B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 maart 2008

Files

Een artikel in de newsfeed van de Gazet Van Antwerpen met als titel "Onderzoekers ontrafelen het geheim van de file" trok daarstraks mijn aandacht. Bij nader inzien bleek dit artikel gebaseerd te zijn op een recent wetenschappelijk artikel van professor Yuki Sugiyama van de Nagoya universiteit : "Traffic Jams without Bottlenecks— Experimental Evidence for the Physical Mechanism of the Formation of a Jam"

Het artikel stelt eigenljik dat files veroorzaakt worden door teveel wagens op de weg. Zo, dat wisten we inderdaad nog niet.

Uit het onderzoek van professor Yuki Sugiyama blijkt dat kleine fluctuaties in het gedrag van individuele bestuurders kunnen leiden tot files. Dagelijks ondervind ik inderdaad dat sommige bestuurders het in de ochtend- of avondfiles niet nodig achten aan te sluiten bij de voorliggende auto, of aanzienlijk trager rijden, of onnodig lang op de middenrijstrook of linkerrijstrook blijven plakken. Vermoedelijk zijn dit enkele voorbeelden van kleine fluctaties die files tot gevolg kunnen hebben. Weg met deze fluctuaties ...

30 maart 2008

Community Points

Onlangs kon u op dit blog een bericht lezen met een lijstje met de personen die het vaakst te vinden zijn op bijeenkomsten waar vaak bloggers opduiken.

Toen Tijs Vrolix Mobile Webcamp aankondigde op zijn blog, gebruikte hij voor het eerst de term "community point". Vervolgens kwam dit begrip nogmaals ter sprake in een bericht van Kris Buytaert. Voorbije zaterdag tijdens de Barcamp Gent vroegen verschillende personen mij hoeveel "community points" er die dag te verdienen waren. Er waren immers drie events : de eigenlijke Barcamp Gent, gevolgd door een Girl Geekdinner en een IT Pro Geekdinner.

Het lijstje bloggers op bloggersbijeenkomsten is gebaseerd op de publieke deelnemerslijsten van vooraf aangekondigde events waar (onder meer) bloggers op aanwezig zijn. In een (eventuele) update van dit lijstje zal inderdaad rekening gehouden worden met de personen die zich aangemeld hebben voor de drie events die vorige zaterdag plaatsvonden. Gelukkig was er niemand die zich voor de drie events tegelijkertijd had aangemeld ...

Spijtig genoeg zijn er steeds personen die zich aanmelden voor een event maar uiteindelijk niet opdagen. Gezien de wiki's achteraf nooit aangepast werden met de lijst van effectieve aanwezigen, komt het voor dat aan sommige personen teveel communitiy points toebedeeld werden. Personen die opdagen zonder zich vooraf in te schrijven krijgen dan weer niet het community point dat ze verdienen ...

De vraag blijft natuurlijk "wat koop je er mee met die community points" ? Suggesties kan u steeds kwijt in de bedenkingen.

Technorati : - -

28 maart 2008

Barcamp Gent - Girl Geekdinner - Geekdinner

Morgen vinden er drie blogevents op dezelfde dag plaats. Eerst en vooral is de Barcamp Gent, de eerste Belgische Barcamp die buiten Brussel plaatsvindt. De teller op de wiki is ondertussen gedaald tot 110 personen. 's Avonds zijn er dan het vierde Girl Geekdinner en de achtste IT Pro Geekdinner. Deze beide dinners vinden zeer toevallig op hetzelfde tijdstip en op dezelfde locatie plaats ...

Toen ik zojuist de lijst van aangemelde personen voor deze drie events bekeek werd mijn aandacht getrokken door de ongelijke verdeling van de geslachten.

Voor Barcamp Gent zijn er 88 personen van het mannelijke geslacht (of 80%) aangemeld, tegenover 20 personen van het vrouwelijke geslacht (of 18%). 2 personen zijn voorlopig geslachtsloos ... Gelukkig wordt dit 's avonds een beetje gecompenseerd. 33 vrouwen hebben zich aangemeld voor het Girl Geekdinner (of 42%) tegenover 46 mannen aangemeld voor het Geekdinner (of 58%).

Het ziet er bijgevolg naar uit dat de vrouwen het technisch gedeelte overslaan. Misschien moeten ze nog aan hun blog werken in het kader van de w**v*nw**k, of het huishouden doen, of gaan shoppen, of whatever ...

Technorati : - - -

Interview

De Krant Van Blogland (KVBL) heeft mij zojuist gecontacteerd voor een interview. In primeur kan ik hier alvast hun vragen en mijn antwoorden geven.

KVBL : Waarvoor staat de BVLG blog ?

BVLG : De BVLG blog is een middel voor mij om mijn bedenkingen aan de wereld kenbaar te maken. Het is belangrijk te vermelden dat de BVLG blog een serieuze blog is. Hier wordt over ernstige onderwerpen geschreven.

KVBL : Kan u enkele voorbeelden geven van typische onderwerpen die op uw blog aan bod komen ?

BVLG : De berichten op de BVLG blog zijn zeer gevarieerd. Zoals reeds eerder vermeld tracht ik in de berichten steeds een ernstig onderwerp aan bod te laten komen, bijvoorbeeld auto's, verkeer, Vlaamse schoonheden, wilde beesten, politiek of programmeertalen.

KVBL : Gaat u soms shoppen voor uw blog ?

BVLG : Betaalde berichten zal u hier niet vinden. Personen of bedrijven die hopen op een bericht op dit over hun producten of diensten mogen mij steeds iets toesturen, bijvoorbeeld enkele blikjes Fanta, spraakherkenningssoftware, een Bongo-bon, een T-shirt, een mini race-auto, ... Ik garandeer echter niet dat toegestuurde zendingen aan bod zullen komen in de berichten.

Aan de andere kant, als ik zelf ga shoppen, zal ik op dit blog soms wel eens uiting geven van mijn tevredenheid of ontevredenheid over de aangekochte producten of diensten. Over mijn Garmin Nuvi GPS ben ik bijvoorbeeld best te spreken.

KVBL : Hoe ziet een ideale blog er voor u uit ?

BVLG : Een blog moet een goede symbiose zijn van een mooie interface, interessante onderwerpen, een aangename schrijfstijl en een actief lezerspubliek.

KVBL : Hoe zit het met het onderhoud van dit blog ?

BVLG : Gelukkig is er aan een blog niet al te veel onderhoud. In de beginfaze heb ik allerlei toeters en bellen in de template en in de sidebar toegevoegd. Sommige van deze toeters en bellen lieten mij toe wat cijfertjes te bekijken over deze blog. Onlangs heb ik lenteschoonmaak gehouden en zijn een heleboel van deze toeters en bellen in de prullenmand beland. Gezien dit blog bovendien gehost wordt op servers bij Google hoef ik deze ook niet te onderhouden.

KVBL : Wat is de relatie van BVLG blog met kinderen ?

BVLG : Gezien op dit blog serieuze onderwerpen aan bod komen veronderstel ik dat weinig kinderen dit blog lezen, wat misschien maar goed is, een te grote dosis serieuze berichten kan immers ook een tegenreactie opwerken, wat gelukkig bij volwassenen veel minder het geval is vermits deze bij de uitoefening van hun professionele activiteiten steeds voldoende aandacht moeten besteden aan serieuze zaken zodat het lezen van dit blog mooi aansluit bij hun professionele activiteiten. Als je "kinderen" in een andere context beschouwt, kan je zeggen dat dit blog reeds een kindje gekregen heeft, onder de vorm van een blog die exclusief aan het fenomeen Twitter gewijd is.

KVBL : Heeft u de indruk dat de lezers uw berichten soms niet goed begrijpen ?

