B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

29 juni 2009

Linkedin Subgroups

Linkedin biedt al een tijdje de mogelijkheid aan om een group aan te maken. Een jaar terug waren er al een bijkomende reeks uitbreidingen (search bijvoorbeeld).

Deze week kreeg ik een aankondiging van Linkedin dat binnen een Linkedin Group nu ook subgroups kunnen aangemaakt worden. Voor deeldomeinen kan de beheerder van een Linkedin group nu subgroupen aanmaken, waarvoor dan ook bijkomende email announcements kunnen gestuurd. Nog steeds volgens de aankondiging van Linkedin zouden er reeds 300.000 verschillende Linkedin Groups zijn.

Ik ben mede-beheerder van de Wikipodium group op Linkedin. Deze group telt nu reeds 40 members (het mogen er overigens best wat meer zijn ...). Met zo'n laag aantal leden lijkt het aanmaken van een subgroup niet echt aangewezen.

27 juni 2009

Yasmine en Michael Jackson

Je kan er deze dagen niet meer aan ontsnappen, Yasmine (Hilde Rens) en Michael Jackson zijn overleden. De radio bericht er over, het nieuws was er de afgelopen dagen vol van en er waren bovendien speciale uitzendingen op de TV-zenders. Ook op internet is het overlijden van deze artiesten niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het bericht dat platenverkoop van Michael Jackson een enorme vlucht genomen had trok mijn aandacht.

En inderdaad, in de Amazon beststellers in music domineert Michael Jackson volop de top 25. De eerste 17 bestsellers hebben allen te maken met Michael Jacskon. In de top 25 bevinden er zich slechts 6 albums die niets met Michael Jackson te maken hebben.


Bij Proxis, de Belgische online platenboer, ziet de toplijst van muziek er wel lichtjes anders uit. Eén album van Yasmine en één van Michael Jackson, de lijst wordt slechts minimaal beïnvloed door beide overlijdens.


Op bol.com, een Nederlandse online platenboer, komen Michal Jackson en Yasmine helemaal niet voor bij de best verkochte 10.


Op Youtube is het dan weer al Michael Jackson wat de klok slaagt. De most popular videos worden sterk gedomineerd door het overlijden van Michael Jackson.


De iTunes top 100 van music videos draait ook volledig rond Michael Jackson.

De lijst van meest bekeken video's van het opnieuw Belgische Garagetv van vandaag bevat 1 video van Yasmine. Michael Jackson komt pas op plaats 11. Er is bij de kijkers van Garagetv blijkbaar meer aandacht voor hete dames.


Het ziet er bijgevolg naar uit dat de Belgische muziek- en videosites blijkbaar minder merkbare impact krijgen van het overlijden van beide muziekpersoonlijkheden, zeker in vergelijking met enkele Amerikaanse sites. Zouden de top lijsten eventueel gemanipuleerd zijn of zijn de Belgen in dit alles veel nuchterder en laten ze zich veel minder meeslepen door trends ?

26 juni 2009

Wikipodium bevraging

WikiPodium is de naam van een gebruikersgroep voor professionele Wiki-gebruikers in België. Wikipodium is een initiatief van Wouter Van daele en mezelf.

Tot nu toe hebben reeds drie Wikipodium bijeenkomsten plaatsgevonden, op 27 november 2008 bij Namahn, op 26 maart 2009 bij Outerthought en tenslotte de derde op 26 mei 2009 bij Amplexor.

De initiatiefnemers van Wikipodium zijn van plan in het najaar nog enkele activiteiten op te zetten. Om een idee te krijgen naar welke activiteiten de voorkeur van de belangstellenden van Wikipodium uitgaat is er een bevraging gelanceerd. Indien u interesse heeft voor het gebruik van wiki's in een professionele context, dan mag u steeds uw antwoorden op de bevraging achterlaten.

Zoals het tegenwoordig hoort maken we ook volop gebruik van social media om Wikipodium te promoten. Er is een gmail account, een wiki, een Linkedin group en een Twitter account. Een Facebook fan page is er voorlopig nog niet ...

