B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 mei 2007

Riskeren bloggers ontslag ?

Het Britse onderzoeksbureau YouGov heeft in opdracht van het Britse HRM-bedrijf Croner een onderzoek uitgevoerd bij 2000 bloggers. 39% van de personen die antwoorden verstrekt hebben, gaven zelf toe dat ze reeds op hun blog berichten geplaatst hebben met potentieel gevoelige informatie met betrekking tot hun werk, werkgever of collega's. Dergelijke berichten zouden potentieel tot ontslag van de bloggers kunnen leiden.

Het persbericht van Croner besluit met enkele aanbevelingen.
- Werkgevers moeten duidelijke contracten en een "staff handbook" opstellen, waarin duidelijk aangegeven wordt wat onder niet aanvaard gedrag beschouwd wordt waaronder inbreuken tegen de confidentialiteit.
- Werkgevers doen er goed aan in de internet policies ook bepalingen over blogging op te nemen.
- Werknemers die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie worden best gevraagd extra geheimhoudingscontracten te tekenen waarin blogging ook vermeld wordt.
- Bedrijven met "a high level of computer literacy and usage" overwegen best een corporate blog.

Misschien ontbreekt er nog een aanbeveling. Bedrijven doen er goed aan een blogging expert aan te duiden (zie ook het bericht Chief Blogging Officer van enkele dagen terug).

De koppen van nieuwsbrichten waarin aangegeven wordt dat 1 op 3 of 4 op 10 bloggers ontslag riskeren lijken mij toch wat voorbarig te zijn. BBC : Third of employees 'risk sack for blogging', Telegraph : Third of bloggers risk the sack for work comments of Het Laatste Nieuws : 4 op 10 bloggers die schrijven over werk, riskeren ontslag

Technorati : - - - -

30 mei 2007

Afval

Vandaag hebben diverse media bericht over de afvalverwerking in Vlaanderen, onder meer in De Morgen, De Standaard en Het Laatste Nieuws.

Enkele cijfers die ik onthouden heb uit deze berichten.
Afval afgeleverd in een containerpark : 249 kilo per inwoner
Waarvan 217 kilo recycleerbaar en bijgevolg 32 kilo niet recycleerbaar
Opgehaald restafval in vuilzakken : 149 kilo per inwoner, wat een daling is met 3 kilogram ten opzichte van het voorgaand jaar

De artikels van De Standaard en De Morgen hebben het over 2005, waar in het artikel van Het Laatste Nieuws sprake is van 2006.

Het leek mij de moeite even na te gaan of er bijkomende informatie zou te vinden op de websites van een aantal betrokken instanties.

De website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voorziet een rubriek met persinformatie. De rubriek schittert echter qua inhoud : Wijzig titel hier, dit is de inhoud.


De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), vermeld in sommige berichten, heeft een persbericht op haar site opgenomen. Hieruit blijkt dat de vrijgegeven cijfers wel degelijk betrekking hebben op 2006. In het persbericht wordt overigens een kanttekening gemaakt bij de daling van de afvalcijfers. Het volume opgehaald zwerfzuil - waarvoor geen cijfers gegeven wordt - en de som van het opgehaalde afval en het zwerfvuil blijken wel te stijgen.

Op de site van Interafval, eveneens vermeld in sommige berichten, kan je enkel terecht indien je je elektronische identiteitskaart bovenhaalt en bovendien nog over een kaartlezer verbonden aan je PC beschikt. Hoe het motto van Interafval Uw afval, wij trekken het ons persoonlijk aan in de praktijk omgezet wordt kun je als buitenstaander lekker niets nagaan. Bijkomende info over Interafval kan je er niet vinden.


Op de site van VVSG is gelukkig wel info over Interafval terug te vinden. Interafval is de spreekbuis voor iedereen die begaan is met het gemeentelijk afvalbeleid. Zo proberen de Vereniging en de intercommunales de stem van de lokale besturen, die dagelijks te maken krijgen met het afvalprobleem, luider en eensgezinder te laten klinken zodat ze beter hun stempel kunnen drukken op het Vlaamse afvalbeleid. Constructieve samenwerking in een open geest, gebaseerd op wederzijdse solidariteit, is voor alle betrokkenen de enige garantie voor een goed en duurzaam lokaal afvalbeleid. Dit gaat zowel op voor de samenwerking binnen Interafval als voor de interne werking van afvalintercommunales.

Blijkbaar vindt Interafval het niet nodig burgers die interesse hebben voor het gemeentelijk afvalbeleid op een eenvoudige wijze informatie over haar werking ter beschikking te stellen.

De communicatie over afvalcijfers lijkt mij een puinhoop te zijn. Gelukkig is dit maar een virtuele puinhoop, anders moest er iemand gezocht worden om deze puinhoop naar een containerpark te voeren of in een grijze vuilzak aan te bieden voor ophaling.

Technorati : - - - -

29 mei 2007

Chief Blogging Officer

In gesprekken en discussies over blogs en bedrijven wordt meestal heel snel overgegaan naar de vraag waarom er zo weinig bedrijven zijn die een bedrijfsblog hebben, laat staan een CEO-blog. Vermits deze amper te vinden zijn in België, komt snel de (voorbarige) conclusie dat bloggen en bedrijven weinig met elkaar te maken hebben. Door enkel de nadruk te leggen op bedrijfsblogs en CEO-blogs wordt uit het oog verloren dat bedrijven heel wat meer kunnen doen.