BVLG : Dat is natuurlijk een delicate vraag. Ik zou enerzijds graag mijn joker inzetten om deze vraag over te slaan. Aan de andere kant wil ik gerust de uitdaging aangaan. De kwestie hangt natuurlijk nauw samen met wat je juist bedoelt met niet goed begrijpen. Het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal omschrijft begrijpen in de eerste plaats als "met het verstand vatten; de aard, betekenis, het gevolg van iets, het karakter enz. van iem. zich in de geest naar waarheid voorstellen". Ik zou de vraag bijgevolg kunnen interpreteren als beschikken de lezers van dit blog volgens mij over voldoende verstandelijk vermogen om dit blog naar waarde te schatten. Ik wil nogmaals teruggrijpen naar wat eerder gesteld is, namelijk dat dit blog een ernstig karakter heeft. De omschrijving van begrijpen verwijst terecht naar "naar waarheid voorstellen", wat in de context van het ernstig karakter van dit blog volkomen op zijn plaats is. Is dit wat u begreep onder uw vraagstelling ?

KVBL : Is er nog iets dat u aan de lezers van de Krant Van Blogland kwijt wil ?

BVLG : Ik bedank de Krant Van Blogland voor de mogelijkheid de persoon achter de BVLG blog te belichten. Het doet mij een waar genoegen eindelijk eens met mijn serieus verhaal naar buiten te kunnen komen.


Met dank aan de w**v*nw**k voor inspiratie.

PS Enkele maanden terug verscheen reeds dit interview in een andere krant.

27 maart 2008

Amerikanen en politieke blogs

Onderzoeksbureau Harris Interactive heeft onderzocht in welke mate Amerikanen politieke blogs lezen. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet zo vaak het geval is. 56% leest nooit berichten van politieke blogs, 23% gaat enkele keren per jaar een dergelijke blog bezoeken. Slechts 22% van de gecontacteerde Amerikanen leest minstens enkele keren per maand een politieke blog.

De frequente bezoekers aan politieke blogs zijn in tegenstelling tot wat misschien kan verwacht worden niet de jongeren, maar eerder oudere personen.
Echo Boomers, 18-31 jaar oud : 19%
Generation X, 32-43 jaar oud : 17%
Baby Boomers : 44-62 jaar oud : 23%
Matures : 63 jaar en ouder : 26%

Van de Amerikanen die regelmatig politieke blogs lezen, leest 30% slechts 1 enkele blog, 24% lezen er 2, 22% lezen er 3 of 4, 17% leest tussen de 5 en 9 blogs. Slechts 6% leest 10 of meer blogs. Er werd ook gepeild naar de frequentie van het plaatsen van reacties op de politieke blogs. Indien nogmaals enkel gekeken wordt naar de regelmatige lezers, dan heeft slechts 31% hiervan in de loop van de laatste week minstens één reactie nagelaten op een politieke blog.

Accuraatheid van informatie op blogs blijft een heikel punt. 30% van de regelmatige lezers vindt de politieke blogs meer accuraat in vergelijking met traditionele media. 48% ziet geen verschillen qua accuraatheid tussen politieke blogs en klassieke media. 22% van de regelmatige bloglezers vinden politieke blogs dan weer minder accuraat (maar ze blijven ze toch frequent lezen). Opmerkelijk is dat personen die voor de Democratische partij stemmen minder vertrouwen hebben in de accuraatheid van politieke blogs.

Harris Interactive concludeert uit deze cijfers dat de belangstelling voor politieke blogs niet toegenomen is, niettegenstaande de grote belangstelling op dit ogenblik in de Verenigde Staten voor de presidentiële voorverkiezingen. Het onderzoek is gebaseerd op de mening van 2.302 personen die in de loop van januari 2008 on-line gecontacteerd zijn. In het persbericht is nergens een foutenmarge aangegeven. Volgens het bericht van Reuters over dit onderzoek vindt Harris Interactive het niet aangewezen foutenmarges aan te geven. Mij lijkt dit alvast een zeer betreurenswaardige houding.

Technorati : - -

26 maart 2008

Stadsblogs - de steden en gemeenten

In enkele berichten op dit blog werden reeds diverse aspecten belicht van 41 stadsblogs uit België. Deze blogs hebben op één of andere manier te maken met het lokale gebeuren in een stad, in een gemeente, in een groep van gemeenten, of in een geografische regio.

Het leek me aangewezen ook na te gaan of er een verband bestaat tussen het aantal inwoners van een stad of gemeente en het aanwezig zijn van één of meerdere stadsblogs. De Federale Overheidsdienst Economie biedt op haar website een heel gamma statistieken aan, waaronder het aantal inwoners per gemeente. Hieronder bevindt zich de lijst van de 31 steden en gemeenten in Vlaanderen die op 1 januari 2007 meer dan 33.000 inwoners telden.

Antwerpen : 466.203 inwoners, 3 stadsblogs : Tweeduizend, Apen.be - Apetrots op Antwerpen!, Antwerpen Apart
Gent : 235.143 inwoners, 2 stadsblogs : Gentblogt, Allesovergent.be
Brugge : 116.982 inwoners, 2 stadsblogs : Achtduizend, Bruggeblog
Leuven : 91.942 inwoners, 2 stadsblogs : Drieduizend, Leuven Blogt
Mechelen : 78.900 inwoners, 1 stadsblog : Mechelen Blogt
Aalst : 77.790 inwoners, 2 stadsblogs : Aalstblogt, Aalst daily photo
Kortrijk : 73.777 inwoners, 2 stadsblogs : Kortrijk Blogt!, Kortrijkwatcher
Hasselt : 70.584 inwoners, 2 stadsblogs : HasseltLokaal, Hasselt
Sint-Niklaas : 70.016 inwoners, 1 stadsblog : Nieuws uit Sint-Niklaas
Oostende : 69.115 inwoners, 1 stadsblog : Blog Oostende
Genk : 64.095 inwoners, geen stadsblog gevonden
Roeselare : 56.268 inwoners, 1 stadsblog : Ogenschouwelijk Roeselare
Beveren : 45.771 inwoners, 1 stadsblog : Wijk Drie Lindekens Beveren-Waas
Dendermonde : 43.521 inwoners, 3 stadsblogs : Denderend Dendermonde, Editie Dendermonde, Baasrode
Beringen : 41.531 inwoners, geen stadsblog gevonden
Turnhout : 39.863 inwoners, 1 stadsblog : Gazet van turnhout
Dilbeek : 39.585 inwoners, 1 stadsblog : Dilbeek Malcontenten
Heist-op-den-Berg : 38.721 inwoners, geen stadsblog gevonden
Sint-Truiden : 38.427 inwoners, geen stadsblog gevonden
Lokeren : 38.276 inwoners, geen stadsblog gevonden
Vilvoorde : 37.964 inwoners, geen stadsblog gevonden
Brasschaat : 37.133 inwoners, geen stadsblog gevonden
Maasmechelen : 36.456 inwoners, geen stadsblog gevonden
Ninove : 35.874 inwoners, geen stadsblog gevonden
Waregem : 35.831 inwoners, 1 stadsblog : e-waregem
Geel : 35.502 inwoners, geen stadsblog gevonden
Halle : 35.108 inwoners, geen stadsblog gevonden
Ieper : 34.919 inwoners, geen stadsblog gevonden
Grimbergen : 34.320 inwoners, geen stadsblog gevonden
Knokke-Heist : 34.132 inwoners, 1 stadsblog : ORO Nieuws Knokke Heist
Lier : 33.259 inwoners, 1 stadsblog : Lierinbeeld weblog

In 18 van deze 31 steden en gemeenten is minstens één stadsblog te situeren. In het totaal zijn er zelfs 28 stadsblogs.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog enkele steden en gemeenten met minder dan 33.000 inwoners waar ook een stadsblog te situeren valt.

Deinze : 28.593 inwoners, 1 stadsblog : Deinzeblogt
Harelbeke : 26.294 inwoners, 1 stadsblog : Harelbeke leeft
Poperinge : 19.707 inwoners, 1 stadsblog : Poperinge Blogt!
Erpe-Mere : 19.056 inwoners, 1 stadsblog : Webnieuws Erpe-Mere/Lede
Middelkerke : 18.080 inwoners, 1 stadsblog : Westendse Blik op Middelkerke
Haaltert : 17.442 inwoners, 1 stadsblog : Haaltert blogt
Beernem : 14.691 inwoners, 1 stadsblog : Beernem
De Panne : 10.153 inwoners, 1 stadsblog : Depanneblogt.be

Dit bovenstaand lijstje van locaties geeft aan dat hoe meer inwoners een stad of gemeente telt, hoe groter de kans is dat er een stadsblog is. Voor eerder kleine steden en gemeenten hangt het beschikken over een stadsblog vaak samen met een éénmansinitiatief.

Inwoners van Genk, Beringen, Heist-op-den-Berg, Sint-Truiden, Lokeren, Vilvoorde, Brasschaat, Maasmechelen, Ninove, Geel, Halle, Ieper, Grimbergen en alle overige Vlaamse steden en gemeenten, waar blijven jullie stadsblogs ? Jullie mogen mij steeds laten weten wanneer er bij jullie ook een lancering plaatsvindt van een gloednieuwe stadsblog.

Overige berichten over stadsblogs
Stadsblogs - de inventaris
Stadsblogs - de berichten
Stadsblogs - de populariteit
Stadsblogs - de techniek

Ecademy - enkele cijfers

Daarstraks zat er nogmaals een mail van Thomas Power in mijn inbox om mij te verwittigen dat de prijs van het Ecademy Blackstar Membership nogmaals zou verhoogd worden. Tot 31 maart bedraagt de bijdrage voor Blackstar Membership 100 euro per maand, vanaf 1 april komt er 5% bij. De wisselkoersen die Ecademy hanteert zijn overigens zeer interessant. Je kan in plaats van 100 Europese muntheden ook 100 Britse ponden of 100 Amerikaanse dollars betalen.

Toevallig heb ik eveneens vandaag op Twitter nog een link opgemerkt naar een bericht op TechCrunch UK over Ecademy. Het interessante aan dit bericht is dat het enkele cijfers bevat over Ecademy.

Ecademy heeft 190.000 members met "confirmed email addresses". Hiervan zijn er 7.500 betalende members, of minder dan 4% van hun totaal aantal members. De Ecademy Belgium club telde in december 2007 234 betalende members, of 3% van het totaal aantal betalende members.

De site ecademy.com krijgt 340.000 unieke bezoekers per maand, waarvan de helft uit het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Quantcast statistieken staat België op de achtste plaats in de landenrangschikking met 5.281 unieke bezoekers per maand. België wordt voorafgegaan door Nederland waar er iets meer bezoekers zijn : 5.475 unieke bezoekers per maand. Volgens Quantcast zijn 71% van de bezoekers aan ecademy.com "passers-by", die de site slechts 1 keer per maand bezocht hebben. De "addicts", zij die minstens 30 keer per maand langskomen, vormen slechts 1% van het totaal aantal bezoekers. Indien er bij de Belgische en Nederlandse bezoekers aan de site ook slechts 1% "addicts" bevinden, zou dit neerkomen op een harde kern van een 50-tal intensieve gebruikers per maand.

Zo dat weten we nu ook weer over Ecademy.

Technorati :

Naymz - Reputation Assessment

Zojuist heb ik van enkele personen mailtjes gekregen met als subject "Reputation Assessment". De mailtjes bevatten dezelfde tekst. Blijkbaar is er een nieuw social network (of is het nu reputation network).


Wie heeft er al ervaringen opgedaan met Naymz ?

Technorati : -

25 maart 2008

Stadsblogs - de techniek

In een vorig bericht werd een lijst van 41 stadsblogs voorgesteld. Deze blogs hebben op één of andere manier te maken met het lokale gebeuren in een stad, in een gemeente, in een groep van gemeenten, of in een geografische regio.

Op welke platformen zijn deze stadsblogs terug te vinden ? Het meest populaire platform is een zelf gehoste wordpress. Liefst 15 van de 41 blogs hebben voor dit platform gekozen. Enkele initiatiefnemers van stadsblogs - meestal eenmansinitiatieven - hebben gekozen voor één van de platformen waar je snel en makkelijk een blog kan opzetten : wordpress.com (4 stadsblogs), blogspot (4 stadsblogs), seniorennet.be (4 stadsblogs), bloggen.be (3 stadsblogs) en skynetblogs (2 stadsblogs).

Er zijn ook stadsblogs die gekozen hebben voor een minder courant blogplatform.
DotNetNuke : HasseltLokaal
Nucleus : Mechelen Blogt
TYPO3 : MijnEtterbeek: Latest News
Joomla : Webnieuws Erpe-Mere/Lede, Dilbeek Malcontenten en Zoniën

Tot nu toe heeft slechts één blog gekozen voor Drupal (Apen.be - Apetrots op Antwerpen!).

Vorige berichten over stadsblogs
Stadsblogs - de inventaris
Stadsblogs - de berichten
Stadsblogs - de populariteit

Technorati : -

24 maart 2008

The World according to the Blogosphere

Op de Online Journalism Blog zijn verschillende cartogrammen te bekijken waarin een beeld geschetst worden hoe enkele klassieke media de wereld brengen in hun publicatie. Het is interessant te zien hoe bepaalde media een eerder vertekend beeld geven. Hieronder vindt u alvast hoe de verschillende landen in de blogosfeer aan bod komen.

Borgworm

Toen ik daarstraks een uitstapje plande naar het oosten van België heb ik een kijkje genomen op de Mobilinfo site van de RTBF. Op die site kan je de toestand van het wegennet vernemen. Ik kon het onderstaande kaartje bekijken.


RTBF is niet voor niets een Franstalige omroep. Bijgevolg is er gekozen om de Vlaamse locaties waarvoor een Franstalige benaming is aan te duiden met deze Franstalige benaming (wat bijvoorbeeld het is voor Voeren, Tongeren, Sint-Truiden en Tienen). Merkwaardig is dat men wel gekozen heeft Borgworm te vermelden, wat de Nederlandstalige benaming is van Waremme, een stadje in de provincie Luik.

23 maart 2008

Blogmeet Leuven : zaterdag 24 mei 2008

Enkele Leuvense bloggers nodigen nogmaals uit voor de tweede Blogmeet Leuven.


Wenst u nader kennis te maken met de initiatiefnemers, wenst u community points te scoren, wenst u gewoonweg een leuke babbel met interessante personen, ... dan u mag u zeker niet ontbreken op dit festijn. Iedereen is van harte welkom !

Inschrijven kan u op blogmeet.be.

Technorati : -

22 maart 2008

Lenteschoonmaak

De template van dit blog was al geruime tijd niet meer aangepast. De komst van de lente was een mooie aanleiding om lenteschoonmaak te houden. Diverse toeters en bellen die in de loop van de jaren in de template terecht gekomen waren werden grondig bekeken. De toegevoegde waarde van een heleboel toeters en bellen was beperkt tot nihil. Een aantal andere leverden wel statistiekjes op, maar die bekeek ik nooit. Deze toeters en bellen zijn bijgevolg naar de eeuwige jachtvelden verwezen. Dit maakt de sidebar een beetje korter. Indien u dit blog rechtstreeks in een browser leest zou het opladen van dit blog iets sneller moeten zijn, allerlei nutteloze javascripts werden immers verwijderd. Vanaf nu wordt BVLG nog flitsender ...

20 maart 2008

Atomium Blog

Via een bericht op Brusselnieuws heb ik vernomen dat de organisatie die het Atomium beheert een blog gelanceerd heeft. Het bizarre aan deze blog is dat de meeste berichten drietalig zijn (Nederlands, Frans en Engels). In plaats van verschillende blogs per taal is er gekozen de meertaligheid in de berichten te steken. Dit geeft grappige berichten : "Terug in de toekomst Rétrospective 1958 dans la Gazet van Antwerpen toute cette semaine".