19 juni 2009

The Future Summit op Twitter

Gisteren vond te Brussel de Future Summit conferentie plaats. De organisatoren van deze conferentie, Roularta en Flanders DC, hadden enkele bloggers/Twitter gebruikers gevraagd om tijdens de conferentie in de social media actief te zijn. Dit kon door berichten op de blogs, maar voornamelijk door middel van Twitter boodschappen tijdens de eigenlijke conferentie.

En de Twitter berichten bleven niet uit. Toen Nina De Man bij de intro vermeldde dat er zou getwitterd worden, verscheen er een overzicht van de reeds gepubliceerde Twitter berichten op het scherm achter haar. Bovenaan stonden de berichten "Nina De Man is lekker #tfs09" en "Nina, Nina, Nina !! #tfs09". Bij de wisselingen van sprekers later tijdens de conferentie werd het scherm met de reeds gepubliceerde Twitter boodschappen opnieuw getoond, wat duidelijk aantoonde dat de organisatoren de berichten op prijs stelden.

Door middel van Twitter Search heb ik even nagegaan hoe actief de Twitter gebruikers wel waren tijdens de conferentie.

In het totaal stuurden 55 verschillende Twitter gebruikers 714 Twitter berichten waarin de hashtag #tfs09 gebruikt werd de Twitter wereld in. 10 Twitter gebruikers zorgden voor 80% van de boodschappen, de overige 45 Twitter gebruikers bijgevolg voor de resterende 20%. Als dit geen mooi voorbeeld is van het Paretoprincipe (ook gekend als de 80-20-regel).

Dit is de top 10.
  1. @ClopinIsThere 122 berichten
  2. @superblyhuman 113 berichten
  3. @bertrijken 68 berichten
  4. @hcouvreur 67 berichten
  5. @imkedielen 63 berichten
  6. @Audience 36 berichten
  7. @nick_live 32 berichten
  8. @dominiek_be 27 berichten
  9. @BVLG 24 berichten
  10. @tombogman 20 berichten
De grafieken hieronder geven aan hoeveel Twitter gebruikers er per onderdeel berichten geplaatst hebben en hoeveel berichten dat dan wel waren. Tijdens de presentatie van Tom Savigar, de eerste keynote spreker, waren de meeste Twitter gebruikers actief en werden ook de meeste berichten gepubliceerd. De laatste spreker, Ian Pearson, kon minder Twitter gebruikers er toe aanzetten berichten te publiceren, het aantal berichten was maar de helft in vergelijking met de eerste keynote.
Ik vond de conferentie zeker geslaagd wat betreft de interactie naar de personen die in de social media actief zijn, de bloggers en de Twitter gebruikers. Het feit dat een beperkt clubje van Twitter gebruikers op korte tijd een heleboel Twitter berichten de wereld ingestuurd hebben zal niet bij iedereen in goede aarde gevallen zijn. Ongevraagd werden de followers van de Twitterende conferentiegangers immers overstelpt met de #tfs09 Twitter berichten. Van een aantal van de Twitterende conferentiegangers werden de Twitter berichten ook nog automatisch overgenomen op hun Facebook-accounts, wat daar misschien ook voor (misschien eerder beperkte) overlast zorgde.

In ieder geval kan iemand die er niet bij was tijdens de Future Summit conferentie zich een goed beeld vormen van de belangrijkste uitspraken die de verschillende sprekers tijdens een presentatie gedaan hebben. Deze personen moeten zich wel haasten, want binnen enkele weken zullen de #tfs09 berichten niet meer kunnen teruggevonden worden via Twitter Search, die heeft maar een geheugen meer van enkele weken.

18 juni 2009

Future Summit 2009

Deze namiddag kan u mij vinden op de Future Summit, een event georganiseerd door Roularta Seminars en Flanders DC.


Om nu nog in te schrijven zal het vermoedelijk te laat zijn. Het alternatief is het volgen van het event via Twitter. Via deze link krijgt u alvast alle Twitter berichten met de juiste hashtag voor dit event : #tfs09.

16 juni 2009

Twitter patronen van politieke partijen

In een eerder bericht kon u kennis maken met de patronen van enkele Belgische Twitter gebruikers.

Naar aanleiding van de voorbije regionale en Europese verkiezingen hebben een heleboel partijen en politici de weg naar Twitter gevonden. Lees ook dit bericht er maar eens op na.

