tomo una nueva iniciativa y diseño un nuevo premio dedicado a webs y blogs que resalten por su brillantez tanto en temática como en diseño. Y con el mismo propósito de promocionar entre todos una vez más la blogosfera mundial.

Las condiciones para otorgar el PREMIO “BRILLANTE WEBLOG” son las siguientes:

1º.- Al recibir el PREMIO, se ha de escribir un post mostrando el premio y se ha de citar el nombre del blog o web que te lo regala y enlazarlo al post de ese blog o web que te nombra ganador.

2º.- Elegir un mínimo de 7 blogs (pueden ser más) que creas que brillan por su temática y/o su diseño. Escribir sus nombres y los enlaces a ellos. Avisarles de que han sido premiados con el PREMIO “BRILLANTE WEBLOG”.

3º.- Opcional. Exhibir el PREMIO con orgullo en tu blog haciendo enlace al post que tú escribes sobre él.


Rik Boey zat er dus niet zover naast toen hij schreef dat "Het klinkt als een award bedacht door de Spaanse presentatoren in de Fast Show".

Technorati : - -

14 augustus 2008

Virtueel tikkertje spelen

Tijdens deze vakantiemaanden zou je misschien verwachten dat het komkommertijd is in de blogosfeer. Niets is minder waar. Misschien heeft dit wel te maken met studenten die vrije tijd hebben. Of heeft het te maken met het minder goede weer dat de bloggers binnen houdt. Of zou het wel eens te kunnen maken hebben met het brillante premio weblog award stokje dat al meerdere weken de ronde doet in de Belgische (en internationale) blogosfeer ?

Het principe van een stokje (een meme in het Engels) is dat een blogger een opdracht krijgt van een collega-blogger. Meestal houdt de opdracht in dat de blogger iets over zichzelf moet vertellen. Vervolgens is het de bedoeling dat de opdracht doorgegeven worden aan meerdere andere blogs. Kan het fenomeen van een stokje ook beschouwen als een vorm van virtueel tikkertje spelen.

De opdracht deze keer is het nomineren van 7 blogs voor een blogaward. Elke blogger mag dus zijn eigen bwards organiseren. Vermits dit brillante premio weblog award stokje al een heel tijdje circuleert moet er toch iets zijn wat er voor zorgt dat het doorgeven blijft duren. In verleden bleken andere stokjes na een tijdje uit te doven, lees dit bericht van twee jaar terug nog eens terug.

Voor het brillante premio weblog award stokje hebben een heleboel bloggers die maar recent gestart zijn het stokje ontvangen en netjes doorgegeven. Deze bloggers vinden zo'n stokje misschien wel nieuw, iets leuks, extra fun in de blogosfeer. Zeker gezien het thema van het stokje (een award), zullen bloggers die het ontvangen, het beschouwen als een teken van aandacht en erkenning. Een andere mogelijke reden voor het doorgeven van het stokje is het gevoel om er bij te horen. Stokjes worden tussen bevriende blogs (en bevriende bloggers) uitgewisseld. Het ontvangen van een stokje is een teken dat je er bij hoort. Door het verder te geven kan een blogger publiek aangeven wie zijn connecties zijn. Het ontvangen van een stokje houdt ook de impliciete verwachting in dat de ontvanger het stokje moet doorgeven. De verzender creëert een verwachting naar de ontvanger toe, de ontvanger aan de andere kant kan zich verplicht voelen de verzender een dienst te bewijzen.

Oude blogrotten zouden misschien wel overwegen het stokje door te geven voor de neveneffecten. Het trekt extra bezoekers aan (met eventueel extra reclame-inkomsten) en het verhoogt het aantal links naar je blog (zodat de Google pagerank en de Technorati authority in positieve zin beïnvloed worden).

Tot nu toe is dit blog nog niet bestookt door één of meerdere toegeworpen virtuele voorwerpen. Ik hoef dus nog geen hartverscheurende keuze te maken welke 7 blogs ik zou nomineren. Het stokje heeft wel mijn aandacht getrokken. De komende dagen mag u nog enkele analyses verwachten over dit stokjesgebeuren.

Technorati : - -

11 augustus 2008

Belgische Linkedin gebruikers

Het recruteringsbedrijf Fill the Gap, de uitbater van de jobsite Xpertize, heeft een enquête gehouden bij 2.000 Belgische Linkedin gebruikers. De gemiddelde deelnemer aan de enquête heeft 364 connecties, dit zijn links naar andere gebruikers op Linkedin. 10% van de deelnemers heeft meer dan 500 connecties. Voor gebruikers met meer dan 500 connecties toont Linkedin het aantal connecties niet meer, enkel de vermelding "500+". De gemiddelde deelnemer aan de enquête is bovendien mannelijk (83%), 35 jaar oud en is actief in IT, Marketing of Business management.