De initiatiefnemer van de Atomium blog heeft zijn huiswerk goed gedaan. Naast de blog zijn er accounts aangemaakt op diverse sites : Twitter, Facebook, Delicious, Netvibes, Flickr, YouTube, DailyMotion, LastFM en MyBlogLog.

De meeste van deze sites voeren het (gratis) uitwisselen van informatie (berichten, foto's, filmpjes, ...) hoog in het vaandel. De organisatie die het Atomium beheert staat er voor bekend dat ze angstvallig toekijkt op de auteursrechten op afbeeldingen van het Atomium. Ik ben benieuwd hoe het bewaken van de auteursrechten zal verzoend worden met het delen van info op de diverse sites.

Technorati :

18 maart 2008

Stadsblogs - de populariteit

In een vorig bericht werd reeds een lijst van 41 stadsblogs voorgesteld. Deze blogs hebben op één of andere manier te maken met het lokale gebeuren in een stad, in een gemeente, in een groep van gemeenten, of in een geografische regio. Populariteit van een stadsblog kan op basis van diverse criteria bepaald worden. In het verleden werden Belgische blogs op dit blog via diverse criteria gerangschikt, verwijzingen naar deze rangschikkingen kan u in de sidebar terugvinden.

Hieronder vindt u volgens 5 verschillende criteria telkens de top 5 van de 41 stadsblogs.

Google Links : aantal links naar de stadsblog gedetecteerd door Google
 1. Gentblogt
 2. Leuven Blogt
 3. Tweeduizend
 4. Bxl.blog
 5. BrusselBlogt
Technorati Authority : aantal blogs dat links bevat naar de stadsblog
 1. Gentblogt
 2. Deinzeblogt
 3. Bxl.blog
 4. Bruggeblog
 5. BrusselBlogt
Google Reader + Bloglines subscribers : aantal personen dat via Google Reader of via Bloglines de RSS feed van de stadsblog leest
 1. Drieduizend
 2. Gentblogt
 3. Bxl.blog
 4. Tweeduizend
 5. Allesovergent.be
Del.icio.us : aantal personen dat de stadsblog als bookmark bewaard heeft in del.icio.us
 1. Gentblogt
 2. Drieduizend
 3. Bxl.blog
 4. BrusselBlogt
 5. HasseltLokaal
Alexa Traffic Ranks : gebaseerd op het aantal bezoekers aan de stadsblogs vastgesteld door Alexa
 1. Gentblogt
 2. Blog Oostende
 3. Bxl.blog
 4. Apen.be - Apetrots op Antwerpen!
 5. Depanneblogt.be

Gentblogt komt voor vier van de vijf criteria op de eerste plaats. Het ziet er dus naar uit dat Gentblogt de titel mag dragen van de meest populaire stadsblog. In een vorig bericht kwam bovendien reeds naar voor dat Gentblogt de meest productieve stadsblog is, de stadsblog waar het vaakst berichten gepubliceerd worden.

Er zijn natuurlijk ook blogs die veel minder populair zijn. De onderstaande vijf blogs hebben amper binnenkomende links volgens Google, geen of slechts enkele links van andere blogs, geen enkele del.icio.us gebruiker heeft deze stadsblogs in del.icio.us bewaard, geen of slechts een handvol RSS-lezers via Bloglines of Google Reader en geen bezoekers volgens Alexa. Deze blogs verdienen een beetje linkliefde.

Nieuws uit Sint-Niklaas
Hasselt
Ogenschouwelijk Roeselare
Westendse Blik op Middelkerke
Wijk Drie Lindekens Beveren-Waas

De bovenstaande rangschikkingen zijn natuurlijk een momentopname. Het is best mogelijk dat de onderliggende cijfertjes ondertussen gewijzigd zijn en dat de top 5 niet noodzakelijkerwijs dezelfde gebleven is. De cijfertjes werden overigens opgevraagd voor de publicatie van de berichten over stadsblogs op dit blog, zodat de cijfertjes niet beïnvloed werden door de interesse voor sommige stadsblogs dankzij deze berichtenreeks.

Meer nieuws over de stadsblogs kan u de komende dagen nog in enkele nieuwe berichten verwachten.

Overige berichten over stadsblogs
Stadsblogs - de inventaris
Stadsblogs - de berichten
Stadsblogs - de techniek

Technorati : -

Zoeken naar Vlaamse babes

Al geruime tijd vertoeven zoekopdrachten naar enkele Vlaamse vrouwelijke bekendheden in de top 10 van meest zoekopdrachten van de Vlaamse blogzoekmachine, De Blogoloog.

De personen die deze zoekopdrachten lanceren (ik zou niet wie dat zou kunnen zijn ...), zouden beter gebruik maken van andere zoekmachines. Het aantal resultaten dat de Blogoloog geeft voor de zoekopdrachten is immers beperkt tot maximaal 20. Personen hebben er alle belang bij deze zoekopdrachten op andere zoekmachines uit te voeren. Niet overtuigd ? Kijk maar naar de cijfertjes hieronder.

Indien uw voorkeur uitgaat naar blogs wil ik u graag drie blogzoekmachines voorstellen. In de eerste plaats de Blogoloog, vervolgens Technorati om te besluiten met Google Blogsearch.
BlogoloogTechnoratiGoogle Blogsearch
veronique de kock20 blogberichten141 blogberichten557 blogberichten
lien van de kelder20 blogberichten282 blogberichten363 blogberichten
ann van elsen20 blogberichten698 blogberichten440 blogberichten
francesca vanthielen20 blogberichten61 blogberichten210 blogberichten
ellen petri20 blogberichten355 blogberichten154 blogberichten


Als u gebruik maakt van de klassieke zoekmachines zal uw oogst veel groter zijn.
Google, websitesLive.com, websitesYahoo, websites
veronique de kock133.000 pagina's25.100 pagina's225.000 pagina's
lien van de kelder78.7000 pagina's49.100 pagina's276.000 pagina's
ann van elsen177.000 pagina's190.000 pagina's579.000 pagina's
francesca vanthielen12.500 pagina's7.590 pagina's39.700 pagina's
ellen petri104.000 pagina's446.000 pagina's1.010.000 pagina's


Indien u specifiek op zoek bent naar prentjes wordt het resultaat weer wat beperkter.
Google, prentjesLive.com, prentjes
veronique de kock7.210 prentjes77 prentjes
lien van de kelder742 prentjes77 prentjes
ann van elsen5.410 prentjes173 prentjes
francesca vanthielen383 prentjes56 prentjes
ellen petri22.400 prentjes150 prentjes


U kan eventueel ook op zoek gaan naar bewegende prentjes.
Google, filmpjesYouTube, filmpjes
veronique de kock52 filmpjes21 filmpjes
lien van de kelder35 filmpjes24 filmpjes
ann van elsen46 filmpjes35 filmpjes
francesca vanthielen4 filmpjes5 filmpjes
ellen petri11 filmpjes3 filmpjes


Voilà, hiermee weet u wat u via welke zoekmachines best gaat zoeken (en dat is dus niet bij De Blogoloog, sorry Maarten). Voor Ann Van Elsen lijken de onderzochte zoekmachines bijna steeds het hoogste aantal zoekresultaten terug te geven, voor Francesca Vanthielen het minst aantal. Francesca Vanthielen zou bijgevolg uit SEO-hoek nog best wat steun in de rug kunnen gebruiken. Wie voelt zich geroepen ?

Of al deze zoekresultaten de moeite waard zijn laat ik aan u over. U mag het mij overigens steeds laten weten via de bedenkingen.

Update 31/3 : Ellen Petri toegevoegd

Technorati : - - - - -

17 maart 2008

Stadsblogs - de berichten

In een vorig bericht kwam reeds de lijst van 41 stadsblogs aan bod. Deze blogs hebben op één of andere manier te maken met het lokale gebeuren in een stad, in een gemeente, in een groep van gemeenten of in een geografische regio. De berichten die op deze blogs verschijnen zijn kunnen zeer divers van aard zijn.