Hoe zien de Twitterpatronen van de Twitter accounts van de Vlaamse politieke partijen er uit ?

De eerste boodschap op de Twitter account van de CD&V verscheen minder dan een maand voor de verkiezingen. Een gemiddelde frequentie van 2 berichten per dag is niet echt veel te noemen.


De Twitter account van Groen is de oudste van de Twitter accounts van Vlaamse politieke partijen. De eerste boodschap dateert van 5 december 2008, een sinterklaasgeschenkje dus. Het aantal berichten piekte naar de verkiezingen toe. Ondertussen is de frequentie al sterk verminderd.


De Twitter account van N-VA is gestart op 16 maart, dus ruim voor de verkiezingen. De frequentie van berichten is niet denderend, 1 bericht om de drie dagen.


OpenVLD is met twitteren gestart op 26 februari. Maar met een frequentie van iets meer dan 1 bericht per dag zullen ze het verschil toch niet maken.


SLP was er sterk mee begonnen, 6 berichten op de eerste dag. Een dikke week later zat het er al op. En sindsdiens is het muisstil. En vermits de partij amper steun vond bij de kiezers valt hier op korte termijn weinig beterschap te verwachten.


De Twitter account van de SP.A is de meest productieve, gemiddeld bijna drie en een halve berichten per dag.De Vlaamse politieke partijen zijn geen hoogvliegers wat betreft het gebruik van hun partij-Twitter account. Zeker nu de verkiezingen achter de rug zijn bestaat de kans dat de Twitter accounts een zeer sluimerend bestaan zullen leiden, tot de volgende verkiezingen. Maar in België weet je nooit wanneer de volgende federale verkiezingen er aan komen. Dat zou wel eens sneller kunnen zijn dan gedacht.

Twitter patronen

Als je cijfertjes wil verzamelen over de Twitter gebruikers kan je op verschillende sites je gading vinden, neem maar een kijkje op de onderstaande sites.

Twanalyst
Tweepguide
Tweeteffect
Tweetrush
Twinfluence
Twistory
Twitalyzer
Twitteranalyzer
Twitterfriends
Twittersheep
Twitterstats
Xefer

In dit bericht wil ik even kijken naar het aantal berichten in de tijd voor een aantal Belgisch Twitter users. Alleen al de evolutie in de tijd bekijken levert interessante vaststellingen op. De Twitter API laat enkel maar toe de laatste 3200 berichten op te vragen. Vandaar dat de grafieken voor de Twitter gebruikers met een hoog debiet aan Twitter boodschappen beperkt zijn tot de laatste boodschappen.

De Belgische Twitter user die tot nu toe het vaakst berichten gepubliceerd heeft is @dsonline met zojuist reeds meer dan 166.000 Twitter berichten. Als je follower bent van deze Twitter user, dan krijg je dagelijks tussen de 100 en 200 berichten te lezen.


@bartvanbelle is Twitter master bij Corelio, de uitgever van onder meer De Standaard. Bart wisselt drukke Twitterdagen - tot meer dan 40 berichten - af met Twitterloze dagen.


Een van de meest prominente vrouwelijke Twitter gebruikers in Belgie is @bnox (Clo Willaerts). Haar laatste 3200 Twitter berichten vertonen nog een piek op 12/12/2008. In de loop van 2009 zit haar ritme rond de 20 berichten per dag.


@clopin laat een lichtjes dalende trend zien.


@Inferis laat nog een sterkere dalende trend zien.


Gelukkig zijn er ook Twitter gebruikers met een stijgende trend, bijvoorbeeld @pvw2180.


@kies09 is een Twitter account opgezet door De Standaard in het kader van de voorbije regionale en Europese verkiezingen. Zoals kan verwacht worden was er een piek vlak na de verkiezingszondag. Er kan verwacht worden dat er binnenkort amper nieuwe berichten zullen bijkomen.


Er wordt op Twitter gefluisterd dat @pascalvyncke de hand zou hebben in een heleboel uitvindingen. Qua gebruik van Twitter steekt hij er zeker niet boven uit.


@pforret heeft een heleboel andere personen er toe aangezet om Twitter te gebruiken. Zelf is zijn Twitterpatroon zeer onregelmatig.