Een bedrijf dat zijn on-line reputatie belangrijk vindt doet er best aan zijn reputatie in de blogosfeer op te volgen. Dit kan bijvoorbeeld door gratis hulpmiddelen ter beschikking gesteld onder meer door Google (Google Alerts, Google Blogsearch), Technorati (Technorati Watchlist) of BlogPulse. Bovendien bieden verschillende bedrijven in dit domein betalende diensten aan (Attentio, Buzzmetrics). Wie binnen een bedrijf gaat na of er in blogberichten voor een bedirjf onprettige zaken geschreven worden of ronduit beschuldigingen geuit worden ? Wie neemt eventueel actie ? Welke acties kunnen eventueel overwogen worden ? Wat doen we met klanten of gebruikers die slechte ervaringen via hun blog kenbaar maken ?

Wie gaat er na of de domeinnamen die verwijzen naar het bedrijf en de diensten of producten effectief in handen zijn van het bedrijf ? Wie gaat er na of de naam het bedrijf en de diensten of producten nog vrij zijn in allerhande sites, zoals bijvoorbeeld Twitter, Flickr, Wordpress.com, Blogger.com, ... (zie dit bericht over Twitter)

Een bedrijf dat zijn on-line reputatie belangrijk vindt doet er best aan met zijn medewerkers duidelijk afspraken te maken over wat er wel en wat er niet mag geblogd worden. Indien het bedrijf beursgenoteerd is gelden er bovendien strikte regels voor bedrijfscommunicatie. Mogen werknemers van een bedrijf namen van vroegere of huidige klanten of prospecten vermelden ? Moet een blogger vermelden voor welk bedrijf hij werkt indien hij het op zijn blog heeft over diensten of producten van zijn eigen werkgever of een concurrent ?

Een bedrijf dat zijn on-line reputatie belangrijk vindt moet overwegen of bij marketingcampagnes bloggers betrokken zullen worden. Hierbij kan gekozen worden voor een select clubje van bloggers of eerder voor een benadering naar alle bloggers (Nokia N95 versus Electrabel Slimme Tips).

Een blog kan ook ingeschakeld worden voor communicatie naar en tussen medewerkers, zonder dat de buitenwereld kan meelezen. In welke omstandigheden kan een interne blog toegevoegde waarde bieden ?

Indien het bedrijf dan toch een externe blog opzet, moet vooraf goed bepaald worden wat de doelstellingen zijn. Kadert de blog in een marketingcampagne, is het kanaal om de bloggers met technici in contact te brengen, worden enkel nieuwe features van producten en diensten via de blog aangekondigd, vertolkt de bedrijfsblog het standpunt van de communcatiedienst, is het de CEO die zelf aan het woord is, ... ? Wie zal het bedrijf inschakelen voor het schrijven van berichten op de externe blog(s) ? Worden externe schrijvers (ghost writers) ingeschakeld ? Zullen commentaren op de blogberichten toegelaten worden ? Hoe zal er mee omgegaan worden ? Wie reageert er eventueel ?

Het zoeken naar antwoorden op de bovenstaande vragen lijkt mij de taak te zijn van een Chief Blogging Officer. In een groot bedrijf is dit best een persoon (eventueel meerdere personen) die bij voorkeur geplaatst wordt in het onderdeel van de organisatie dat met communicatie begaan is (PR, Externe Communicatie, Marketing, ...). In een kleine organisatie zal het vermoedelijk eerder een taak zijn die bij het takenpalet van een reeds aanwezige medewerker toegevoegd wordt. Met het installeren van Chief Blogging Officer geeft een bedrijf een duidelijk teken dat het belang hecht aan blogs en er actief mee om wenst te gaan. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het bedrijf de converstaties in de blogosfeer zal kunnen manipuleren, daar zijn bloggers veel te slim voor.

In het voorgaande had ik het steeds over een bedrijf. Mij lijkt echter dat de bovenstaande argumentatie eveneens opgaat indien het geen bedrijf betreft, maar wel een overheidsdienst, een non-profit instantie, een vereniging, een politieke partij, ...

Wie staat op als de eerste Chief Blogging Officer in België ?

Technorati : - - -

24 mei 2007

Het 246 virus

Het Paola246 initiatief van Het Paleis heeft blijkbaar aanleiding gegeven tot een 246 virus in de Vlaamse blogosfeer.

Fabiola246 - bedacht door Pietel
Herman246 - ook gekend als auteur van blogsnoep
Stefan246 - een van de bedenkers van Paola246
Milsa246 - "Mijn moeder is een koe"
Melk246 - de "echte" moeder van Milsa246
Imke246 - misschien binnenkort ...
Baby246 - de volgende telg van Maarten Schenk
Pietel246 - Pietel meets Paola
Clo246 - Clo meets Paola

Wanneer volgen de Bwards246, Standaard246 of Verhofstadt246 ? Over BVLG246 zal ik eens zelf nadenken ...

In de tussentijd kan u kijken naar Grenspaal246, Brug246 of Jaar246.

Update : het virus heeft nog enkele extra filmpjes van bloggers opgeleverd.
eMich246 - Mich meets Paola
Clopin246 - Clopin meets Paola
Webster246 - WebsterMC meets Paola
Imke246 - Finally Imke246

Technorati : - - - - - - - - - - - - -

23 mei 2007

Tweetvolume

Het getwitter van enkele Vlaamse Twitteraars in kaart gebracht (dankzij Tweetvolume).


Technorati : - -

Blog Quotiënt van de Belgische Politici

Een tijdje terug heb ik het begrip Blog Quotiënt gelanceerd. Het Blog Quotiënt van een persoon is de som van het aantal vermeldingen in de zoekresultaten met als zoekargument de naam van de persoon volgens 4 verschillende blogzoekdiensten (Google Blogsearch, Technorati, Icerocket Blogsearch en Sphere).

Voor de voorbije maanden heb ik telkens in het begin van de maand het Blog Quotiënt bepaald van de verkozen Belgische politici, de eerste keer begin januari (zie ook dit bericht). Het was mijn intentie na te kunnen gaan hoe de populariteit van de politici in de blogosfeer zou evolueren, zeker naar aanleiding van de komende verkiezingen.

Mijn eerste vaststelling is dat de Blog Quotiënten van januari tot mei gedaald zijn. Het lijkt er dus op dat de Belgische politici minder populair geworden zijn in de blogosfeer in de loop van de voorbije maanden. Bij nader inzicht blijkt dat de daling voor een groot deel te wijten is aan Technorati. Deze zoekmachine rapporteert maand na maand steeds minder resultaten voor zoekopdrachten met de namen van de politici, niettegenstaande dat er vermoedelijk elke maand nieuwe blogberichten bijkomen. Blijkbaar houdt Technorati geen rekening meer met "oude" blogberichten.Wat zijn de Blog Quotiënten van de Vlaamse Politici ?
Guy Verhofstadt staat begin mei nog stevig op de eerste plaats met een BQ van 5728. Yves Leterme scoort "slechts" 2814, iets minder dan de helft van de score van de federale premier. Van de Vlaamse politici in de top 10 slagen enkel Jurgen Verstrepen, Frank Vandenbroucke en Patrick Dewael er in hun populariteit in de blogosfeer te verhogen.Wat zijn de Blog Quotiënten van de Franstalige Politici ?
Elio Di Rupo staat pas sinds begin mei op de eerste plaats. Hij heeft Richard Miller, lid van het Waals Parlement voor de MR, voorbijgestoken. Richard Miller dankt zijn populariteit echter in grote mate aan een aantal naamgenoten in de Verenigde Staten. André Flahaut komt tot mijn verbazing niet voor in de top 10, hij haalt in mei slechts de 11de score.Wat is het Blog Quotiënt van de Vlaamse partijen ?
Voor elke partij werd het gemiddelde Blog Quotiënt bepaald. Een partij met vele verkozenen die niet altijd opvallen wordt hierdoor benadeeld. Een partij met verschillende ministers zal daarentegen bevoordeeld worden. De trend qua evolutie van het gemiddelde Blog Quotiënt voor alle partijen is dalend, waarbij de daling voor Groen beperkt wordt en eigenlijk zelfs min of meer status quo blijft.Wat is het Blog Quotiënt van de Franstalige partijen ?
Net als Groen in Vlaanderen slaagt Ecolo er in haar Blog Quotiënt min of meer op hetzelfde peil te houden. Opmerkelijk is de zeer lage score voor het Front National (FN).Conclusie
Op basis van de Blog Quotiënten kan zeker niet afgeleid worden dat er sprake is van verkiezingskoorts in de blogosfeer. Verscheidene politici hebben eigen blogs. Ofwel worden deze blogs nog niet teruggevonden door de blogzoekdiensten, ofwel wordt er gewoonweg te weinig geconverseerd in de blogosfeer over de Belgische politici.

22 mei 2007

Kieskompas

Op 11 mei lanceerde De Standaard (en de bevriende kranten) het kieskompas. Aan de hand van enkele vragen kom je te weten welke partij het best bij jou past. Sommige bloggers hebben een exhibionistisch tintje, wat leidde tot een heleboel bekentenissen van bloggers. Deze bloggers lieten weten waar ze in dit kieskompas geplaatst worden, vaak vergezeld van een kopie van hun kompas. Al deze kieskompasprentjes achter elkaar gezet leiden tot dit beeld van exact 50 56 65 Vlaamse bloggers.

kieskompas

Indien uw kieskompas nog niet opgenomen is in deze collectie mag u mij dit steeds laten weten, via de bedenkingen of via kieskompas bij bvlg punt be.

Update 30/5/2007 : nieuwe versie met 56 bloggers

Vorige versie (50 bloggers)

Update 5/6/2007 : andere voorstelling van de bloggers, met doorklikmogelijkheid naar de individuele blogberichten met de prentjes

Update 8/6/2007 : nieuwe versie met 65 bloggers

Vorige versie (56 bloggers)

Technorati : - - -

16 mei 2007

Bezoekers

In de discussie op verschillende blogs over invloed van blogs en bloggers is al ruimschoots aandacht besteed aan het element invloed. Wat tot nu toe nog amper aan bod kwam zijn bezoekers. Een blog mag dan al heel invloedrijk zijn, indien er weinig bezoekers zijn en indien deze bezoekers voornamelijk de incrowd van het blogwereldje vormen, dan zal er geen interesse zijn van adverteerders om advertenties te plaatsen op deze "invloedrijke" blog.

De bezoekers op deze blog worden op verschillende wijzen in kaart gebracht.

Door enkele publieke tellers.
BelStat

Sitemeter

OneStat

RealTracker

MapStats


En eveneens door enkele afgeschermde tellers, die soms een bijproduct zijn van een andere dienst.

Google Analytics (spijtig genoeg nog de oude interface ...)

Feedburner Site Stats (RSS-feeds voor dit blog)

103bees (analyse van de zoekargumenten)

MyBlogLog (community van blogbezoekers)


Vermoedelijk zijn er nog andere diensten die mijn blog in het oog houden en bijgevolg over statistieken beschikken. Ik denk bijvoorbeeld aan Adhese/Enchanté (een advertentienetwerk dat af en toe een reclameblokje laat zien) waarvoor een stukje javascript aanwezig is in de blog template.

Ik ben er vrij zeker van dat al deze tellers (publieke en minder publieke) onderling verschillen qua telresultaten. Er zullen ongetwijfeld technische redenen zijn om sommige van de verschillen te verklaren, maar dat is het minste van mijn zorgen. Al deze tellers slagen er immers maar in een deel van de bezoekers in kaart te brengen. Personen die de feed van een blog in hun feedreader lezen ontsnappen aan al deze tellers. Het doorklikgedrag op de links in de blogberichten kan evenmin volledig opgevolgd worden. Als auteur van een blog ben ik geïnteresseerd in het totale bereik (rechtstreekse lezers en lezers via een feedreader). Een adverteerder is natuurlijk enkel maar geïnteresseerd in het aantal keren dat een advertentie getoond werd (en aangeklikt werd).

Het begrip invloed zal vanuit het standpunt van een blogger samenhangen met het totaal aantal bezoekers en de reacties van deze bezoekers op de berichten, zowel door commentaren op de blogberichten zelf, door links als door offline conversaties. Het begrip invloed bekeken vanuit het standpunt van een adverteerder zal samenhangen met het aantal rechtstreekse bezoekers aan de blog, het doorklikgedrag en het aantal personen dat uiteindelijk overgaat tot de actie waarvoor de advertentie opgezet (een aankoop, een sollicitatie, ...).

Moraal van het verhaal : het tellen van bezoekers aan een blog en het nagaan van de invloed van een blog hangt samen met het standpunt dat je inneemt.

Note to myself. Ik zou dringend werk moeten maken om de rechterkolom van deze blog op te kuisen. Allerlei overbodige gadgets zouden best verwijderd worden.

15 mei 2007

Sitemeter

Heel lang geleden heb ik een onderzoekje gedaan naar de tellers die op Belgische weblogs gebruikt werden. Naar aanleiding van dit onderzoek heb ik zelf verschillende tellers op de BVLG blog geplaatst. De Webstats4u teller (nu Motigo) is al geruime tijd verwijderd wegens storende popups. De andere tellers zijn gebleven, niettegenstaande ik eigenlijk weinig met de resultaten doe. Uitzonderlijk ga ik eens kijken naar de resultaten voorgesteld door Sitemeter. Bij mijn bezoek zojuist zien de resultaten van Sitemeter er anders, nieuwer en vooral mooier uit. Sinds wanneer de interface aangepast is kan ik gezien mijn onregelmatig gebruik van deze statistieken niet zeggen.


Naar aanleiding van een vraag van Luc over een vermoeden van ongewenste popup's op de Boerenblog (Motigo ...) was ik nogmaals een kijkje gaan nemen bij Tellertest.com, een Nederlands initiatief waar verschillende tellers met elkaar vergeleken worden. Ik vond er een recent artikel terug waar bedenkelijke praktijken van Sitemeter bekend gemaakt werden (zie ook de bespreking van Sitemeter). Sitemeter plaatst sinds kort tracking cookies van derden op je harde schijf. Dit lijkt mij niet netjes te zijn.

Wat zou ik nu doen ? Sitemeter gedraagt zich niet correct. Anderzijds zijn sommige Sitemeter-statistieken en functionaliteiten wel leuk, zoals de traffic prediction en de wekelijkse mail met overzicht van de bezoekers. Bovendien baseert het TTLB Ecosystem zich op de resultaten van de Sitemeter statistieken. Wat denken jullie er van ? Zouden jullie op je eigen blog een Sitemeter teller laten staan of verwijderen ?

Technorati : - -

14 mei 2007

Meten van invloed


Een tijdje terug is Metatale gelanceerd, met als verkoopsargument dat Metatale een manier gevonden had om invloed in de blogosfeer te meten. Het leuke voor dit blog is dat dit blog in de lijst van 100 meest invloedrijke Vlaamse blogs op de 5de plaats opgenomen staat. Dit heeft voor extra bezoekers gezorgd en extra bekendheid voor mijn berichten, wat steeds leuk is. De premise waarop Metatale gebouwd is, werd onlangs stevig onder vuur genomen door John Baeyens. Andere personen hadden voordien reeds bedenkingen geuit bij de top 100 van blogs, waar een aantal blogs om onduidelijke redenen ontbraken (kerygma en monuments om er maar twee te noemen).

Invloed is toch zo'n moeilijk en diffuus begrip, dat er geen eenduidige manier is om het effectief te meten. Dit is dan ook het grootste element van discussie. Ik heb eveneens mijn bedenkingen bij de inhoud van het begrip invloed volgens Metatale. Metatale zal bepalen welke blogs voor bepaalde thema's invloedrijk zijn. Indien je op zoek bent naar invloedrijke blogs op het gebied van fotografie zal je vermoedelijk verwezen worden naar pietel. Voor pietel is dit vermoedelijk correct. Het is best mogelijk dat de besprekingen over bepaalde producten personen aangezet hebben om bepaalde producten te kopen (of juist niet te kopen), evenals de keuze van plaats van aankoop te bepalen.

Strikt genomen kan Metatale haar premisse nooit waarmaken. Ze kunnen immers geen relatie leggen tussen cijfers die ze meten (aantal posts, aantal commentaren, aantal links, diepte van de links, …) en het uiteindelijke koopgedrag. Ze beschikken niet over gegevens over het consumentengedrag. Bij mijn werkgever beschikken we over een uitgebreide set aan gegevens over onze klanten. Dit laat toe statistisch onderzoek te doen waarbij nagegaan wordt welk type klanten interesse zou kunnen hebben in andere producten of in welke mate klanten reageren op commerciële voorstellen. De resultaten van deze onderzoeken blijven bovendien statistische modellen en geen absolute waarheid. Klanten en prospecten die deze boodschap krijgen gaan in x% van de gevallen in op het aanbod. De invloed volgens Metatale kan nooit de propensity to buy van de business intelligence analisten zijn.

Hoeveel personen zouden een aankoopbeslissing hebben laten beïnvloeden door het lezen van berichten op pietel.be ? Hoeveel personen zouden al een Garmin GPS gekocht hebben naar aanleiding van de berichten op dit blog over mijn ervaringen met de Garmin nuvi ? Hoeveel personen hebben zich ondertussen een Nokia N95 aangeschaft naar aanleiding van de besprekingen van de geselecteerde bloggers die er één mogen uittesten ? Het lijkt mij dat niemand de antwoorden op deze vragen kent.

Voor mij blijft dit blog een kanaal waarmee ik een aantal bedenkingen op ruimere schaal bekend kan maken. Ik heb geenszins de pretentie te geloven dat mijn berichten personen zullen aanzetten hun koopgedrag aan te passen. Sommige blogs hebben voor mij inderdaad invloed, niet omdat ze aanzetten tot aankoop van een product of dienst, maar omdat ze mij wijzen op interessante en relevante informatie, al is het maar een mooie foto of een leuk filmpje. Maar zelfs dergelijke invloed zal Metatale niet kunnen meten. Het is niet omdat ik opmerkzaam gemaakt wordt op een interessant artikel, een mooie foto of een leuk filmpje dat ik hiervan een traceerbaar spoor nalaat, onder de vorm van een eigen bericht op mijn blog of via een commentaar op de oorspronkelijke blog. Trouwens, iemand die een blog volgt via een feedreader zoals Bloglines komt al helemaal niet meer op de site van de blog zelf terecht zodat het bezoek aan de blog volledig aan widgets zoals tellertjes en toolbars ontsnapt.

Technorati : -

11 mei 2007

De zoektocht naar Paola


Het mysterie van Paola is opgelost, sneller dan ik persoonlijk verwacht had. Paola blijkt een personage uit een theaterexperiment van Het Paleis te zijn. Via een persbericht is het verhaal daarstraks uitgebracht. Enkele bloggers die bevriend zijn met de initiatiefnemers waren getipt (maar hielden zich aan het embargo). De vermoedens die hier en daar geopperd waren, waren onder meer dat het een stunt was van Clo voor Skynet - haar huidige werkgever voor nog enkele dagen (maar waarom zou Paola dan een blog bij digs (van Telenet) opzetten) of voor Sanoma haar toekomstige werkgever. Ofwel had te maken met Metatale die wou nagaan hoe invloedrijk blogs waren. Er waren talrijke vermoedens waren dat het een marketingactie zou kunnen zijn voor een nog ongekend bedrijf, dienst of product. Tenslotte opperde iemand dat het iets met het Koningshuis kon te maken hebben (Albert en Paola ...). Allemaal mis dus, geen commerce maar kunst.

Ondertussen wordt het gebeuren druk becommentarieerd. Hier dus ook. Een Skynetblog, een digs blog, een twitter account, een flickr account, een youtube account, een myspace kan je allemaal opzetten zonder dat je identiteit vrijgegeven wordt. Het wordt natuurlijk lastiger om je identiteit verborgen te houden indien je domeinen begint te registreren (zoals paola246.be en paola246.be). Indien je een "echte" commerciële actie lanceert doe je er natuurlijk best aan eerst te beginnen met de registratie van de domeinnamen (remember het chips-kieken op de Bwards). Het probleem is dan weer dat je identiteit vrij snel door enkele slimmerikken (op de site DNS.be) achterhaald wordt.

