B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

04 november 2009

ECCI XI Conferentie tweets

Het succes van een conferentie kan op verschillende manieren bepaald, afhankelijk hoe je succes definieert. Je kan kijken naar het aantal personen dat aanwezig was, naar de tevredenheid van de deelnemers, naar de contacten die er waren tussen de deelnemers, naar de feedback van de sprekers, naar het aantal bedrijven die vertegenwoordigd waren, naar het financieel resultaat, naar de exposure in de pers. Een ander mogelijke indicatie van succes is de mate waarin de deelnemers op Twitter berichten geplaatst hebben.

Voor de 11de European Conference Conference on Creativity and Innovation (ECCI XI) die vorige week te Brussel plaats vond - en waar ik een van de aanwezigen was - heb ik even nagekeken in welke mate de deelnemers (en thuisblijvers) tweets de wereld ingestuurd hebben over deze conferentie. De organisatoren hadden gevraagd de hashtag #eccixi te gebruiken, sommigen Twitter gebruikers gebruikten echter #ecci. Door gebruik te maken van de API van Twitter Search heb ik 475 tweets teruggevonden van 44 verschillende Twitter accounts. De meeste Twitter accounts hoorden toe aan effectieve deelnemers aan de conferentie, de andere waren retweets of reacties op tweets van deelnemers. Ik schat het aantal deelnemende Twitter gebruikers op 30 à 35. Er was sprake van 250 deelnemers aan de conferentie. Het aandeel van de twitterende deelnemers is al bij al nog redelijk laag, zo'n 10 tot 15%. Het publiek van de conferentie was dan ook geen geeky publiek.

Het onderstaande plaatje geeft het chronologisch verloop van de tweets aan. Het trapvorming verloop van het aantal tweets kan verklaard worden door het feit dat hoofdzakelijk tijdens de plenaire keynote presentaties tweets de wereld ingestuurd werden. In een vorig bericht had ik al aangegeven hoe de presentatie van Edward De Bono gedeeltelijk kan gereconstrueerd worden aan de hand van de live tweets.


Wie waren nu de meest actieve Twitter gebruikers ? Dit is de top 10.
  1. @superblyhuman (Hannes Couvreur) : 119 tweets
  2. @JohanDHaeseleer (Johan D'Haeseleer) : 55 tweets
  3. @FlandersDC : 53 tweets
  4. @BVLG (Bruno Peeters) : 38 tweets
  5. @OstrichPincher (Karl Raats) : 35 tweets
  6. @yppah : 30 tweets
  7. @nick_live (Nick Demey) : 23 tweets
  8. @ndecrock (Nick Decrock) : 22 tweets
  9. @Greetthings (Greet Roosen) : 16 tweets
  10. @koepee (Koen Peeters) : 11 tweets

Je kan je natuurlijk wel afvragen wat de impact is van de tweets tijdens de conferentie. Via Twitter Search moet je snel zijn om de tweets op te zoeken, de real time search engine laat maar toe een week terug te kijken. Een week na publicatie zijn tweets als zodanig niet verdwenen, alleen kan je ze niet meer vinden via Twitter Search. Tijdens de keynote presentaties waren er enkele zeer actieve tweeters. De rest van het publiek had ongetwijfeld meer aandacht voor de key note spreker zelf dan voor de tweets die in real time in grote getale voorbij kwamen. De uitstraling van de conferentie naar de buitenwereld (althans de twitosfeer) wordt wel sterk verhoogd. Het probleem is echter dat de conferentie-organisatoren daar niets extra's voor in de plaats krijgen. De vele tweets zullen immers niet leiden tot meer deelnemers voor de lopende conferentie. Misschien dat er op langere termijn wel een positieve impact is.

4 Bedenking(en) :
Anonymous Koen had op 05 november, 2009 00:05, de volgende bedenking ...

Op langere termijn hoop je als organisator een zekere reputatie op te bouwen. Daar kunnen de blogs en tweets zeker bij helpen. Het zou ook eens interessant zijn om de 'social reach' (the amount of people you reach - dank u Thomas Baekdal)van een conferentie/event te bepalen.
Voor een organisatie als Flanders DC, die een boodschap wilt uitdragen, is de social reach van een event toch mooi meegenomen. Je bereikt ook de mensen op een erg persoonlijke manier, via een vriend of kennis waarvan zij zelf besloten hebben de handel en wandel te volgen. Permission marketing reversed?

 
Anonymous Sander Mulder had op 06 november, 2009 13:54, de volgende bedenking ...

Dag Bruno,

Dank voor de analyse van de Tweets. Ik ben zelf niet zo'n actieve Twitteraar [wel volg ik mensen], echter tijdens ECCIXI# conferentie vond ik het wel geestig wat reflecties het web in te slingeren.

Voor mij [Yppah, mijn bedrijf] zit er deels een heel praktische reden achter het verloop van de curve: in de geweldige betonnen bunker die SQUARE BRUSSELS blijkbaar is [echt nul bereik...] had ik alleen Wifi tijdens keynotes en dan nog van beroerde kwaliteit [wegvallen] en een onduidelijk inlogprotocol [kostte even tijd om erachter te komen hoe de certificates te accepteren]. 3G in Belgie kost mij gewoon substantieel geld, vandaar dat ik alleen via Wifi Twitterde. Dat is ws. in dit geval de verklaring voor de vele Tweets tijdens keynotes en de weinige Tweets daarbuiten [een Belgische Twitteraar/Blogger hier en daar buiten beschouwing gelaten].

Voor mij was het een gelegenheid om mijn studenten [ik werk ook in de academische wereld] op de TU/e Industrial Design de conferentie een beetje mee te laten maken.

Untill a next time in reality/on the web,

Sander Mulder, Yppah

 
Blogger bvlg had op 08 november, 2009 12:15, de volgende bedenking ...

@Koen

bedankt voor je reactie en ook voor de uitnodiging om de conferentie bij te wonen. Ik ben ook van mening dat in the long run een dergelijke benadering zijn vruchten afwerpt.

 
Blogger bvlg had op 08 november, 2009 12:17, de volgende bedenking ...

@Sander

bedankt voor je feedback. Ik had er zelf nog niet stilgestaan bij het feit dat de wifi ontvangst ook effect zou kunnen gehad hebben. Zelf had ik de indruk dat de workshops zo intensief waren dat het bij mij (en bij anderen) niet opkwam om de workshop te storen door live tweeting

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails