B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

30 november 2009

Site van het jaar 2009

Half november kreeg ik enkele mails in mailbox die mij attent maakten op de site van het jaar verkiezing van het tijdschrift Clickx. In het verleden had ik mijn stem uitgebracht voor een vorige editie van deze verkiezing. Clickx is dan zo vriendelijk om mijn email adres te onthouden zodat ik mij niet meer moet registeren om te kunnen stemmen. Stemmen was er tot nu toe nog niet van gekomen, maar nu dus wel.


Persoonlijk heb ik de indruk dat er weinig animo is op Twitter en op blogs voor de Site van het jaar verkiezing van 2009. Het kan natuurlijk ook aan mij liggen dat de Twitter accounts en de blogs die ik volg zich toevallig niet meer aangesproken voelen, maar andere dan weer wel ... De Twitter acount @sitevanhetjaar munt ook niet uit door het grote aan followers, 14 tot nu toe.

Bij een concept zoals site van het jaar kan je natuurlijk enkele vragen stellen. Wat is de bedoeling van deze verkiezing ? Welke criteria moet je hanteren om je stemmen uit te brengen ? De gebruiksvriendelijkheid van de site, de inhoud van de site, het idee en het business model van de sie, de betrouwbaarheid van de site, de antwoordtijden van de site, het kleurgebruik, het artwork, ...

Door het grote aantal rubrieken (22) en voornamelijk de diversiteit van de rubrieken (van Blogs tot Voetbal en van Cultuur & Entertainment tot Steden & Gemeentes), lijkt het mij niet praktisch al deze criteria te hanteren voor het uitbrengen van mijn stemmen. Ik vermoed dat zo goed als alle andere stemmers evenmin op een dergelijke systematische manier te werk gaan.

Als ik stem wordt er van mij verwacht dat ik tot drie sites aankruis in de 22 rubrieken, bijvoorbeeld in de rubriek Voetbal. Ik ben geen actieve beoefenaar van deze sport, ik ben geen regelmatige toeschouwer, ik heb geen kinderen die ik telkens naar de training en de wedstrijden moet brengen, ik kijk niet systematisch naar Sportweekend, ik heb geen uitsproken voorkeur voor een voetbalploeg. Op welke voetbalsites moet ik dan stemmen ? Door een rubriek als Voetbal te voorzien vraag de organistor eigenlijk voor welke ploeg je supportert. Dit gaat nog meer op voor de rubrieken "Steden & Gemeentes" en "Politiek". Door dergelijke rubrieken is de verkiezing eerder een beauty contest waar de partij/ploeg/stad/persoon/... voldoende partijleden/supporters/inwoners/fans/... moet kunnen mobiliseren. Gelukkig dat het stemmen niets kost, buiten een beetje tijd en het vrijgeven van enkele gegevens.

Als ik dan toch moet oproepen om uw stem alsnog voor een bepaalde site uit te brengen, dan kan u ten zeerste Leven in Leuven, de Leuvense stadsblog, aanbevelen. Af en toe pleeg ik een berichtje voor deze blog vandaar mijn oproep om op deze site te stemmen. Gelukkig staat Leven in Leuven in de top per rubriek in de laatste tussenstand. Maar 5 van de 10 sites staan vermeld, dus veel wilt dit zeker niet zeggen.

Om nog een aantal reeds half of helemaal verdronken koeien uit de sloot te halen, ik vind dat GDB en @dominiek_be een punt hebben om te stellen dat het niet correct is dat personen die in de vakjury zetelen ook voorkomen in de lijst van genomineerden, of dat leden van de vakjury vooraf reeds hun mening kenbaar maken. Maar wie ligt er hier wakker van, ik alvast niet.

29 november 2009

Tweetcloud

Een woordenwolk of een tag cloud is een visuele weergave van tags of woorden die in een document, een website, een blog of een andere bron gevonden worden. Tags of woorden die vaker gebruikt worden, worden meestal groter afgebeeld of op een andere wijze benadrukt.

Verschillende snuggere personen hebben het idee opgepikt om van Twitter berichten ook dergelijke wolken te maken.
www.tweetclouds.com gelanceerd in maart 2008, zie ook dit eerder bericht
tweetcloud.com gelanceerd in april 2008
www.outwit.me/twitter-cloud/cloud.php gelanceerd in februari 2009
mytweetcloud.com gelanceerd in maart 2009

Enkele dagen terug is een nieuwe site gelanceerd voor het aanmaken van een tweetcloud van alle twitter berichten van een Twitter gebruiker : tweetcloud.icodeforlove.com. Je kan je eigen tweetcloud bekijken, zie hieronder deze voor mijn Twitter account.


Je kan ook nagaan wie van de Twitter gebruikers die je zelf volgt ("following" in Twitter termen) ook reeds een tweetcloud heeft laten aanmaken. Van de 334 Twitter gebruikers die ik volg stond de teller zojuist op 48.


Aan de hand van de Twitter berichten in je stream kan je ook nagaan welke andere Twitter gebruikers de weg naar de nieuwe Tweetcloud gevonden hebben. Zoek maar eens op "I just generated my #TweetCloud" in Twitter search.


Blijkbaar kan de nieuwe Tweetcloud voorlopig de belangstelling nog aan. Vermoedelijk zal deze na een tijdje wel gaan liggen. Van zodra een nieuwe Tweetcloud gelanceerd wordt, zullen de geeky Twitter gebruikers allen deze nieuwe Tweetcloud uitproberen. Als u er aan denkt een dergelijke toepassing te lanceren, u bent alvast gewaarschuwd ...

28 november 2009

Emailloze vrijdag

Vrijdag was het emailloze vrijdag. Op de website www.emaillozevrijdag.be staat dit initiatief als volgt omschreven :
E-mail is een grandioze uitvinding. Maar trop is te veel en te veel is trop. Doe daarom op vrijdag 27 november 2009 mee aan E-mailloze Vrijdag. Eén dag lang leven en werken zonder dat e-mail het leven dicteert.
In totaal heb ik vrijdag een 70-tal mails ontvangen en er zelf een 20-tal verstuurd. Overdag bevond ik mij in verschillende opeenvolgende vergaderingen en 's avonds heb ik mijn privé-laptop niet meer opengeklapt anders waren er nog wat bijkomende uitgaande mails geweest.

Het emailloze vrijdag initiatief is een idee van Gunnar Michielssen, die zich specialiseert in schrijftrainingen, workshops en opleidingen over o.m. e-mailen, copywriting, offertes schrijven, klachten afhandelen via e-mail of brief. Met het initiatief "emailloze vrijdag" kwam hij uitvoerig in de media aan bod. Daardoor krijgt hij ongetwijfeld een heleboel extra bezoekers op zijn website en hopelijk voor hem levert dit hem extra opdrachten op. Volgende dinsdag kan u hem al aan het werk zien tijdens een workshop op het Winter Check event van de Belgische Vereniging voor Interne Communicatie.

Autoloze zondagen zijn reeds een fenomeen waar we niet meer aan ontsnappen. Maar er zijn nog talrijke andere domeinen waarvoor kan opgeroepen worden tot een xxx-loze dag. Welke volgende snuggere freelancer lanceert een gsm-loze dag, een twitter-loze dag, een dag zonder facebook statusupdates ? Gelukkig voor de lezers van dit blog komt er niet elke dag een nieuw bericht op dit blog, af en toe las ik op eigen initiatief een blog-loze dag in ...

26 november 2009

Leterme op Facebook

Dat niet iedereen opgezet is met de aanduiding van Yves Leterme als opvolger van Herman Van Rompuy als eerste minister van België zeer goed merken op Facebook. Ik heb nagegaan hoeveel Facebook groepen er zijn die voor of tegen Yves Leterme zijn en hoeveel members deze groepen wel kennen. Ik vond 110 verschillende Facebook groepen waar "Leterme" in de titel van de groep aanwezig was. Op basis van de titel heb ik de groepen opgedeeld in "vóór" en "anti". Bovendien heb ik op basis van de titel van de groep een taaletiket aan elke groep toegekend : Nederlandstalig, Franstalig of overige (tweetalig of Engelstalig).

Het sentiment op Facebook is duidelijk "anti" Leterme. Van de 110 groepen zijn er 94 "anti" Leterme en maar 16 "vóór". De groepen "vóór" hebben voornamelijk een Nederlandstalige titel, er zijn gelukkig ook nog twee groepen "vóór" met een Franstalige titel. De "anti" groepen vind je zowel met Nederlandstalige als Franstalige titels.


Ik heb ook een gelijkaardig plaatje gemaakt met deze keer niet het aantal groepen, maar het totaal aantal members van de Facebook groepen. Het "anti" kamp verzamelt op dit ogenblik meer dan 24.000 members, het "vóór" kamp blijft steken op 807 members. De supporters "vóór" zijn in de Nederlandstalige groepen te situeren (694 van de 807). Het "anti" kamp staat zeer sterk in Vlaanderen, met meer dan 14.000 members voor de groepen met een Nederlandstalige titel.


Het laatste plaatje geeft het gemiddeld aantal members per Facebook groep in de verschillende kampen. Waar het aantal Franstalige "anti" groepen zelfs iets hoger lag dan het aantal Nederlandstalige "anti" groepen, blijkt dat de Franstalige groepen veel minder Facebook members kunnen mobiliseren. Zijn er minder Franstalige Facebook members of kan het hen niet schelen ?

Rekeningrijden - de kosten

Het rekeningrijden zoals het tegen 2012 in Nederland zou ingevoerd worden, zou globaal gesproken niets meer opbrengen ten opzichte van de huidige verkeersbelasting. De meeste Nederlanders zouden er persoonlijk baat bij hebben en minder moeten betalen. Wat natuurlijk ook met zich mee brengt dat een minder grote groep (veel) meer mag betalen.

Voor België is er ook sprake van de invoering van rekeningrijden. Het is nog niet duidelijk of dit globaal een neutrale operatie zou moeten zijn, of dat het toch extra inkomsten zou moeten genereren voor de overheid die steeds kort bij kas zit ...

Ik heb even de kosten die rekeningrijden met zich mee zal brengen voor de overheid, zowel de eenmalige kosten als de recurrente kosten, op een rijtje gezet.

Het systeem in Nederland zou er in bestaan dat in elke wagen een bakje geplaatst wordt. In een artikel in De Standaard wordt vermeld dat een dergelijk bakje tussen de 30 en 1.000 euro zal kosten, op vraag van Europa te bekostigen door de overheid. Het voertuigenpark in België telde begin 2009 volgens Statbel 6,5 miljoen voertuigen. Het merendeel van deze voertuigen (5 tot 6 miljoen voertuigen) zou met een bakje moeten uitgerust worden. De totale investeringskost voor alle bakjes komt bijgevolg neer op 150 miljoen euro tot 5 miljard euro.

In Nederland zou aan de hand van portieken boven de weg met camera's gecontroleerd worden of de wagens effectief het bakje geactiveerd hebben. Het artikel in De Standaard vermeldt een kostprijs van 2 miljoen per portiek zonder camera's. Indien alle snelwegen in België moeten afgedekt worden, spreek je toch makkelijk over 50 tot 100 portieken. De investeringskost voor de portieken zou makkelijk kunnen oplopen van 100 tot 200 miljoen euro.

De bakjes in de voertuigen moeten de positie van het voertuig doorgeven aan GSM-masten langs de wegen. Dit brengt met zich mee dat de exploitanten van de GSM netwerken extra software moeten ontwikkelen om door middel van de antennes de signalen van de bakjes op te pikken, te verwerken en naar een centraal punt door te sturen. In het slechtste geval moet elke antenne met extra hardware uitgerust worden, wat weer bijkomende kosten zorgt.

De overheid moet een systeem opzetten waar de verplaatsingsgegevens van de bakjes verwerkt worden. Het resultaat van de verwerking zijn de afrekeningen te sturen naar de eigenaars van de voertuigen. Ofwel ontwikkelt de overheid dit systeem zelf, het is echter waarschijnlijker dat een aanbesteding uitgeschreven wordt waar privé-bedrijven kunnen op reageren.

De bakjes geraken natuurlijk niet vanzelf in de Belgische voertuigen. De overheid moet een kanaal opzetten voor de verdeling van de bakjes. Ofwel kan dit via een bestaande overheidsdienst verlopen, bijvoorbeeld de DIV, de dienst die reeds de nummerplaten verdeelt. Het kan ook via een ander kanaal, bijvoorbeeld de elektro-winkels. Deze winkels zullen de bakjes natuurlijk niet gratis verdelen. Het personeel van het nog te kiezen distributie-kanaal zal moeten opgeleid worden om de bakjes aan de man (en vrouw) te brengen.

Naar het grote publiek, de eigenaars van de 5 tot 6 miljoen voertuigen, moeten er vermoedelijk verschillende communicatie-campagnes opgezet worden, zodat iedereen nauwkeurig op de hoogte wordt gebracht van de werking van het nieuwe systeem.

Naast al deze eenmalige kosten voor de opzet van het systeem, zijn er ook verschillende recurrente kosten.

De bakjes voor de voertuigen hebben geen oneindige levensduur, deze zullen af en toe stuk gaan, deze kunnen gestolen worden. Er moet een organisatie opgezet worden voor het behandelen van de aanvragen, het vervangen van de bakjes, het voorzien van nieuwe wagens van bakjes, ...

De exploitanten van de GSM-masten zullen moeten vergoed worden voor het gebruik van hun infrastructuur.

Het facturatiesysteem opzetten is één ding, het beheer ervan zal ook wat voeten in de aarde hebben. De afrekeningen moeten op regelmatige basis naar de eigenaars van de voertuigen verstuurd worden. Er moet nagegaan worden of de betalingen effectief toekomen. Personen die niet betalen moeten opgevolgd worden, door aanmaningen te sturen of eventueel zelfs gerechtelijke stappen te nemen. Maar het moet voor burgers ook mogelijk zijn afrekeningen te betwisten en klachten door te geven - geen enkel systeem is immers onfeilbaar.

De invoering van rekeningrijden zal bijgevolg een heleboel kosten met zich mee brengen, zowel voor de opzet van het systeem als voor de administratie errond. Deze kosten zullen ongetwijfeld op de eigenaars van de voertuigen verhaald worden. De kans dat een systeem van rekeningrijden niets extra zal kosten aan de eigenaars van de voertuigen lijkt mij bijgevolg vrij klein te zijn.

Aan de andere kant zorgt het opzetten van een dergelijk systeem voor extra injectie van overheidsgelden in de Belgische economie. Maar rekeningrijden moet toch meer zijn dan een project om de Belgische economie extra opdrachten te bezorgen en om extra personen in de overheidsadministratie aan het werk te zetten.

25 november 2009

Bye bye Userland

De oudste Vlaamse (en vermoedelijk ook Belgische) blogpost is niet meer. In een bericht op LVB.net van 19 juni 2005 werd verwezen naar een bericht van het Nukleos-weblog van Wouter Van daele van 23 december 1999. Dit blog is sinds begin deze week niet meer online. De reden hiervoor is dat het blogplatform waarop dit blog draaide uit de lucht gehaald is. Radio Userland was één van de pioniers qua blogplatformen, opgestart door internet-pionier Dave Winer, toevallig sinds 1997 auteur van Scripting News, vermoedelijk een van de eerste blogs. Blijkbaar zonder enige verwittiging heef Userland de stekker uit hun website uitgetrokken, en ook van de editthispage.com site waarop Wouter's blog gehost werd.

Dit voorval toont nogmaals aan hoe afhankelijk gebruikers van blogplatformen, bloggadgets en social media sites worden van de exploitanten van deze sites. Google Mail heeft in het nabije verleden enkele aanzienlijke outages gekend. De Telenetblogs (gehost op typepad software) waren geen succes zodat Telenet er na een tijdje de stekker uit trok. Lees dit bericht er maar eens op na. De opvolger digs.be is ondertussen ook al gestopt als blogplatform.

Welke garantie hebben gebruikers van blogplatformen en social media sites dat de sites waar ze gebruik van maken in de lucht blijven ? Zouden "grote" diensten een grotere garantie op stabiliteit hebben (blogspot, typepad, wordpress, ...) ? En hoe zit het met de duurzaamheid van lokale sites zoals bijvoorbeeld seniorennet, skynetblogs, ... ? Het alternatief is alles in eigen beheer te nemen, maar dan moet je je handen wat meer uit de mouwen steken.

Wouter Van daele heeft de tiende verjaardag van zijn blog op editthispage.com niet mogen meemaken. Gelukkig heeft hij nog een backup van zijn blog en er is ook nog de wayback machine waar je nog kan zien hoe de blog er uit zag. Wouter heeft een nieuwe (Wordpress) blog gestart waar hij zal proberen berichten van zijn oorspronkelijke blog terug te plaatsen.

Niets is voor eeuwig, zelfs in de digitale wereld.

Michelin sterrenrestaurants

Deze week heeft Michelin editie 2010 gelanceerd van de Rode Gids voor België en Luxemburg. Een select aantal restaurants in deze Rode Gids krijgt sterren toegewezen, als een teken van appreciatie van de controleurs van Michelin. Het feit dat sommige restaurants voor de eerste keer opgenomen worden in de lijst, dat sommige restaurants een ster extra krijgen of dat sommige restaurants een ster (of meer) verliezen, of zelfs niet meer opgenomen zijn is groot nieuws, wat de nodige media-belangstelling tot gevolg heeft.

Toen ik de lijst van Belgische sterrenrestaurants bekeek viel het mij op dat ik enkele restaurants al met een bezoek vereerd heb. Bij een iets nadere blik viel het mij op dat de restaurants geografisch niet gelijkmatig verdeeld waren. De onderstaande grafiek geeft aan hoe de 2 Belgische restaurants met drie sterren, de 13 restaurants met twee sterren en de 86 restaurants met één ster verdeeld zijn over de gewesten en over de provincies. Enkel in Vlaanderen kan je op dit ogenblik driesterren-restaurants terugvinden, maken de Franstaligen hier geen probleem van wegens een communautair onevenwicht ?


De Belgische bevolking is niet gelijkmatig verdeeld over de provincies. Sommige provincies tellen een pak meer inwoners, andere dan weer een heleboel minder. In West-Vlaanderen zijn er 54.785 inwoners per sterrenrestaurant, in Vlaams-Brabant zijn het er veel meer, meer bepaald 176.705. Gelijkaardige verschillen doen zich ook in het Waals Gewest voor. Provincie Luxemburg heeft 52.817 inwoners per restaurant, voor Henegouwen zijn het er 325.024.


Ik heb ook even rondgekeken hoe de Belgische cijfers zich verhouden tot de cijfers van de ons omringende landen. In de Franstalige editie van Wikipedia kan je een overzicht vinden van het aantal sterrenrestaurants per land. De cijfers zijn echter niet volledig up to date. De cijfers van de edities 2010 ontbreken voorlopig nog. De editie 2010 van de Michelin-gids is echter nog niet voor alle Europese landen reeds verschenen. Maar gelukkig heb ik cijfers gevonden voor Luxemburg, Nederland, Duitsland, Italië en Zwitserland.

Dit leidt tot het volgende resultaat van aantal inwoners per sterrenrestaurant. In Luxemburg (met 13 sterrenrestaurants en 491.775 inwoners - bron Wikipedia) zijn er 37.829 inwoners per sterrenrestaurant, in Duitsland zijn er 225 sterrenrestaurants voor 82.329.758 inwoners (bron Wikipedia), wat neerkomt op 365.910 inwoners per sterrenrestaurant. Zou de conclusie dat de Duitsers minder culinair aangelegd zijn een correcte analyse zijn ?


De verhouding van het aantal restaurants met 1, 2 of 3 sterren per land is over de 6 beschouwde landen vrij stabiel. Zo'n 85% van de sterrenrestaurants heeft één ster, 10 tot 15% van de sterrenrestaurants heeft 2 sterren, zo'n 2 tot 4% van de sterrenrestaurants belandde in de topcategorie met 3 sterren.


Zou het respecteren van de verhoudingen tussen het aantal sterren een mogelijke verklaring zijn dat er nog geen derde Belgisch restaurant met drie sterren is (Comme Chez Soi bijvoorbeeld) ?

23 november 2009

Twitter via Linkedin

Zojuist heb ik toevallig een aantal mogelijkheden ontdekt om via Linkedin Twitter berichten te bekijken. Dit kan vrij handig zijn indien je op kantoor wel toegang hebt tot Linkedin maar niet tot Twitter. Op die manier kan je toch op de hoogte blijven van wat er zich op Twitter afspeelt.

We vertrekken van de Linkedin Homepage. Op deze pagina bevindt zich de rubriek "Network Updates". Je krijgt er enkele status updates te zien, berichten van personen waarmee je een connectie opgezet hebt. Elke Linkedin gebruiker kan in Linkedin zelf een status boodschap geven, of sinds kort kunnen de berichten van Twitter gekoppeld worden aan je Linkedin profiel. Dan verschijnen de Twitter berichten als bijkomende status boodschappen, met de vermelding "from Twitter". Zojuist zag de rubriek "Network Updates" van mijn profiel er als volgt uit :


Naast de titel "Network Updates" kan je op de tekst "See more updates >>" klikken. Je bekomt dan de Network Updates pagina met een heleboel boodschappen.


Als je in een bericht op de naam van een Twitter gebruiker klikt (een naam die door een "@" voorafgegaan wordt), krijg je in Linkedin alle Twitter boodschappen van de aangeklikte Twitter gebruiker te zien. In de lijst van "Network Updates" heb ik op "@imkedielen" geklikt, wat het volgende resultaat gaf.


In de linkerkolom wordt er wel verwezen naar de Twitter applicatie binnen Linkedin, maar die hoef je helemaal niet te installeren om op deze manier de Twitter berichten van een Twitter gebruiker te zien. De Twitter gebruiker hoeft overigens niet binnen Linkedin gekoppeld te zijn aan een Linkedin-profiel.

En nu terug naar de Network Updates pagina met de boodschappen. Indien je op een hashtag in één van de Twitter berichten klikt (een term voorafgegaan door een # teken), kom je op een "Company Buzz" pagina terecht. De onderstaande pagina bekwam ik door op "#BGGD20" te klikken.


In de rechterkolom kan je een andere zoekterm invoeren. Je kan de "Company Buzz" pagina ook rechtstreeks benaderen via http://buzz.linkedin.com/, wat je een leeg scherm met de boodschap "No tweets found" oplevert.


Je kan gelijk welke zoekterm invoeren op de "Company Buzz" pagina, bijvoorbeeld de naam van een Twitter gebruiker zoals bijvoorbeeld "bnox".


Voor sommige zoektermen geeft Linkedin nog een extraatje. Je krijgt een grafiekje met de zoektrends te zien. Bij mijn testjes bleek dat dit grafiekje verscheen als de zoekterm een gekend bedrijf is, bijvoorbeeld Delhaize.


Indien je de Twitter applicatie binnen Linkedin in je Linkedin profiel geactiveerd hebt, kan je naast het bekijken Twitter boodschappen zoals hierboven beschreven ook nog zelf Twitter boodschappen de twitosfeer insturen.


Zo ziet u maar dat u de bedrijfsfirewall kan omzeilen door via Linkedin Twitter boodschappen te bekijken. De vraag is maar hoe lang het gaat duren eer de firewall jongens en meisjes deze mogelijkheid via Linkedin zullen proberen te blokkeren.

22 november 2009

Wikipodium - vijfde bijeenkomst

Ik ben mede-initiatiefnemer van WikiPodium, de gebruikersgroep voor professionele Wiki-gebruikers in België. Deze gebruikersgroep heeft nu dinsdag (24 november 2009) nogmaals een bijeenkomst, deze keer bij de KULeuven waar men van het Mediawiki platform gebruik maakt om wiki's voor onderwijsdoeleinden aan te bieden. Tijdens de bijeenkomst zal u meer vernemen over de ervaringen met Mediawiki bij de KULeuven.

Hoe u zich inschrijven voor deze gratis bijeenkomst kan u vernemen op de deze wiki pagina.

Meer info over WikiPodium kan u vinden op de WikiPodium wiki. Er is ook de Wikipodium Linkedin-group en de WikiPodium Twitter account.

Rekeningrijden

De Nederlandse politici hebben besloten dat er in Nederland tegen 2012 rekeningrijden voor alle Nederlandse wagens zal ingevoerd worden. Het is de bedoeling dat in elke wagen een bakje geplaatst wordt. Onderweg zal dit bakje contact zoeken met GSM masten en op die manier doorgeven welk deel van de wegeninfrastructuur op welk tijdstip gebruikt wordt. Onderweg zal er met camera's op portieken gecontroleerd worden of in elke wagen (met Nederlandse numemerplaat) het rekeningrijden-bakje wel degelijk geactiveerd is.

De kans is zeer reëel dat wij in België op termijn eveneens een gelijkaardig systeem van rekeningrijden zullen invoeren. Rekeningrijden brengt met zich mee dat een systeem ingevoerd wordt waar alle verplaatsingen van voertuigen in kaart gebracht worden. Een dergelijk systeem kan een heleboel voordelen met zich mee brengen. Een lijstje.

Voor de politie
Bij vluchtmisdrijven is het kinderspel na te gaan wie er op het tijdstip van het ongeval in de buurt was. Onopgeloste vluchtmisdrijven zullen tot het verleden behoren.
Het wordt voor de politie veel eenvoudiger verdachten/misdadigers te volgen. Er is geen nood meer aan James Bond achtige gadgets die op auto's gekleefd worden.
Wagens van personen die een rijverbod gekregen hebben kunnen permanent in het oog gehouden worden.
Personen die hun gevangenisstraf thuis moeten uitzitten - met eventueel de mogelijkheid om overdag toch te gaan werken - kunnen naast de enkelbankd met een bijkomend systeem opgevolgd worden.

Voor verkeerdeskundigen
Verkeersdeskundigen krijgen de beschikking over gedetailleerde trajectgegevens, die veel uitgebreider zijn dan de info die ze nu via de tellussen in het wegdek bekomen. Ze kunnen op basis van volledige gegevens onderzoeken welke trajecten wanneer op de Belgisch verkeersinfrastructuur afgelegd worden. Op basis hiervan kunnen betere beslissingen met betrekking tot de verkeersinfrastructuur genomen worden.
Personen die dezelfde trajecten op dezelfde tijdstippen afleggen kunnen vanuit de overheid aangespoord worden te carpoolen.

Voor de belastingen
Belastingscontroleurs die nu op carpoolparkings noteren welke wagens er daar overdag geparkeerd staan, hoeven hun kantoor niet meer uit. Belastingsplichtigen die hun werkelijke bedrijfsonkosten (met inbegrip van auto-kosten) indienen kunnen best niet meer foeteren.
Belastingscontroleurs kunnen makkelijker nagaan of bedrijfwagens effectief voor bedrijfsdoeleinden gebruikt worden.

Voor dopingbestrijders
Op basis van de verplaatsingsgegevens van sporters kunnen de dopingbestrijders op minder onaangename uren hun controles uitvoeren.
Dopingbestrijders zullen niet meer tevergeefs aan een voordeur moeten gaan bellen indien blijkt dat het voertuig van de sporters zich niet in België bevindt.

Als de informatie over onze verplaatsingen ook aan instanties buiten de overheid verspreid wordt zijn er nog bijkomende toepassingsmogelijkheden.

Voor verzekeringsfirma's
Verzekeringsfirma's kunnen gebruiksbeperkingen in de verzekeringscontracten (jongeren die 's avonds en 's nachts in het weekend niet mogen rijden) eenvoudig controleren.
Het risico-profiel van een verzekeringsaanvraag kan zeer eenvoudig bepaald worden aan de verplaatsingshistoriek van de aanvrager.

Voor autoverhuurbedrijven
Een autoverhuurbedrijf kan te weten komen waar de vloot van huurwagens zich bevindt en kan makkelijker de politie ter hulp roepen indien een voertuig niet (tijdig) ingeleverd wordt.

Voor bedrijven
Bedrijven kunnen nauwkeurig de verplaatsingen nagaan van medewerkers die zich op de baan bevinden. Waar bevinden ze zich op welk tijdstip.
Zieke medewerkers die het huis niet mogen verlaten kunnen opgevolgd worden.

En zo zijn er nog tientallen, zoniet honderden extra gebruiksmogelijkheden te bedenken. Het is maar de vraag of al deze voorstellen van gebruik van verplaatsingsgegevens nu reeds wettelijk zijn of het ooit zullen worden. Een systeem van rekeningrijden heeft ontegensprekelijk een impact op de privacy van de burgers.