Enkele voorbeelden.
- weetje uit de lokale gemeenschap
- lokale geschiedenis
- politieke verslaggeving
- lokale bedrijven
- aankondiging van een activiteit
- wedstrijd voor gratis tickets voor een activiteit
- verslag van een activiteit
- bespreking van een café, bar, restaurant, ...
- sportuitslagen van lokale sportclubs
- verwijzing naar berichten in de klassieke media
- interview met een BV uit de buurt

Enkele stadsblogs beperken zich zeer bewust tot louter foto's : Drieduizend, Tweeduizend, Achtduizend, Aalst daily photo, Ogenschouwelijk Roeselare.

Hoe frequent verschijnen er berichten op deze 41 stadsblogs ? Hieronder vind u nogmaals de lijst van stadsblogs in 4 groepen, gebaseerd op de frequentie van nieuwe berichten. Per groep staan de blogs gerangschikt volgens frequentie van nieuwe berichten.

Heel frequent : 2 of meer berichten per dag
Gentblogt
Gazet van turnhout
ORO Nieuws Knokke Heist
Webnieuws Erpe-Mere/Lede
Dilbeek Malcontenten
HasseltLokaal
Leuven Blogt
Apen.be - Apetrots op Antwerpen!
Zoniën

Dagelijks : 1 tot 2 berichten per dag
Mechelen Blogt
Deinzeblogt
Bxl.blog
Made in Limburg
Depanneblogt.be
Bruggeblog
Editie Dendermonde
Hasselt
Aalstblogt
BrusselBlogt
e-waregem
Allesovergent.be
Achtduizend
Drieduizend
Tweeduizend
Nieuws uit Sint-Niklaas

Wekelijks : 1 tot 6 berichten per week
Blog Oostende
Beernem
Kortrijkwatcher
Denderend Dendermonde
Poperinge Blogt!
Kortrijk Blogt!
Harelbeke leeft
Haaltert blogt
Antwerpen Apart
MijnEtterbeek: Latest News
Westendse Blik op Middelkerke

Onregelmatig : minder dan 1 bericht per week
Aalst daily photo
Lierinbeeld weblog
Ogenschouwelijk Roeselare
Baasrode
Wijk Drie Lindekens Beveren-Waas

De bovenstaande rangschikking is natuurlijk een momentopname. Het is best mogelijk dat de frequentie van nieuwe berichten op korte termijn kan veranderen.

In een aantal volgende berichten zal nog verder ingezoomd worden op de stadsblogs.

Overige berichten over stadsblogs
Stadsblogs - de inventaris
Stadsblogs - de populariteit
Stadsblogs - de techniek

Technorati : -

Deze week

Op woensdag 19 maart vindt te Brussel de Plugg conferentie plaats. Deze conferentie zou "A European Perspective On Web 2.0" moeten bieden. De lijst van reeds aangemelde personen ziet er alvast indrukwekkend uit.

Ook op woensdag 19 maart is er eveneens te Brussel nogmaals een bijeenkomst van de Open Coffee Club, "an informal meeting in a friendly setting, where entrepreneurs and investors can get to know each other over a cup of coffee (or a beer)". De Open Coffee Brussels March Meetup houdt overigens verband met de after party van de Plugg conferentie.

Op donderdag 20 maart is er de derde Pecha Kucha Night te Brussel. Pecha Kucha is een formule waarin een spreker een presentatie brengt aan de hand van 20 slides die elk exact 20 seconden getoond worden. Gezien de fixatie van deze formule voor het getal 20 vindt deze activiteit plaats op de 20ste van de maand en start het event om 20u20. Het is wel aangewezen iets vroeger aanwezig te zijn gezien de grote interesse. Aanmelden is bovendien ook best aanbevolen.

De astronomische lente begint dit jaar op 20 maart. De meteorologische lente is reeds gestart op 1 maart. Op school heb ik echter geleerd dat de lente start op 21 maart. Op 21 maart is het bovendien Goede Vrijdag. Werknemers in de financiële sector kunnen die dag van een bankholiday genieten. Deze werknemers hebben geen excuus om niet deel te nemen aan de pyamadag op 21 maart, een initiatief van VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging. Of deze pyjamadag een wettelijk karakter heeft zoals beweerd door de initiatiefnemers durf ik te betwijfelen ...

16 maart 2008

Stadsblogs - de inventaris

In België zijn er de laatste jaren verschillende initiatieven gelanceerd die het label stadsblog mogen dragen. Volgens Wikipedia is een stadsblog een weblog met als specifiek onderwerp één stad. Ik heb het begrip stadsblog iets ruimer geïnterpreteerd. De lijst hieronder bevat 41 blogs die op één of andere manier te maken hebben met het lokale gebeuren in een wijk, in een gemeente, in een stad, in een groep van gemeenten, of in een geografische regio.

Aalst daily photo
Aalstblogt
Achtduizend
Allesovergent.be
Antwerpen Apart
Apen.be - Apetrots op Antwerpen!
Baasrode
Beernem
Blog Oostende
Bruggeblog
BrusselBlogt
Bxl.blog
Deinzeblogt
Denderend Dendermonde
Depanneblogt.be
Dilbeek Malcontenten
drieduizend
Editie Dendermonde
e-waregem
Gazet van turnhout
Gentblogt
Haaltert blogt
Harelbeke leeft
Hasselt
HasseltLokaal
Kortrijk Blogt!
Kortrijkwatcher
Leuven Blogt
Lierinbeeld weblog
Made in Limburg
Mechelen Blogt
MijnEtterbeek: Latest News
Nieuws uit Sint-Niklaas
Ogenschouwelijk Roeselare
ORO Nieuws Knokke Heist
Poperinge Blogt!
Tweeduizend
Webnieuws Erpe-Mere/Lede
Westendse Blik op Middelkerke
Wijk Drie Lindekens Beveren-Waas
Zoniën

Een aantal blogs vielen buiten de lijst. De blogs die op enkele krantensites terug te vinden zijn waarin aandacht besteed wordt aan gebeurtenissen in een bepaalde stad of regio werden niet in dit lijstje opgenomen. Blogs van lokale politici vallen onder het label "politieke blogs". Blogs van sportclubs, scholen of bibliotheken focussen zich uitsluitend op één enkel aspect van lokale gebeurtenissen. Sites die geen RSS-feed aanbieden werden of sites waarop al enkele weken geen nieuwe berichten meer gepubliceerd werden werden evenmin opgenomen.

Er zijn grote verschillen qua initiatiefnemer(s).
- Er zijn initiatieven van één enkel persoon, bijvoorbeeld Kortrijkwatcher.
- Er zijn initiatieven van meerdere personen (groepsblog), bijvoorbeeld Gentblogt, drieduizend
- Er zijn initiatieven van lokale radio's, bijvoorbeeld Zoniën, ORO Nieuws Knokke Heist
- Er zijn initiatieven vanuit de lokale overheid of door de lokale overheid ondersteund, bijvoorbeeld Harelbeke leeft, Blog Oostende
- Er zijn initiatieven van bedrijven, bijvoorbeeld HasseltLokaal - Concentra
- Voor sommige blogs is het helemaal niet duidelijk wie initiatiefnemer is, ze hebben zich goed weggestoken op de website, bijvoorbeeld Allesovergent.be, Apen.be - Apetrots op Antwerpen! of Webnieuws Erpe-Mere/Lede


Enkele initiatieven zijn opgestart door personen die actief tot zeer actief zijn in het bloggersmilieu. De meest bekende en meest bezochte stadsblogs ontstaan uit de blogosfeer zijn : Gentblogt, drieduizend, Tweeduizend, Mechelen Blogt, BrusselBlogt en Bxl.blog.

Sommige initiatieven zitten nog volledig in het vrijwilligersgebeuren, andere dan weer worden ondersteund door een vzw : Gazet van turnhout, Gentblogt en Zoniën.