Mijn Twitterpatroon (@bvlg) is zeer onregelmatig. Overdag zal je niet zo vaak Twitterberichten van mijn hand opmerken, tenzij ik op een event aanwezig ben. De verschillende pieken worden verklaard door event-tweets : barcamp's, pecha kucha, plugg, Microsoft events, blogboat, site van het jaar, kursaal seminars, twunches, ...


Zo ziet u maar dat er verschillende patronen zijn in de Twitter berichten van Twitter gebruikers doorheen de tijd.

15 juni 2009

Mr Twitter en Ms Twitter Belgium

Sinds enkele dagen kan er gestemd worden op de Mr Twitter en Ms Twitter voor België. Je kan ook voor een heleboel andere landen de Mr Twitter en Ms Twitter aanduiden. Je kan zelf iemand (of jezelf ...) nomineren, of je kan op iemand die reeds opgenomen is in de lijst klikken. Elke 20 minuten kan je je stem uitbrengen. Om jezelf naar de top te stemmen ben je bijgevolg een tijdje bezig.


In de lijst van Mr Twitter bevindt @amedee zich op dit ogenblik bovenaan. In de derde rij merkte ik zojuist @imkedielen op, met een ietwat wazige foto die voor personen die @imkedielen niet zouden kennen (kan dit wel op Twitter ...) geen uitsluiting geeft of deze Twitter user wel thuis hoort bij de heren.


@imkedielen hoort eigenlijk thuis in de rubriek Ms Twitter, waar ze ook in de derde rij staat met enkele stemmen meer. Er zijn nog enkele Twitter users die je in beide lijstjes kan vinden.


@pascalvyncke, de grote uitvinder van seniorennet en andere briljante uitvindingen, staat hoger in de Ms Twitter lijst (248 stemmen) dan in de Mr Twitter lijst (35 stemmen), net als @netlash (96 stemmen voor Ms Twitter en 13 stemmen voor Mr Twitter). @ntone komt ook in beide lijsten voor, maar heeft meer fans in de Mr Twitter rangschikking (176 voor Mr Twitter versus 87 stemmen voor Ms Twitterx`).

Naast Mr Twitter en Ms Twitter is er ook een derde rubriek : Top Animal Twitterer, voor twitterende poezen, honden en planten en verdwaalde "echte" Twitter gebruikers.

De initiatiefnemers hebben dit goed bekeken. Personen die hoog willen scoren in de rangschikking zullen de site zelf vaak bezoeken en ook hun fanclub oproepen dit te doen. Zo krijgen de initiatiefnemers van de site een heleboel pageviews en hopelijk de bijhorende inkomsten voor de advertenties op de site.

13 juni 2009

Radiocontact met Frank De Winne in de pers

Enkele leerlingen van de Vrije Basisschool Terbank te Heverlee hebben een korte, maar leuke babbel kunnen doen met Frank De Winne in het ISS, zie dit eerder bericht. Dit gesprek werd mogelijk gemaakt dankzij een aantal radio amateurs. Vermits dit het eerste dergelijke contact was van Frank De Winne met een Belgische school, althans voor zijn tweede missie in de ruimte, kreeg dit gesprek de nodige aandacht in de pers. Tijdens het gesprek zat de zaal niet enkel vol met kinderen, maar liep het er ook vol met personen die een filmcamera, een fototoestel, een microfoon of een nota boekje hanteerden.


Dit zijn enkele berichten in sites van de geschreven pers, soms met filmpjes als illustratie naast de artikels.

De Standaard - Leuvense school heeft vrijdag radiocontact met Frank De Winne
De Standaard - Frank De Winne sprak met leerlingen
Het Nieuwsblad - Frank De Winne sprak met leerlingen
Het Nieuwsblad - Vlaams-Brabant: Radiocontact De Winne
Gazet van Antwerpen - Frank De Winne live vanuit het ISS
Gazet van Antwerpen - Leerlingen basisschool in contact met Frank De Winne
Het Belang van Limburg - Leerlingen basisschool in contact met Frank De Winne
Het Laatste Nieuws - Leuvense school praat vrijdag met astronaut De Winne
Het Laatste Nieuws - Leuvense leerlingen praten met Frank De Winne
De Morgen - Leuvense school praat vrijdag met astronaut De Winne
De Morgen - Leuvense leerlingen praten met Frank De Winne
De Streekkrant - Leerlingen basisschool Ter Bank wachten in spanning op radiocontact met Frank De Winne
De Streekkrant - Frank De Winne had vanuit ISS goed radiocontact met basisschool Ter Bank
Knack - Leuvense school heeft vrijdag radiocontact met astronaut De Winne

Radio en televisie konden natuurlijk ook niet ontbreken.