Wat is het resultaat van dit alles.
- Pascal mag de kosten voor domeinhosting voor 2 sites voor een jaar betalen.
- De incrowd heeft via diverse publieke kanalen (Twitter, blogberichten op de eigen blogs, commentaren op de blogberichten elders) een onderwerp gevonden om te kunnen converseren. Vermoedelijk was er ook het een en ander te doen op minder publieke kanalen zoals telefoon en email.
- Een aantal blogs hebben extra links gekregen, wat hun populariteit volgens de meetdingetjes (Google Pageank, Technorati, Metatale, Blogoloog en dergelijke) zal verhogen.
- Pascal heeft wat nuttige ervaringen kunnen opzetten met het opzetten van een aggregator.

De teller is voorlopig blijven staan op bijna 40 berichten op 30 verschillende Belgische blogs, de fallout in Nederland niet inbegrepen. Al bij al lijkt mij het mij maar een kortstondig stormpje in een glasje water geweest te zijn, zeker geen perfect storm.

Misschien moet ik zelf maar eens iets dergelijks bedenken, voor het najaar of zo. Maar dan wel eerst een oplossing zoeken voor het registreren van de domeinnamen, tenzij Pascal nogmaals de hosting wil betalen. Indien er iemand mee wil samenzweren, u kan mij vinden op paola bij bvlg punt be.

Technorati : - -

09 mei 2007

Welke type ICT user bent u ?

Op basis van een telefonisch onderzoek bij 4001 Amerikaanse volwassenen hebben onderzoekers in opdracht van het Pew Internet & American Life Project een typologie van Information and Communication Technology Users opgesteld.


Volgens het onderzoek zijn bloggers in grote mate te vinden bij de omnivores (8% van de onderzochte Amerikanen) en in iets minder mate bij de connectors (7% van de onderzochte Amerikanen) en in veel minder mate bij de andere groepen.

PS In welk type van ICT user zou de 15jarige Paola VDB thuishoren ?

07 mei 2007

Verkeerscentrum Vlaanderen

Het belang van verkeersinformatie is vandaag door de grote drukte op de wegen nogmaals aangetoond. Verkeerscentrum Vlaanderen heeft een ruim aanbod van informatie over de Vlaamse (snel) wegen. Verkeerscentrum Vlaanderen is een afdeling binnen het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid met als taak verkeersinformatie over de Vlaamse wegen te verspreiden. Daarnaast doen de medewerkers van het Verkeerscentrum ook studies om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de Vlaamse wegen te verbeteren.


Onlangs heeft Verkeerscentrum Vlaanderen een bevraging gehouden over de behoeften voor verkeersinformatie en over het aanbod van de diensten van Verkeerscentrum Vlaanderen. Via de Spitsmail nieuwsbrief werd ik daarstraks vriendelijk attent gemaakt op de resultaten van deze bevaging. Deze zijn zowel in samengevatte vorm als in uitgebreide vorm beschikbaar. Qua openheid van bestuur kan dit tellen.

De grootste groep van personen die de verkeersinformatie van Verkeerscentrum Vlaanderen consulteren zijn mannelijke veelrijders met een kantoorbaan die dagelijks pendelen met de wagen en gebruik maken van de snelwegen in de driehoek Brussel-Antwerpen-Gent. Er is zeer duidelijk interesse voor informatie over onverwachte, moeilijker in te schatten hindernissen zoals files door ongevallen of wegenwerken. Veel personen gevan aan de website te consulteren voor het vertrek. De vooraf verstrekte verkeersinformatie heeft bovendien een impact op het verplaatsingsgedrag, ofwel wordt een andere route genomen, ofwel wordt het vertrek uitgesteld. De abonnees van de Spitsmail (verkeersberichten via email) zijn in zeer grote mate tevreden over de dienstverlening. Veel websitebezoekers hebben de site al aangeraden aan mensen in hun omgeving.

Ik kan mij persoonlijk volledig terugvinden in de conclusies van de bevraging. Ik ben een trouwe afnemer van de verkeersinformatie verstrekt door het Verkeerscentrum Vlaanderen. Via email word ik 's avonds op de hoogte gehouden van de verkeersdrukte op het traject dat ik opgegeven heb. Meestal neem ik dan ook nog een kijkje op de kaart om de ernst van de files in te schatten. Naar de camerabeelden die ook via de website aangeboden worden ga ik slechts zeer uitzonderlijk kijken. Een tijdje terug heb ik een bezoek kunnen brengen aan de dispatching van het Verkeerscentrum Vlaanderen te Antwerpen. De muur van camerabeelden is indrukwekkend. Bij mijn bezoek had ik geen fototoestel bij, dus heb ik geen plaatje om dit te illustreren. Als je ook de gelegenheid zou krijgen de dispatching te bezoeken kan ik dit zeker aanraden.

Technorati : -

06 mei 2007

Voornaam surfing

Tijdens Bart zijn presentatie over on-line reputatie management tijdens BarcampBrussels3 gisteren kwam het hoog scoren in de Google zoekresultaten aan bod. Bart zei onder meer dat hij hoog scoorde met zijn voornaam. Tijdens zijn presentatie zelf heb ik onmiddellijk nagegaan hoe hoog mijn voornaam scoorde. Tot mijn verbazing kwam deze blog op de vierde plaats. Maarten heeft hiervan zelfs met zijn camera een screenshot genomen. Ondertussen is BVLG een plaats gezakt, maar dat kan ook te wijten zijn aan het feit dat een ander Google datacenter de query afhandelt.


Een dergelijk hoog resultaat voor deze blog verbaast mij enigzins omdat ik op deze blog als BVLG door het leven ga, waarbij BVLG de eerste letters zijn van de 4 voornamen waarmee mijn ouders mij bedacht hebben. Vermoedelijk zal het resultaat te wijten zijn aan de links voor mijn volledige naam naar dit weblog.

Het leek mij een goede gelegenheid om eens na te gaan welke blogs hoog scoren voor sommige voornamen.

Bruno
   volume12 · adventures in autofiction by Bruno Bollaert op 1
   Bruno Lowagie's Online Gazette op 4
   BVLG (Bruno Peeters) op 5
   Bruno's BlogBoek - het internetdagboek van segers_bruno at hotmail.com op 10

Bart
   Netlash - Webdesign | Grafisch Ontwerp (Bart De Waele) op 1 en 2
   Ondernemer in Gent (nogmaals Bart De Waele) op 3

Peter
   Peter's Blog (Peter Dedeccker) op 1
   Peter Forret | Brussels Belgium | blog.forret.com op 9

Pieter
   PIETER.org (Pieter Corneille) op 2
   YellowDuck.be (Pieter Claerhout) op 6
   Pietel.be (Pieter Baert) op 8

Maarten
   Blogologie (Maarten Schenk) op 1 en 2
   De Blogoloog: de Vlaamse blogzoekmachine (eveneens Maarten Schenk) op 8

Frederic
   druppels > home (Frédéric De Vries) op 1
   Frédéric Leroy - ... op 2

Luc
   LVB.net - English (Luc Van Braekel) op 2 en 3

Cindy
   Smetty’s Soapbox (Cindy De Smet) op 2 - het eerste resultaat heeft hopelijk niet met haar te maken ...

Michel
   Michel Vuijlsteke's Weblog op 1 en 2

Ine
   Monuments.nu©Ine Dehandschutter op 1
   Tu l'as vu? (eveneens van Ine Dehandschutter) op 5

Jeroen
   Jeroen.com: Internet Marketing Bureau en specialist in Zoekmachine ... (Jeroen van de Wiel, een Nederlander) op 1 en 2
   meneertje Confituur (Jeroen De Cock) op 3
   TeRanEX Weblog (Jeroen Budts) op 7
   marathon jeroen - De eerste marathon is ondertussen gelopen, to... op 8

In de top 10 van deze eerder populaire namen komen telkens een aantal Belgische blogs voor, wat nogmaals aantoont dat Google van blogs houdt, zelfs indien de bloggers geen speciale moeite gedaan hebben om bewust hoog te scoren.

Deze zoekresultaten zijn afhankelijk van het Google datacenter dat de zoekopdrachten behandelt. Het is best mogelijk dat een ander datacenter vandaag andere resultaten geeft. Na enkele dagen kunnen de rangschikkingen bovendien er al anders uitzien, door nieuwe links die door Google ontdekt worden, bijvoorbeeld door dit blogartikel.

Technorati : - - - -

05 mei 2007

BarcampBrussels

De derde editie van Barcamp Brussels is voorbij. Alle TV-schermen, routers en beamers zijn weer ingepakt, de laatste T-shirts werden terug in de doos gestoken, de laatste aanwezigen werden tegen half zeven de zaal uitgewerkt.

Een dergelijke activiteit is op velerlei gebieden interessant. Uit de verschillende presentaties kan je meestal wel het een en ander opsteken, je ziet een aantal bekende gezichten terug en je kan tenslotte nieuwe personen ontmoeten. Hierbij zijn er dikwijls personen die je reeds kende via hun blog of Twitter account. Best leuk om op een aantal namen een gezicht te kunnen plakken.

Het woord van deze barcamp is ongetwijfeld antidisestablishmentarianism. Binnenkort zal het filmpje van de presentatie van Clo en Bart waarin dit begrip aan bod kwam wel ergens on-line komen, zodat zij die er niet konden bij zijn ook een beetje kunnen meegenieten. Tijdens deze presentatie heb ik een beettje zitten twitteren, neem hier maar een kijkje.

Deze Barcamp Brussels was weer een initiatief van Peter Forret, met de ondersteuning van een heleboel personen en bedrijven. Tof dat zij dit allen mogelijk maakten.

Technorati : - - -

04 mei 2007

Afstandsbedieningen

Ten huize BVLG zijn de laatste weken een aantal audiovisuele toestellen vervangen. Dit heeft er toe geleid dat we nu over vier verschillende afstandsbedieningen beschikken, elk van een verschillende fabrikant. Ik ben zelf opgegroeid in een kroostrijk gezin, wat inhield dat er meestal meerdere gezinsleden tegelijkertijd geïnteresseerd waren in het "bakske" van de televisie, toen de enige afstandsbediening in huis. Met meerdere afstandsbedieningen in huis (vier voor de nog werkende toestellen en nog enkele voor de op rust gestelde toestellen) kan elk gezinslid ten huize BVLG bedeeld worden met minstens één afstandsbediening. Dit wil echter niet zeggen dat je steeds over de afstandsbediening beschikt voor dat toestel dat je juist wil bedienen. Compromissen sluiten en allianties maken blijft bijgevolg actueel.

By te way, indien er iemand een goede oplossing weet om MP3's op een klassieke muziekinstallatie te laten afspelen zonder al te veel heksentoeren uit te halen mag hij of zij mij dit steeds laten weten. Eventueel wil ik daarvoor wel investeren in een bijkomende afstandsbediening.

Technorati :

03 mei 2007

OESO over breedbandaansluitingen


De OESO (of OECD met de officële Engelse benaming) heeft nieuwe statistieken over internetaansluitingen via breedband gepubliceerd. Dit zijn aansluitingen met een downloadsnelheid van minstens 256 kbits per seconde.

Koplopers zijn Denemarken en Nederland waar reeds 30 breedbandaansluitingen per 100 inwoners aanwezig zijn. België komt in de OESO statistieken pas op de 10de plaats met 22,5 breedbandconnecties per 100 inwoners. Hiermee blijft België op dezelfde plaats als in de rangschikking van een jaar terug. In 2002 behoorde België nog tot de koplopers in Europa qua breedbandaansluitingen, een voorsprong die we ondertussen hebben moeten opgeven.

62% van de Belgische breedbandaansluitingen zijn van het type DSL (Digital Subscriber Line, zowel ADSL als VDSL) tegenover 38% voor kabelaansluitingen. Andere technologiën zoals Fiber to the Home komen in België nog niet voor, maar bijvoorbeeld wel in sterke mate in Japan en Korea (met respectievelijk 31% en 24%) en in minder mate in Noorwegen en Denemarken (8% en 5%).

De gemiddelde jaarlijkse toename van de breedbandaansluitingen in België is 4,31 aansluitingen per 100 inwoners. Dit is boven het OESO gemiddelde van 3,39 maar duidelijk onder de aangroei van de koplopers Denemarken (6,97) en Nederland (6,60). Het ziet er bijgevolg naar uit dat België de achterstand op de koplopers voorlopig niet zal kunnen inlopen. Tenzij natuurlijk het idee van minister Moerman om gans Vlaanderen van draadloos internet te voorzien gerealiseerd wordt. Maar volgens de persberichten zou dit draadloos netwerk er pas zijn in 2010.

De OESO statistieken zijn overigens enkel beschikbaar op het niveau van gans België. Het zou interessant zijn om te vernemen wat de breedbandpenetratie in de verschillende landsdelen is (Vlaanderen, Brussel en Wallonië).

Technorati : - - - - - - - - -

02 mei 2007

Porsche

Vanmorgen op de E40 kon ik een typisch voorbeeld van macho-gedrag van een Porsche bestuurder van dichtbij observeren.

Op de oprit Bertem van de E40 richting Brussel reed er een grijze Porsche achter mij. De mannelijke bestuurder van de Porsche was zo ongeduldig om in te voegen dat hij het nodig vond mij via de pechstrook op de oprit voorbij te steken. Waar ik verkoos in de rechterrijstrook te blijven, stootte hij quasi onmiddellijk door naar de uiterste linkse rijstrook (de E40 telt hier vier rijstroken), deze Porsche rijder hield blijkbaar niet van de rechterrijstroken. Zoals tijdens de ochtendlijke verkeersdrukte richting Brussel meestal het geval is, verliep het verkeer vlak na de oprit op de rechterrijstroken iets vlotter dan op de linkerrijstroken, wat maakte dat ik de Porsche op de uiterst linkse rijstrook achter mij liet. Ter hoogte van de parking te Everberg maakte ik een zij-uitstapje naar de linker gelegen rijstroken omdat het verkeer daar iets vlotter ging dan aan de rechterkant. De Porsche - nog steeds in de uiterst linkse rijstrook - reed mij voorbij, hij had zijn achterstand ondertussen goedgemaakt. Na de parking te Everberg zette ik mij weer in de meest rechtse rijstrook, de Porsche-bestuurder verkoos nog steeds uiterst links aan te houden. Het verwachtte verkeerspatroon deed zich vandaag weer voor, gedurende verschillende minuten kon ik op mijn rijstrook verder rijden, waar de drie andere rijstroken stilstonden. Ter hoogte van de brug te Sterrebeek verkoos ik uiteindelijk de linker rijstroken op te zoeken. Ter hoogte van de verkeerswisselaar te Sint Stevens Woluwe enkele kilometers verder moet ik immers richting Brussel centrum, waarvoor je je dient te verplaatsen naar de twee meest linkse rijstroken. De Porsche heb ik niet meer opgemerkt.

Regelmatige E40-pendelaars die een beetje uitkijken beginnen na een tijdje patronen te herkennen. Je domweg en met veel wringwerk in de linkerrijstrook zetten is meestal geen goede keuze. Ik betwijfel of de Porsche bestuurder van vanmorgen zich hiervan bewust was.

Technorati : -

Related Posts with Thumbnails