In een aantal volgende berichten zal verder ingezoomd worden op de stadsblogs. Indien u nog stadsblogs kent die in het bovenstaande lijstje ontbreken mag u mij dit steeds laten weten. De bedenkingen staan hierover ter uwer beschikking.

Overige berichten over stadsblogs
Stadsblogs - de berichten
Stadsblogs - de populariteit
Stadsblogs - de techniek

Technorati : -

13 maart 2008

Ecademy Spam

Luc Van Braekel is niet te spreken over Ecademy, één van de vele social networks. Hij heeft vastgesteld dat Ecademy zonder zijn expliciete toestemming mails begon te versturen naar personen die zich in een pas opgeladen adressenbestand bevonden. Hij heeft ondertussen Ecademy gevraagd zijn account definitief te verwijderen.

U bent hierbij dus gewaarschuwd. Ecademy verstuurt soms ongewenste boodschappen. Een andere term hiervoor is SPAM ...

Marcom Top 100 - evolutie van de huidige top 10

Marketingfacts publiceert elke maand de Marcom Top 100, de rangschikking van belangrijkste Nederlandstalige blogs op het gebied van marketing en communicatie. Het onderstaande plaatje geeft een overzicht van de posities van de blogs die nu de top 10 van maart 2008 vormen over de voorbije zes maanden.Hoe scoorde de huidige 10 van de Marcom top 100 de voorbije maanden ?

De top 3 blogs (Dutch Cowboys, Frankwatching en Molblog) speelden haasje over de afgelopen zes maanden.

De blogs die de huidige plaatsen 4 tot 10 bezetten kenden vaak een veel gevarieerder verloop. Usarchy viel terug van plaats 10 zes maanden terug tot plaats 25, maar slaagde er in terug te komen tot plaats 5. Twee blogs komen op korte tijd van zeer ver. Marketingland.nl stond zes maanden terug nog op plaats 57 en nu op plaats 9. Twinkle komt van nog verder, van plaats 140 zes maanden terug tot plaats 10 nu.

Uit het bovenstaande plaatje blijkt duidelijk dat de samenstelling van de top 10 elke maand belangrijke wijzigingen ondergaat. Wat zouden de evoluties volgende maand zijn ? Wie kan de dalers en stijgers voorspellen ?

Technorati : -

12 maart 2008

Evolutie van de Belgische blogs in de Marcom Top 100

Enkele dagen terug is de Marketingfacts Marcom Top 100 rangschikking voor maart 2008 gepubliceerd. In het verleden heb ik meermaals bericht over de prestaties van de Belgische blogs in deze rangschikking. Deze keer heb ik een plaatje gemaakt waarin de posities van de 7 Belgische blogs die de top 100 gehaald hebben weergegeven worden voor de voorbije 6 maanden. Drie van deze blogs (waaronder dit blog) konden in de rangschikking van maart enkele plaatsen winnen, de vier andere blogs daalden lichtjes. Opmerkelijk is dat de onderlinge plaatsen de laatste drie maanden niet meer gewijzigd zijn.Technorati : -

11 maart 2008

Twitter Friends Network Browser

Het Belgische bedrijf Neuroproductions heeft de Twitter Friends Network Browser gelanceerd. Via dit tool kan je op een grafische wijze het netwerk van een Twittergebruiker bekijken. Check it our yourself.Technorati : - -

10 maart 2008

Rijtijden aan de E40 Reyerstunnels

In Brussel, aan de ingang van de Reyerstunnels - aan het einde van de E40 komende uit Luik/Leuven - bevindt er zich een gebouw dat vroeger door de verkeerspolitie gebruikt werd. Sinds geruime tijd wordt dit gebouw gebruikt voor het aankondigen van allerlei initiatieven, tentoonstellingen en manifestaties. Hieronder zie je twee voorbeelden, één van Winterthur en één van Fostplus.
Op dit ogenblik hangt er een groot spandoek van dat blijkbaar van RTBF Mobilinfo is (volgens dit nieuwsbericht).

Op het spandoek zijn drie tellers bevestigd die aangeven hoeveel minuten het duurt om via de drie verschillende tunnels het centrum van Brussel te bereiken, richting Montgommery, richting Schuman en richting Meiser. Het probleem is echter dat op het ogenblik dat een automobilist deze drie tellers te zien krijgt, hij zijn keuze al gemaakt heeft. Indien hij plots merkt dat zijn reisweg via andere richting minder lang zou duren, kan hij niet meer van richting veranderen. Slimme jongens toch, die jongens die deze actie bedacht hebben (of waren het meisjes) !

Facebook versus Linkedin voor business

In een recent artikel in de Amerikaanse editie van Computerworld (Facebook vs. LinkedIn: Which is better for business?) worden Facebook en Linkedin met elkaar vergeleken op basis van 6 business scenario's.

1. Look for a job without your boss knowing
2. Find information about a job you're interviewing for
3. Find a contract worker for a three-month Web project
4. Solicit ideas and discussion from team members
5. Get feedback on a nasty IT problem from peers outside your company
6. Keep track of former associates

Voor elk van deze zes scenario's werd nagegaan hoe Facebook en hoe Linkedin een antwoord konden bieden. Ik ga hier niet de antwoorden voor de zes scenario's verklappen, daarvoor moet u zelf het artikel maar lezen. Ik wil u wel de algemene conclusie van het artikel meegeven. Volgens Computerworld is er geen absolute winnaar. Facebook en Linkedin hebben beide hun sterke en minder sterke punten. Het hangt er allemaal van af wat je wenst te bekomen.

Technorati : -

09 maart 2008

Bloggers op bloggersbijeenkomsten

Enkele jaren terug was het voor een bezoeker aan het blog niet evident te weten te komen wie de auteur van de blog wel kon zijn. Bloggers steken zich tegenwoordig veel minder weg achter afkortingen, gekke benamingen of nietszeggende begrippen. Bloggers blijken bovendien sociale beestjes te zijn die elkaar ook in real life wensen te ontmoeten. Alleen maar door op te duiken op een bloggersbijeenkomst wordt de anonimiteit van een blogger sterk op proef gesteld. Bloggers blijken immers nogal vaak ook een fototoestel te hanteren, waarna de foto's wel ergens op het internet opduiken. Sommige bloggers doen het ook nog met een (al dan niet livestream) camera.

Het blogwereldje is redelijk transparant. Bloggersbijeenkomsten worden doorgaans vooraf via de blogs van de initiatiefnemende bloggers aangekondigd. Vaak is er een site waarop bloggers zich kunnen aanmelden, waarop bovendien ook de lijst van reeds aangemelde bloggers kan bekeken worden.

Ik heb even onderzocht welke bloggers vaak opdoken op dergelijke bloggersbijeenkomsten. De lijst hieronder vermeldt 23 gelegenheden waar vaak bloggers aanwezig waren. Voor al deze bijeenkomsten was er telkens een publiek beschikbare lijst van aangemelde personen.