Bijna alle Belgische gebruikers van Linkedin zijn ook actief op één of meer andere social networks. 26% van de deelnemers aan de enquête is eveneens aanwezig op Facebook en 23% op Plaxo. Andere social networks waar de Linkedin gebruikers ook vertoeven zijn Xing (8%), Twitter (6%), MySpace (5%) en Netlog (5%).

Meer info over de enquête kan u vinden bij De Standaard en Digimedia. Over representativiteit van de respondenten is in beide nieuwsberichten niets terug te vinden. Het gemiddeld aantal connecties lijkt mij aan de hoge kant te zijn. 22 van mijn 270 connecties zijn "500+". Dit percentage (8%) is iets lager dan de 10% bij de deelnemers aan de enquête. Het gemiddeld aantal connecties van de overige 248 connecties is 132, toch een heel pak lager dan de 364 van de enquête. Indien ik er van uit ga dat alle 22 "500+" gebruikers 1500 connecties zouden hebben, komt het globaal gemiddelde op 230. Het lijkt mij aannemelijk dat er bij de deelnemers aan de enquête een hogere participatiegraad was van personen met een groot network op Linkedin (m.a.w. veel connecties). Of deze "heavy networkers" de resultaten in een of andere richting vertekenen is op basis van de summiere nieuwsberichten niet op te maken.

Technorati :

Beperking op Linkedin Groups

Tot voor kort was er geen beperking op het aantal Linkedin Groups die je aan je Linkedin profiel kon toevoegen. Recent heeft Linkedin een group search functionaliteit toegevoegd. Als kers op de taart heeft Linkedin zopas beslist dat er een beperking ingesteld wordt op het aantal groepen. Je kan maar deel uitmaken van maximaal 50 groepen. Personen met meer dan 50 groepen hebben een mailtje gekregen waarin gewezen werd op deze nieuwe Linkedin Groups Policy, bijvoorbeeld Yves Hanoulle.

Het aantal Linkedin groups waarin ik deel van uitmaak is voorlopig nog ruimschoots onder de 50. Ik zal er dus geen last van ondervinden. Veel activiteit heb ik overigens nog niet vastgesteld in mijn Linkedin Groups. Het enige effect is dat in mijn Linkedin profiel een aantal icoontjes getoond worden. Verder nut heb ik er nog niet van ondervonden.

Technorati : -

07 augustus 2008

Belgische Olympische medailles

Tijdens de Olympische Spelen van 1920 die in Antwerpen plaatsvonden hebben de Belgische deelnemers nog 36 medailles behaald.


Tijdens de vorige Olympische Spelen, deze van Athene in 2004, waren er nog maar 3 Belgische medailles.


Deze prentjes komen van het bericht A Map of Olympic Medals van de New York Times.

04 augustus 2008

Doctor, we have a problem


Zie ook hier

01 augustus 2008

Bloglines en Delicious feeds

Delicious, de social bookmarking site, heeft een nieuwe interface gekregen en daarenboven nog een nieuw adres. Dit is echter niet het hoofdonderwerp van dit bericht. Ik heb deze week vastgesteld dat een aantal delicious RSS-feeds verdwenen zijn uit mijn Bloglines account, de RSS-feedreader die ik al jarenlang gebruik.

Delicious maakt het mogelijk je te abonneren op RSS feeds voor specifieke zoekopdrachten, bijvoorbeeld voor alle bookmarks voor de tag "bvlg" is er de resultaatspagina en de RSS-feed.

In mijn Bloglines account was ik geabonneerd op verschillende RSS-feeds van delicious. Ik heb nog een OPML exportbestand van enkele maanden terug waarin de feeds nog aanwezig zijn. Blijkbaar heeft Bloglines op eigen houtje beslist alle delicious feeds te schrappen. Zelf heb ik geen enkel initiatief genomen om deze feeds te verwijderen. Bloglines laat toe voor een feed items te bewaren. Alle bewaarde items voor de geschrapte feeds zijn ondertussen ook verloren gegaan.

Ik vind het storend dat Bloglines subscriptions zonder enige verwittgiing verwijdert, zelfs indien er bewaarde items zijn. Er zal maar niets anders opzitten dan mij opnieuw te abonneren op de verloren gegane feeds. Ik zou misschien ook moeite kunnen doen dit probleem aan Bloglines support te melden. De kans dat de verdwenen feeds (met de bewaarde items erbij) teruggezet kunnen worden lijkt mij wel vrij klein te zijn.

Technorati : -

Related Posts with Thumbnails