De Redactie (VRT) - Leuvense leerlingen hadden contact met De Winne
De Redactie (VRT) - Ik kijk hier net uit het raam en zie een prachtige planeet
VTM - Leerlingen praten met De Winne
ROB - Terbank telefoneert met de ruimte
Studio Brussel - Radiocontact met Frank De Winne
Mix FM - Leuvense school in de ban van de ruimte

Leven In Leuven, de Leuvense stadsblog was ook van de partij.

Leven In Leuven - Radiocontact met Frank De Winne - aankondiging
Leven In Leuven - Radiocontact met Frank De Winne - verslag

Zelfs op de sites van radio amateurs vond ik berichten terug.

UBA - Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs - Eerste ARISS radiocontact met Frank De Winne
Radio Ontvangst Site - Leuvense school praat vrijdag met astronaut De Winne
Radio Ontvangst Site - Radiocontact Frank De Winne: audiosample
Brabants Alternatief Radio Amateurnet - ARISS contact met Leuven niet helemaal volgens planning

Zo zie je maar dat 10 minuutjes radiocontact voldoende zijn om heel wat aandacht in de pers en op allerhande websites te bekomen.

12 juni 2009

Radiocontact met Frank De Winne

Vanmiddag was er een radiocontact tussen Frank De Winne in het ISS en 22 leerlingen van de Vrije Basisschool Terbank te Heverlee.

IMG_0745

Dit contact werd mogelijk gemaakt door ARISS. ARISS, wat staat voor Amateur Radio on the International Space Station, is de vereniging van radio amateurs die af en toe contact leggen met het radio station aanwezig in het ISS. De eigenlijke connectie liep tussen het radiostation van Philippe Van houtte te Ciplet in België (radio roepnaam ON5PV) en het ARISS station dat geinstalleerd is in de Zvesda module in het ISS, waar Frank De Winne te bereiken viel onder radio roepnaam ON1DWN. Deze verbinding liep in de twee meter band (144 Mhz). Vanuit het basisstatoin te Ciplet werd het signaal via een teleconferentie geleid naar Heverlee, maar ook naar Nasa, UK en zelfs Japan.

De radioconnectie vanuit de Vrije Basisschool Terbank te Heverlee was de eerste die opgezet werd met Frank De Winne tijdens zijn tweede verblijf in de ruimte. Eerder dezelfde dag was er reeds een radiocontact geweest tussen Frank De Winne een school in het Aquila, Italie. Een van de vrijwilligers van ARISS is toevallig ouder van een van de kinderen op de Vrije Basisschool Terbank, wat verklaart waarom deze school als eerste aan bod kwam. Bovendien is de voorzitter van ARISS een landgenoot, meer bepaald Gaston Bertels (radio roepnaam ON4WF).

IMG_0708

Het radiocontact met het ISS was beperkt tot iets minder dan 10 minuten. ISS beweegt zich voort in een elliptische baan rond de aarde tegen een snelheid van 28.000 kilometers per uur. Aanwezigen te Heverlee konden op een scherm mooi de baan van het ISS volgen. Van zodra het zwarte kruisje - het basisstation - binnen de blauwe cirkel viel was er radiocontact mogelijk. Tegen het einde van het contact bevond het ISS zich boven Turkije.

IMG_0732

Het onderhouden van contacten met scholen behoort tot het takenpakket van de ESA-astronauten in het ISS. Ongetwijfeld zullen er in de komende maanden nog dergelijke contacten plaatsvinden. Deze worden onder meer aangekondigd op de site van ARISS en ook op de Twitter feed van OASISS missie van ESA. Dit was bijvoorbeeld de aankondiging van het radiocontact met de Vrije Basisschool Terbank.