Blogribben - 6/01/2006 - Gent
Bloggers Unplugged I - 23/02/2006 - Mechelen
Blogcom Antwerpen 1 - 21/04/2006 - Antwerpen
Barcamp Brussels 1 - 20/05/2006 - Brussel
Geek Dinner 3 - 29/06/2006 - Gent
Bloggers Unplugged II - 20/08/2006 - Mechelen
Barcamp Brussels 2 - 24/09/2006 - Brussel
Flickr meeting Mechelen 1 - 30/09/2006 - Mechelen
Blogcom Antwerpen 2 - 13/10/2006 - Antwerpen
Secondlifedemo - 16/01/2007 - Gent
Blogmeet Leuven - 3/03/2007 - Leuven
Geek Dinner 4 - 29/03/2007 - Gent
Barcamp Brussels 3 - 5/05/2007 - Brussel
Geek Dinner 5 - 29/06/2007 - Vilvoorde
Bloggers Unplugged III - 7/07/2007 - Mechelen
Flickr meeting Mechelen 2 - 8/09/2007 - Mechelen
Brussels Girl Geek Dinner 1 - 17/10/2007 - Zaventem
Flickr Meeting Leuven - 21/10/2007 - Leuven
Geek Dinner 6 - 22/10/2007 - Antwerpen
Brussels Girl Geek Dinner 2 - 14/11/2007 - Zaventem
Barcamp Brussels 4 - 1/12/2007 - Brussel
Brussels Girl Geek Dinner 3 - 13/02/2008 - Gent
Blogdrink Leuven - 22/02/2008 - Leuven

Er zijn natuurlijk ook andere gelegenheden waar bloggers sterk vertegenwoordigd waren. Concrete voorbeelden zijn de feestjes van Gentblogt, de uitreiking van de Bwards en het Clickx Site van het Jaar event. Bedrijven zoals Microsoft nodigen ook regelmatig bloggers uit voor communicatiemomenten. Voor al deze bijeenkomsten zijn er echter geen publieke lijsten van deelnemers.

Welke bloggers kon je het vaakst ontmoeten op deze zeer diverse bijeenkomsten ?

12 deelnames : Clo Willaerts
11 deelnames : Bart De Waele
9 deelnames : Pascal Van Hecke
8 deelnames : Bruno Peeters
8 deelnames : Maarten Schenk
7 deelnames : Elise Huard
7 deelnames : Erlend Debast
7 deelnames : Peter Forret
7 deelnames : Pieter Baert
6 deelnames : Bernard Grymonpon
6 deelnames : Britt Mesdagh
6 deelnames : Cindy De Smet
6 deelnames : Frank Louwers
6 deelnames : Ine Dehandschutter
6 deelnames : Miel Van Opstal
6 deelnames : Robin Wauters
6 deelnames : Frédéric De Vries
6 deelnames : Jeronimo
5 deelnames : Anne Verberckmoes
5 deelnames : Bart Claeys
5 deelnames : Béate Vervaecke
5 deelnames : Dries Buytaert
5 deelnames : Dries Verachtert
5 deelnames : Kevin De Mulder
5 deelnames : Kris Buytaert
5 deelnames : Luc Van Braekel
5 deelnames : Pieter Jelle De Brue
5 deelnames : Stefan Kolgen
5 deelnames : yab

Deze 30 personen zijn maar het topje van de ijsberg. Ze worden gevolgd door meer dan 500 andere personen die zich minstens éénmaal aangemeld hebben op één van de 23 zeer diverse bijeenkomsten.

Binnenkort vindt Barcamp Gent plaats. Van de bovenstaande 30 personen hebben er zich 15 aangemeld voor dit event. Maar ik vermoed dat de overige 89 personen ook best de moeite te zijn om een praatje mee te slaan.

Technorati : -

Compete statistieken over Social Networking Sites

Compete heeft op de bedrijfsblog de rangschikking gepubliceerd van het bezoek aan in de loop van februari 2008 door internetgebruikers uit de Verenigde Staten.

MySpace voert nog steeds de rangschikking aan, met 65 miljoen bezoekers. Op respectabele afstand komt Facebook (28 miljoen bezoekers). Twitter duikt voor de eerste keer in de top 20 op (0,6 miljoen gebruikers). Orkut met een half miljoen bezoekers komt nog steeds in de top 20 voor dankzij het grote aantal monthly visits.

De sterkste stijger, Fubar, was mij nog niet bekend. Het zou naar verluidt de eerste online bar zijn. Toch even bekijken.

Technorati : -

07 maart 2008

Mobiris - Cliquez op de kaart

Het Vlaams Gewest biedt al geruime tijd via de website Verkeerscentrum Vlaanderen nuttige verkeersinformatie aan. Pas vandaag heb ik de Mobiris site van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontdekt. Op de Mobiris-site kan je ook een kaartje zien met de verkeerssituatie te Brussel. Op dit kaartje kan je bovendien ook inzoomen. Je krijgt uiteindelijk de boodschap Cliquez op de kaart om de hoofdkaart te zien.De button verbindingen bovenaan geeft niet de info die een Nederlandstalige onmiddellijk verwacht onder deze benaming. Het zijn externe links die je te zien krijgt en bijvoorbeeld niet de overstapmogelijkheden tussen verschillende vervoersvormen - wat je eerder als verbindingen zou kunnen beschouwen.

Misschien moeten ze bij Mobiris maar een Nederlandstalige zoeken de site eens grondig bekijkt ...

06 maart 2008

Social Networking Profile Cards

Zazzle biedt een aantal profile cards aan waarvan de layout gebaseerd is de layout van enkele social networking sites.

Wat dacht u van de Linkedin-style profile cards ?Of deze in Facebook-style ?Voor wie echt wil is er ook nog MySpace.Twitter ontbreekt voorlopig nog.

Gelukkig zijn er nog de Moo-kaartjes waar je je foto's van Flickr op kan laten afdrukken.

De eerste persoon die mij een dergelijke Zazzle social networking profile card bezorgt betaal ik met plezier een pint.

Technorati : - - - - -

Cyberteens @ risk?

Tijdens de Safer Internet Day die plaats vondt op 12 februari laatstleden werden de resultaten voorgesteld van het TIRO-onderzoek : Teens & ICT: Risks & Opportunities. Een van de betrokken onderzoeksgroepen was de Onderzoeksgroep Strategische Communicatie van de Universiteit Antwerpen. Hun bijdrage tot het onderzoek is het rapport "Cyberteens @ risk? - Tieners verknocht aan internet, maar ook waakzaam voor risico’s?".

Zo’n 6 op de 10 tieners zou het internet missen, mocht de verbinding stuk zijn. De helft maakt nieuwe vrienden op het internet. 4 op de 10 zou het leven zelfs saai en leeg vinden zonder internet. Hoewel het internet niet meer weg te denken is uit het leven van tieners, worden ze soms ook geconfronteerd met bepaalde risico’s. Zo werden 6 op de 10 al geconfronteerd met geweld of naaktbeelden online. Zo’n 3 op de 10 was al slachtoffer van pestgedrag online en 1 op de 6 kreeg seksueel getinte vragen van oudere chatpartners. Dit zijn enkele resultaten uit een genuanceerd beeld van kansen en risico’s dat geschetst wordt in het onderzoek TIRO: Teens & ICT, Risks & Opportunities.

In totaal werden via scholen 1318 12-18 jarigen ondervraagd over onder meer hun internetgebruik, confrontatie met bepaalde risico’s en hoe ze hierop reageren. Ook hebben 571 ouders deelgenomen aan het onderzoek. Zij werden onder andere gepolst naar hun internetgebruik, maar ook hun visie op het ICT-gebruik van hun tiener en hun eventuele confrontatie met bepaalde risico’s. Deze enquête werd aangevuld met 21 focusgroepgesprekken met tieners, ouders en leerkrachten en 12 brainstormsessies.

Hierbij nog enkele interessante cijfers uit het rapport.
* 96,3% van de onderzochte tieners gebruikt op één of andere manier het internet.
* De onderzochte tieners zijn gemiddeld 2 uur per dag online.
* Meisjes gebruiken het internet vooral voor sociale contacten (60,7%) terwijl dit minder belangrijk is voor jongens (38,6%).
* Van de onderzochte tieners is 9 op de 10 een chatter. Bijna twee op de tien jongeren (18,2 %) heeft een eigen website. Veel meer tieners (40,7 %) hebben een eigen blog. De helft (45,5 %) geeft aan dat ze een profielpagina hebben.
* Bijna alle tieners (92,8 %) maken thuis gebruik van het internet. Meer tieners uit Vlaanderen (96,4 %) gebruiken thuis het internet dan Waalse tieners (88,4 %).
* Ruim zes op de tien (62,6 %) jongeren gebruikt het internet op school. Het Vlaamse onderwijs (76,8 %) scoort hierop hoger dan het Waalse onderwijs (45,3 %).