20 november 2009

Barcampghent

BarcampGhent3, het derde event volgens de barcamp-formule, zal plaatsvinden te Gent op zaterdag 19 december 2009. Inschrijven kan u op de twikilist. Spijtig genoeg zijn alle (100) plaatsen op de deelnemerslijst reeds ingenomen, op de reservebank is nog steeds plaats.

Aankondigingen
Eerste teken van leven op Twitter : "Hou 19 december alvast vrij in jouw agenda! #bcg09" op 13/11/2009 17:40

Aankondiging van de start van de inschrijvingen op Twitter : "Schrijf je nu in via Twikilist voor #bcg http://twikilist.com/BarcampGhent" op 14/11/2009 11:14

Evolutie aanmeldingen
eerste aanmelding op 14/11/2009 11:20:35
100ste persoon aangemeld op 14/11/2009 16:08, minder dan 5 uren na de start van de inschrijvingenStand van zaken qua aanmeldingen
100 personen op de deelnemerslijst
49 personen op de wachtlijst
3 personen die reeds afgezegd hebben

Het lijkt mij wel bizar dat dezelfde persoon zowel op de deelnemerslijst als op de afvallerslijst staat ("Steven Noels").

Bedrijvigheid op Twitter
173 publieke twitter boodschappen tot nu toe (volgens Twitter Search)


strafste twitter gebruiker tot nu toe : @bertrijken met 8 tweets
gevolgd door @Joke met 7 tweets
(indien de twitter accounts @twikilist en @barcampghent buiten beschouwing gelaten worden).

Wegens de grote belangstelling is er al geopperd dat personen op de reservelijst die een onderwerp van presentatie opgegeven hebben voorrang zouden krijgen op personen op de deelnemerslijst zonder vermelding van onderwerp van presentatie. Dit vraagt natuurlijk voor een overzicht.

Deelnemerslijst
10 PKZ crew (voor diegene die het nog zouden weten, PKZ staat voor pannenkoekenzondag met verklaring in dit bericht)
4 personen die foto's zullen nemen of filmen of iets met het web willen doen
1 persoon die zal meehelpen met de 'flow van de dag'
52 personen die een onderwerp van presentatie opgegeven hebben
wat maakt dat er nog 33 personen zijn zonder thema (of "TBD", "TBA", "TBC" of iets gelijkaardigs).
Op de reservelijst staan 27 personen die reeds een thema opgegeven hebben. De personen op de deelnemerslijst zonder thema kunnen bijgevolg quasi volledig vervangen worden door personen van de reserverlijst.

Bij vorige Barcamp's bleek dat er op het laatste ogenblik redelijk veel afvallers waren, wat niet door de organisatoren geapprecieerd werd. Ik ben benieuwd of dit voor BarcampGhent3 ook het geval zal zijn.

18 november 2009

Technorati

Technorati was vroeger een leuke bron van inspiratie voor het opstellen van lijstjes. De Technorati Authority was een indicator die aangaf hoe populair een blog was bij andere blogs. Dit leidde tot berichten op dit blog waar je de Belgische blogs met de hoogste Technorati Authority kon terugvinden, bijvoorbeeld dit lijstje van Nederlandstalige blogs (van juli 2008).

Ondertussen heeft Technorati heel wat van haar pluimen verloren. Technorati heeft zich een hele tijd exclusief op blogs blijven richten, waar het social media gebeuren ondertussen veel meer omvat dan louter blogs. Technorati heeft in oktober een herlancering van de site aangekondigd. Als "leuk" neveneffect werden een heleboel diensten die Technorati nog steeds aanbood (RSS-feeds, alerts, widgets) afgezet, sommige tijdelijk de andere definitief. Zelfs de links naar de vroegere berichten op de Technorati blog zijn niet meer geldig, bijvoorbeeld de verklaring van Technorati Authority is niet meer beschikbaar.

Ik gebruikte Technorati af en toe om na te gaan welke extra links naar dit blog gelegd werden. Niettegenstaande ik recent nog enkele extra links opgemerkt heb op blogs waarop ik in mijn feedreader geaboneerd ben, weet Technorati van niets. Volgens Technorati is er geen enkele blog meer die naar dit blog linkt.

Mijn Technorati Authority is bijgevolg uiterst laag geworden, ze kan niet verder zakken.


Enige troost kan ik natuurlijk vinden dat enkele andere Belgische blogs (lvb, netlash, pietel, ...) eveneens dezelfde waarde krijgen.

De relevantie van een blog is tegenwoordig veel meer dan het aantal andere blogs dat er naar linkt, denk bijvoorbeeld maar aan het aantal Twitter berichten of Facebook status updates waarin naar een blogpost verwezen wordt. Technorati is te lang blijven stilstaan bij hun benadering van Authority van blogs.

Als er iets is wat je zeker niet moet doen is je eigen klanten/afnemers van je diensten voor het hoofd stoten. Door een heleboel interessante diensten op de site plots af te zetten en door geen relevante gegevens meer te tonen voor de geregistreerde blogs toont Technorati misprijzen voor de klanten/afnemers van haar diensten. De spiraal naar beneden voor Technorati zal zich enkel maar doorzetten. Het gevolg van dit alles is dat er op dit blog geen verdere lijstjes zullen komen van Belgische blogs gebaseerd op de Technorati Authority.

17 november 2009

Facebook search

De laatste dagen heb ik af en toe de zoekfunctie van Facebook gebruikt om de Facebook groepen over Wickmayer op te sporen. De zoekfunctie binnen Facebook laat echter een aantal serieuze steken vallen.

In de donkerblauwe topbalk bovenaan bevindt er zich een zoekveld. Het resultaat van een zoekopdracht, bijvoorbeeld naar "Wickmayer" geeft een aantal resultaten, van de rubriek "people", de rubriek "pages" en ten slotte "posts by friends".


In de linkermarge bovenaan kan je de zoekopdracht nog verder verfijnen, waar je bijvoorbeeld enkel naar Facebook groepen over "Wickmayer" kan zoeken.


Het spijtige is dat Facebook weinig werk maakt van de zoekfunctie. Je krijgt de groepen die aan de zoekopdracht voldoen, maar in een schijnbaar willekeurige volgorde. De groepen staan niet in chronologische volgorde, niet gesorteerd volgens aantal members, niet gesorteerd op naam, ... Bovendien is de volgorde niet telkens dezelfde. Er is geen "advanced search" voorzien, waar je bijvoorbeeld zou kunnen aangeven volgens welk criterium de resultaten moeten gesorteerd worden.

Als je alle resultaten één voor één bekijkt komt het regelmatig voor dat sommige resultaten meerdere keren opduiken, en sommige dan weer niet. De groepen die ik eerder ontdekt had bleken nog steeds te bestaan, alleen kwamen ze niet voor in de lijst van resultaten. Of was het dat de "dubbele" resultaten de plaats innamen van de "ontbrekende" groepen ?

Een ander opmerkelijk fenomeen is dat het aantal resultaten varieert. Zojuist toen ik alle pagina's afliep, bleken er initieel 69 geldige resultaten te zijn, nadien bleken er uiteindelijk maar 68 maar te zijn.Zoeken zal voor Facebook niet de topprioriteit zijn, waar dit bijvoorbeeld voor Twitter vermoedelijk wel het geval is.

