B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

30 september 2009

Agorati

De agora was in de Griekse tijd de centrale ontmoetingsplaats waar mensen elkaar ontmoetten. De agora was de plaats waar conversaties plaatsvonden tussen de burgers, de filosofen en de politici. Het is dan ook duidelijk waar de initiatiefnemers van Agorati hun inspiratie gehaald hebben voor de keuze van de naam van hun initiatief. Agorati is een aggregator van Belgische blogs van politici.


Agorati biedt een overzicht van aantal geïndexeerde feeds per partij waarbij blogs en Twitter feeds samengenomen worden. Tot mijn verbazing blijkt de PS de partij te zien met het grootste aantal feeds. Mijn indruk was dat het social media gebeuren in Vlaanderen zich veel sterker manifesteerde dan in het Franstalige landsgedeelte.


Agorati laat toe dat een geregistreerde gebruiker zijn eigen selectie uit de beschikbare feeds maakt. Dit kan eventueel ook in een RSS-lezer (Google Reader, Netvibes, Bloglines, ...). Agorati heeft misschien een iets mooiere interface, maar dat is een kwestie van smaak.

Het aggregeren van politieke blogs en Twitter accounts is iets wat de Obarometer van De Standaard al vroeger deed. De Obarometer is gelanceerd in de aanloop naar de verkiezingen van juni laatstleden, waarbij echter enkel gekeken werd naar de Vlaamse politici. Politici aan het woord is een ander gelijkaardig initiatief.

De huidige versie van Agorati heeft nog enkele tekortkomingen, het biedt nog geen RSS feeds aan, bijvoorbeeld globaal of per partij. Hier zou echter aan gewerkt worden. Persoonlijk had ik verwacht dat Agorati een overzicht zou bieden van alle blogs per partij. Een dergelijke lijst is echter niet beschikbaar. Je zou een dergelijke inventaris indirect kunnen afleiden door regelmatig na te gaan van welke feeds berichten opgepikt worden - vooropgesteld dat je hiervoor tijd wil vrijmaken.

Als je goed toekijkt kan je in de Nederlandstalige versie nog merken dat de site door Franstaligen ontwikkeld werd, bijvoorbeeld de vermelding "code postal".


De gemeenteraadsverkiezingen van 2006 waren de eerste verkiezingen waar sommige kandidaten zich door middel van blogs profileerden. Na de verkiezingen viel de belangstelling van politici voor blogs sterk terug, op de meeste politieke blogs verschenen er geen nieuwe berichten meer. Bij de verkiezingen van juni 2009 (Europese en regionale verkiezingen), doken de blogs van politici opnieuw op. Maar de politici profileerden zich eerder op Twitter en nog veel meer uitgesproken op Facebook. Met Agorati worden Twitter accounts van politici wel gevolgd. Hetgeen zich op Facebook afspeelt - een platform waarop toch al 2,5 miljoen Belgen actief zijn - ontbreekt echter volledig op Agorati.

Wat is overigens een politicus ? Volstaat het dat iemand zegt lid of sympatisant te zijn van een politieke partij ? Maar dit brengt nog niet met zich mee dat alle berichten van deze persoon - korte Twitter berichten en hopelijk iets uitgebreidere blogberichten - effectief met politiek te maken hebben. Aan de andere kant zijn er bloggers die niet over een lidkaart van een partij beschikken of die niet publiek uitkomen voor hun politieke voorkeur maar toch zeer treffende berichten publiceren over het politieke gebeuren. Denk maar aan de berichten op lvb.net of de analyses die op dit blog verschenen naar aanleiding van de lancering van de Obarometer van De Standaard. Op de politieke blogs van De Standaard kan je bijvoorbeeld ook best leuke berichten over politici lezen. Van een aggregator van politieke blogs zou ik eerder verwachten dat je er alle berichten over politiek zou terugvinden, ongeacht of de auteur van de berichten politiek actief is of niet.

In een volgende versie van Agorati zouden er bijkomende statistieken over de bloggende politici gepubliceerd worden. De Obarometer geeft al een aanzet tot dergelijke statistieken. Door dergelijke statistieken in het aanbod op te nemen kan Agorati een duidelijke meerwaarde bieden ten opzichte van feedreaders.

De financiering van Agorati is onduidelijk. De site bevat op dit ogenblik geen publiciteit. Een dergelijke site ontwikkelen en in de lucht houden vraagt investeringen. Earlystage, de initiefnemer, zou een kleine beurs van het Waals gewest ontvangen hebben. Earlystage hoopt waarschijnlijk een graantje mee te pikken van het eGov gebeuren, bijvoorbeeld door diensten aan te bieden aan politici voor het opzetten van hun eigen blog. Met Agorati kan Earlystage ervaringen opdoen, die nadien hopelijk voor hen in andere projecten kunnen gerentabiliseerd worden.

Agorati lijkt mij een interessant initiatief te zijn. In de huidige vorm biedt het slechts een beperkte meerwaarde ten opzichte van klassieke feedreaders. In een volgende versie - met hopelijk relevante statistieken - kan het echt toegevoegde waarde beginnen te bieden.

29 september 2009

Kettingmail

Zojuist kreeg ik van een kennis een emailtje met als titel "Fw: het is echt ECHT ECHT !!!". Ik wil u de essentie van het bericht (na het skippen van pagina's met email-adressen).

Mailtje zeer belangrijk en doen h?!!
Hallo allemaal, normaal stuur ik deze mail nooit door, maar misschien worden we zo wel stinkend rijk!!
Een vriendin van een collega stuurde dit door en zij is advocaat...

Ze zegt dat het werkt! Uiteindelijk heb je niets te verliezen.

Zie hier wat ze zegt:

'Ik ben advocaat en ik ken de wet. Dit is echt. Mispak u niet, AOL en Intel
zullen hun beloften houden uit schrik van voor het gerecht getrokken te
worden en miljoenen schadeclaims ten laste gelegd te worden zoals deze van
Pepsi Cola tegen G?n?ral Electric.

Beste vrienden, neem dit niet als klein bier.

Bill Gates is bezig met zijn fortuin te verdelen. Als jullie er niet op
ingaan dan zullen jullie er misschien later spijt van hebben.

Windows is het grootste programma ooit gebruikt. Microsoft en AOL
experimenteren door dit bericht elektronisch te versturen (e-mail b?ta test)


Als jullie deze e-mail naar jullie vrienden doorsturen, zal Microsoft
(indien jullie met Microsoft Windows werken) gedurende twee weken alles
opvolgen.

Voor iedereen die deze e-mail doorstuurt zal Microsoft jullie 245 euro
betalen.

Voor iedereen die dit bericht doorgestuurd heeft en die mensen sturen hem op
hun beurt door, krijgen jullie 243 euro van Microsoft.

Voor de derde persoon die dit bericht ontvangt krijgen jullie 241 euro van
Microsoft.

Binnen twee weken zal Microsoft jullie contacteren voor de bevestiging van
jullie adres en zullen ze jullie een cheque opsturen.

ik dacht dat het een kettingbrief was maar twee weken later, na dit bericht
doorgestuurd te hebben kreeg ik van Microsoft een bericht om mijn adres op
te geven en ontving ik een cheque van 24800 euro.

Jullie moeten dit bericht doorsturen voor deze test ten einde is.

Als er iemand in staat is van dit te doen als commerciële stunt dan is het
wel Bill Gates. Voor hem is dit een commerciële uitgave. Stuur aub naar zo
veel mogelijk mensen door. Jullie moeten tenminste 10.000 euro ontvangen.

Zoals ik gezegd heb, ik kan de wet en dit is echt. Intel en AOL zijn aan
het onderhandelen voor een fusie waardoor ze de grootste firma van de wereld
zouden en om zeker te zijn van het systeem het meest gebruikt op de wereld
hebben Intel en AOL experimenteren ze met deze test.

In het bericht staat ook de volgende passage :

mijn zus heeft ook al 11.230 euro ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Erwin Römer
Operational Support Manager
Key Account Management / Pre & Aftersales

M +31 xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.nl


Australiëhavenweg • 1046 BP Amsterdam
Postbus 98500 • 1000 ND Amsterdam
Nederland
www.tntpost.nl


Ik ben benieuwd of deze persoon de cheque of overschrijving van zijn zus effectief gezien heeft. Ik heb hem ondertussen al een mailtje gestuurd. Als er reactie komt zal ik het hier laten weten.

23 september 2009

Prijzen Friday Bikeday 2009

Het zomerseizoen van de actie Friday Bikeday liep af op 18 september 2009. Sinds het begin van het seizoen, op 8 mei 2009, legden de deelnemende fietsers 's vrijdags meer dan 184.000 km af (zoals te lezen op Leefmilieu Brussel). Er werden ook prijzen uitgereikt aan de deelnemende bedrijven. Hierbij werd gelukkig rekening gehouden met de omvang van de bedrijven.

1 - 50 werknemers : Norwegian Association of Local and Regional Authorities
51 - 100 werknemers : White and Case
101 - 300 werknemers : Axen
301 - 1000 werknemers : Atos Worldline
1001 en meer werknemers : Dexia

Op de site Friday Bikeday kan je nog steeds de laatste resultaten bekijken. 3376 verschillende personen hebben zich tot nu toe ingeschreven, 78 verschillende bedrijven en organisaties hebben zich aangemeld. Daarstraks stond de teller van het aantal afgelegde kilometers op 211.134, wat al een pak meer is dan is dan de afstand vermeld in het bericht van Leefmilieu Brussel. Het nieuws over de uitreiking van de prijzen is al op verschillende plaatsen te vinden (bijvoorbeeld bij Brusselnieuws).


In de rubriek "news & events" van de site Friday Bikeday zelf zijn de namen van de winnaars zelf nog niet terug te vinden. Het lijkt mij spijtig dat de website van Friday Bikeday in deze actie een beetje stiefmoederlijk behandeld wordt, denk maar aan de domeinnaam die begin september een tijdje vervallen bleek, zoals in eerder bericht hier te lezen valt.

21 september 2009

Sociale netwerken - members per werknemer

Facebook is zopas met een aankondiging gekomen dat het ondertussen al meer dan 300 miljoen members heeft. Hiermee Facebook is op dit ogenblik de sociale netwerksite met het grootste aantal members. Tegelijkertijd kondigde Facebook aan dat het ondertussen al meer dan 300 medewerkers in dienst heeft. Dit betekent dat er per Facebook-medewerker er 333.333 members zijn. Hoe zou deze verhouding zijn voor andere sociale netwerksites ?

Ik had zeker niet de ambitie alle sociale netwerksites die er zijn in dit onderzoekje te betrekken. De lijst op Wikipedia van sociale netwerksites is immers zeer indrukwekkend. Ik heb er bijgevolg maar enkele, hopelijk voor u relevante, uitgepikt.

Eerst wil ik nog even terugkomen op Facebook. Het aantal members en het aantal medewerkers kan je op verschillende plaatsen terugvinden, maar vaak verschillen de cijferts. Zelf zegt Facebook 300 miljoen members en 900 medewerkers te hebben. Volgens Crunchbase zijn er 700 medewerkers, volgens het company profiel op Linkedin zijn het er al 800 en op Wikipedia heeft men de recente aankondiging al gelezen en vermeldt 900.

Twitter heeft volgens Crunchbase 29 medewerkers, op Linkedin zijn het 50 en volgens Wikipedia 52. Op de About pagina van Twitter staan 67 icoontjes van hun medewerkers. Volgens ComScore zou Twitter in juni 2009 44,5 miljoen verschillende bezoekers verwelkomd hebben op hun site. Twitter geeft zelf geen info vrij over het aantal geregistreerde gebruikers, dus heb ik maar verondersteld dat Twitter 44,5 members heeft. Dit geeft 664.179 members per medewerker.

Linkedin heeft volgens Crunchbase 350 medewerkers. Op Linkedin kan je dit cijfer ook terugvinden. Het aantal geregistreerde gebruikers is op dit ogenblik 45 miljoen. Linkedin heeft bijgevolg 128.571 members per medewerker.

MySpace heeft volgens Crunchbase 800 medewerkers, volgens Wikipedia zijn het er 1000, een getal dat overgenomen is uit een bericht van juni 2009 op CNN. Het aantal members zou volgens de overzichtslijst van sociale netwerken op Wikipedia 260 miljoen bedragen. De verhouding tussen members en medewerkers bedraagt bijgevolg voor MySpace 260.000.

Het Wikipedia artikel over Plaxo vermeldt geen aantal medewerkers. Volgens Linkedin zijn het er 60. Crunchbase houdt het op 50. De overzichtslijst van sociale netwerken op Wikipedia vermeldt 15 miljoen members voor Plaxo, zelf vermeldt Plaxo op de about pagina 40 miljoen. Dit geeft bijgevolg 666.666 members per medewerker.

Het Belgische Netlog heeft in het personeelsregister 61 werknemers ingeschreven voor het boekjaar 2008 (in de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank). Op Crunchbase zijn het er 70. Het company profiel op Linkedin vermeldt 100 medewerkers. Netlog vermeldt op de statistics page het aantal members, dat ondertussen 53 miljoen bedraagt. Dit geeft bijgevolg 530.000 members per medewerker.

Het Belgische bedrijf Seniorennet staat in voor het beheer van seniorennet.be en bloggen.be. Beide blogplatformen tellen respectievelijk 16.299 blogs (seniorennet) en 70.237 blogs (bloggen.be), tesamen 86.536 blogs. Volgens de info in de laatst neergelegde jaarrekening bij de Nationale Bank - voor het boekjaar van 1/7/2007 to 30/6/2008 - telt het bedrijf Seniorennet 1 werknemer die halftijds ingeschreven is. De verhouding tussen members en medewerkers is bijgevolg 173.072.

Het Nederlandse Hyves heeft volgens Wikipedia 8,9 miljoen members. In een eigen bericht van juli 2009 is er sprake van meer dan 9 miljoen members. In dit eigen bericht wordt vermeldt dat er 30 tot 40 programmeurs en designers aan de site werken. Volgens de profielinfo voor Hyves op Linkedin is er sprake van 125 medewerkers. Dit geeft 72.000 members per medewerker.

In de twee grafieken hieronder kan je de cijfers in een grafische vorm bekijken. De verhouding members per medewerker voor Plaxo en Twitter is zeer hoog in verhouding met de andere sociale netwerksites. Dit kan misschien te wijten zijn aan fouten in de gegevens. Er is immers veel onnauwkeurige informatie op diverse websites terug te vinden, specifiek als het gaat over aantal medewerkers en aantal members van sociale netwerksites.20 september 2009

22 september - Zonder auto mobiel in de stad

Op 22 september vindt ieder jaar de Europese dag 'Zonder auto mobiel in de stad' plaats. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in het kader van deze Europese dag bedrijven en scholen opgeroepen op 22 september met te doen aan de dag 'Naar het werk (of naar school) zonder auto'.

Mijn werkgever heeft alle personeelsleden gevraagd die dag niet alleen met de wagen te komen. Er wordt gevraagd te carpoolen, of gebruik te maken van het openbaar vervoer (personeelsleden krijgen een gratis ticket) of met de fiets. Ik ben van plan nogmaals naar Brussel te fietsen. Gelukkig zien de weervoorspellingen er voor die dag gunstig uit.

18 september 2009

Bike to Work community

Bike To Work is een initiatief, dat uitgaat van de Fietsersbond, om werknemers aan te zetten vaker de fiets te nemen voor woon-werk verplaatsingen. Bike To Work kwam overigens reeds in een eerder bericht aan bod op dit blog.

Zelf heb ik ervaren dat het viraal effect binnen een bedrijf wel degelijk werkt - collega's kunnen elkaar aansporen om eens met de fiets naar het werk te komen. Het initiatief Bike to Work probeert hier ook op in te spelen. In dit bericht wil ik even inzoomen op de mogelijkheden die de site Bike to Work nu biedt.

Als je regelmatig of slechts af en toe met de fiets je woon-werk verplaatsingen doet, kan je je registreren op de site. Indien je werkgever de actie ook ondersteunt, kan je je ook aanmelden bij je bedrijf. Binnen elk deelnemend bedrijf is er een contactpersoon die je moet aanvaarden vooraleer je op de site van Bike toWork ook effectief aan dat bedrijf gekoppeld wordt. Op dit ogenblik zijn er overigens maar 44 deelnemende bedrijven.

Het is niet mogelijk om de resultaten voor elk van de deelnemende bedrijven te zien, zoals het aantal aangemelde fietsers, de afgelegde kilometers, de fietsuren, ... Je kan enkel info zien voor het bedrijf dat aan je profiel gekoppeld is. Hieronder kan je zien dat alle medewerkers van Dexia voor meer dan een kwart van de afgelegde kilometers en de fietsuren gezorgd hebben.


Je kan natuurlijk op de site ook je eigen statistieken zien. Ik heb mij pas vorige week aangemeld en ben ondertussen slechts twee keer naar het werk gefietst.


De site Bike to Work biedt ook de mogelijkheid om een fietser op te zoeken. Dit kan handig zijn om af te spreken of om informatie uit te wisselen over fietsroutes. Eerst had ik de indruk dat je zowel een geldige postcode voor het thuisadres als het werkadres moest opgeven.


Zo waren er daarstraks 7 personen die van postcode 3000 (Leuven) naar postcode 1000 (centrum Brussel) fietsen.


Ik heb echter ontdekt dat de zoekfunctie ook werkt indien je slechts één enkele postcode ingeeft, en dat je bovendien ook van wildcards gebruik kan maken. Van postcode 3* naar postcode 1* bekwam ik al meer dan 100 verschillende personen.

De ontwerpers van de site Bike to Work hadden veel verder kunnen gaan in hun site. De zoekfunctie laat niet toe te zoeken binnen je eigen bedrijf. Het zou ook leuk zijn indien geregistreerde fietsers elkaar kunnen contacteren. Nu zijn het af en toe cryptische namen, soms zelfs bedrijfsuserid's, wat het niet altijd makkelijk maakt iemand te identificeren. Een andere leuke uitbreiding zou kunnen inhouden dat de fietsers en hun postcodes getoond worden op een Google Maps.

De enige content die de geregistreerde fietsers op dit ogenblik kunnen bijdragen tot de site Bike to Work zijn hun profiel en hun fietsgegevens. De site laat echter niet toe dat een geregistreerde fietser op de site gegevens van een andere geregistreerde fietser te zien krijgt of dat geregistreerde fietsers via de site met elkaar in contact komen. Van Web 2.0 hadden de ontwerpers ofwel niet gehoord ofwel vonden ze dat niet belangrijk voor deze versie van de site. Van een "echte" Bike to Work community kan op dit ogenblik bijgevolg nog geen sprake zijn.

17 september 2009

Schoolbord en Donamail

Hoe jaag je de personen die op je site geregistreerd zijn in de gordijnen ? Door er voor te zorgen dat je geregistreerde gebruikers zonder dat ze er om gevraagd te hebben allerlei commercieel getinte mails toegestuurd krijgen. Om de last wat te verzachten kan je ook iets vermelden over goede doelen, dit werkt immers vaak ...

Beste SchoolBORDlid,

SchoolBORD wordt helemaal vernieuwd! Zo kun je binnenkort je vrienden van school nog beter terugvinden.

Er komt onder meer een connectie met Facebook en Netlog. Zo willen we ons ledental van ruim 100.000 zo vlug mogelijk verdubbelen. Ook de 25.000 schoolfoto's willen we verveelvoudigen zodat ook jij jezelf binnenkort op een klasfoto kan zien staan. Uiteraard blijft SchoolBORD even veilig en discreet als voorheen. Niemand kan immers je privé-gegevens bij ons zien. Alle mails verlopen via SchoolBORD.

SchoolBORD wil ook iets doen voor anderen. Daarom zal je als SchoolBORDlid binnenkort mee kunnen kiezen uit vijf geselecteerde goede doelen. Het uitverkoren goede doel krijgt dan van Schoolbord financiële steun. We gaan je regelmatig op de hoogte brengen over de evolutie en werking van dat gekozen goede doel.

Daarom is SchoolBORD met al haar leden sinds kort aangesloten bij www.donamail.be. Een prachtig initiatief waarbij je als lid bereid bent af en toe een e-mail met voordelen en kortingen te ontvangen. In ruil stort Donamail VZW per ontvangen e-mail een bedrag aan het goede doel dat je als lid zelf mag kiezen. Hier zal het geld dus gaan naar het goede doel dat we samen bepalen en naar SchoolBORD om de site nog leuker en groter te maken.

Indien je liever niet meewerkt aan dit prachtige initiatief ben je natuurlijk altijd vrij om jezelf als lid van Donamail VZW uit te schrijven door hier te klikken. In de toekomst blijf je dan gratis toegang hebben tot de basis functionaliteiten van SchoolBORD.

Klik hier voor jouw inloggegevens van Schoolbord

Véél groetjes van het gloednieuwe Schoolbord-team

En tot heel binnenkort.

IT industry competitiveness index 2009

De IT industry competitiveness index 2009 is een studie uitgevoerd door de The Economist Intelligence Unit in opdracht van de Business Software Alliance, de spreekbuis van de wereldwijde commerciële softwaresector. De IT industry competitiveness index 2009 is de wereldranglijst voor IT-concurrrentiekracht van landen.

België kan je in de rangschikking van 66 landen op de 18de plaats terugvinden, met de VS op de 1ste plaats en Iran op de 66ste plaats. België staat 4 plaatsen hoger ten opzichte van de rangschikking van vorig jaar. België scoort even goed als Frankrijk, beter dan Duitsland, Italië en Spanje, maar minder goed dan Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen en Ierland.

In het rapport kan je terugvinden welke criteria de onderzoekers gehanteerd hebben, de gewichten voor de verschillende criteria evenals de bronnen waarin cijfers per land bepaald werden voor de verschillende criteria. Ik heb de cijfertjes voor België opgezocht.

Overall index score : België 59.2, op de 18de plaats van de onderzochte landen

Business environment (gewicht 10%) : België 89.2, op de 17de plaats van de onderzochte landen
* Government policy towards foreign capital; cultural receptivity to foreign influence; risk of expropriation; investment protection
* Degree to which private property rights are guaranteed and protected
* Level of government regulation (mainly licensing procedures) on setting up new private businesses
* Freedom of existing businesses to compete

IT infrastructure (gewicht 20%) : België 60.3, op de 22ste plaats van de onderzochte landen
* Market spending on hardware, software and IT services
* Desktop and laptop computers per 100 people
* Broadband connections per 100 people
* Secure Internet servers per 100,000 people
* Mobile-phone penetration per 100 people

Human capital (gewicht 20%) : België 44.8, op de 26de plaats van de onderzochte landen
* Total number of students in higher education, as % of gross university-age population
* Enrolment in tertiary-level science programmes, as % of total tertiary-level enrolment
* Employment in technology sector
* The education system’s capacity to train technologists with business skills (project management, customer-facing application and web development, etc)

R&D environment (gewicht 25%) : België 32.6, op de 18de plaats van de onderzochte landen
* Comprehensiveness, transparency of IP legislation; adherence to treaties
* Enforcement of IP legislation
* Status of electronic signature legislation
* Status of national data privacy and anti-spam laws

Legal environment (gewicht 10%) : België 88.5, op de 3de plaats van de onderzochte landen
* Gross government expenditure on R&D (US$ at purchasing power parity, PPP), per 100 people
* Gross private-sector expenditure on R&D (US$ at PPP), per 100 people
* Number of new domestic patents registered by residents each year per 100 people)
* Receipts from royalty and licence fees (US$) per 100 people

Support for IT industry development (gewicht 15%) : België 81.4, op de 13de plaats van de onderzochte landen
* Access to medium-term finance for investment from domestic and foreign sources
* Existence of a coherent national government strategy to achieve e-government objectives, aimed at improving both public service delivery and efficiency of back-office operations
* Government spending on IT hardware, software and services (US$ per head)
* Existence of an even-handed public policy stance on technology or sector development (absence of preferential government support for specific technologies or sector)

De Business Software Alliance roept in haar persbericht de overheid op om IT-vriendelijk beleid te voeren en innovatie te ondersteunen. Concrete aandachtspunten zijn een hogere penetratie van pc’s, goedkoper breedband-internet en een hogere kwaliteit van ‘menselijk kapitaal’ en met name de technologische know-how van onze afgestudeerden. Geen evidente voorstellen in tijden van crisis en besparingen.

Toch nog een kanttekening. Gezien opdrachtgever van de studie - de commerciële softwaresector - wordt de nadruk sterk gelegd op intellectual property (IP). Is dit nog voldoende relevant, zeker gezien de opgang van open soruce software, denk maar aan Firefox, maar ook Drupal (van oorsprong een Belgisch OS project) en iText (eveneens een Belgische OS project). Open Source software houdt zeker niet in dat alles gratis wordt, het inkomstenmodel houdt echter in dat er niet meer voor de software moet betaald worden, maar wel voor de geleverde diensten (installaties, onderhoud, aanpassingen, customisaties), wat ook leidt tot duurzame business modellen.

16 september 2009

Facebook in Vlaanderen

De Standaard had maandag een artikel over het feit dat Facebook veruit het populairste sociale netwerk in Vlaanderen zou zijn. Dit komt mij zeker niet als een verrassing over, zeker gezien de cijfers die ik maandelijks hier publiceer in het kader van de Belgian Social Media Monitor. Volgens diverse bronnen zouden er op dit ogenblik rond de 2,5 miljoen Facebook accounts zijn die aan België kunnen gelinkt worden.

In De Standaard werd het als volgt geformuleerd. Meer dan de helft van de Vlamingen tussen 15 en 50 jaar heeft een account bij het sociale netwerk Facebook. Nog geen 3% is een regelmatige gebruiker van mobiel internet. Ook de aankoop van digitale muziek blijft in Vlaanderen een randfenomeen, met een gemiddelde besteding van 2 euro per jaar.

De survey die tot deze conclusie kwam werd gevoerd door de onderzoeksgroep voor Media en ICT (MICT) van de de Universiteit Gent en het IBBT in opdracht van tagger.fm. In de loop van maand juni 2009 werden 1.000 Vlamingen tussen 15 en 50 jaar ondervraagd over hun gebruik van sociale media, gsm en muziek.

Op de blog van tagger.fm is extra info over de resultaten van de survey te vinden. Op de website van MICT kon ik niets terugvinden. Zelfs de zoekfunctie op de MICT site gebruiken met zoekargument "facebook" leverde geen enkel resultaat. Het lijkt mij wel een leuk statement dat een dergelijke onderzoeksgroep geen enkel document publiek maakt waarin "facebook" voorkomt.

Hetgeen mij stoort aan deze survey is dat nergens aangegeven wordt of de resultaten van de survey als representatief mogen beschouwd worden. En heeft het zin om percentages na de komma aan te geven, want in een dergelijke survey moet toch steeds een foutenmarge vermeld worden ? Van onderzoekers die verbonden zijn aan een serieuze universiteit mag toch beter verwacht worden.

Aantal fietsers in Brussel verdrievoudigd op tien jaar

Brusselnieuws brengt het heuglijke bericht dat het aantal fietsers in het Brussels Gewest op zijn minst verdrievoudigd is. Bovendien blijft de groeitrend aanhouden. Het aantal fietsers dat op een aantal plaatsen op geregelde tijdstippen geteld wordt stijgt jaarlijks met zo'n 15 procent. De groei van het aantal fietsers in de Wetstraat zou nog forser zijn, reeds zo'n 350 tot 400 fietsers per uur tijdens de spits. Hiermee zou het verzadigingspunt van het al bij al krappe fietspad binnenkort bereikt worden.

Zelf heb ik al enkele keren het fietspad in de Wetstraat - in beide richtingen - gebruikt. Telkens was ik er inderdaad niet alleen, maar ik kon nog steeds goed doorrijden. Het grootste probleem voor fietsers in de Wetstraat zijn op dit ogenblik de nonchalante voetgangers die geen aandacht schenken aan de strook gereserveerd voor de fietsers. Als fietser heb ik er nog niet in de file gestaan en met de auto mijd ik de buurt van de Wetstraat.

15 september 2009

Stationsroman

Het Centraal Station van Antwerpen is door de Belgische Spoorwegen de voorbije jaren grondig onder handen genomen en dit mag gevierd worden. Antwerpen-Centraal viert feest van 20 tot 26 september. Om aan deze feestweek de nodige ruchtbaarheid te geven heeft het reclamebureau Famous het een en ander bedacht. Paradepaard van de campagne is de site Stationsroman waarmee een virtueel bezoek aan Antwerpen-Centraal kan gebracht worden.

Op de site kan je in een model van het station - een isometrische projectie - rondwandelen. Onderweg kan je aan de hand van diamantjes extra info over het gebouw bekomen. Je bent eventjes zoek om alle diamantjes te zoeken, de extra info te lezen en op de foto's te klikken. De animatie zit zeer sterk in elkaar. Je ziet er onder meer treinen toekomen en vertrekken. Je kan er spijtig genoeg met je virtuele personage echter niet opstappen, wat eigenlijk toch de voornaamste functie is van een station.


Het leuke van de site is dat er goodies in verborgen zitten. Via de Twitter accounts van FamousBrussels en Stationsroman werden reeds enkele tips gegeven om onverwachte effecten te bekomen, zoals een overdaad aan vogels.


De campagne voor de feestweek heeft nog een heleboel andere aspecten. Vanaf 20 september schrijven 5 auteurs live in Antwerpen-Centraal een literaire stationsroman. Herman Brusselmans, Joke van Leeuwen, Tom Naegels, Anne Provoost en Oscar van den Boogaard zullen elk één dag live ter plaatse schrijven. De schrijvers zullen zich laten inspireren door de stationsomgeving. Het resultaat zal op 25 september tijdens de officiële inhuldiging voorgesteld worden. Hopelijk wordt het een leesbaar geheel.

14 september 2009

100 miljoen bezoekers

Voorbije zaterdag verwelkomde de Efteling de 100 miljoenste bezoeker. Toevallig heb ik die dag ook de Efteling bezocht. Toen ik zaterdagmorgen na eventjes aanschuiven eindelijk in het park kwam viel het al op dat er iets aan de hand was. Er stond een mooi uitgedoste koets, allerlei camera-ploegen waren present, er stonden een heleboel verklede personages. Spijtig genoeg was ik niet de uitverkorene. Je kan je natuurlijk wel afvragen of de uitgekozen oma wel effectief de 100 miljoenste bezoeker was. Zijn alle bezoekers in de loop van de jaren (sinds 1952 !) wel correct geteld ? Hoe zit het met personen die hun tickets vooraf kopen, in België bijvoorbeeld in de Jetaircenters of de Dexia geldautomaten ? Een oma en opa met kinderen en kleinkinderen zijn marketingewijs natuurlijk zeer interessant om mee uit pakken. Ik maakte deel uit van een groep van een 30-tal personen. Deze konden onmogelijk allemaal in de koets, de feesttaart zou veel te snel op geweest zijn en we zouden veel moeilijker met z'n allen op de foto gepast hebben. Elders heb ik ook nog dergelijke bedenkingen gevonden.

De problematiek van het correct tellen van bezoekers komt ook bij websites voor. Vrij snel toen ik dit blog startte heb ik een Sitemeter teller en een Onestat teller toegevoegd aan het blog template. Beide geven inzicht in het aantal bezoekers. Google Analytics was toen nog niet beschikbaar. Beide tellers geven verschillende resultaten. Op dit ogenblik heeft Sitemeter reeds 155.076 bezoeken geïdentificeerd. Onestat heeft het over 151.679 bezoeken van 125.388 unieke bezoekers.

Onestat


Sitemeter


In ieder geval zal ik nog even moeten wachten op de 100 miljoenste bezoeker aan dit blog. Ik heb dus nog even tijd om na te denken met welke attenties ik deze bezoeker zal overladen, misschien met een ticket voor De Efteling ?

10 september 2009

Bike to work

Bike To Work is een initiatief, dat uitgaat van de Fietsersbond, om werknemers aan te zetten vaker de fiets te nemen voor woon-werk verplaatsingen. Op dit ogenblik loopt er een wedstrijd. De wedstrijd houdt in dat je drie andere personen (collega's) zoekt en een team vormt. Teams die er in slagen tussen 7 september en 2 oktober ten minste 50 % van het gezamenlijke traject met de fiets af te leggen maken kans mooie prijzen winnen.

Het initiatief zit goed in elkaar. De initiatiefnemers hebben goed gekeken naar gelijkaardige initatieven in het buitenland (onder meer Denemarken en Duitsland). Zowel de fietsers worden individueel aangespoord om deel te nemen en personen in hun omgeving ook aan te sporen ook de fiets te nemen. Aan de andere kant wordt er eveneens gemikt op bedrijven die hun werknemers aansporen om zich in te schrijven voor de actie. Een competitie tussen bedrijven is altijd leuk om aandacht te bekomen. Het uitdelen van allerlei voordelen aan de deelnemende fietsers is een ander klassiek lokmiddel.

Met een dergelijk initiatief worden in eerste instantie personen aangesproken die binnen een redelijke straal rond hun werkplek wonen. Meer personen op de fiets zal tot gevolg hebben dat het milieu iets minder vervuild wordt met uitlaatgassen (vooropgesteld dat deze personen zich voordien met de wagen naar het werk verplaatsten), en dat de fietsers hun conditie en gezondheid er op vooruit zal gaan. Onderzoeken hebben aangetoond dat fietsers in een stad vaak sneller op hun bestemming zijn in vergelijking met autogebruikers. Als de afstand groter wordt geldt dit natuurlijk niet meer. Ik heb al enkele keren het woon-werk traject met de fiets afgelegd (26 km enkel). In vergelijking met de wagen doe ik er met de fiets een pak meer tijd over. Minstens de helft van de dagen met de fiets komen is wegens een aantal praktische redenen voor mij niet evident. Eén of twee keer per week met de fiets gaan werken lijkt mij wel haalbaar. Voor de wedstrijd van Bike to Work pas ik bijgevolg. De fiets nemen om naar het werk te gaan zal ik de komende weken nog zeker doen.

07 september 2009

Twitter Trending Topics

Gisteren tijdens de tennismatch tussen Kim Clijsters en Venus Williams viel het mij op dat "Kim Clijsters" zelfs voorkwam in de Twitter Trending Topics. Ondertussen is haar naam al verdwenen uit het lijstje van de trending topics, maar deze komt ongetwijfeld terug bij de volgende rondes van de US Open. Als je een Twitter Search venster laat open staan, laat Twitter Search je na een tijdje weten indien er ondertussen nieuwe tweets zijn die aan je zoekopdracht voldoen.

Ik heb dit zojuist getest voor "#musicmonday", de zoekterm bovenaan de Twitter Trending Topics. Na 11 minuten waren er al 1629 bijkomende zoekresultaten gevonden. Extrapolatie leidt tot 8885 tweets per uur. Na 35 minuten waren er al 4553 bijkomende zoekresultaten, geëxtrapoleerd zijn dat er 7805 per uur.


Je kan ook via de Twitter Search API zoekresultaten opvragen. Maar het maximaal aantal resultaten dat je zo kan bekomen is beperkt tot 1500 zoekresultaten binnen de laatste 7 dagen.

Door een eenvoudige interpolatie kan je een idee krijgen van het aantal tweets voor een populaire zoekterm. Alle tweets verzamelen is echter een hopeloze zaak.

06 september 2009

Twitter location search

De blog Mashable heeft vijf Red Hot Twitter Trends to Track geïdentificeerd. De eerste top trend is location-aware tweets. Location-aware tweets are a monumental development for Twitter and could position it as THE location-based social network, because each tweet will be like a check-in at your location. The volume of data around locations, places, and tweets will be incredibly powerful.

Twitter Search laat via de advanced search nu reeds toe om location aware te zoeken. De resultaten vallen mij nog wel serieus tegen. Kijk hieronder maar op het plaatje om de resultaten te zien van alle tweets binnen een cirkel van 5 kilometers rond Brussel. Rotterdam, Singapore en France lijken mij niet echt binnen een cirkel van de opgegeven afstand te liggen ...

05 september 2009

Friday Bikeday opnieuw in de lucht

Op 1 september ging de status van de domeinnaam fridaybikeday.be bij DNS.BE naar "quarantaine". Dit had tot gevolg dat de site die de Friday Bikeday actie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunde onbereikbaar werd, wat ik op 2 september meldde in dit bericht. Zeer waarschijnlijk was de oorzaak hiervan dat de factuur voor een volgend jaar niet betaald was. De domeinnaam fridaybikeday.be bleek overigens geregistreerd te zijn op naam van het communicatiebureau Happiness Brussels.

In de loop van vrijdag 4 september kwam de site fridaybikeday.be weer beschikbaar. De status bij DNS.BE was naar de normale status "registered" gegaan.

Op 13/8/2009 kwam de actie Friday Bikeday in een eerste bericht op dit blog aan bod. Toen waren er reeds 2633 fietsers die in het totaal 136.566 kilometers afgelegd hadden. Ondertussen (op 5/9/2009) zijn het al 3079 fietsers die 180.551 kilometers afgelegd hebben. Dit lijkt mij een mooie toename te zijn, mede dankzij mijn beperkte bijdrage. Hopelijk heeft de tijdelijke onbeschikbaarheid van de site geen negatief effect op het aantal ingebrachte kilometers.

Het valt al bij al nog goed mee dat de site fridaybikeday.be maar 4 dagen onbeschikbaar was. Ik vraag me af of het wel een goede praktijk is dat de domeinnaamregistratie nog steeds niet op naam staat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Norton 360

Vandaag heb ik mij bezig gehouden om Norton 360 op een recent aangeschafte laptop te installeren. Bij aanschaf van de laptop bleek er McAfee software op te staan, maar toen de gratis bescherming afgelopen was had ik geen zin om over te stappen naar een betalende versie van McAfee.

Na opstart van de installatie-CD merkte Norton onmiddellijk op dat ZoneAlarm Firewall reeds geïnstalleerd is. Er werd dan ook gevraagd deze software te verwijderen. Als je goed toekeek kreeg je onderaan nog een optie om door te gaan. Ik koos er bijgevolg voor om de ZoneAlarm Firewall actief te laten en tegelijkertijd Norton 360 te installeren. Nadien detecteerde de installatieprocedure van Norton 360 dat er nog een oudere versie van Norton software geïnstalleerd was, een trial versie. Deze wordt verwijderd en uiteindelijk kreeg ik de boodschap dat de PC moest herstart worden om de desinstallatie definitief te maken. Zo gevraagd, zo gedaan. Na het heropstarten van de PC bleek de oude versie van Norton inderdaad verwijderd te zijn. Zelfs het gadget in de Windows sidebar waar de beveiligingsstatus aangegeven staat, was weg. Het gadget was wel vervangen door de klok die er juist onder stond, zodat de klok nu twee keer voorkwam in de toolbar. De installatieprocedure bleek na de herstart niet automatisch verder te gaan. Er zat dus niet anders op dan het installatieprogramma op de CD opnieuw te lanceren. Weer moest ik de product-key invoeren en opnieuw moest ik de bypass uitvoeren om ZoneAlarm Firewall niet te laten verwijderen. De verdere installatieprocedure liep prima en uiteindelijk stond Norton 360 op mijn PC.

Bij het opstarten van Internet Explorer stond er ongevraagd een nieuwe toolbar. Deze was relatief eenvoudig te verwijderen, je kan rechtsklikken in de zone van de toolbars en de Norton toolbar disablen. Het gevolg daarvan was echter dat de beveiligingsstatus van Norton 360 van groen naar oranje ging. De oorzaak van status oranje is "uw browser is niet ingesteld om frauduleuze websites te detectern of legitieme websites te verifiëren". Met een dergelijke boodschap kan ik leven, ik ben niet verontrust indien mijn laptop voor dit aspect niet beschermd wordt door Norton 360.

Ook Firefox is ongevraagd aangepast door Norton 360. Het verwijderen van de Firefox add-on is echter minder evident. Gelukkig biedt even surfen al snel enkele oplossingen aan, bijvoorbeeld deze, deze en deze. Eigenlijk getuigt het ongevraagd aanpassen van browsers van gebrek aan respect voor de gebruikers van je software. Dit is nog des te erger indien blijkt dat je al enige toeren moet uithalen om de toolbar uit FireFox te verwijderen.

Het is altijd interessant te weten of een product als Norton 360 inderdaad vuiligheid op je PC vindt. Ik koos er voor een volledige scan uit te voeren, je weet immers maar nooit. Tot mijn verbazing kreeg ik na het selecteren van een volledige scan een scherm te zien dat te maken heeft met backup. Help, ik wilde helemaal geen backup uitvoeren, ik wilde enkel mijn harde schijf scannen op virussen. Norton 360 deelde mij mee dat ik in het kader van mijn product recht heb op 2GB backupruimte op hun servers. Maar ik heb veel meer staan op mijn laptop. Ik kan steeds extra ruimte bijkopen. Maar naar een externe backupsoftware ben ik helemaal niet op zoek. Na enig zoekwerk bleek dat het lanceren van een uitgebreide scan zonder het gedoe met de backup enkel maar mogelijk is door de backup uit te schakelen. De scan gaf maar uiteindelijk slechts één probleem aan, een tracking cookie. Dit is weer iets waar ik mij helemaal geen zorgen over maak. Het verbaast mij overigens dat er maar één dergelijk cookie gevonden werd.

De laptop werd vervolgens dichtgeklapt voor wat interessantere offline activiteiten. Wat later toen de laptop weer opengeklapt werd kreeg ik een blauw scherm te zien, zo'n beruchte BSOD - blue screen of death. De foutboodschap was "multiple_IRP_complete_requests". Gelukkig startte de PC nadien weer op. Eventjes zoeken naar deze foutboodschap gaf geen uitsluitsel of het blauw scherm verband zou kunnen houden met de pas geïnstalleerde Norton 360. Ik zal maar afwachten of het probleem zich opnieuw voordoet.

Een licentie Norton 360 laat toe de software op drie PC's te installeren. Ik ga een poging wagen om Norton 360 nog op een oudere laptop met Windows XP te installeren. Hopelijk loopt daar ook alles prima. Indien niet, dan zal u het hier lezen.

04 september 2009

Nummerplaten algebra, les 6

De huidige Belgische nummerplaten bevatten drie cijfers gevolgd door drie letters. De reeks daarvoor bevatte drie letters gevolgd door drie cijfers. In enkele vorige berichten heb ik al een nieuwe interpretaties gegeven aan de cijfers van Belgische nummerplaten. Je kan de cijfers van de nummerplaten immers ook gebruiken om te tellen, van 1 tot 10, van 100 tot 900, van 111 tot 999.

Met drie cijfers kan je tot 999 tellen. Hieronder kan je enkele snapshots vinden van nummerplaten van 990 tot 999, die rijden immers ook rond.

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999


Nu we aan de 999 toegekomen zijn is de tijd gekomen om toch even te stoppen met de nummerplaat-berichten. De eerste schoolweek zit er overigens ook op en nu kunnen scholieren (en hun ouders ...) hun aandacht besteden aan meer serieuze vakken.

03 september 2009

Nummerplaten algebra, les 5

De huidige Belgische nummerplaten bevatten drie cijfers gevolgd door drie letters. De reeks daarvoor bevatte drie letters gevolgd door drie cijfers. In enkele vorige berichten heb ik al een nieuwe interpretatie gegeven aan de cijfers van Belgische nummerplaten. Je kan de cijfers van de nummerplaten immers ook gebruiken om te tellen, van 1 tot 10, van 100 tot 900, van 111 tot 999.

Herhalen van leerstof is steeds een goede zaak om er voor te zorgen dat de boodschap goed overkomt. Daarom worden de nummerplaten met veelvouden van 111 nogmaals herhaald, maar dan met buitenlandse nummerplaten.

111

222

333

444

555

666

777

888

999


En misschien komt er nog een vervolg ...

Nummerplaten algebra, les 4

De huidige Belgische nummerplaten bevatten drie cijfers gevolgd door drie letters. De reeks daarvoor bevatte drie letters gevolgd door drie cijfers. In enkele vorige berichten heb ik al een nieuwe interpretatie gegeven aan de cijfers van de nummerplaten. Je kan de cijfers van de nummerplaten immers ook gebruiken om te tellen, van 1 tot 10, van 100 tot 900, van 111 tot 999.

Je kan dergelijke teloefeningen overigens ook doen met buitenlandse nummerplaten. Herhalen van leerstof is steeds een goede zaak om er voor te zorgen dat de leerstof beter blijft hangen. Daarom nogmaals de nummerplaten van 100 tot 900.

100

200

300

400

500

600

700

800

900
Een 900 heb nog niet met mijn camera te pakken gekregen, een 9009 daarentegen wel.


En we doen nog eventjes verder met nummerplaten ...

02 september 2009

Friday Bikeday uit de lucht ?

Vorige vrijdag heb ik nog een mailtje gekregen van Friday Bikeday, met de vraag om het aantal kilometers in te voeren dat ik vrijdag met de fiets afgelegd heb. Friday Bikeday is de naam van een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om werknemers in Brusselse aan te zetten om op vrijdag de fiets te gebruiken - wat bij mij alvast gelukt is, zie ook dit bericht. Het lukte mij echter niet meer om de afgelegde kilometers in te voeren. De site bleek onbereikbaar. De site is ondertussen nog steeds onbereikbaar.


Eerst dacht ik dat er een tijdelijk probleem was. Even een blik werpen op de DNS-info gaf echter aan dat er iets serieus mis is. De status van de domeinnaam fridaybikeday.be is sinds 1 september 2009 "QUARANTINE".


Ik vermoed het volgende scenario. In de loop van 2007 beslissen ministers Pascal Smet en Evelyne Huytebroeck van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het fietsgebruik te stimuleren. Pascal Smet is als minister verantwoordelijk voor Mobiliteit, Evelyne Huytebroeck is de minister van leefmilieu en energie. De opdracht wordt aan het bureau Happiness Brussels BVBA toegekend. Dit bureau bedenkt de actie Friday Bikeday (zie ook info op hun site) en registreert de domeinnaam, maar wel op hun naam, zie hierboven de registratiegegevens van DNS.BE. De domeinnaamregistratie wordt gedaan bij @iPower, vermoedelijk voor een jaar (wat al één keer verlengd werd). Ondertussen zijn er regionale verkiezingen. Het resultaat hiervan is dat er een andere coalitie tot stand komt in de Brusselse regereing. Pascal Smet en de sp.a worden bedankt voor hun diensten. Evelyne Huytebroeck (Ecolo) blijft wel in de regering met dezelfde bevoegdheden.

Pascal Smet mag na de verkiezingen zijn kabinet ontruimen. Hij moet plaats maken voor Brigitte Grouwels die de nieuwe minister van mobiliteit wordt. Ondertussen stelt @iPower een nieuwe factuur op voor een verlenging van de registatie van de domeinnaam. @iPower stuurt de factuur vermoedelijk naar Happiness Brussels BVBA, de licentienemer van de domeinnaam. Happiness Brussels BVBA heeft echter geen contactpersoon meer op het kabinet van Pascal Smet. De factuur wordt bijgevolg niet meer betaald door Happiness Brussels BVBA omdat ze vermoedelijk niet zelf willen opdraaien voor de kosten. Op de website van @iPower staat vermeld dat domeinregistratie voor een BE domein voor één jaar bij hen 30,25 euro kost. De kosten voor de hosting van de site moeten hier natuurlijk nog bijgeteld worden.

Het gevolg is dat de site Friday Bikeday uit de lucht gaat. De domeinnaam gaat naar status quarantaine, wat inhoudt dat de domeinnaam nog niet kan ingepikt worden door een andere licentienemer. De naam kan wel terug vrijgegeven worden, maar hier zijn extra kosten aan verbonden. Enige haast om de situatie terug recht te zetten is wel op zijn plaats, de quarantaine duurt bij DNS.BE immers maar 40 dagen en politici doen er vaak lang over om beslissingen te nemen.

Nieuwe fietsers kunnen zich ondertussen niet meer aanmelden voor Friday Bikeday, aangemelde fietsers kunnen hun afgelegde kilometers niet meer invoeren. Hopelijk komt de site snel terug online en gaan er geen gegevens verloren. Het zou spijtig zijn dat een goedbedoelde actie zoals Friday Bikeday op een dergelijke wijze zou moeten stoppen.

Nummerplaten algebra, les 3

De huidige Belgische nummerplaten bevatten drie cijfers gevolgd door drie letters. De reeks daarvoor bevatte drie letters gevolgd door drie cijfers. Deze drie cijfers zijn nog onvoldoende ontgonnen terrein, een mooie aanleiding om er iets mee te doen leek mij zo.

Nu we al twee dagen ver zijn in het nieuwe schooljaar leek het mij een goed idee om nog iets creatiefs te doen met nummerplaten. In het eerste bericht gaf ik aan dat je met gepaste nummerplaten kan leren tellen van 001 tot 010. In het tweede bericht kwamen de hondertallen aan bod. De volgende stap zijn de veelvouden van 111.

111

222

333

444

555

666

777

888

999


En ik heb nog wat inspiratie voor bijkomende nummerplaat-berichten.

Related Posts with Thumbnails