Internetgebruik brengt natuurlijk ook risico's met zich mee.
* Zes op de tien jongeren (61,2%) zegt al per ongeluk op websites met naaktbeelden beland te zijn en de helft op pornosites (52,6%). Bewust zoeken naar porno gebeurde door een kwart van de tieners (27,8%).
* Zes op de tien jongeren (60,7%) werden al geconfronteerd met beelden die ze gruwelijk of walgelijk vinden of foto’s/filmpjes met gewelddaden (57,0%).
* Met racistische websites werden minder tieners geconfronteerd, namelijk een kwart van de jongeren (26,3%).
* Een derde van de tieners (34,3 %) verklaarde al eens gepest te zijn via internet of gsm. Bij ongeveer twee derde daarvan (21,5 %) gebeurt dit zelden en bij een derde (10,4 %) soms. Een kleine minderheid (2,4 %) stelt dat dit vaak gebeurt. Een vijfde (21,2 %) van de tieners geeft toe ooit al iemand via gsm of internet gepest te hebben.
* Bijna acht op de tien (77,1 %) jongeren heeft al eens ongevraagd een reclamemail ontvangen van een bedrijf. De meeste jongeren (60,2 %) verwijderen deze mail onmiddellijk. Toch neemt meer dan een op de drie (35,5 %) deze mails snel eens door. Een vierde van de jongeren (25,3 %) blokkeert het e-mailadres van de verzender. Zes op de tien jongeren vindt het ontvangen van spam een beetje (42,1 %) tot zeer erg (22,6 %). Dit neemt niet weg dat een derde van de jongeren (35,3 %) het ontvangen van spam helemaal niet erg vindt.

Vriend(inn)en (46,2 %) en oudere broers en zussen (26,9 %) spelen een grote rol bij het uitwisselen van tips over het gebruik van internettoepassingen. Opvallend is dat 1 op de 4 jongeren (26,8 %) eigenlijk van niemand tips of advies krijgt over internetgebruik.

Er werd ook gepeild naar de mening van jongeren over maatregelen om de risico's te beperken. Niet alle voorstellen werden door de jongeren als belangrijk beschouwd.
* Centraal meldpunt voor klachten over gevaren op het internet - 70,5 % van de onderzochte tieners vond dit belangrijk
* Strengere wetten over porno online - 66,8 %
* Ruimer aanbod websites met inhoud op maat van jongeren - 65,3 %
* Websites met tips over hoe het internet veilig te gebruiken - 62,0 %
* Filtersoftware waarmee men de toegang tot bepaalde websites kan blokkeren - 61,1 %
* Meer onderwijs rond de gevaren van het internet - 60,5 %
* Meer informatie of advies voor ouders - 54,9 %
* Strengere wetten voor commerciële activiteiten gericht op jongeren - 52,9 %
* Afgeschermde websites voor minderjarigen door middel van de elektronische identiteitskaart - 48,3 %
* Afgeschermde chatboxen voor minderjarigen door middel van de elektronische identiteitskaart - 48,5 %
* Betere software om het surfgedrag te kunnen controleren - 44,7 %

Technorati :

05 maart 2008

Flickr

Franse onderzoekers hebben in 2006 alle publieke gegevens in Flickr afgeladen (156.840.996 publieke foto's, 4.788.438 geregistreerde gebruikers, 46.646.865 comments, 72.875 groepen). Deze uitgebreide set van gegevens hebben ze grondig bekeken. Het resultaat is een interessante analyse The Strength of Weak Cooperation : a Case Study on Flickr.

* 62% van de geregistreerde Flickr gebruikers heeft geen enkele (publieke) foto opgeladen.
* 20% van de gebruikers hebben 82% van de foto's opgeladen.
* De pro-users (betalende gebruikers) vormen 3,7% van de gebruikers. Zij hebben 59,5% van de foto's opgeladen.
* Het gemiddeld aantal foto's opgeladen voor alle gebruikers is 33. Indien enkel de gebruikers beschouwd worden die minstens 1 foto opgeladen hebben, stijgt het gemiddeld aantal opgeladen foto's naar 87. Pro-users hebben gemiddeld 562 foto's opgeladen, non-pro users 39.

Flickr kent zeer diverse types van gebruikers.
* 39% is schijnbaar inactief : ze hebben geen publieke foto's en maken geen gebruik van de functionaliteiten van Flickr zoals contacts, comments, favorites, groups.
* 23% heeft geen enkele publieke foto opgeladen, maar ze maken wel gebruik van de communicatie-faciliteiten van Flickr.
* 19% heeft wel foto's opgeladen, maar participeert verder niet in de Flickr community.
* 19% heeft foto's opgeladen en participeert actief in de Flickr community.De onderzoekers hebben bovendien de actieve gebruikers van Flickr in drie groepen opgedeeld.
* MySpace like : weinig opgeladen foto's, maar intensief gebruik van Flickr voor onderhouden van contacten
* photo stockpiling : Flickr wordt louter gebruik voor opslag van foto's
* social media use : gebruikers wisselen foto's en kommentaren uit, duiden favorieten aan, ...Verdere info over Flickr en de Flickr gebruikers is in het wetenschappelijk artikel na te lezen.

Technorati :

04 maart 2008

Meest recente nummerplaat

Zo'n anderhalf jaar terug bleek dat de combinaties van de huidige generatie van nummerplaten (drie letters gevolgd door drie cijfers) zou uitgeput geraken. De toenmalige minister voor mobiliteit, Renaat Landuyt, heeft daarop beslist de combinatie om te draaien (drie cijfers gevolgd door drie letters), niettegenstaande er zeer goede argumenten waren voor de invoering een Europees formaat voor de Belgische nummerplaten.

Ondertussen is het einde van de huidige generatie van nummerplaten dichterbij gekomen. De nummerplaten die met een Y starten worden reeds toegekend. Het internet zou het internet niet zijn indien er geen sites zouden te vinden zijn waar nummerplaat-affeciondo's zich thuis kunnen voelen. Op deze site bijvoorbeeld is er een hele discussie over de meest recente nummerplaat. Ik heb ook al het verhaal gehoord van collega's van een bedrijf uit het Leuvense die een competitie houden waarbij telkens (met de GSM) foto's genomen worden van zeer recente nummerplaten. De meest recente nummerplaat die ik zelf gezien heb (toevallig vanmorgen op de E40) is een YGD plaat die bevestigd was op een Citroen C1. Spijtig genoeg heb ik geen fotografisch bewijsmateriaal.

Het opsporen van de meest recente nummerplaat is een wedstrijd die je nooit kan winnen, er zal steeds een volgende nummerplaat toegekend worden. Daarom stel ik voor een einddoel te formuleren. Wanneer zal de laatste nummerplaat van de huidige generatie (YZZ 999) toegekend worden ?

De verwachting in 2006 was dat huidig formaat van nummerplaten zou uitgeput zijn tegen augustus 2008. De eerste X** nummerplaten zijn opgedoken in januari 2007. De DIV is gestart met Y** nummerplaten aan het einde van november 2007. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer biedt statistieken aan over de inschrijvingen van voertuigen. In januari 2008 werden 69.551 nieuwe nummerplaten aangevraagd. In gans 2007 werden 796.944 nieuwe nummerplaten aangevraagd. Het ziet er dus naar uit dat ergens in 2008 gestart zal moeten worden met het nieuw formaat van nummerplaten. Tenzij de DIV beslist de ondertussen vrijgekomen nummerplaten in de huidige generatie opnieuw toe te kennen, wat voor enige vertraging van de ingebruikname van het nieuwe formaat kan zorgen.

Ik gok er op dat de eerste exemplaren van de nieuwe generatie van nummerplaten vanaf 15/10/2008 in het verkeer zullen opduiken. Wie waagt er nog een gokje ? De bedenkingen staan hiervoor open.

Related Posts with Thumbnails