15 november 2009

Princess Elisabeth basis

In mijn RSS feedreader ben ik al een tijdje geabonneerd op de feed van de www.antarcticstation.org. Op deze site kan je de constructie van de nieuwe Princess Elisabeth basis in Antarctica volgen, aan de hand van berichten, van foto's en af en toe ook filmpjes.

In september 2007 stond deze basis nog opgesteld in een loods van het Tour & Taxis complex. Toen kreeg het grote publiek de gelegenheid de basis te bezoeken, wat leidde tot een massale opkomst. Bezoek aan de basis in Utsteinen, Antartica zal enkel voor een select publiek weggelegd zijn.


Zojuist merkte ik een bericht op dat de poolbasis binnenkort opnieuw zal bevolkt zijn. Ik kijk al naar de nieuwe plaatjes en berichten van de andere kant van de wereld.

PS Blijkbaar heb ik vorig jaar ook de start van de vorige campagne door middel van een bericht op dit blog aangekondigd.

14 november 2009

Twunch Trends

Een twunch is een lunch van Twitter gebruikers. Twitter gebruikers spreken via Twitter af om elkaar tijdens een middag te ontmoeten. Ze laten dit aan Twitter account @twunch weten, waardoor de afspraak gemeld wordt op de site twunch.be. Een eerste bericht met quantitatieve wetenswaardigheden over twunches dateert van februari 2009. Tijd voor een update.

172 - verschillende Twunches die tot nu toe plaatsgevonden hebben tot einde vorige maand (met andere woorden tot 31 oktober 2009)
617 - verschillende Twitter gebruikers die tot 31 oktober 2009 minstens één keer op een Twunch aanwezig waren
1265 - totaal aantal deelnames tot 31 oktober 2009
7,4 - gemiddeld aantal Twitter gebruikers aanwezig op een Twunch
51 - maximaal aantal Twitter users dat op dezelfde Twunch was, meer bepaald 15/5/2009 - twiist, Leuven

2,05 - gemiddeld aantal keren dat een Twitter user op een Twunch aanwezig was tot nu toe
40 - hoogste aantal deelnames aan een Twunch, meer bepaald tomklaassen
416 - aantal Twitter users die tot nu toe slechts één keer aanwezig waren op een Twunch
23 - aantal Twitter users die reeds meer dan 10 keer aanwezig waren op een Twunch


593 - dagen verlopen van eerste Twunch (17/3/2008) tot laatst beschouwde Twunch (op 31/10/2009)
145 - verschillende dagen waarop er een Twunch plaatsvond
3 - maximaal aantal Twunches op dezelfde dag, meer bepaald op 10/2/2009
21 - maximaal aantal Twunches in dezelfde maand, meer bepaald oktober 2009

31% - hoogste percentage Twunches per provincie, meer bepaald provincie Antwerpen
20 - aantal Twunches buiten BelgieEen twunch vindt nog steeds gemiddeld gesproken plaats in de provincie Antwerpen, eerder naar het einde van de week, op donderdag of vrijdag, met zo'n 7 Twitter gebruikers present.

In het vorige bericht op dit blog kwam het fenomeen twunch eveneens ter sprake.

Twunch

Mijn laatste deelname aan een twunch dateert al van enige tijd terug, meer bepaald van februari 2009. Ik herinner mij dat in de vakantieperiode enkele twunches hebben plaatsgevonden in hartje Brussel, maar door omstandigheden (vakantie of vergaderingen en zo) kon ik er niet bij zijn. Maar deze twunches liggen ook al enige tijd achter ons en sindsdien heb ik geen aankondigingen meer opgemerkt. Ik had de indruk dat twunches veel minder aandacht kregen dan een tijdje terug. In februari 2009 had ik al eens een blik geworpen op twunches die toen reeds plaatsgevonden hebben (dit bericht). Een update van deze cijfertjes kan u in een volgend bericht terugvinden. Het goede nieuws is dat er nog steeds twunches plaatsvinden, veel meer dan ik vermoedde. Er is zelfs helemaal geen dipje. Oktober 2009 was de maand waarin tot nu toe de meeste twunches plaatsvonden en waar er de meeste deelnames waren.

Misschien is er iets anders aan de hand. In de lijst van voorbije twunches staan ondertussen ook een heleboel twunches op een buitenlandse locatie. In Frankrijk hebben ze immers het fenomeen twunch ontdekt - voor een keer dat ze in Frankrijk een Belgisch (en zelfs Vlaams) initiatief oppikken. Zou het niet kunnen dat sommige twunch-deelnemers een beetje uitgekeken zijn op de twunch-formule ? Wat hebben een heleboel deelnemers aan twunches gemeenschappelijk buiten het feit dat ze Twitter gebruiken ? Soms is dit zeer beperkt, wat maakt dat er misschien geen duurzame interesse is om nieuwe twunches te organiseren of om aanwezig te zijn op een twunch in je (werk-) buurt ?

Een bijkomende verklaring kan zijn dat er andere gelegenheden bijgekomen zijn waar Twitter gebruikers elkaar ook nog kunnen treffen, bijvoorbeeld twooze in Antwerpen en tweuven in Leuven.

Of zouden er nog andere verklaringen zijn ?

Wordle

Zojuist heb ik ook even een wordle plaatje van dit blog gemaakt. Zo te zien heb ik de laatste tijd de woorden Wickmayer en Malisse vaak gehanteerd ...

13 november 2009

Rood licht

Op mijn traject naar het werk in het centrum van Brussel kom ik langs verschillende kruispunten met verkeerslichten. In het Brusselse is er een zekere nonchalance wat betreft het respecteren van de verkeerslichten. Oranje licht staat steevast gelijk met stevig gas geven om niet voor het rode licht te moeten staan. De betekenis van het rode licht is blijkbaar dat je de eerste seconden nog mag doorrijden, zeker indien je daarvoor lang aangeschoven hebt.

Als je zelf steeds de rode lichten respecteert, kan de bedenking wel in je opkomen dat anderen veel sneller in het verkeer vooruitkomen. Maar aan de andere kant kunnen die rood-rijders wel een positief effect hebben op personen die wel stoppen voor rode lichten. Als je op een kruispunt naar links moet afslaan, moet je vaak enige tijd wachten. De tijd om linksaf te slaan is meestal redelijk kort. Indien de wagens voor jou het niet zo nauw nemen met het rode licht, bekom je dat je toch sneller vooruit geraakt, wat jou wachttijd ook positief kan beïnvloeden (dwz dat je minder lang moet wachten). Wat tot gevolg heeft dat verkeersovertredingen van anderen een positieve impact kunnen hebben ...

12 november 2009

100.000 Facebook members tegen schorsing Wickmayer en Malisse

Dat een heleboel Facebook members het niet eens waren met de schorsing van Yanina Wickmayer en Xavier Malisse door het Vlaams Doping Tribunaal kon u hier al vroeger lezen : eerste bericht op 6/11, eerste update op 7/11 en tweede update op 9/11.

De 47 groepen die op die ogenblik oproepen tegen de schorsing hebben zojuist de kaap van de 100.000 members overschreden. In de onderstaande grafiek kan u merken dat het totaal aantal personen tegen de schorsing snel steeg. Na enkele dagen nam de stijging duidelijk af. De laatste dagen was de toename teruggelopen tot enkele duizenden members per dag, wat al een heel pak minder was in vergelijking met de eerste dagen.