11 juni 2009

SIGCHI.be - We're All Hackers Now

SIGCHI.be, de Belgische club van Belgische professionals in het Human-Computer Interaction domein, organiseert op maandag 29 juni 's avonds een event waar Mark Vanderbeeken een presentatie zal verzorgen rond het thema "We're All Hackers Now". Mark Vanderbeeken is founding partner van Experientia, een internationaal user experience design consultancy bedrijf gebaseerd in Turijn, Italië. Dit event vindt plaats bij Namahn te Brussel.

Meer info op de site van SIGCHI.be.

10 juni 2009

Waardering van Social Network Sites

TechCrunch heeft een model opgesteld dat toelaat om aan de social network sites een financiële waardering toe te kennen (lees hiervoor dit bericht).

De rangschikking wordt aangevoerd door Facebook, gevolgd door MySpace, Bebo, Twitter en Linkedin. Op de tiende plaats in de rangschikking staat Netlog, een Belgisch initiatief. Hyves, de Nederlandse social networking site bij uitstek, staat op plaats 14.


Netlog wordt in dit bericht gewaardeerd op 396 miljoen US dollars, wat overeenkomt met 284 miljoen euro. Niet slecht voor een Belgisch bedrijf. Het blijft zoals TechCrunch aangeeft een hypothetische inschatting. Zou er echt een bedrijf met zoveel geld voor de dag komen voor Netlog en zouden de initiatiefnemers van Netlog er dan ook op willen ingaan ?

06 juni 2009

Beken Kleur

Op een heleboel blogs kan je op dit ogenblik aangeven naar welke partij je voorkeur uitgaat. Dit wordt mogelijk gemaakt door een widget van Adhese, het bedrijf dat reclameblokjes op een heleboel Belgische blogs in haar aanbod heeft, en Proximity BDDO. Op bekenkleur.be kan je de resultaten, zowel globaal als per blog bekijken.


In een vorig bericht (op 31 mei) had ik reeds een kopie genomen van het overzicht van het stemgedrag. Toen was er reeds 2569 keer geklikt en was Groen met 25% de meeste populaire partij. Ondertussen zijn er een heleboel blogs bijgekomen en werden een heleboel extra stemmen verzameld. Zojuist waren er 6333 stemmen. Groen is nog steeds de meest populaire partij met 19% van de stemmen, op korte afstand gevolgd door PVDA+ en N-VA.


Uit Twitter berichten van de initiatiefnemers van bekenkleur blijkt dat zowel Groen als PVDA een stevig duwtje in de rug gekregen door overijverige klikkers.

De lijst van blogs waar je de widget kan vinden is ondertussen indrukwekkend lang geworden. Ik telde zojuist maar liefst 111 blogs. Er zijn wel enkele foutjes (bvijvoorbeeld www.lowagie.com en lowagie.com komen afzonderlijk voor, net als www.blogoloog.be, blog.blogoloog.be als blogoloog.be). Ik heb een plaatje gemaakt met voor elk partij het aantal blogs in het lijstje waar de partij de meeste stemmen kreeg.


Zoals kon verwacht worden door de overijverige klikkers springen Groen en PVDA+ er duidelijk boven uit. Op de derde plaats komt N-VA. Zou hier ook sprake zijn van manipulatie ? OpenVLD en CD&V hangen onderaan het lijstje. Ze hebben voor zover ik kon terugvinden hun achterban niet opgeroepen om de widget op hun eigen blogs te installeren zoals de SP.A wel gedaan heeft, wat overigens een correcte oproep was en geen zoveelste manipulatiepoging.

De kans lijkt mij uiterst klein dat de bovenstaande percentages voor de dag als verkiezingsuitslag morgen. De initiatiefnemers hadden overigens nooit de intentie om de verkiezingsuitslag te voorspellen. Ik vermoed dat ze dankzij de widget een heleboel statistieken konden verzamelen over de blogosfeer. Wie klikt waar, hoe vaak en wanneer en wie bezoekt welke blogs. De verkiezingen waar daarbij een mooie aanleiding.