Als je de evolutie bekijkt van het aantal members van de verschillende groepen, is het duidelijk dat van de vele groepen die op 6 november opgestart zijn, er maar enkele zijn die een heleboel members hebben kunnen verzamelen. De groei in het aantal members is er nog lichtjes voor de "top"-groepen. Voor de overgrote meerderheid van groepen is de groei zo goed als stilgevallen. De groep met de titel 10.000 mensen of meer tegen schorsing Wickmayer en Malisse! is er tot nu toe maar in geslaagd om 261 members te verzamelen. De kans dat de 10.000 bereikt worden is zo goed als onbestaande. Gelukkig zijn er wel drie andere groepen die de kaap van de 10.000 members al wel gehaald hebben.Hieronder krijgt u de lijst van de 47 anti-dopingschorsing groepen, gesorteerd volgens het aantal members per groep (in dalende volgorde).

Steun aan Wickmayer en Malisse !!!! : 30.518 members
geen schorsing voor Malisse en Wickmayer : 26.064 members
STEUN / SUPPORT / SOUTENEZ XAVIER MALISSE EN YANINA WICKMAYER!!! : 17.137 members
Ik vind dat 1 jaar schorsing voor Wickmayer & Malisse zwaar overdreven is. : 5.407 members
Spreek Malisse en Wickmayer vrij! : 4.674 members
NEE! Tegen de schorsing van Yanina Wickmayer en Xavier Malisse : 2.337 members
Support Wickmayer & Malisse : 1.976 members
Tegen schorsing Wickmayer en Malisse! : 1.702 members
Schorsing Yanina Wickmayer is een schande!!! : 1.653 members
Schorsing tegen Malisse en Wickmayer is belachelijk! : 1.526 members
Wickmayer en Malisse 1 jaar geschorst: het dopingtribunaal gaat té ver!! : 959 members
WICKMAYER BACK ON THE COURT! : 948 members
Ter Ondersteuning van/ Pour soutenir Yanina Wickmayer et Xavier Malisse : 908 members
Laat Yanina Wickmayer in godsnaam tennissen! : 520 members
PRO WICKMAYER EN MALISSE : 445 members
Schorsing Wickmayer en Malisse buiten proportie : 436 members
WEG MET DE BELACHELIJKE SCHORSING VOOR WICKMAYER & MALISSE!!! : 361 members
10.000 mensen of meer tegen schorsing Wickmayer en Malisse! : 261 members
Mail of fax en steun Wickmayer en Malisse : 243 members
Ik ben TEGEN de schorsing van Malisse en Wickmayer! : 204 members
Yanina Wickmayer terug in het circuit!!! : 202 members
Wij vragen een mildere straf voor Wickmayer en Malisse! : 155 members
Pour que Yanina Wickmayer et Xavier Malisse puisse rejouer au plus vite! Voor Yanina Wickmayer en Xavier Malisse weer kon spelen zo spoedig mogelijk! : 137 members
Non a la suspension de Xavier Malisse et Yanina Wickmayer : 133 members
te zware straf voor Wickmayer en Malisse : 105 members
Get Yanina Wickmayer back on the court! : 101 members
Steun Yanina Wickmayer, Xavier Malisse en Sugar Jackson! : 101 members
schorsing Wickmayer : 100 members
Pour que la suspension de Malisse et Wickmayer soit levée : 94 members
Het is schandalig dat Yanina Wickmayer en Xavier Malisse geschorst worden! : 89 members
Wickmayer & Malisse suspended for 1 year - IMMORAL! : 85 members
groupe de soutien pour yanina wickmayer et xavier malisse : 67 members
How many members do we need to save Malisse's and Wickmayer's carreer? : 55 members
Pour ceux qui trouvent que la sanction pour Yanina Wickmayer est injuste!!! : 50 members
Soutenons Wickmayer et Malisse : 50 members
Contre la suspensiion de Yaniina Wickmayer : 41 members
Keisse vrijgesproken, Wickmayer en Malisse 1 jaar geschorst?! : 41 members
Steun Wickmayer, Malisse & Jackson - voor een menselijker rechtssysteem! : 37 members
Geen straf voor Wickmayer en Malisse : 33 members
Onterechte schorsing Wickmayer ! : 33 members
Against Xavier Malisse and Yanina Wickmayer 1 year sanction : 31 members
ik ben tegen de straf van Yanina Wickmayer en Xavier Malisse! : 20 members
Support Wickmayer, Malisse and Sugar Jackson : 7 members
HERROEP boycot Malisse & Wickmayer : 5 members
Straf Wickmayer & Malisse overdreven : 5 members
Soutien à Wickmayer : 2 members
Yanina Wickmayer en Xavier Malisse, als dat nu eens mocht bij SCRABBLE.... : 2 members


En wie durft er nu nog een bijkomende groep rond ditzelfde thema opstarten ?

10 november 2009

Dances for the climate

Ik was er niet bij te Oostende bij de opname van The Big Ask again afgelopen augustus. Het resultaat, Dances for the climate, is best indrukwekkend.

Windows 7 Price Index

Zojuist las ik een bericht waarin gemeld werd dat voor Windows 7 betere verkoopscijfers dan voor Vista genoteerd worden. Windows 7 gaat bijgevolg vlotter over de toonbank dan Vista, althans in de week van de lancering.


Voor de lancering van Windows Vista had ik al de Windows Vista Price Index voorgesteld. Nu wil ik de Windows 7 Price Index voorstellen. Deze index geeft de verhouding aan van de kostprijs van de Windows 7 in een land ten opzichte van de prijs in de Verenigde Staten. Ik heb voor verschillende landen de prijzen opgezocht voor een nieuwe (Engelstalige) versie van Windows 7, voor de 3 uitvoeringen : Home Premium, Professional en Ultimate. Voor België heb ik de prijzen genomen van fnac.be. Voor de Verenigde Staten zijn de prijzen afkomstig van amazon.com, voor Canada was het amazon.ca, voor Japan was het amazon.co.jp, voor Groot Brittanië was het amazon.co.uk, voor Duitsland was het amazon.de en voor Frankrijk heb ik niet de lokale amazon site genomen, maar wel fnac.fr. Voor de prijzen van de softwares werd geen rekening gehouden met transactieskosten, verzendingskosten, douaneheffingen of andere verborgen kosten. De bedragen in de lokale munten (US Dollar, Canadian Dollar, Yen, Brits Pond) werden naar euro omgezet met de wisselkoersen vandaag opgezocht in de rubriek wisselkoersen van Tijd.be.

De resultaten zien er op het eerste zicht voor de euro-landen niet goed uit. In België, Duitsland en Frankrijk zijn de drie Windows 7 uitvoeringen telkens zo'n 60% duurder ten opzichte van de Verenigde Staten. In het Verenigd Koninkrijk zijn de verschillende uitvoeringen een beetje goedkoper ten opzichte van de Verenigde Staten - 94% tot 98%. Als je de software via een koerierbedrijf naar je adres in België wil sturen moet je er mee rekening houden dat de Belgische douane invoerrechten zal aanrekenen, wat maakt dat het prijsvoordeel een pak minder zal zijn of zelfs kan verdwijnen. Je kan beter even naar London oversteken (om Christmas shopping te doen bijvoorbeeld) en dan de softwares ter plaatse kopen en meebrengen - als je zo lang kan wachten op je software natuurlijk.


De onderstaande tabel geeft de geafficheerde prijzen waarop de bovenstaande grafiek gebaseerd is.

LandWindows 7 Home PremiumWindows 7 ProfessionalWindows 7 Ultimate
België
fnac.be
199,99 EUR309 EUR319 EUR
USA
amazon.com
184,99 USD266,95 USD291,99 USD
Canada
amazon.ca
225,95 CAD330,49 CAD350,49 CAD
Japan
amazon.co.jp
22.990 JPY34.980 JPY35.990 JPY
UK
amazon.co.uk
106,33 GBP149,98 GBP169,98 GBP
Germany
amazon.de
199,02 EUR301,55 EUR287,99 EUR
France
fnac.fr
199 EUR309 EUR319 EUR


En dit zijn de berekende percentages.

LandWindows 7 Home PremiumWindows 7 ProfessionalWindows 7 Ultimate
België
fnac.be
162%174%164%
USA
amazon.com
100%100%100%
Canada
amazon.ca
116%117%114%
Japan
amazon.co.jp
138%146%137%
UK
amazon.co.uk
96%94%98%
Germany
amazon.de
161%169%148%
France
fnac.fr
161%174%164%

09 november 2009

Schorsing Wickmayer en Malisse op Facebook - update 2

In twee eerdere berichten op dit blog (vrijdagvoormiddag en zaterdagavond) kon u al vernemen dat er een heleboel Facebook members hun ongenoegen uitten tegen de schorsing van Yanina Wickmayer en Xavier Malisse door het Vlaams Doping Tribunaal. Vrijdagmorgen waren er 19 groepen contra met 2.663 Facebook members, zojuist (maandagavond) waren dit 46 groepen met 90.599 Facebook members. De groei zit er dus nog duidelijk in. Het pro-schorsing kamp kent een veel minder sterke groei : van 1 groep pro met 2 Facebook members vrijdagmorgen naar zojuist (maandagavond) 8 groepen met 290 members. Zoals een terechte reageerder op een vorig bericht opmerkte zijn er ook enkele groepen die het niet echt eens zijn met het Vlaams Doping Tribunaal. Het zijn meer bepaald 6 groepen met reeds 460 members.

In de plaatjes hieronder kan u de evolutie van het aantal members van de groepen PRO en CONTRA zien.Dit zijn de Facebook groepen die ik tot nu toe heb kunnen terugvinden.

PRO
Een groep die wil dat Malisse en Wickmayer stoppen met zeuren. : 4 members
Eigen schuld voor Malisse en Wickmayer! : 43 members
ik ben voor de schorsing van malisse en yanina wickmayer : 9 members
malisse & wickmayer, ge moet het maar weten. : 28 members
regeltjes zijn regeltjes wickmayer ! : 49 members
Voor schorsing Wickmayer en Malisse! : 97 members
Wickmayer, Malisse én Sugar Jackson zijn niet meer dan een ander! : 36 members
Yanina Wickmayer didn't follow the rules, so she had it coming. : 24 members


CONTRA
10.000 mensen of meer tegen schorsing Wickmayer en Malisse! : 243 members
Against Xavier Malisse and Yanina Wickmayer 1 year sanction : 27 members
Contre la suspensiion de Yaniina Wickmayer : 6 members
geen schorsing voor Malisse en Wickmayer : 23.483 members
Geen straf voor Wickmayer en Malisse : 17 members
Get Yanina Wickmayer back on the court! : 99 members
groupe de soutien pour yanina wickmayer et xavier malisse : 39 members
HERROEP boycot Malisse & Wickmayer : 5 members
Het is schandalig dat Yanina Wickmayer en Xavier Malisse geschorst worden! : 81 members
How many members do we need to save Malisse's and Wickmayer's carreer? : 21 members
Ik ben TEGEN de schorsing van Malisse en Wickmayer! : 184 members
ik ben tegen de straf van Yanina Wickmayer en Xavier Malisse! : 19 members
Ik vind dat 1 jaar schorsing voor Wickmayer & Malisse zwaar overdreven is. : 5.123 members
Keisse vrijgesproken, Wickmayer en Malisse 1 jaar geschorst?! : 13 members
Laat Yanina Wickmayer in godsnaam tennissen! : 503 members
Mail of fax en steun Wickmayer en Malisse : 231 members
NEE! Tegen de schorsing van Yanina Wickmayer en Xavier Malisse : 2.198 members
Non a la suspension de Xavier Malisse et Yanina Wickmayer : 116 members
Onterechte schorsing Wickmayer ! : 33 members
Pour ceux qui trouvent que la sanction pour Yanina Wickmayer est injuste!!! : 37 members
Pour que la suspension de Malisse et Wickmayer soit levée : 38 members
Pour que Yanina Wickmayer et Xavier Malisse puisse rejouer au plus vite! Voor Yanina Wickmayer en Xavier Malisse weer kon spelen zo spoedig mogelijk! : 130 members
PRO WICKMAYER EN MALISSE : 414 members
Schorsing tegen Malisse en Wickmayer is belachelijk! : 1.439 members
schorsing Wickmayer : 94 members
Schorsing Wickmayer en Malisse buiten proportie : 413 members
Schorsing Yanina Wickmayer is een schande!!! : 1.583 members
Soutenons Wickmayer et Malisse : 37 members
Spreek Malisse en Wickmayer vrij! : 4.440 members
STEUN / SUPPORT / SOUTENEZ XAVIER MALISSE EN YANINA WICKMAYER!!! : 15.355 members
Steun aan Wickmayer en Malisse !!!! : 27.177 members
Steun Wickmayer, Malisse & Jackson - voor een menselijker rechtssysteem! : 31 members
Steun Yanina Wickmayer, Xavier Malisse en Sugar Jackson! : 98 members
Straf Wickmayer & Malisse overdreven : 5 members
Support Wickmayer & Malisse : 1.750 members
Support Wickmayer, Malisse and Sugar Jackson : 7 members
te zware straf voor Wickmayer en Malisse : 98 members
Tegen schorsing Wickmayer en Malisse! : 1.623 members
Ter Ondersteuning van/ Pour soutenir Yanina Wickmayer et Xavier Malisse : 821 members
WEG MET DE BELACHELIJKE SCHORSING VOOR WICKMAYER & MALISSE!!! : 345 members
Wickmayer & Malisse suspended for 1 year - IMMORAL! : 81 members
WICKMAYER BACK ON THE COURT! : 874 members
Wickmayer en Malisse 1 jaar geschorst: het dopingtribunaal gaat té ver!! : 937 members
Wij vragen een mildere straf voor Wickmayer en Malisse! : 141 members
Yanina Wickmayer en Xavier Malisse, als dat nu eens mocht bij SCRABBLE.... : 1 members
Yanina Wickmayer terug in het circuit!!! : 189 members


Vlaams Doping Tribunaal
ANTI Vlaams Doping Tribunaal : 38 members
anti-Vlaams dopingtribunaal : 9 members
Dopingtribunaal, stop aub met achterlijke straffen!!! : 48 members
Fuck You Vlaams Dopingtribunaal! : 168 members
Het Vlaams Doping Tribunaal gaat erover! : 181 members
Ik vind het Vlaams Doping Tribunaal een bende paljassen! : 16 members


Ik ben benieuwd of de groei in het aantal members van deze groepen zich verder zal doorzetten.

Related Posts with Thumbnails