03 juni 2009

Stemtest van de Tijd

De Tijd heeft mij in een email laten weten dat ze ook een stemtest uitgewerkt hebben : "Doe hier zelf de test. En ontdek welke partij het meest aanleunt bij uw centen." Voor meer info moet je doorklikken naar www.netto.be/stemtest.

Dit moet je BVLG geen twee keer zeggen. De Tijd website verscheen met een bericht en daarover een flash applicatie met de 11 vragen. Acht politieke partijen werd naar hun standpunten gevraagd over de 11 vragen. Het doel van de stemtest is na te gaan met welke partij(en) jouw antwoorden het best overeenkomen.

De test lijkt mij minder goed in elkaar te steken, zeker in vergelijking met de stemtest van VRT en De Standaard.

Voor elke stellling in de Stemtest van de Tijd moet je twee antwoorden geven, akkoord of niet akkoord en vervolgens de mate waarin je het belangrijk vindt. Deze vijf keuzemogelijkheden staan op een hoopje bij elkaar, lekker verwarrend. Beide onderdelen hadden beter duidelijker van elkaar moeten gescheiden worden.


Indien je vergeet te antwoorden word je er zeer duidelijk op attent gemaakt. Hier hadden de ontwerpers toch kunnen kiezen voor een vriendelijkere benadering.


Het resultaat van de stemtest is ontgoochelend. Geen kleurtjes, geen grafiek, louter een opsomming van de acht partijen en een percentage. De partijen zijn dan nog niet gesorteerd volgens het berekende percentage. Je moet zelf op zoek gaan naar de hoogste en laagste scores. De verklaring van het percentage is : "Het percentage naast iedere politieke partij wijst op de gelijkenis van uw antwoorden met die van de betrokken partij. Hoe hoger het percentage, hoe hoger de overeenstemming tussen uw opvattingen en die van de weergegeven partij."

Voor de antwoorden die ik gegeven heb kwam ik uit met de grootste overeenstemming op Vlaams Belang (72%) gevolgd door sp.a (66%) en Groen op de derde plaats (59%). Het lijkt mij zeer verwonderlijk dat de economische standpunten van Vlaams Belang en sp.a (en in iets mindere mate groen) blijkbaar dicht bij elkaar liggen.


De stemtest van De Tijd lijkt mij maar een mager beestje in vergelijking met de "andere" stemtest. Met een beetje meer moeite had men er zeker iets veel mooiers en bruikbaarder kunnen van maken. Spijtig.

01 juni 2009

Vlaamse Politici en Twitter

De Obarometer, een initiatief van NOCUS en De Standaard, is een website die alle online communicatie (op dit ogenblik blogposts, twitter berichten en aantal facebook-vrienden) van Vlaamse politici op social media-platformen verzamelt. Toen de Obarometer op 12 mei gelanceerd werd, hadden de initiatiefnemers weet van 23 Vlaamse politici met een Twitter account. Ondertussen zijn we enkele weken verder en staat de teller op 67.

Hoe staat het nu met Vlaamse politici op Twitter ?

De lancering van de Obarometer was voor een heleboel politici het extra duwtje in de rug om actief te worden op Twitter. De onderstaande grafieken geeft aan hoe het aantal twitterende Vlaamse politici geëvolueerd is.De oudste Twitter accounts gaan terug tot in april 2007. Op 1 januari 2009 stond de teller op 10, op 11 mei 2009 - de dag voor de lancering van de Obarometer - op 37. Op 31 mei 2009 waren het er al 67. Er zijn nog twee Twitter accounts, toevallig beide van prominente OpenVLD politici, waarop nog steeds geen enkel bericht gepubliceerd werd.

De plotse toename van Twitter accounts van Vlaamse politici is bij de meeste partijen merkbaar. Bij CD&V en Groen is het aantal twitterende politici meer dan verdubbeld. LDD is echter blijven steken op twee.


In absolute aantallen heeft de CD&V het grootste aantal twitterende politici (15), gevolgd door OpenVLD en SP.A (13). Zoals reeds vermeld bengelt LDD onderaan met slechts 2 twitterende politici.


Als er naar de relatieve aandelen gekeken wordt, lijken de procentuele verdelingen nog redelijk overeen te komen met de laatste peilingen, althans voor de meeste partijen. Het Vlaams Belang is zwaar ondervertegenwoordigd op Twitter, net als LDD. Groen en SLP kennen aan de andere kant een oververtegenwoordiging van twitterende politici, althans in vergelijking met de verwachte verkiezingsuitslagen.


Het leek mij ook interessant eens te kijken naar het volume Twiter berichten van de Vlaamse twitterende politici. De knik na 11 mei is hier ook duidelijk merkbaar.


Het volgende plaatje geeft de verdeling per partij van alle Twitter berichten van de Vlaamse twitterende politici sinds 1 januari 2009. De prestatie van de LDD twitteraars is opmerkelijk, met 2 Twitter accounts produceren zij maar liefst 16% van de Twitter berichten. Het andere extreem is de CD&V. Met 22% van de accounts produceren zij "maar" 9% van de berichten. De twitterende CD&V-ers hebben duidelijk nog niet het ritme van de andere politieke twitteraars bereikt.


Sommige Twitter accounts zijn specifiek opgezet voor de verkiezingen. Andere accounts bestonden reeds lange tijd. De berichten op de accounts van de Vlaamse politici zijn ook zeer divers. Sommigen hebben het louter over hun campagne, waar anderen daarentegen er ook gewone, persoonlijke, dagdagelijkse bedenkingen publiceren.

Het valt nu maar af te wachten of de Vlaamse twitterende politici zullen doorzetten eens de verkiezingen achter de rug zijn. Misschien zou het wel kunnen dat de eerste weken het ritme nog hoog zal liggen wegens de hoogstwaarschijnlijk lastige coalitie-onderhandelingen. Tegen de vakantiemaanden zullen vermoedelijk een heleboel politici afhaken. Maar dat wordt dan weer een onderwerp van een volgend bericht over dit onderwerp, maar pas binnen enkele maanden.

Het lijkt mij in ieder geval duidelijk dat de lancering van de Obarometer op zich een significant effect had op het gebruik van Twitter als medium voor politici om met hun achterban te communiceren. De Obarometer is bijgevolg geen loutere observator van het social media gebeuren, maar is eveneens een katalysator om politici er toe aan te zetten om meer gebruik te maken van social media.

Pascal Vyncke, again

Sinds 26 mei 2009 is Pascal Vyncke de talk of the (twitter) town. Voor een eerste bericht, gepubliceerd op 28 mei, had ik al een grafiekje aangemaakt waar de evolutie van het Twitter gebruikers die over deze persoon Twitter berichten geplaatst hebben kon afgeleid worden.

We zijn nu enkele dagen verder. Zou Pascal Vyncke nog steeds invloed hebben op de Vlaamse twitosfeer ? Het antwoord is duidelijk ja. Niettegenstaande het verlengde weekend zijn er nog steeds twitteraars die de hand van Pascal Vyncke in allerlei gebeurtenissen menen te herkennen.

De tellers staan op dit ogenblik op 518 Twitter berichten en 192 verschillende Twitter gebruikers. Deze cijfers zijn ongetwijfeld een onderschatting, omdat enkel publieke Twitter gebruikers gekend zijn door Twitter Search en ook omdat Twitter Search af en toe steken laat vallen en sommige Twitter berichten niet indexeert.

Opmerkelijk is dat in de grafiek de evolutie telkens in stapjes gaat. Telkens blijkt er iemand te zijn de opnieuw de overige Twitter gebruikers ook berichten doet publiceren. De trapjes worden telkens kleiner. Zou Pascal Vyncke hier ook zijn invloed op laten gelden ?


Dit zijn de Twitter gebruikers die vaakst de hand van Pascal Vyncke menen te herkennen.
@Stefanvds : 25 keer
@code_is_art : 21 keer
@defv : 18 keer
@GlennSchnieders : 17 keer
@SweetCharlie : 17 keer

Er zijn echter ook personen die stilletjes aan genoeg krijgen van de Twitter berichten over Pascal Vyncke : "Seriously, ik heb bet gehad met dat pascal vyncke gedoe. NIET grappig! Echt ni! Zelfs ni stoer ofzo... " (dit Twitter bericht).

Related Posts with Thumbnails